انقلاب را به آزاد ی برمی گردانیم اعتقادی به زیان ده بودن واحدها ندارم جذب نیروی جوان در آزاد ی در سال آینده

بیست و چهارمین دوره طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی در چهارمحال و بختیاری با سخنرانی حجت السلام و المسلمین سید حسین حسینی قمی با حضور پرشور مردم و مسئولان استان در مهدیه مصلای بزرگ (ره) شهرکرد آغاز شد.آیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاری
صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از بیمه ی اجباری شخص ثالث، مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می رود. هرچند نمی توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه ی بیمه ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده ی ۲۱ قانون جدید بیمه ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین نامه ی اداره ی صندوق برمی آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه ای عمومی بر عهده ی آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به ت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند.)حتما بخوانید:موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنیبه موجب ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، ری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می شود.منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنیصندوق تامین خسارت های بدنیبه موجب ماده ی ۲۴ قانون بیمه ی اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است:هشت درصد (۸%) از حق بیمه ی اجباری موضوع این قانونمبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شودمبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کنددرآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوقبیست درصد (۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشوربیست درصد (۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتیکمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیاه صندوق تامین خسارت های بدنیمهم ترین اه صندوق تامین را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:۱. جبران خسارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی: مهم ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده اند و از طریق سیستم بیمه ای امکان دریافت غرامت ندارند.۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه ی دیه از سوی زیان دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده های آنها که اغلب از اقشار کم بضاعت جامعه هستند و ارائه ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن س رست خانواده به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه ی زیان دیده، جلوگیری می نماید.۳. جلوگیری از اطاله ی دادرسی: پس از وقوع سانحه ی رانندگی، درصورتی که وسیله نقلیه ی مسبب حادثه دارای بیمه ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان دیده با استفاده از پوشش بیمه ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان دیده، اقامه ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اه صندوق، کوتاه روند دادرسی و کاستن از پرونده های قضایی مذکور است.۴. کمک رسانی سریع به زیان دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اه صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می کند.موارد پرداخت دیه از صندوق تامینصندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.«این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می دهد، قابل توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به نحوی که حتی اعلامیه ی جهانی نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.»اما می توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته ی خاصی از زیان دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان دیدگان را نقض می کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان دیدگان حوادث رانندگی و زیان دیدگان حوادث تروریستی قابل توجیه نیست.براساس ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:فقدان یا انقضای بیمه نامه؛بطلان قرارداد بیمه؛شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه؛ ری پوشش بیمه نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه؛صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر؛خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر باشند.میزان تعهدات صندوقمیزان تعهدات صندوقماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند ش تگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه ی فوت و هزینه ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه ی موضوع این قانون می داند.همچنین هزینه های معالجه ی اشخاص ثالث زیان دیده و راننده ی مسبب حادثه، درصورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده ی بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است.موارد خارج از شمول تعهدات صندوقطبق ماده ی ۱۷ قانون بیمه ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج شده اند:خسارت وارده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه و محمولات آن؛خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛جریمه یا جزای نقدی؛اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.طرفین دعوای مطالبه ی دیه از صندوقفردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می کند، «شاکی» نام می گیرد. درمقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی عنه» قرار می گیرد. مشتکی عنه به ی می گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه ای مربوط به رسیدگی های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی های حقوقی مربوط می شود؛ بنابراین هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین نمی توانیم فردی را که دعوای تخلیه ی آپارتمان یا مطالبه ی وجه چک مطرح می کند، شاکی بنامیم.در دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مست م رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می توان گفت در بحث مطالبه ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.آیا صندوق تامین متهم پرونده های مطالبه ی دیه است؟آیا صندوق تأمین متهم پرونده های مطالبه ی دیه استدر طرف مقابل، صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن یاد می شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است و صرفا به موجب قانون در ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت می شود نیز محکوم علیه قرار دادنِ صندوق درست به نظر نمی رسد، زیرا صندوق تامین خسارت های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه ی صندوق تامین خسارت های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تامین خسارت های بدنی، اما درنهایت صندوق م م به پرداخت می شود.اما قانون جدید بیمه ی اجباری در بند ب ماده ی ۴ خود مقرر می دارد: «درصورتی که وسیله ی نقلیه فاقد بیمه نامه ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده ی ۲۵ این قانون جبران می شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح می کنند.»بنابراین می توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان دیده یا ورثه ی متوفی، خواهان و راننده ی مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی خوانده محسوب می شوند.آیا صندوق تامین می تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟بله، در دو مورد صندوق تامین خسارت های بدنی نقش خواهان را ایفا می کند، اولین مورد جایی است که زیان دیده رأی دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل شده است و ازآنجا که صندوق صرفا دیه ی تصادفات رانندگی را پرداخت می کند، نمی تواند محکوم علیه رأی قرار گیرد. در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان دیده با رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی خواهان دریافت دیه ی خود از این سازمان است، نمایندگان صندوق به عنوان خواهان با اقامه ی دعوا علیه زیان دیده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به یادآوری است که خوانده ی این دعوا زیان دیده است نه مقصر حادثه.مورد دوم جایی است که صندوق تامین خسارت های بدنی دیه ی زیان دیده را پرداخت نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به عنوان خواهان اقامه ی دعوا می نماید تا بتواند زیانی را که به زیان دیده پرداخت نموده است، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده ی دعوا هستند؛ به عبارت دیگر ماده ی ۲۵ قانون بیمه ی اجباری، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نماید و پس از آن به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت شده را بازیافت کند.