امشب جلسه هیات رییسه مجلس برای بررسی سوال از رییس جمهور

علی لاریجانی با رای از آرای مأخوذه به عنوان رئیس مجلس شورای ی و علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس از نمایندگان رای گرفتند. محمد آشوری با رای بهروز نعمتی با رای و اسدالله عباسی با رای به عنوان کا ردازان هیات رییسه مجلس انتخاب شدند و آبادی فرهنگی قاضی زاده هاشمی رنجبرزاده کاتب و ی به دبیری هیات رئیسه رسیدند.تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی
رو مه اعتماد نوشت: روز گذشته انتخابات هیات رییسه مجلس هرچقدر کام اصلاح طلبان را در کرسی های نواب رییس شیرین کرد اما تقدیم دو کرسی به رقبای فرا یون ولایی اعضای فرا یون امید را در معرض سوالات جدی خبرنگاران قرار داد. آرایش فرا یون های مجلس تنها چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات تغییرات مهمی داشت تغییراتی که چندان به نفع فرا یون امید تمام نشد و امیدی ها دو کرسی خودشان را از دست دادند تا سهم آنها از ارکان ١٢گانه هیات رییسه تنها سه کرسی باشد. فرا یون امید برخلاف آنچه از ابتدا اعلام کرده بود (که حاضر نیست به هیچ وجه با فرا یون ولایی وارد ائتلاف شود) به ویژه بعد از دیدار شب گذشته محمدرضا عارف و علی لاریجانی بالا ه مدل پیشنهادی لاریجانی برای ائتلاف با دو فرا یون دیگر را پذیرفت. در این مدل گزینه ریاست هر سه فرا یون علی لاریجانی بود اما در مورد نواب رییس فرا یون امید دو گزینه (مسعود پزشکیان و علی مطهری) فرا یون مستقلین یک گزینه (هادی قوامی) و فرا یون ولایی هم یک گزینه (حمیدرضا حاجی بابایی) را به عنوان ک دا معرفی د. در مورد ٩ کرسی دیگر هیات رییسه هم فرمول (٣-٣-٣) در نظر گرفته شد و همه فرا یون ها متعهد شدند به ٩ گزینه معرفی شده رای بدهند. به این ترتیب فرا یون امید محمدعلی ی محمدقسیم عثمانی و فریده اولادقباد را به عنوان ک دای خود معرفی کرد. فرا یون مستقلین هم رسول خضری بهروز نعمتی و غلامرضا کاتب را معرفی کرد. اکبر رنجبرزاده و حسین قاضی زاده و محمدحسین فرهنگی هم از جانب فرا یون ولایی روانه لیست ائتلافی شدند.٦٤ رای باطله لاریجانیعلی لاریجانی دیروز در حالی با ٢٠٤ رای برای دهمین سال پیاپی رییس مجلس باقی ماند که نسبت به سال گذشته ٣٣ رای کمتر به سبد رایش ریخته شد و این میزان آرا (بعد از دور اول مجلس نهم که علی لاریجانی ١٧٧ رای به دست آورد) کمترین میزان رایی است که او در این سال ها به عنوان رییس مجلس به دست آورده است. این تازه در حالی است که او تنها گزینه هر سه فرا یون مجلس برای ریاست بود و در واقع رقیبی نداشت. اما نکته جالب وجود ٦٤ رای باطله در میان آرای لاریجانی بود. این یعنی وجود ٦٤ مخالف قطعی با مشی و مدیریت علی لاریجانی در مجلس. حدس بخشی از صاحبان این ٦٤ رای کار سختی نیست. چه آنکه طیفی از اعضای فرا یون ولایی که قرابت خیلی بیشتری به جبهه پایداری دارند از همان ایام رایزنی ها برای انتخابات هیات رییسه اعلام کرده بودند که خواهان پایان یافتن ریاست لاریجانی هستند و حتما در این انتخابات هم لیست مستقلی خواهند داد. ابطحی شهر یکی از آنها بود که دو روز قبل به «اعتماد» گفت او و حدود ١٥ نفر دیگر در فرا یون ولایی نمی خواهند ریاست علی لاریجانی ادامه یابد و به همین دلیل حتما ک دای خودشان برای این سمت را معرفی می کنند هرچند رای نیاورد اما دست کم آنها نشان داده اند «معامله گر» نیستند. آنها شاید توانسته باشند ٢٠ رای را مال خود کنند. البته از آنجا که سه فرا یون اصلی مجلس تصمیم به ائتلاف گرفتند و تنها گزینه همه آنها لاریجانی بود این طیف کوچک درون فرا یون ولایی هم آشکارا گزینه ای معرفی ن د اما به احتمال زیاد آنها نام ک دای خود یعنی محمدرضا سالک اصفهان را روی کاغذ نوشتند. اما بخش دیگر از این ٦٤ رای به احتمال زیاد مربوط به فرا یون امید است. انی که در مجمع عمومی فرا یون هم اصرار داشتند فرا یون امیدباید لیست مستقل از دو فرا یون دیگر بدهد و ک دای خودش را برای ریاست داشته باشد. این عده هم به احتمال زیاد نام مسعود پزشکیان را روی کاغذ نوشته بودند. این احتمال هم وجود دارد که برخی نمایندگان رای سفید در مورد ریاست مجلس داده باشند.آرای معنادار در انتخابات نواب رییسمسعود پزشکیان با ١٧٩ رای نایب رییس اول شد آن هم در شرایطی که نسبت به سال گذشته ٢١ رای بیشتر به سبد رایش ریخته شد. علی مطهری هم با ٣٠ رای بیشتر نسبت به سال قبل و با ١٦٣ رای نایب رییس دوم مجلس شد. مسعود پزشکیان سه سبد رای عمده داشت فرا یون امید مستقلین و فرا یون مناطق ترک نشین. که به نظر می رسد ١٢٠ رای فرا یون امید و حدود ٧٠ رای فرا یون مستقلین به اضافه بخشی از آرای فرا یون مناطق ترک نشین را از آن خود کرده است. اما در مورد علی مطهری با توجه به چهره تر و مرزبندی های دقیقی که بر سر او وجود دارد فرا یون امید و بخشی از فرا یون مستقلین سبد رای خالص او را تشکیل می دهند. رای او نشان می دهد حدود ١٢٠ عضو فرا یون امید با بیش از ٤٠ نفر از اعضای فرا یون مستقلین به علی مطهری رای داده اند. این آرا یک معنای دیگر هم دارد و آن وجود شکاف در فرا یون مستقلین است. این فرا یون خودش یک ک دای اختصاصی داشت. با این همه بخشی از بدنه آن ترجیح دادند به جای هادی قوامی به گزینه های فرا یون امید یا ولایی رای دهند. هادی قوامی ک دای این فرا یون ٦٧ رای به دست آورد. حمیدرضا حاجی بابایی ک دای فرا یون ولایی هم ١٠٧ رای به دست آورد. از آنجا که به گفته ابطحی از اعضای این فرا یون جمعیت فرا یون ولایی حدود ٧٠ نفر است این آرا نشان می دهد اعضای این فرا یون به خوبی توانسته بخشی از رای فرا یون مستقلین را از آن خود کنند.فرا یون امید چطور دو کرسی خودش در هیات رییسه را تقدیم فرا یون ولایی کرد؟