نحوه ی پرداخت خسارات بدنینحوه ی پرداخت خسارات بدنی - صندوق تامین خسارت های بدنیطبق قانون جدید بیمه ی اجباری، زیان دیده در مطالبه ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاهبه موجب ماده ی ۳۰ قانون بیمه ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق دارند که برای دریافت خسارت به طور مستقیم، با ارائه ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.همچنین طبق ماده ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه ی زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن، موضوع تبصره ی (۲) ماده ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه ی حمل ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گرِ وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.دخ صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به محض ارائه ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت وم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.بخش اولیه ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰% از خسارت تقریبی است و باقی مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه ح ی است که در آن دیگر نیاز به معاینه ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به ح قطعی رسیده باشد.در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی دلیل موکول به صدور حکم نکند.در عمل نمی توان آنگونه که از بیمه گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در ح ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.آنچه در رویه ی قضایی عمل می شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می شود و طی نامه ای به صندوق اعلام می گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می کند. رویه ی صندوق آن است که وجه را به طور مستقیم به زیان دیده نمی دهد، بلکه برای اینکه به طور رسمی در پرونده ی مرجع قضایی هم منع شود، طی چک یا حواله ای بانکی به حسابِ اعلام شده از سوی مرجع قضایی واریز می کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره ی حس نیز از دادگستری محل قید می شود.اما نکته ی قابل توجهی که در قانون جدید بیمه ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است. چنانچه ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه ی دیه را دارند.موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاهدر حقوق ایران، چنانچه زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده باقی بماند یا اینکه وسیله ی نقلیه ی موضوع حادثه فاقد بیمه نامه ی معتبر بوده باشد.در ادامه بخوانید:قوانین تصادف با عابر پیاده؛ چه زمان عابر پیاده مقصر است؟
به گزارش ایران خبر، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند با داشتن شرایطی می توانند بازنشسته شوند. در همین رابطه ابوالفضل فتح الهی،نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره مشمولان قانون سخت و زیان آور گفت:کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، ی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .وی در توضیح اینکه منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟ گفت:به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 1386.2.5 ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .بیشتر بخوانید:زنگ خطر بحران صندوق های بازنشستگی به صدا درآمداز طلب صندوق های بازنشستگی تا حق الناس باقیمانده بر گردن تفتح الهی گفت: گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تد ر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تد ر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد . وی درباره اینکه شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چیست اظهار داشت:مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند . وی در ادامه با اشاره به ماده 76 و 78 قانون تأمین اجتماعی گفت:ماده 76 بیان می کند: مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت: تبصره 1
1-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره 1- انی که 30 سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن ن 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره 2الف-کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی . بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، ی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت و سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
2- کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارها رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره های آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تهمیدات لازم را در انجان این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.
ب- حمایت ها:
1- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوان تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور (1.5) سال محاسبه خواهد شد.2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (20) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تائید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.3- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.4- از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهاردرصد (4%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.5- تشخیص مشاغل سخت و زیان اور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهارماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت ان خواهد رسید.6- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) و همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نماید.تبصره 3- بیمه شدگانی که دارای (35) سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره 4- ن کارگر با داشتن (20)سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. ماده 78کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره اینکه تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل توسط چه ی و به چه صورت مشخص می شود ؟ گفت:تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.وی ادامه داد:حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد .فتح الهی درباره پرداخت فوق العاده سختی کار برای کارگرانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند چگونه است ؟ گفت:در مواد 52 و 65 قانون کار در کارهای سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می گردد .وی در توضیح اینکه میزان مرخصی در مورد کارهای سخت و زیان آور به چه میزان می باشد ؟ اظهار داشت: به استناد ماده 65 قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .وی ادامه داد: پیشنهاد می شود تأمین اجتماعی به جای حذف عناوین شغلی سخت و زیان آور در گروه الف 2سال فرجه به کارفرمایان درباره اصلاح ساختار محیط کار را اجرا کنند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس از چهار مرجع پاسخگو به استعلامات است گفت: یکی از مراکزی که تقریباً تجمیع همه سوابق را دارد نیروی انتظامی است. حسین اشتری در همایش سراسری مجریان انتخابات که در وزارت کشور برگزار شد ادامه داد: بانک اطلاعاتی کاملی در موضوع سوءپیشینه و جرائمی که افراد مرتکب می شوند و داریم و نیروی انتظامی یکی از مراکزی است که خطای کمتری نیز در این زمینه داشته است. وی ادامه داد: در پاسخ به استعلامات ک داهای شورای شهر به شهرستان ها تفویض اختیار شده و از طریق سیستم استانداری ها می توانند به بانک اطلاعاتی ما ورود کنند و سوابق را بگیرند. وی با بیان اینکه مسئولیت امنیت انتخابات و صندوق های اخذ رأی و محل اخذ رأی بر عهده نیروی انتظامی است ادامه داد: حفظ نظم و آرامش در تمامی حوزه ها از وظایف قبل از انتخابات نیروی انتظامی است. اعلام کرده ایم که اگر در مقطع انتخابات اتفاق خاصی پیش آمد و اگر مورد خاصی باید اجرا شود حتماً با هماهنگی شورای تأمین اجرا شود. اگر جایی لازم باشد نیروی انتظامی ورود کند با هماهنگی شورای تأمین ورود خواهد کرد. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به امنیت مرزها گفت: 8هزار و 755 کیلومتر مرز با کشور داریم که ممکن است در ایام انتخابات در بخشی از...
به گزارش صبحانه،ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، درباره مشمولان قانون سخت و زیان آور گفت:کار های سخت و زیان آور، کار هایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی، ی، بهداشتی و ایمنی و ...، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.وی در توضیح اینکه منظور از نوع الف. و ب. در کار های سخت و زیان آور چیست؟ گفت:به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ. مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۶.۲.۵، مشاغل به دو گروه الف. و ب. تقسیم بندی می شوند.فتح الهی گفت: گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود.گروه ب.: مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.وی درباره اینکه شرایط بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور چیست اظهار داشت:مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کار های سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.وی در ادامه با اشاره به ماده ۷۶ و ۷۸ قانون تأمین اجتماعی گفت:ماده ۷۶ بیان می کند: مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:تبصره ۱،
۱-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱- انی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن ن ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره ۲الف-کار های سخت و زیان آور کار هایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی. بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، ی، بهداشتی و ایمنی و ... صفت و سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.۱- کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
۲- کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کار های سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کار ها رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره های آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تهمیدات لازم را در انجان این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.
ب- حمایت ها:
۱- افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کار های سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوان تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور (۱.۵) سال محاسبه خواهد شد.۲- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (۲۰) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار های سخت و زیان آور شوند با تائید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.۳- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.۴- از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهاردرصد (۴%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان اور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهارماه توسط سازمان تامین اجتماعی و زارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت ان خواهد رسید.۶- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) و همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نماید.تبصره ۳- بیمه شدگانی که دارای (۳۵) سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره ۴- ن کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.ماده ۷۸کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره اینکه تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل توسط چه ی و به چه صورت مشخص می شود؟ گفت:تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.وی ادامه داد:حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد.فتح الهی درباره پرداخت فوق العاده سختی کار برای کارگرانی که در کار های سخت و زیان آور اشتغال دارند چگونه است؟ گفت:در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار در کار های سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می گردد.وی در توضیح اینکه میزان مرخصی در مورد کار های سخت و زیان آور به چه میزان می باشد؟ اظهار داشت: به استناد ماده ۶۵ قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کار های سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.وی ادامه داد: پیشنهاد می شود تأمین اجتماعی به جای حذف عناوین شغلی سخت و زیان آور در گروه الف. ۲ سال فرجه به کارفرمایان درباره اصلاح ساختار محیط کار را اجرا کنند./تسنیم
به گزارش صدخبر : هر کشوری که خواهان قدرت نظامی است باید نیروی هوایی قدرتمندی داشته باشد. یک نیروی هوایی قدرتمند قادر است از کشور در مقابل نفوذ بیگانگان محافظت کند. بسیاری از نیروهای هوایی کشورهای مختلف در مواقع خاص به انجام امور انسان دوستانه نیز می پردازند. نیروهای هوایی بسیاری در کشورهای مختلف جهان وجود دارند اما در این مطلب به معرفی نیروهای هوایی برتر دنیا در بازه زمانی 2017 می پردازیم.