هرچقدر انتخابات نواب رییس برای اصلاح طلبان پیروزمندانه بود اما آنها در انتخابات ٩ دبیر و ناظرین هیات رییسه دو هیچ بازی را به فرا یون ولایی واگذار د تا یک بار دیگر ثابت شود تجربه ائتلاف با فرا یون ولایی و بخشی از مستقلین نمی تواند تجربه خوشایندی برای امیدی ها باشد. بدعهدی فرا یون های ولایی و مستقلین درست از ساعات اولیه آغاز صحن شروع شد. زمانی که نمایندگان پشت صندلی خود قرار گرفتند و اعلامیه هایی که روی میز آنها گذاشته شده بود را دیدند. روی این اعلامیه ها دو نامه نوشته شده بود: «ناظر: آشوری» و «دبیر: آبادی». آشوری از فرا یون مستقلین و آبادی متعلق به فرا یون ولایی است. نام آنها در لیست ائتلافی قرار نگرفته بود با این حال اما آنها با برنامه ریزی قبلی هنگام رای گیری دبیران و ناظرین ک دا شدند. در انتخابات ٦ دبیر هیات رییسه رنجبرزاده ١٨٣ فرهنگی١٨٢ قاضی زاده ١٧٩ کاتب١٧٨ ی١٧١ و البته آبادی ١٦٥ رای به دست آوردند. با آمدن آبادی عملا دو گزینه دیگر فرا یون امید یعنی یوسف نژاد با ١٥٣ رای و اولاد قباد با ١٤١ رای از ورود به هیات رییسه باز ماندند. آرای ١٨٠تایی گزینه های اصولگرای کرسی های دبیری در هیات رییسه نشان می دهد هرچقدر فرا یون امید به رای ائتلافی خود پایبند بودند اما فرا یون های ولایی و مستقلین به صورت سازماندهی شده به گزینه هایی خارج از لیست ائتلافی رای دادند. اتفاقی که البته در مورد ناظرین هم رخ داد. تا آشوری با ١٦٤ رای و نعمتی با ١٢٩ و عباسی با ١٢٢ رای راهی هیات رییسه شوند و فرا یون امید با این بداخلاقی دو کرسی خودش در هیات رییسه را از دست بدهد.چرا فرا یون امید حاضر به ائتلاف با فرا یون ولایی شد؟علی مطهری نایب رییس مجلس: ما می خواستیم که بن بست بشکند و حتی المقدور این انتخابات با توافق طرفین انجام شود که مقدمه ای برای جلسات رای اعتماد باشد با ت همراهی بهتری صورت بگیرد. در این راستا فکر کردیم مقدمه این امر این باشد که در انتخابات هیات رییسه به توافق برسیم و لیست مشترک بدهیم. از آنجا که تاکید آنها در مورد نواب رییس بود گفتیم شما هم ک دای خود را معرفی کنید و در واقع این مساله پیشنهاد شخصی خود من بود که برای کرسی نواب رییس ک دا بدهند اما در مورد ١٠ کرسی باقیمانده یعنی ریاست و ٩ نفر دیگر توافق شود.یوسف نژاد خارج از برنامه ریزی فرا یون امید ک دا شد؟علی اصغر یوسف نژاد: در جریان برگزاری انتخابات هیات رییسه در حالی که مسوول نظارت بر آرای رییس و نواب رییس بودند در هنگام شمارش آرا شنیدم عده ای از نمایندگان من را به عنوان ک دای دبیری پیشنهاد دادند و آقای لاریجانی بدون اینکه از من بپرسد نام من را به عنوان ک دای دبیری اعلام کرد.من پیش ایشان رفتم و گفتم ک دا نیستم مجددا جمعی از نمایندگان از جمله نمایندگان فرا یون امید که دور و بر آقای عارف جمع شده بودند درخواست ک داتوری من را مطرح د اما به دلیل اینکه عضو فرا یون امید هستند و خود را متعهد به فرا یون می دانند گفتم که خودم باید راسا نظر آقای عارف را بپرسم بنابراین پیش آقای عارف رفتم و گفتم هم برای ک داتوری دیر شده و هم توافق فرا یون چیز دیگری بوده است و از ایشان ب تکلیف که آقای عارف به من گفت: فرا یون های دیگر متعهد نمانده اند و ک داهای دیگری نیز معرفی کرده اند که بعضا عضو هیات رییسه فرا یون هستند.بر همین اساس با وجود میل باطنی ام ک داتوری را قبول و با وجود اینکه بخشی از آراء پیش از اعلام ک داتوری من به صندوق ریخته شده بود مجلس رای خوبی داد اما نهایتا نمایندگان دیگری به عنوان دبیر هیات رییسه انتخاب شدند که من هم به آنها تبریک گفتم و اعلام همکاری .چرا فرا یون امید ٢ کرسی خود در هیات رییسه را از دست داد؟محمدرضا تابش نایب رییس فرا یون امید: متاسفانه یک عده در هر صورت بنای شان بر این نبود که همه در فرآیند انتخاب هیات رییسه مشارکت داشته باشند. چه خوب بود که اگر یک زن یا یک اهل تسنن در ترکیب هیات رییسه وجود داشت. اینها ازجمله خواسته ها و مطالباتی بود که در انتخابات مطرح شده است. ما دست وحدت و به اجماع رسیدن را دراز کردیم پای آن هم ایستادیم. دیگران هم تا حدی ایستادند اما من متاسفم که ک داهای اهل تسنن و زن مجلس حذف شدند و باز متاسفم که یک عده خارج از لیست آمده و ک دا شدند. عزم نانوشته ای را دیدم که زن ها و اهل تسنن رای نیاورند این کار خوبی نبود. وقتی به اجماع می رسیم که به لیست رای دهیم همه باید به آن احترام بگذاریم. اما سه چهار نفر خارج از لیست ک دا شدند که درست نیست. مثل آقای عباسی و آبادی. البته آقای یوسف نژاد هم وقتی دید اینها آمدند ک دا شد.ائتلاف فرا یون امید با فرا یون ولایی اقدام درستی بود؟الیاس حضرتی: سه فرا یون با هم تفاهم د در انتخاب رییس مشترک و در نواب رییس رقابت و در ها هم به صورت ٣-٣-٣ عمل کنند. ما در فرا یون امید طبق این ائتلاف برای ریاست ی را ک د نکردیم. در نواب رییس رقابت کردیم و بردیم. اما در انتخابات ها و ناظرین بعضی آقایان برای خودشان رای دیگری دادند. و بدعهدی د این بدعهدی برای ما درس خوبی شد. ما سعی کردیم تفاهم اخلاقی که میان بزرگان دو فرا یون اصولگرا و امید انجام شد را رعایت کنیم. بزرگان فرا یون ها یعنی آقای لاریجانی به عنوان فرا یون اصولگرایان و آقای عارف رییس فرا یون امید نشستی داشتند و تفاهم انجام شد و ما هم طبق آن عمل کردیم و به آن پایبند بودیم و می خواستیم حسن نیت خودمان را نشان دهیم. حالا به خاطر بدعهدی دیگران ما باید زیر سوال برویم؟ به علاوه این مجلس با تمام خوبی هایی که دارد ضعف خودش را در رای دادن به خانم ها و اهل سنت نشان داده است.آیا دو فرا یون ولایی و مستقلین توافق داشته اند؟غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی: هیچ توافق ای بین فرا یون ها در انتخابات هیات رییسه مجلس وجود نداشته است.در انتخابات هیات رییسه مجلس توافقی بین فرا یون ها صورت گرفته بود که از آن توافق ع نشد اما نمایندگان وما فرا یونی رای ندادند. هیچ لیست مخفی و توافق ای درباره انتخابات هیات رییسه مجلس وجود نداشته است ما از ی نمی ترسیدیم و دلیلی نداشت لیست بدهیم. درست است که فرا یون ها در مورد ک داهای هیات رییسه توافق کرده بودند اما نمی شود به نمایندگان گفت که ک دا نشوید. به طور مثال این اشتباه نمایندگان ولایی بود که در جریان انتخاب سه عضو هیات رییسه برای لیست مشترک به آقای آبادی که فارغ از نگاه اش فرد مقبولی برای شان بود رای ندادند که شاهد بودیم ایشان جدا از توافق فرا یون متبوع خود ک دا شد و رای آورد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای ی تذکرهای کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
وی افزود: محمدعلی پورمختار مردم بهار و کبودرآهنگ به اقتصاد درخصوص علت افزایش بی رویه و افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، مصرفی، سرمایه ای و خدمات بومی تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: سید مصطفی ذوالقدر مردم میناب، رودان، جاسک به تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اقدام لازم برای شبانه روزی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی میناب و افزایش پزشک و دارو تذکر داد.