در حال حاضر نیروی هوایی امریکا به عنوان قوی ترین نیروی هوایی جهان شناخته می شود این نیروی نظامی در 11 سپتامبر 1947 شکل گرفته است. در دنیای کنونی هر کشوری دشمنانی دارد که برای مقابله با آن باید نیروی هوایی دریایی و زمینی قدرتمندی برا محافظت از کشور در اختیار داشت. ثبات کشورها به قدرت نظامی آنها بر می گردد و از همین حیث جنگنده های قدرتمند حاضر در نیروی هوایی کشورها نیز از ارکان مهم این ارزی به شمار می روند.این رده بندی بر مبنای پرسنل حاضر در نیروی هوایی ناوگان هوایی جت ها جنگنده و هلی کوپترها انجام شده است. نیروهای هوایی حاضر در این لیست از آ ین فناوری موجود استفاده کرده اند و بسیار پیشرفته محسوب می شوند.برخی از این نیروهای هوایی قدرت خود را در جنگ جهانی دوم ثابت کرده اند و برخی دیگر نیز در جنگهای دیگر در نقاط مختلف دنیا قدرت خود را به رخ کشیده اند. اما پرسنل نظامی حاضر در این نیروها و ناوگان هوایی نقش مهمی در قدرت یک کشور ایفا می کنند و این موضوع به نظم و استراتژی که از این امکانات استفاده می شود نیز بر می گردد.ناوگان دفاع هوایی ژاپن
نیروی هوایی ژاپن که به نام jasdf معروف است در س1 جولای 1954 تاسیس شد. در واقع jasdf قوی ترین سلاح ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود که در سال 1954 شکل گرفت. این نیرو از تجمیع نیروی هوایی سلطنتی ژاپن و نیروی هوایی ژاپن شکل گرفت. jasdf از سیستم های راداری زمینی و هوایی پیشرفته ای استفاده می کند که هر نوع تهدید زمینی و هوایی را فوراً اعلام می کند. 50324 سرباز در این نیرو مشغول فعالیت هستند و مجموع 805 هواپیما در این نیرو به کار گرفته شده اند که متشکل از 380 جت جنگنده 265 هواپیمای آموزشی 52 هواپیمای حمل و نقل 52 هلی کوپتر و 26 هواپیمای تجسس نجات و 17 aew&c است. ژاپن کشوری جزیره ای است که دورتا دور آن را آب فراگرفته است و نیروی هوایی این کشور در محافظت از آن در برابر تهاجم دشمنان نقش تاثیرگذاری ایفا می کند.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی سلطنتی استرالیا
نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در واقع کوچکترین و در عین حال یکی از قوی ترین نیروهای هوایی حاضر در دنیا به شمار می رود. مرکز فرماندهی این نیرو که با نام raaf شناخته می شود در کانبرا است. نیروی هوایی استرالیا در بسیاری از نزاع های بین المللی قرن 20 حضور داشته است که جنگ جهانی دوم سرآمد آنها به شمار می رود.raff در حال حاضر از 17735 پرسنل ورزیده بهره می برد که 275 هواپیما که 95 تای آنها از نوع جنگنده هستند نیز این نیرو را تقویت می کنند. 19 هواپیمای گشتی 36 هواپیمای حمل و نقل 106 هواپیمای آموزشی و 6 aew&c و 4 پهپاد در این نیرو حضور دارند. لازم به ذکر است raaf از 15 مرکز نیروی هوایی در خاک استرالیا بهره می برد. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی هندوستان
کشور هند هشتمین نیروی هوایی قدرتمند دنیا را در اختیار دارد. نیروی هوایی هند در 8 اکتبر 1932 شکل گرفته است.نیروی هوایی هند بهترین نیرو از حیث ساختار و سازماندهی است چرا که 127200 نفر در آن حضور دارند و 1500 هواپیما نیز در ناوگان هوایی این کشور فعالیت می کنند. نیروی هوایی هند جنگ های زیادی را با پا تان و چین پشت سر گذاشته است.این نیرو نقش مهمی در حمایت از این کشور در جنگ کارگیل در سال 1999 ایفا کرد.مرکز فرماندهی نیروی هوایی هند در دهلی نو واقع است. نیروی هوایی هندوستان متشکل از 567 جت جنگنده 288 هواپیمای حمل و نقل 186 هواپیمای آموزشی و 60 مرکز نیروی هوایی در خاک هند است. از دیگر هواپیماهای موجود در این ناوگان می توان به 14 هواپیمای یت خاص 99 پهپاد 26 هلی کوپتر جنگی 373 هلی کوپتر معمولی اشاره کرد. پس از ج پا تان و هند نیروی هوایی هندوستان به عناون نیروی سلطنتی هند شناخته می شود. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا
در سال 1918 سرویس دریایی هوایی سلطنتی انگلستان و مجموعه هوایی سلطنتی با یکدیگر ادغام شده و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان را تشکیل دادند.با توجه به وسعت و بزرگی این نیرو نیروی هوایی انگلستان را می توان بزرگترین نیرو در بین دیگر نیروهای حاضر در انگلستان قلمداد کرد. این نیرو از 826 هواپیما از انواع مختلف و قریب به 40000 پرسنل ورزیده بهره می برد که البته این آمار طبق ا ین اعلام ت انگلستان که در سال 2012 بود می باشد.سر اندرو رییس نیروی هوایی انگلستان است. نیروی هوایی انگلستان به عنوان بخشی از انگلیس نیز محسوب می شود.