وی گفت: همچنین این در تذکری به آموزش و پرورش خواستار دیوارکشی و تکمیل اردوگاه دانش آموزی (ره) شد.
یوسف نژاد اضافه کرد: جواد کاظم نسب و علی ساری نمایندگان اهواز به نیرو درخصوص بی تدبیری مسئولان شبکه آبیاری کرخه در منطقه خوزستان تذکر دادند.
وی یادآور شد: حسینعلی حاجی دلیگانی مردم شاهین شهر، میمه و برخار هم به تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم انجام وعده های مدیران تامین اجتماعی جهت اجرای متوسط سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سال دوم برنامه ششم تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: بیت الله عبداللهی اهر و هریس به ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره کم توجهی و ضعف برنامه ریزی در زمینه سرعت اینترنت، عدم واگذاری تلفن ثابت و ضعف آتن دهی در شهرستان های اهر و هریس تذکر داد.
وی ادامه داد: عین الله شریف پور ماکو، چالدران، پلدشت و شوت در تذکری به آموزش و پرورش و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت شد.
یوسف نژاد افزود: عین الله شریف پور همچنین به رییس جمهوری درباره کاهش عوارض وج از کشور برای مرزنشینان تا شعاع 20 کیلومتر، تذکر داد.
وی اضافه کرد: قاسم جاسبی کرمانشاه در تذکری به جهاد کشاورزی، خواستار پرداخت طلب چغندرکاران شد.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: حسینعلی حاجی شاهین شهر به جهاد کشاورزی درباره ضرورت متعادل سازی فوری قیمت نهاده های خوراک دام های شیرده برای جلوگیری از بین رفتن دامداری کشور تذکر داد.
وی یادآور شد: هاجر چنارانی نیشابور هم به رییس جمهوری درباره تامین امنیت برای تعدادی از شکارچیان یی در منطقه حفاظت شده حیدریه نیشابور تذکر داد.
یوسف نژاد گفت: علی وقفچی در تذکری به راه و شهرسازی، خواستار تسهیل در تامین روشنایی اتوبان زنجان – قزوین و سه راهی طارم – گیلوان شد.
وی ادامه داد: سید ناصر لارگانی فلاورجان به ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت پرداخت پاداش به کارمندان شرکت مخابرات در روز کارگر و عدم پرداخت به کارگران این شرکت تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: همچنین سید ناصر لارگانی در تذکری به رییس جمهوری، خواستار حل سریع مشکل س گذاران موسسات مالی و اعتباری شد.
وی بیان کرد: سید تقی کبیری خوی هم به آموزش و پرورش، درباره عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته از داد سال 96 تذکر داد.
یوسف نژاد تاکید کرد: محمدرضا پورابراهیمی کرمان و راور هم در تذکری به آموزش و پرورش خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان شد.
وی افزود: حشمت الله فلاحت پیشه آباد و دالاهو در تذکری به رییس جمهوری، خواستار جبران خسارت وارد شده به کشاورزان کشور از محل عدم افزایش قیمت یدهای تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی شد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: احمد بیگدلی خدابنده به آموزش و پرورش، درباره بی توجهی به وضعیت گرمایشی مدارس و عدم استفاده از بخاری کم مصرف و بی خطر تذکر داد.
وی گفت: هاجر چنارانی نیشابور در تذکری به کشور خواستار الحاق و برگشت 4 روستای منفک به شهرستان های فیروزه شد.
یوسف نژاد ادامه داد: منصور مرادی مریوان به امور اقتصادی و دارایی، درباره عدم انتخاب مدیرکل گمرک باشماق مریوان و طولانی شدن مدت س رستی آن تذکر داد.
وی بیان کرد: نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به جهاد کشاورزی، خواستار تسریع در حفظ و نگهداری و تسطیح جاده های بین المزارع شهرستان ارومیه شد.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: قاضی پور ارومیه و علیرضا محجوب تهران همچنین در تذکری به ان دادگستری و کشور خواستار رسیدگی جدی به قتل دادگستری به نام آقای منصور محمدی در شهرستان ارومیه شدند.
وی یادآور شد: محمد مهدی زاهدی کرمان به صنعت، معدن و تجارت درباره عدم اجازه اتاق اصناف تهران برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه تذکر دادند.
یوسف نژاد گفت: علی وقف چی زنجان به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمبود امکانات درمانی و نیروی متخصص در شهرستان های زنجان، آب بر و ارمغان خانه تذکر داد.
وی تاکید کرد: همچنین وی در تذکری به راه و شهرسازی خواستار بازگشایی مسیر اتوبان قزوین - رشت به شهرستان طارم شد.
عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: عبدالله سامری مشهر به نیرو درباره بی کیفیتی آب شرب مردم مشهر تذکر داد.
وی ادامه داد: قاسم احمدی لاشکی چالوس و کلاردشت در تذکری به نیرو، خواستار اجرای مدل دوم تصفیه خانه نوشهر و چالوس شد.
یوسف نژاد افزود: سید ناصر لارگانی فلاورجان به آموزش و پرورش درباره انتصاب فرد یا افراد مبلغ سند 2030 برای انتخاب مدیرکلی آموزش و پرورش استان تذکر داد.
وی اضافه کرد: احمد صفری کرمانشاه در تذکری به نفت، درباره توقف یازده ساله ساخت پالایشگاه های آناهیتا تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: عبدالله سامری مشهر به صنعت، معدن و تجارت درباره عدم مصوبه بخشنامه جدید ثبت سفارش و عدم ایجاد امکانات عادلانه در گمرکات منطقه آزاد اروند تذکر داد.
وی تاکید کرد: بشیر خالقی کوثر و خلخال به جهاد کشاورزی درباره ت یب سد معیشتی شیران تذکر داد.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: یعقوب شیویاری میانه به جهاد کشاورزی درباره علت عدم تعامل بانک کشاورزی با کشاورزان و باغداران که در اثر حوادث طبیعی متحمل خسارت شده اند و امکان پرداخت بموقع اقساط بانکی را ندارند، تذکر داد.
وی اضافه کرد: نیازآذری مردم بابل در تذکری به نیرو خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران شد.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: بیگلری مردم سنقر و بانه به کشور درباره علت تعطیلی بازارهای مرزی تذکر داد.
وی تاکید کرد: محمودزاده مردم مهاباد در تذکری به جهاد کشاورزی خواستار برخورد با تخلفات گسترده پشتیبانی امور دام شد.
یوسف نژاد ادامه داد: اکبری مردم شیراز هم به آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف نشدن مدیریت آموزش و پرورش فارس تذکر داد.
وی افزود: خضری مردم سردشت به رییس جمهوری درباره وجود فشارهای داخلی به مرزنشینان و کولبران تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: لارگانی مردم فلاورجان به ورزش و جوانان در خصوص هزینه کرد بیت المال برای سفر غیرضروری برخی مسئولان به روسیه برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی تذکر داد.
وی خاطرنشان کرد: لارگانی مردم فلاورجان هم در تذکری به نیرو خواستار حل فوری مشکل آب آشامیدنی در فلاورجان شد.
یوسف نژاد گفت: لارگانی همچنین به جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت ید فوری محصولات کشاورزی بخصوص سیب زمینی و هویج تذکر داد.
وی اضافه کرد: محمودزاده و نادری نمایندگان مهاباد و اورامانات در تذکری به کشور خواستار جلوگیری از تیراندازی به کولبران توسط هنگ مرزی و خاتمه یافتن این موضوع شدند.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: نادری اورامانات هم به جهاد کشاورزی در خصوص افزایش افسارگسیخته محصولات کشاورزی تذکر داد.