نیروی هوایی انگلستان که به اختصار آن را raf نیز می نامند به عنوان قدیمی ترین نیروی هوایی جهان شناخته می شود. این نیرو در 1 آوریل سال 1918 شکل گرفته است و نقش مهمی در تاریخ انگلستان ایفا کرده است.raf یکی از پیچیده ترین و البته تواناترین نیروهای هوایی در جهان به شمار می رود. نیروی هوایی سلطنتی انگلستان به خاطر بمباران هوشمند و استراتژیکی که با استفاده از تجهیزات هوایی مدرن و کشنده خود انجام می دهد در جهان معروف است.
raf به عنوان دومین نیروی هوایی بزرگ حاضر در ناتو شناخته می شود و با 826 هواپیما در ناوگان هوایی خود به عنوان بزرگترین نیروی هوایی در بین کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا نیز شناخته می شود. 37200 پرسنل عادی و 33980 نیروی رزرو در raf حاضر هستند. نیروی هوایی سلطنتی انگلستان از 102 هواپیمای مهاجم 120 هواپیمای جنگنده 41 هواپیمای حمل و نقل 524 هواپیمای آموزشی و 21 aewc و 10 پهپاد و 22 مرکز نیروی هوایی به همراه 34 هلی کوپتر و 21 هواپیمای نجات تشکیل شده است. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی ترکیه
نیروی هوایی ترکیه در سال 1923 در زمان جمهوریت ترکیه تاسیس شد.ترکیه به عنوان یکی از قدرتمندترین های منطقه خود محسوب می شود. این کشور بالغ بر 400000 نفر پرسنل و 736 هواپیما دارد. نیروی هوایی ترکیه از تعداد زیادی از جنگنده های فال f-16 استفاده می کند.
شاخه هوایی نظامی در ترکیه با نام نیروی هوایی ترکیه شناخته می شود. در واقع این نیرو در سال 1911 توسط امپراطوری عثمانی شکل گرفت اما به طور رسمی در سال 1923 با اعلام جمهوریت ترکیه به کار خود ادامه داد.مرکز فرماندهی نیروی هوایی ترکیه در آنکارا واقع است. ترکیه با سرمایه گذاری 160 میلیارد دلاری تمامی تجهیزات و برنامه های صنایع هوایی خود را با هدف ارتقا ناوگان هوایی اعم از هواپیماها و هلی کوپترها به روز کرده است. نیروی هوایی ترکیه از 60 هزار نیروی فعال و 668 هواپیما استفاده می کند.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال

نیروی هوایی فرانسه
نیروی هوایی فرانسه به عنوان حرفه ای ترین نیروی هوایی جهان در زمینه پیاده سازی حقه ها و تاکتیک های هوایی و ب بیشترین موفقیت در یت های مختلف شناخته می شود. این نیرو در سال 1909 تاسیس شد و در سال 1933 از جدا شد. نیروی هوایی فرانسه در طول تاریخ بیشترین موفقیت را ب کرده است. این کشور نقش تعیین کننده ای در دوران جنگ جهانی دوم ایفا کرد. جنگنده های فرانسوی بهترین عملکرد را در جنگ خلیج فارس از خود نشان دادند. نیروی هوایی فرانسه از 47538 پرسنل فعال . 658 هواپیما تشکیل شده است که متشکل از 215 جنگنده 14 هواپیمای رهگیری هوابرد 6 awacs 6 پهپاد و 158 هواپیمای آموزشی و 88 هلی کوپتر است. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی خلق چین
نیروی هوایی چین که از آن به عنوان نیروی هوایی خلق چین نیز نام برده می شود سومین نیروی هوایی قدرتمند جهان شناخته می شود. نیروی هوایی چین در تاریخ 11 نوامبر سال 1949 شکل گرفت. نیروی هوایی چین به عنوان بزرگترین نیروی هوایی در آسیا شناخته می شود. پرسنل فعال در این نیرو بالغ بر 398000 نفر است و در آن از جنگنده های پرقدرتی نیز استفاده می شود. روسیه بزرگترین شریک نظامی چین پس از فروپاشی شوروی محسوب می شود.در حال حاضر چین این قدرت را دارد که هر دشمنی در هر نقطه ای از جهان را نابود کند.plaaf روسیه به تازگی نسب 4.5 جنگنده ها را که قابلیت تبدیل به نسل 5 را نیز دارا هستند را به چین صادر کرده است. از 360 هواپمای حمل و نقل و 192 هواپیمای مهاجم و 120 بمب افکن و 644 هواپیمای آموزشی و 137 هلی کوپتر در این نیرو استفاده شده است.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی روسیه
نیروی هوایی روسیه در سال 1992 شکل گرفت.این نیرو در بدو تاسیس خود با مشکلات و نزاع های بسیاری رو به رو شد اما وقتی ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور شد بودجه کلانی برای نوسازی و ارتقا تجهیزات مورد استفاده در این نیرو را تخصیص داد.
روسیه دومین قدرت هوایی جهان محسوب می شود. نیروی هوایی این کشور در بین سال های 1991 تا 1992 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. پس از شکل گیری روسیه این نیرو به سرعت و در بازه زمانی کوتاهی قدرت گرفت. نیروی هوایی روسیه در جنگ اسپانیا و جنگ علیه ژاپن در سواحل شرقی حضور داشته است. 148000 نیروی فعال در این نیرو مشغول فعالیت هستند و مرکز فرماندهی نیروی هوایی این کشور در مسکو قرار دارد.نیروی هوایی روسیه از ا ین دستاوردهای فناوری برای مقابله با دشمنان در ناوگان خود استفاده می کند. در نیروی هوایی روسیه از 10000 هواپیمای جنگی استفاده میشود که 3000 تای آنها بمب افکن هستند. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی
نیروی هوایی پرقدرت ترین نیروی هوایی در جهان محسوب می شود که در 18 سپتامبر 1947 تاسیس شده است. در نیروی هوایی امریکا از جدیدترین تکنولوژی موجود استفاده شده است.332854 نفر نیروی فعال در این نیرو حضور دارند که شامل 71400 نیروی رزرو و 185522 نیروی داوطلب و 106700 نیروی آموزش دیده هستند. 5484 هواپیمای جنگی در ناوگان هوایی حضور دارند که شامل 1872 جنگنده 28 هواپیمای حمل و نقل 162 بمب افکن 715 هواپیمای مسافربری هستند.1167 هواپیمای آموزشی 3 هواپیمای نجات و تجسس 21 هواپیمای الکترونیکی 86 هواپیمای مسافری 56 هواپیمای کنترلی و 540 پهپاد و 47 هواپیمای سوخت رسان و 218 هلی کوپتر نیز از دیگر امکانات نیروی هوایی به شمار می روند.
نیروی هوایی بسیار چابک است و تمامی پرسنل حاضر در این نیرو در سلامت کامل بدنی به سر می برند. این نیرو در جنگ های مختلفی شرکت کرده است. ریسک مواجهه با نیروی هوایی بسیار بالا است چرا که آنها همواره اماده مقابله با هر دشمنی هستند. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
فضای مَجازی مصرف مُجاز و غیر مُجاز داردمجتبی مصباح
گروه اجتماعی: فضای مجازی امروز خود حقیقتی است. برخی به توصیف آن می پردازند؛ مزایا یا معایبش را می گویند.
برخی در قبال آن موضع گیری می کنند؛ گروهی موافق آن هستند با تأکید بر مزایایش، و گروهی مخالف آن، با تأکید بر معایبش. موافقت ها یا مخالفت ها با انگیزه های گوناگون صورت می گیرد. موافقان ممکن است به فرصت هایی نظر داشته باشند که فضای مجازی برای پیشرفت علمی و تبادل اطلاعات مفید فراهم می کند و خود و دیگران به آن ها نیازمندند.
نیز ممکن است برخی افراد و گروه ها مزایای فضای مجازی را سپر هواهای نفسانی یا مزایای اقتصادی یا خود قرار دهند و مخالفان را با چوب اتهام ارتجاع و مخالفت با پدیده های نو بکوبند. مخالفان هم ممکن است دغدغه های مبارکی همچون پرهیز از تهدیدهای این فضا برای اخلاق، فرهنگ، اعتقادات، معنویت و سلامت مردم داشته باشند. نیز ممکن است به سبب نادانی از مزایای آن یا تعصبات بیجا با آن مخالفت کرده، طرف مقابل را به بی اخلاقی و بی دینی متهم کنند.اما فارغ از این که انگیزه های موافقان و مخالفان چیست یا چه می تواند باشد، بررسی واقع بینانه و جامع موضوع و دانستن وظیفه خود در قبال این پدیده واقعی، بر هر مسلمانی لازم است.
در این گفتار کوتاه می کوشیم با بررسی مبانی لازم، راه تشخیص وظیفه خود را در قبال فضای مجازی مشخص کنیم.برای این که بدانیم وظیفه ما در استفاده از فضای مجازی چیست، ابتدا به برخی مبانی دینی اشاره می کنیم که می تواند در این جهت راه گشا باشد:استفاده از چیزهایی که سودمند است مجاز، و استفاده از چیزهای زیان بار ممنوع است. اما برخی چیزها هم سودمند هستند و هم زیان بار؛ یعنی برخی نتایج سودمند دارند و برخی نتایج زیان بار. در این موارد، تنها وجود برخی سودها یا زیان های قطعی یا احتمالی، موجب جواز یا عدم جواز استفاده از آن ها نیست؛ بلکه ملاک برای جواز و عدم جواز استفاده از یک چیز، برآیند سودها و زیان های آن است. برای مثال، با این که در فوایدی نیز هست، استفاده از آن مجاز نیست؛ چون در مجموع زیانش بیش تر است. تشخیص برخی سودها و زیان های یک چیز با تجربه و تعقل ممکن است، اما برخی سودها و زیان ها یا درجه سود و زیان برخی چیزها با دانش عادی قابل تشخیص نیست و قواعد و احکام شرعی معیار نهایی برآیند سود و زیان یک چیز هستند. برای مثال، ممکن است دانشمندان خواص مفید برخی نوشابه های الکلی را کشف کنند، اما این مقدار برای تجویز استفاده از آن ها کافی نیست.دلیل شرعی بر حرمت نوشابه های مست کننده یا حاوی مواد مست کننده نشان می دهد که زیان آن ها در مجموع بیش تر است، تا حدی که پرهیز قطعی از آن ها لازم است. شریعت بر مبنای سود و زیان های مادی و معنوی، و دنیوی و ا ویِ فرد و جامعه چیزی را تجویز یا تحریم می کند. در شریعت، ملاک های کلی برای درجه اهمیت امور مختلف وجود دارد، مثل این که حفظ دین مهم تر است از حفظ جان و مال.۲ فقها با استنباط روش مند از دین و بر اساس این قواعد، مرز مجاز و غیرمجاز را تعیین می کنند. پس ظن و گمان افراد و نیز چگونگی عملکرد دیگران و مانند این ها در این موارد، دلیل موجهی نیست.