وی یادآور شد: حسنخانی مردم فردوس در تذکری به کشور درباره خواستار پرهیز از شتاب زدگی در تغییر فرمانداران شد.
یوسف نژاد بیان کرد: ابوتر مردم نجف آباد به اقتصاد و دارایی در خصوص ضرورت ارسال لیست کشاورزان بد ار خسارت دیده در کارگاه های شهرستانی توسط بانک های عامل خصوصا بانک کشاورزی در جهت اجرایی شدن ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه تذکر داد.
وی خاطرنشان کرد: حسینی کیا مردم سنقر به ارتباطات در خصوص عدم آنتن دهی مناسب و اینترنت پر سرعت در حوزه انتخ ه سنقر تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: نوری مردم شوش و دانیال در تذکری به نیرو خواستار رفع مشکل آب شرب شوش دانیال شد.
وی گفت: ابوتر مردم نجف آباد به راه و شهرسازی در خصوص ضرورت حمایت از تولید ریل ملی با توجه به تعهد شفاهی تذکر داد.
یوسف نژاد ادامه داد: بختیار مردم گلپایگان و خوانسار در تذکری به نیرو خواستار تسریع در جهت جلوگیری از فرار آب در مسیر خوانسار شد.
وی افزود: مافی مردم تهران به بهداشت در خصوص ورود داروهای تک نسخه ای برای دسترسی بهتر بیماران نیازمند به داروهای حیاتی تذکر داد.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: خجسته مردم همدان به دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص پرداخت حقوق کارکنان وظیفه شاغل در نیروهای مسلح تذکر داد.
وی اضافه کرد: علیرضا محجوب تهران در تذکری به رییس جمهوری خواستار دستور رسیدگی به حل مشکل شرکت آینده ساز موسوم به صندوق آینده ساز شد.
یوسف نژاد ادامه داد: محسن بیگدلی سقز و بانه به راه و شهرسازی درخصوص علت حذف تعدادی از پروازه های هفتگی تذکر داد.
وی گفت: خسته همدان هم در تذکری به فرهنگ و ارشاد ی خواستار نظارت بر برنامه های فرهنگی در خارج از کشور شد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: علیرضا محجوب تهران به صنعت و معدن و تجارت درباره مشکل کارکنان قراردادی غله استان همدان، با توجه به واگذاری نامعقول و پرمشکل این مجموعه تذکر داد.
وی بیان کرد: سیدراضی نوری شوش و دانیال در تذکری به ان جهاد کشاورزی و نیرو خواستار عملیاتی فاز دوم طرح 550 هزار تاری استان خوزستان شد.
یوسف نژاد ادامه داد: اقبال محمدیان مردم رامهرمز، رامشیر درباره جلب صدور رای و مصادره کولرهای اداره فرهنگ و ارشاد ی رامهرمز در فصل طاقت فرسای گرمای خوزستان تذکر داد.
وی افزود: علی بختیار گلپایگان و خوانسار هم در تذکری به نیرو خواستار جلوگیری از تغییر فیزیکی سد منطقه ماده 82 قانون تنظیم شد.***تذکرات شفاهی نمایندگان
** توهین کنندگان به نمایندگان شناسایی شوند
سید مهدی مقدسی مردم اراک در نشست علنی امروز مجلس شورای ی در تذکر شفاهی گفت: با توجه به اینکه حوزه کشاورزی کشور شرایط ملتهبی دارد از این رو درخواست می شود جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور، جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مربوطه به منظور بررسی مسائل مربوط به حوزه کشاورزی، نهاده ها و غیره برگزار شود.
وی در ادامه در تذکر دیگری گفت: تقویت شبکه های پیام رسان برای افزایش آگاهی جامعه و اطلاع رسانی به موقع امری ضروری است.
مقدسی در این خصوص افزود: متاسفانه برخی در شبکه های مجازی غیرمجاز و با تلفن های نامشخص طی چند وقت گذشته نمایندگان را مورد هجمه قرار داده اند.
این مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از این رو از ان اطلاعات، کشور و ارتباطات درخواست می شود تا این افراد را شناسایی کنند؛ چه طور می شود این افراد اقدام به توهین و تهمت زدن کنند و ی هم پاسخگو نباشد.** از مجلس انتظار داریم به کمبود آب شرب اصفهان توجه کند
در ادامه جلسه امروز مجلس حسن کامران مردم اصفهان در تذکری با انتقاد از اینکه مردم اصفهان با کمبود آب شرب مواجه هستند، گفت: برخی از منازل حتی آب برای و دستشویی ندارند و این در شان نظام نیست.
وی خطاب به هیات رئیسه افزود: تقاضا داریم جلسات به صورت مستمر برگزار شود، از مجلس انتظار داریم به کمبود آب شرب اصفهان توجه کند.
کامران ادامه داد: آب داریم اما از 16 مترمکعب در ثانیه تنها 6 مترمکعب وارد تسویه خانه شده و 9.5 مترمکعب آن گم و 3.5 هم زایش دارد و را ار رفع این معضل در استان اصفهان و سایر استان ها این است که نسبت به قطعی برق چاه های غیرمجاز و متخلف اقدام کنیم.** مجلس در بحث نظارتی فعال تر شود
در ادامه علیرضا سلیمی مردم محلات در مجلس شورای ی در تذکری گفت: بر اساس گزارش نظارتی معاون نظارت، 2436 تذکر کتبی در یک سال گذشته مطرح شده که نتیجه این تذکرات معلوم نیست، همچنین 834 سوال مطرح شده که تنها 39 سوال در صحن مطرح شده است، 47 مورد تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفته که تنها یک مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است.
وی افزود: اگر قرار باشد نمایندگان اینطور به وظایف نمایندگی شان عمل کنند نمی توانند به وظایف نظارتی شان به خوبی عمل کنند. درخواست ما این است که مجلس در بحث نظارتی فعال تر باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با بیان اینکه در موضوع ، گزارش وزارت خارجه به نمایندگان داده نشده است، گفت: رییس جمهور در 18 اردیبهشت از خارج شد، امروز 22 داد است یعنی چهار هفته از این موضوع می گذرد یعنی در مورد آن تعیین تکلیف نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی در مورد تعداد سوال های در نوبت مانده نمایندگان، گفت: این موضوع در هیات رییسه مطرح و قرار شد که 4 یا 5 سوال در هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما یک سری لوایح مهم از ت همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده یا بحث قاچاق کالا و ارز داریم که باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: اگر بخواهیم سوالات و این موضوعات با سرعت بیشتری بررسی شود باید تعداد جلسات بیشتر شود ولی فعلا قرار است که چهار یا پنج سوال در دستور هفتگی مجلس قرار داده شود.**هیات ت به حق نمایندگان احترام بگذارند
رامین نورقلی پور مردم کردکوی در مجلس شورای ی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و اعضای هیات ت گفت: هنگام تذکر و یا سوال از رئیس جمهور و اعضای هیات ت بارها با ل های مختلف از سوی تی ها برای پس گرفتن سوال و تذکر مواجه شده ایم که اینگونه رفتارها مناسب نیست.
وی افزود: رئیس جمهور و اعضای هیات ت باید به حقوق قانون نمایندگان اعم از تذکر، سوال و استیضاح احترام بگذارند و از اینگونه رفتارها پرهیز شود.** به وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه توجه شود
سید کاظم دلخوش مردم صومعه سرا در مجلس شورای ی در تذکر شفاهی به جلسه اضطراری و غیرعلنی درباره برخی موضوعات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: قیمت گوشت قرمز و سفید در حال حاضر گران شده است و مرغداری ها به خاک نشسته اند چرا که طی ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی و هزینه های مرغداری ها به میزانی بالا رفته که صاحبان مرغداری ها تولید را رها کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی در ادامه در تذکر دیگری به وضعیت نابسامان بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند در این باره توضیح دهد لذا اقتصاد باید پاسخگوی وضعیت کنونی ارز و سکه باشد چرا که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است.
مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر این گفت: در نشست هیات رئیسه مجلس مقرر شد نشستی درباره قیمت کالاها و وضعیت کنونی اقتصادی برگزار شود که وزرا و کارشناسان در این جلسه درباره شرایط فعلی توضیحاتی ارائه دهند.** خیلی از مسوولان رده بالای نظام دارای فرزندانی با تابعیت خارجی هستند
محمد حسن نژاد مردم مرند در مجلس شورای ی در تذکری به رییس جمهور و هیات ت، گفت: ت به صورت کلی اقتصاد و بازار را رها کرده، در چند روز یک خودروی استپ وی تولید داخل از 73 میلیون تومان به 90 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در شش ماه دلار از 3700 هزار به 6500 تومان تغییر پیدا کرده، ت وقتی می خواهد فقط دو درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد بر سر آن دعواها می شود؛ در حالیکه در شش ماهه اخیر قدرت ید مردم 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این یعنی سفره مردم را کوچک کردیم و آن را رها کردیم. خودروساز تقاضای ثبت نام خودرو می دهد اما خودروی دیگری تحویل می دهد، اینگونه وادادگی و رها بازار در هیچ جایی سابقه دار نیست و با این همه فشار روا نیست که به مردم اعلام کنید تورم ما هشت درصد است و نمکی بر زخم مردم بپاشیم.
مردم مرند و جلفا گفت: به جای اینکه هیات ت مصوبه بگذارند و این مشکلات را حل کند، برای مردم مکان تعیین می کند که به آنجا بیایند و تظاهرات کنند، من معنی این کارهای ت را نمی فهمم.
حسن نژاد در تذکری به رییس جمهور و نمایندگان مجلس تاکید کرد: خیلی از مسئولان رده بالای ما دارای فرزندانی با تابعیت خارجی هستند. شخصی که دارای فرزند تابعیت خارجی است، نمی تواند در مذاکرات تعصب داشته باشد و از حق ملی ایران دفاع کند. از رییس جمهور می خواهم انی که فرزندان شان دارای تابعیت خارجی است در جاهای حساس به کار گرفته نشوند.
مردم مرند تاکید کرد: آمار سرقت فوق العاده رو به افزایش است، هر چه به سرقت می رود پیدا نمی شود و هیچ ی تنبیه نمی شود. این موضوع امنیت را از جامعه گرفته است.** سوال از رییس جمهور همچنان باقی است
جبار کوچکی نژاد مردم رشت در مجلس شورای ی در تذکر شفاهی با اشاره به اصل 88 قانون اساسی گفت: اگر مشکلی برای مردم پیش بیاید نمایندگان حق سوال از رئیس جمهور را دارند؛ با توجه به مشکلات بازار ارز، رکود، تورم، حل نشدن مشکلات مالباختگان موسسات مالی و غیره آیا مردم و نمایندگان حق شنیدن پاسخ آقای رئیس جمهور را ندارند.
وی اظهار کرد: با توجه به مماشاتی که هیات رئیسه مجلس با ت انجام داد رسیدگی به این سوال آنقدر طولانی شد که بعد از گذشت یک هفته برخی امضاها بازپس گیری شد.
این مردم در مجلس دهم افزود: این مهم در حالی است که براساس ماده 212 ت یک هفته فرصت برای رایزنی و پس گیری امضاها داشت.
مردم رشت در مجلس شورای ی گفت: اعتقاد دارم براساس ماده 212 هیات رئیسه مجلس تخلف کرده و این سوال همچنان باقی است لذا آقای باید پاسخگو باشد.
این مردم در مجلس دهم افزود: در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق افرادی که دارای درآمد کم هستند نیز در مجلس تصمیم گیری شد لذا باید تحقق این موضوع نیز توسط مجلس پیگیری شود.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای ی در پاسخ به تذکر این گفت: موضوع تخلف هیات رئیسه صرفا نظر شخصی شما محسوب می شود؛ نمایندگان می توانستند امضایشان را پس نگیرند لذا نباید اختلافاتتان را در پشت تریبون بیان کنید.** علت گرانی در بازار چیست
حسن بهرام نیا مردم نهاوند در مجلس شورای ی در تذکری به وزرای اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی گفت: علت گرانی و افسارگسیختگی در بازار طلا، خودرو، مسکن و گرانی اجناس و رکود و بیکاری چیست؟** برای خسارت به باغداران و کشاورزان را اری ارائه شود
بهروز برزگر مردم سلماس در مجلس شورای ی در تذکر شفاهی با بیان اینکه باغداران و کشاورزان استان های مختلف کشور اعم از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کرمانشاه بر اثر بارندگی های اخیر و بارش تگرگ خسارات فراوانی دیده اند، گفت: باید از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دعوت شود تا گزارشی به نمایندگان ارائه دهند و را اری برای خسارت باغداران و کشاورزان در کشور و شهرستان سلماس ارائه شود.
وی با اشاره به نگرانی باغداران برای تامین معیشت و جبران خس ان ادامه داد: کشاورزان و باغداران سال گذشته نتوانستند سود کافی را ب کنند و در سال جاری نیز سرمازدگی و تگرگ آسیب جدی به محصولات آن ها وارد کرده که باید را اری در این باره شیده شود.** هیچ نامه ای را برای سوال از رییس جمهور امضا ن
عزت الله یوسفیان ملا مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای ی در تذکر شفاهی با اشاره به سخنان کوچکی نژاد مردم رشت در خصوص موضوع سوال از رئیس جمهور گفت: طی نامه یکی از اعضای هیات رئیسه از کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای ی در این خصوص استعلام شد.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون مذکور مطرح و نظر اعضا بر این مقرر شد که هیات رئیسه باید این مسئله را تفسیر کند لذا بنده به هیچ نامه ای را جواب نداده و نامه ای را امضا ن .
سیام**1058*9314**1449
انتهای پیام /* تذکرات کتبی کولبران فرهنگیان
به گزارش وانانیوز، رییس جمهور مثل سال ۹۵ در سال ۹۶ هم بسیار پرمسافرت بود. او بیش از ۲۰ سفر داخلی و شش سفر خارجی را در این سال تجربه کرد. روسیه (دو بار)، قزاقستان، ایالات متحده ، ترکیه و هند مقصد سفرهای خارجی رییس جمهور بودند که در این سفرها تلاش شد روابط ایران با کشورهای مختلف جهان از شرق تا غرب بهتر از گذشته ادامه پیدا کند و مسیرهای جدیدی پیش روی فعالان ایرانی در عرصه های مختلف ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... گشوده شود.روسیه؛ مقصد اولرییس جمهور در اولین سفر خود در سال ۹۶ به روسیه رفت. روز دوشنبه هفتم فروردین ۹۶ رییس ایران به دعوت رسمی "ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری فدراسیون روسیه و در راس یک هیات عالی رتبه و اقتصادی، عازم مسکو شد. را در این سفر محمدجواد ظریف امور خارجه، بیژن نامدارزنگنه نفت، محمدرضا نعمت زاده صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در سازمان های انرژی اتمی، میراث فرهنگی و گردشگری و رییس کل بانک مرکزی همراهی د. عصر دوشنبه در صدر یک هیات بلندپایه و اقتصادی وارد مسکو شد و مراسم استقبال از وی در فرودگاه "وونکووا" مسکو با نواخته شدن سرود ملی دو کشور آغاز شد و پس از رژه گارد احترام از مقابل رییس جمهور، مقام های روسی حاضر در مراسم به معرفی شدند. رییس جمهور در این سفر دو روزه، مذاکرات مشترکی را با همتای روسی خود و مقامات بلندپایه این کشور با محوریت مهم ترین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی داشت. ایران و روسیه در جریان این سفر و با هدف تعمیق بیش از پیش روابط، چندین سند همکاری در حوزه های مختلف از جمله حقوقی و قضایی، راه و شهرسازی، فناوری و ارتباطات، نیرو و انرژی، استاندارد و ورزش امضا د. همچنین با توجه به حضور همزمان نمایندگان بخش خصوصی ایران دراین سفر، بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز جلسه مشترک و مذاکرات متعددی در حوزه های مختلف داشتند و موافقت نامه هایی هم برای همکاری بخش های خصوصی ایران و روسیه به امضاء رسید.رییس جمهور در این سفر با "ولادیمیر پوتین" رییس جمهور روسیه و "دمیتری مدودف" نخست روسیه دیدار و درباره مهم ترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد. همچنین ضمن دریافت ای افتخاری تی مسکو (ام. گ. او)، در جمع اساتید و دانشجویان این سخنرانی کرد و دیدار و گفت وگویی هم با ایرانیان مقیم روسیه داشت. ضمن اینکه رییس جمهور در باغ "ال اندر" که در مجاورت میدان سرخ قرار دارد، با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در مسکو، به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد.رییس جمهور روز هشتم فروردین به طور رسمی در کاخ "کرملین" مورد استقبال "ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری فدراسیون روسیه قرار گرفت و مذاکرات روسای جمهور دو کشور بلافاصله پس از حضور در کاخ کرملین آغاز و پس از آن در حضور و پوتین، ۱۴ سند همکاری میان مقام های ارشد دو کشور در حوزه های ، اقتصادی، قضایی و حقوقی و علمی و فرهنگی امضاء شد.موافقت نامه انتقال محکومین بین ت ایران و فدراسیون روسیه، پروتکل اصلاح موافقت نامه معاضدت در پرونده های جزائی و مدنی بین ت ایران و فدراسیون روسیه، موافقت نامه لغو روادید گروهی گردشگری بین ت ایران و ت فدراسیون روسیه، یادداشت تفاهم همکاری وزارت نیروی ایران و وزارت نیروی فدراسیون روسیه در زمینه تجارت برق، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تربیت بدنی و ورزش میان وزارت ورزش و جوانان ایران و وزارت ورزش فدراسیون روسیه و یادداشت تفاهم در زمینه ساخت و ساز مسکن و خدمات عمومی بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت ساخت و ساز، مسکن و خدمات عمومی فدراسیون روسیه از جمله این اسناد همکاری بود.از دیگر اسناد همکاری که میان دو کشور به امضاء رسید t می توان به یادداشت تفاهم بین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سرویس فدرال تایید صلاحیت فدراسیون روسیه، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارت مخابرات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه، یادداشت تفاهم همکاری های راهبردی بین راه آهن ایران و راه آهن روسیه، یادداشت تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت تی انرژی اتمی روسیه (روس اتم) در زمینه حمل و نقل مواد هسته ای، یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت ایران و هلدینگ زمین شناسی روسیه (روس گیالوگیا)، یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بنیاد روس کانگرس، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه در زمینه گاز و قرارداد پروژه برقی خط ریلی گرمسار-اینچه برون و ارسال تجهیزات اشاره کرد.در پایان این سفر ایران و فدراسیون روسیه با انتشار بیانیه ای مشترک تاکید د که "در حوزه روابط دوجانبه و منطقه ای و بین المللی به توافقات گسترده ای دست یافته اند". و پوتین در این بیانیه مشترک بر تحقق کامل "نقشه راه اجرای پروژه های همکاری ایران و روسیه در زمینه تجاری و صنعتی برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی" تاکید د.همچنین عصر به وقت محلی رییس جمهور در نشست مشترک خبری با رییس جمهور روسیه، ضمن تشکر از دعوت آقای پوتین و مهمان نوازی گرم ت روسیه از هیات ایرانی، گفت: «در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز روابط رو به رشد دو کشور را مورد بررسی قرار دادیم و توافقات جدیدی برای تحرک بیشتر در روابط اقتصادی حاصل شد.»رییس ایران با اشاره به امضای اسناد جدید همکاری با روسیه در عرصه های انرژی، ساخت نیروگاه تولید برق و نیروگاه های جدید هسته ای، ترانزیت، گردشگری و همکاری های علمی، فناوری و فرهنگی اظهار کرد: «سطح روابط دو کشور از سطح روابط عادی به روابطی مبتنی بر پروژه های بزرگ و بلندمدت رسیده و برای تنظیم راهبرد بلندمدت روابط، تصمیمات دقیقی اتخاذ کرده ایم».ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هم در این کنفرانس خبری با اشاره به این که "دو کشور توانستند در سال ۲۰۱۶ با وجود بی ثباتی در بازارهای جهانی سطح مبادلات و تعاملات خود را افزایش دهند"، بیان کرد: «در ملاقاتی که با حضور مسئولان و نمایندگان مؤسسات اقتصادی انجام شد، توانستیم در خصوص افزایش سرمایه گذاری ها و همچنین تبادل تکنولوژی های جدید تفاهم کنیم.» رییس ایران در پایان این سفر رسمی به فدراسیون روسیه، در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه نهم فروردین به تهران بازگشت.قزاقستان و دیدار با سران سازمان همکاری یدومین سفر خارجی رییس جمهور روز شنبه ۱۸ شهریور به مقصد "آستانه" و به دعوت رسمی "نورسلطان نظربایف" رییس جمهور قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری ی در حوزه علم و فناوری انجام شد. در مراسم بدرقه در فرودگاه مهرآباد، علی اکبر ولایتی مشاور معظم انقلاب در امور بین الملل، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و جمعی از ان حضور داشتند. رییس جمهور عصر شنبه به وقت محلی وارد "آستانه" پایتخت قزاقستان شد. در این سفر دو روزه علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری ی در حوزه علم و فناوری، ملاقات هایی با سران کشورهای ی، از جمله "نورسلطان نظربایف" رییس جمهور قزاقستان، "رجب طیب اردوغان" رییس جمهور ترکیه، "نیکلاس مادورو" رییس جمهور ونزوئلا، "شوکت میرضیایف" رییس جمهور ازب تان و "الهام علی اف" رییس جمهور آذربایجان داشت و ضمن بررسی روابط دوجانبه، درباره مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.رییس جمهور روز یک شنبه ۱۹ شهریور و در جمع سران کشورهای عضو سازمان همکاری ی در آستانه پایتخت قزاقستان عنوان کرد: «ما برای صلح، همزیستی و همکاری هرچه بیشتر با شما ت های دوست و برادر به این اجلاس آمده ایم.» "سران کشورهای ی را به گشودن عرصه هایی نو برای همکاری های علمی و فناورانه و نوسازی هرچه بیشتر این کشورها، به دور از تفرقه افکنی های دشمنان و قدرت های جنگ طلب، فراخواند" و تاکید کرد: « ایران برای همکاری همه جانبه در عرصه علم و فناوری و نوآوری با همه کشورها و ملّت های ی آماده است.»