چیزهایی که مصرف مجاز و غیر مجاز دارند، به طور کلی ممنوع نیستند، بلکه ممنوعیت آن ها تنها در استفاده غیرمجاز از آن هاست. برای مثال، چاقو وسیله ای مشترک با کاربردهای مجاز و غیرمجاز است و امکان استفاده از آن برای مصارف غیرمجاز، موجب ممنوعیت ید و فروش یا در دسترس قرار دادن آن نیست.
ممکن است برآیند سود و زیان یک چیز در موارد مختلف متفاوت باشد؛ یعنی در برخی موارد، در مجموع سودمند باشد و در برخی موارد، در مجموع زیان بار. روشن است که استفاده از این امور در همان مواردی که برآیندش سودمند است، مجاز و در موارد دیگر، غیرمجاز است. این موارد خودشان چند صورت دارند:گاه آن چیز در صورتی که در اختیار برخی افراد باشد سودمند است، اما همان چیز اگر در اختیار افرادی دیگر باشد، زیان بار است. در این ح ، استفاده از آن برای دسته اول مجاز و برای دسته دوم غیر مجاز است و نباید در اختیار آن ها قرار گیرد.برای مثال، سلاح گرم با این که وسیله مشترکی است و امکان استفاده درست از آن وجود دارد، به مصلحت نیست که در دسترس عموم مردم باشد؛ زیرا گرچه عموم مردم از آن استفاده نادرست نمی کنند، احتمال این که برخی از آن سوء استفاده کنند زیان هایی دارد که ایجاب می کند راه بهتری برای استفاده از فواید آن بی م، مانند این که آن را در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی قرار دهیم و با تعیین وظایف و محدودیت های مشخص، از فواید استفاده از آن، در جهت حفظ امنیت و دفاع از مردم بهره مند شویم. گاه برخی اقسام یک چیز سودمند است و برخی اقسام آن زیان بار. در این صورت، استفاده از قسم سودمند آن مجاز است و بایستی از آن بهره جست، اما از قسم زیان بار باید پرهیز و ممانعت شود.برای مثال، عرضه خوراکی های مفید، مجاز و عرضه خوراکی هایی که احتمالا زیان بار هستند مانند خوراکی هایی که تاریخ مصرف آن ها گذشته غیر مجاز است. نیز استفاده از کتب مفید، مجاز و عرضه کتب گمراه کننده غیر مجاز است. گاه تشخیص سود و زیان یک چیز یا تشخیص این که از اقسام مفید است یا از اقسام زیان بار، به کارشناسی نیاز دارد. در این موارد، نظارت و تأیید کارشناسان نیز لازم است. از این رو، مؤسسه استاندارد کالاهای قابل اعتماد را مشخص می کند و نشریات هم به همین دلیل نیازمند نظارت و ارزی هستند. درباره استفاده یا عدم استفاده از چیزهای سودمند یا زیان بار، هریک از فرد، خانواده، جامعه و حکومت وظایفی دارد. هر فرد باید وظیفه خود را تشخیص داده بدان عمل کند.
افراد خانواده نیز وظایفی نسبت به یکدیگر دارند و باید به یکدیگر در تشخیص وظیفه و عمل به آن کمک کنند.والدین باید برای کمک به رشد و تعالی فرزندان، وسایل لازم را در حد مقدور فراهم کنند و جلوی استفاده آن ها از امور زیان بار را بگیرند. آحاد جامعه هم در قبال یکدیگر مسؤولیت دارند و نمی توانند نسبت به خوشبختی و بدبختی دیگران و هدایت و گمراهی آن ها بی اعتنا باشند. حکومت نیز باید راه رشد و تعالی را برای افراد جامعه فراهم و تسهیل کرده، از فساد و کج روی جلوگیری کند. طبیعی است که مسؤولیت هریک از آن ها برحسب شرایط و نیز امکاناتی که در اختیار دارند متفاوت است. اگر درباره یک موضوع، افراد یا نهادهای گوناگون مسؤولیت داشته باشند، چنان چه برخی از آن ها مسؤولیت خود را انجام ندهند، وظیفه از دوش دیگران برداشته نمی شود و دیگران باید وظیفه خود را در حد توان انجام دهند.
فضای مجازی از قواعدی که گفتیم مستثنا نیست. بنابراین، برای آن که بدانیم استفاده از فضای مجازی مجاز است یا غیرمجاز، و وظیفه ما در برابر آن چیست، باید از همین مبانی کمک بگیریم.بر اساس مبانی یاد شده، می توان گفت: بی گمان، ی که با فضای مجازی آشنایی داشته باشد می داند که این فضا مجال را برای انتخاب هریک از دو راه سعادت و شقاوت بسیار وسیع تر کرده است. قابلیت دسترسی به منابع گوناگون در هر کجای جهان همراه با سرعت و دقت فراوان، با کم ترین هزینه، وقت و امکانات، شرایطی بی نظیر فراهم کرده تا مقدمات لازم برای صعود یا سقوط بسیار آسان باشد.در فضای مجازی، امکان انتخاب رستگاری و خوشبختی یا گمراهی و بدبختی در ری از ثانیه و حرکت به سمت آن با سرعت نور فراهم است. پس فضای مجازی فرصتی است بسیار بزرگ، در عین این که تهدیدی است بسیار جدی. و به عبارت دیگر، ظرفیت تولید نتایج سودمند یا زیان بار بسیار زیادی را دارد. بدین ترتیب، تکیه بر برخی فواید یا زیان های فضای مجازی برای تجویز یا منع استفاده از آن کافی نیست. باید با معیار قرار دادن قواعد شرعی که فقها آن ها را از متن دین است اج کرده اند، همه سود و زیان های موجود یا ممکن در استفاده از این فضا را ملاحظه کرد.
طبعا ملاک سود و زیان، تأثیر آن در سعادت و شقاوت افراد و کل جامعه است، و صد البته نه منافع اقتصادی شرکت مخابرات یا منافع یک گروه برای جلب آرا در انتخابات و مانند این ها!
فضای مجازی قابلیت استفاده سودمند و زیان بار را دارد و امکان استفاده زیان بار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طور کلی نیست.۴٫ استفاده کنندگان از این فضا متفاوت هستند و حکم ی انی ندارند. استفاده از بخش هایی از فضای مجازی به طور کلی و استفاده از برخی بخش ها برای عده ای از افراد مجاز نیست.
برای نمونه، استفاده از اخبار و اطلاعات و تحلیل های دروغ و گمراه کننده، و مطالبی که موجب فساد عقیده و اخلاق می شود مجاز نیست، مگر استفاده از آن بخش هایی که نیاز به مقابله دارد برای انی که توان مقابله دارند و می توانند خود را در برابر آسیب های آن حفظ کنند؛ چنان که فقها درباره ید و فروش کتب گمراه کننده چنین فتوایی دارند.فضای مجازی نیازمند نظارت است و انی که توان دارند باید راه کارهای عملی و اجرایی مناسب برای تشخیص بخش های سودمند و زیان بار این فضا و نیز راه کنترل و محدود امکان استفاده از آن را برای مخاطبان مختلف فراهم کنند. تشکیل هیأت عالی نظارت بر فضای مجازی با فرمان ی در همین راستا صورت گرفته، که امید است وظایف خود را با جدیت دنبال کند. هر فردی موظف است با تشخیص وظیفه خویش، استفاده خود را از این فضا کنترل و مهار کند. افزون بر آن، هریک از افراد خانواده و به ویژه والدین نیز درباره چگونگی استفاده افراد دیگر خانواده مسؤولیت دارد. هریک از افراد جامعه و نیز نهادهای فرهنگی، دینی، اقتصادی و امنیتی، به تناسب امکانات و معلومات خود در آگاه دیگران، تعیین حد مجاز، و کمک به مسؤولان برای کنترل این فضا مسؤول است.
حکومت با در دست داشتن بیش ترین امکانات، موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیت های کارشناسی فقهی و علمی، و استفاده از امکانات سرمایه گذاری و اجرایی در جهت نظارت و کنترل این فضا و ایجاد فضای مجازی امن تلاش کند. یکی از راه های تأمین این فضای امن، ایجاد اینترنت ملی است که ی بر ایجاد آن تأکید دارند.
روشن است که کوتاهی هریک از افراد یا نهادهای رسمی و غیر رسمی در انجام وظایف خود، مجوّز دست برداشتن دیگران از انجام وظایف خود در حد توان نیست و با فرض مقصّر بودن برخی، از دیگران رفع تکلیف و مسؤولیت نمی شود. بنابراین، هریک از ما باید با توجه به موقعیت و امکاناتی که داریم در جهت آگاهی بخشی به مخاطبان فضای مجازی، به ویژه در تبیین آسیب ها و تهدیدهای آن، و نیز مهار این امکانات و مقابله عملی با تهدیدهای آن، تلاش و به دیگر مسؤولان مربوط برای انجام وظایفشان در این خصوص کمک و از آن ها مطالبه کنیم. نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۵۳ ق.ظ
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.به گزارش فارس، وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفربه گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
آموزش و پرورش ۲۳ هزار و ۲۸۲ نیرو استخدام می کند اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، ۲۳ هزار و ۲۸۲ نیرو جذب می کند. به گزارش فارس، وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفرداوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفربه گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.