همچنین سران شرکت کننده در نشست علم و فناوری سازمان همکاری های ی در نشستی فوق العاده "وضعیت مسلمانان آسیب دیده و آوارگان میانمار را بررسی" و در بیانیه ای "بر ضرورت پایان بخشیدن به خشونت ها، سازماندهی جمعی و همکاری کشورهای ی در ارسال کمک های انسان دوستانه و همچنین رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و آوارگان میانماری تاکید د".بیانیه سران کشورهای ی حاضر در اجلاس علم و فناوری سازمان همکاری های ی، ضمن ابراز نگرانی شدید از جنایت و خشونت علیه مسلمانان منطقه "روهینگیا" در میانمار، خواستار توقف فوری حمله به مسلمانان در این منطقه شد.رییس جمهور بعد از شرکت در این اجلاس، یک شنبه شب وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور معظم انقلاب در امور بین الملل قرار گرفت.اجلاس سران سازمان همکاری ی در حوزه علم و فناوری روزهای شنبه و یکشنبه هجدهم و نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۶ به میزبانی قزاقستان در شهر آستانه برگزار شد. بررسی روابط نوظهور بین علم و تکنولوژی و جایگاه کشورهای ی در این عرصه و همچنین جستجوی را ارهای گسترده تر همکاری از محورهای اصلی این اجلاس بود. علاوه بر سران کشورهای ی، شخصیت های علمی و فرهنگی و نیز روسای نهادهای بین المللی در این اجلاس شرکت داشتند و در پایان این نشست هم بیانیه مشترکی منتشر شد.ملاقات با سران ۱۱ کشور در نیویور ومین سفر خارجی رییس جمهور مثل هر سال در اوا شهریور به مقصد ایالات متحده صورت گرفت. روز یک شنبه ۲۶ شهریور برای شرکت در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور ی در امور بین الملل تهران را به مقصد "نیویورک" ترک کرد و عصر یک شنبه به وقت محلی، وارد نیویورک شد که در فرودگاه "جان اف کندی" مورد استقبال رییس دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و جمعی از دیپلمات های این دفتر قرار گرفت.رییس جمهور در بدو ورود به فرودگاه "جان اف کندی" نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: «هدف از این سفر، شرکت در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رساندن صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان و همچنین تشریح شرایط دشوار منطقه است.» در نخستین روز سفر خود، دیداری صمیمی با ایرانیان مقیم داشت و خطاب به آنان گفت: «برای ساختن ایران ی به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم و ایرانیان مقیم خارج، سفیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و ایران هستند.»برنامه کاری و فشرده رییس جمهور از صبح دوشنبه با مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی "سی. ان. ان. " آغاز شد و با ملاقات با "اوو مورالس" رییس جمهور بولیوی، " آنتونیو گوترش" دبیر کل سازمان ملل متحد، "استفان لوون" نخست سوئد، "امانوئل مکرون" رییس جمهور فرانسه و "آل اندر فان دربلن" رییس جمهور اتریش ادامه یافت. برنامه کاری پایان بخش دوشنبه، نشست با نخبگان سیاست خارجی بود.رییس جمهور صبح هم نشستی با مدیران رسانه های همگانی داشت و پس از آن یک گفت وگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی "ان. بی. سی. " انجام داد و در ادامه با "شینزو آبه" نخست ژاپن و "رومن رادف" رییس جمهور بلغارستان دیدار کرد و پس از آن در نشست گروه تماس سازمان همکاری ی درباره میانمار شرکت کرد. عصر هم پس از دیدار با "شاهد خاقان عباسی" نخست پا تان، "ارنا سولبرگ" نخست نروژ و "چار میشل" نخست بلژیک، در یک نشست صمیمی با ان مسلمان شرکت کرد که این نشست با اقامه مغرب و عشاء و صرف شام پایان یافت.همچنین رییس جمهور صبح چهارشنبه با "ترزا می" نخست انگلیس دیدار و گفت وگو کرد و پس از آن در جمع سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. در نطق خود در جمع سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان این که "ایران اولین کشوری نخواهد بود که را نقض می کند ولی در مواجهه با نقض آن، دست بسته نیست"، گفت: «اگر توافق به دست نااهلان عرصه سیاست از بین برود، دنیا فرصت بزرگی را از دست می دهد.»رییس جمهور "اعتدال را منش و روش ملت بزرگ ایران دانست" و با تاکید بر این که "دنیا و ایران مسیر صلح را برگزیده اند و مسیر صلح است"، تصریح کرد: « ت جدید با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی، فقط اعتبار جهانی خود را می شکند.»علاوه بر دیدار با دبیر کل سازمان ملل و رییس جمهور فرانسه شاید دیدار با "ترزا می" نخست انگلیس مهم ترین دیدار در این سفر بود. روز چهارشنبه در دیدار نخست انگلیس تاکید کرد: « توافقی است که با تلاش های طولانی و سخت هفت کشور محقق شده است و همه این کشورها باید با عمل کامل به تعهداتشان، در حفظ آن بکوشند.»رییس جمهور با بیان "اهمیت حمایت انگلستان از "، تصریح کرد: «همه باید برای پایداری و منافع همه طرفین از آن تلاش کنیم چرا که اکنون نگاه جهان این است که آیا دیپلماسی و توافق برای حل مشکلات می تواند موفق باشد یانه؟»رییس جمهور در این دیدار "با استقبال از حمایت قاطع اتحادیه اروپا و لندن از "، خاطرنشان کرد: « ایران آماده است روابط خود را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد.»نخست انگلستان هم در این دیدار "با حمایت قاطع از "، تصریح کرد: «من صراحتا در سازمان ملل گفتم که توافق بسیار مهمی است و ما مصمم به ادامه آن هستیم و باید اطمینان پیدا کنیم اقداماتی برای تهدید آن انجام نگیرد و ترتیبات پیش بینی شده در به طور کامل ادامه یابد.»"ترزا می" همچنین "خواهان عمل همه طرف ها از جمله به تعهداتشان در قبال شد".تمام دیدارهای دوجانبه رییس جمهور در نیویورک به استثنای دیدار با نخست انگلیس که در مقر سازمان ملل متحد انجام گرفت، در هتل محل اقامت تیم ایرانی برگزار شد. روز چهارشنبه در پایان سفر چهار روزه خود به نیویورک در نشستی خبری با رسانه های بین المللی گفت: «ملت ایران در یک انتخابات بسیار پرشور و رقابتی در ایران در انتخابات ریاست جمهوری راه جدید چهار ساله خودشان را انتخاب د و در این راه، خواهان روابط گسترده با جهان، توسعه و پیشرفت در داخل کشور و ثبات، امنیت و آرامش در کل منطقه هستند.»رییس جمهور همچنین بیان کرد: «ملت ایران خواهان روابط گسترده با جهان، ثبات و امنیت در منطقه و توسعه و پیشرفت در داخل کشور هستند و به خوبی می دانیم که توسعه ایران بدون ثبات و آرامش در منطقه امکان پذیر نیست و لذا همه تلاش خود را برای کمک به کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم به کار گرفته ایم.»پس از این کنفرانس مطبوعاتی، رییس جمهور و هیات همراه بلافاصله عازم فرودگاه "جان اف کندی" نیویورک شدند و با یک پرواز تقریبا ۱۴ ساعته به تهران بازگشتند. در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور معظم انقلاب در امور بین الملل قرار گرفت.رییس جمهور پس از بازگشت به تهران در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران، "هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را متفاوت از اجلاس های سال های گذشته این مجمع دانست" و یادآور شد: «در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل، از میان بیش از ۱۹۰ کشور شرکت کننده، فقط دو نفر بودند که سخنانشان نقطه مقابل بقیه اعضاء بود.»تعیین تکلیف در سوچیچهارمین سفر خارجی رییس جمهور در سال ۹۶ باز هم پرواز به سمت روسیه بود و این بار به مقصد "سوچی". صبح چهارشنبه اول آذر به منظور شرکت در نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه، با بدرقه رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، علی اکبر ولایتی مشاور ی در امور بین الملل و جمعی از وزراء و معاونان رییس جمهور، عازم شهر "سوچی" در روسیه شد.محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور، محمدجواد ظریف امور خارجه، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی و حمید ابوطالبی مشاور رییس جمهور، را در این سفر همراهی د. در فرودگاه مهراباد و پیش از ترک تهران، "آینده را نه در دست قدرت های خارجی بلکه در اختیار مردم دانست" و با بیان این که " ایران بر خلاف و صهیونیست ها به دنبال تشنج در منطقه نیست"، تصریح کرد: «پایه های تروریسم در عراق و فرو ریخته است و مبارزه تهران با گروه های تروریستی در منطقه تا ریشه کنی آن ها ادامه می یابد.»رییس ایران روز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه، وارد شهر "سوچی" روسیه شد و در فرودگاه بین المللی این شهر، از سوی مقامات ارشد محلی در سوچی و سفیر ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفت. عصر چهارشنبه در اجلاس سران ایران، روسیه و ترکیه گفت: «راهبرد ایران در منطقه پیرامونی اش بر اساس همکاری نه رقابت، هماهنگی نه تقابل، همراهی با اراده ملت ها نه پیروی از ت های بیگانه و صلح طلبی نه جنگ افروزی، بنا نهاده شده است.»رییس جمهور "پیروزی بر گروه های تروریستی در و عراق را آغاز مبارزه و تلاشی بزرگ برای ریشه کنی اشکال تبعیض، فقر و خشونت در سراسر منطقه دانست" و تاکید کرد: «این مبارزه گسترده تر تنها با مساعی ت ها و ملت های مسئولیت پذیر به فرجام خواهد رسید.»در این نشست، روسای ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه ای مشترک، "با تایید مجدد حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی "، توافق د که "تا ش ت نهایی گروه های تروریستی به همکاری با یکدیگر ادامه دهند". این بیانیه مشترک که عصر چهارشنبه اول آذر ۹۶ و در پایان اجلاس سوچی، در پایتخت های سه کشور منتشر شد، به امضای ، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رسید.رییس جمهور همچنین شامگاه چهارشنبه در نشست خبری روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه که پس از اجلاس سوچی انجام شد، "با تشکر از ابتکار رییس جمهور روسیه برای برگزاری این اجلاس در راستای برقراری صلح و ثبات در و ایجاد شرایط امن در این کشور برای بازگشت آوارگان"، گفت: «اهمیت برگزاری این اجلاس این است که در زمانی برگزار می شود که همکاری های سه کشور به جهانیان نشان داده که می تواند موجب کاهش تنش ها شود.» در ادامه اظهار کرد: «این اجلاس در زمانی برگزار می شود که پایگاه های اصلی در و عراق از بین رفته و موفقیت بزرگی علیه تروریسم در منطقه به دست آمده است و این بر اهمیت این نشست می افزاید.»رییس جمهور با تأکید بر این که "همکاری ایران، روسیه و ترکیه در راستای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داشت"، تاکید کرد: «ما همه را به تلاش برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه دعوت می کنیم و این را در راستای بازگشت آوارگان به و بازسازی این کشور می دانیم».ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هم در این نشست خبری "با تشکر از روسای جمهور ایران و ترکیه برای حضور در این نشست"، یادآور شد: «امروز مذاکرات سازنده و بسیار خوبی میان سران سه کشور انجام شد و ابعاد اصلی حل و فصل بحران مورد بررسی قرار گرفت. روسای جمهور سه کشور بر برقراری صلح و ثبات پایدار، وحدت و تمامیت ارضی در تأکید داشته و همکاری های خود را تا پایان دادن کامل به تروریسم در منطقه ادامه خواهند داد.»همچنین رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در این نشست خبری با اشاره به این که "در دیدار با روسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همکاری ها و روابط تأکید کردیم"، خاطرنشان کرد: «در اجلاس امروز، موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و گام هایی که باید برای برقراری صلح پایدار در برداشته شود، بررسی شد. در این اجلاس درباره آغاز به کار روند آزاد و عادلانه توسط مردم و برقراری کنگره گفت وگوی ملی به توافق رسیدیم. باید در راستای تسهیل در روند حل بحران های منطقه ای تلاش کنیم.»رییس جمهور چهارشنبه شب و پس از شرکت در نشست سه جانبه سران ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه، سوچی را به مقصد نهران ترک کرد و بامداد پنج شنبه دوم آذر به ایران بازگشت. شرکت در نشست سه جانبه سران ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه با هدف بررسی روند و نتایج مذاکرات "آستانه" و آغاز فرآیندهای داخلی در و دیدارهای دوجانبه با "ولادیمیر پوتین" رییس جمهور روسیه و "رجب طیب اردوغان" رییس جمهور ترکیه از مهم ترین برنامه های در این سفر بود. رییس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در نشست سه جانبه و کنفرانس خبری روسای جمهور سه کشور، دیدارهای جداگانه ای هم با "ولادیمیر پوتین" و "رجب طیب اردوغان" روسای جمهور روسیه و ترکیه داشت.یک روز فوق العاده در استانبولپنجمین سفر رییس جمهور عصر ۲۱ آذر به مقصد "استانبول" ترکیه صورت گرفت. برای شرکت و سخنرانی در اجلاس فوق العاده سران و مسئولان ارشد ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری ی درباره قدس و پس از به رسمیت شناخته شدن "بیت المقدس" توسط "دونالد ترامپ" به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، عازم ترکیه شد. پیش از ترک تهران و در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران، "تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس شریف را گستاخانه، نادرست و غیرقانونی دانست" و با تاکید بر این که "قدس پایتخت ت فلسطین خواهد بود"، اظهار کرد: «راهی جز وحدت نیست و باید یک صدا تصمیم ترامپ را محکوم کنیم.»رییس جمهور روز چهارشنبه و در سخنرانی خود در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری ی در استانبول، گفت: « ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای ی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری کند.» "همه کشورهای ی را به وحدت و اتحاد فراخواند و با پیشنهاد هفت اقدام ضروری برای مقابله با تصمیم ناصحیح و غیرقانونی رییس جمهور برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس شریف"، تصریح کرد: « تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست ها است واحترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست.»رییس جمهور چهارشنبه شب در حاشیه این نشست با "رجب طیب اردوغان" رییس جمهور ترکیه دیدار و گفت وگو کرد و "آمادگی تهران را برای توسعه همکاری های اقتصادی با آنکارا مورد تاکید قرار داد". شامگاه چهارشنبه و پس از شرکت در اجلاس فوق العاده سران و مسئولان ارشد ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری ی، استانبول را به مقصد تهران ترک کرد. سران کشورهای ی در این اجلاس فوق العاده، موضوع تصمیم غیرقانونی، تحریک آمیز و بسیار خطرناک در ارتباط با قدس شریف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و هم در این نشست مواضع ایران را در ارتباط با این موضوع تشریح و تبیین کرد.مسافر هندآ ین سفر خارجی رییس جمهور در سال ۹۶ به دعوت رسمی "نارندرا مودی" نخست جمهوری هندوستان، صبح پنج شنبه ۲۶ بهمن با بدرقه رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل معظم انقلاب ی، صورت گرفت. در این سفر سه روزه که برای تحکیم روابط دو جانبه و در پاسخ به سفر سال گذشته نخست هندوستان به تهران انجام شد، از "حیدرآباد" و "دهلی نو" دیدار کرد.رییس جمهور پنج شنبه شب وارد "حیدرآباد" مرکز ای "تلنگانا" هند شد. گروهی از دوست داران ایران با حضور در فرودگاه حیدرآباد از رییس جمهور استقبال د. این گروه با در دست داشتن پرچم های سه رنگ ایران، شعار می دادند، " خوش آمدی" و "صل علی محمد یاور آمد". رییس جمهور کشورمان هم با تکان دادن دست به ابراز احساسات جمعیت حاضر پاسخ داد و از حضور و استقبال گرم و صمیمی آنان تشکر کرد.دیدار با علمای مسلمان حیدرآباد و جنوب هندوستان، بازدید از مراکز فرهنگی و مذهبی و همچنین دیدار با ایرانیان و دانشجویان مقیم هندوستان، از مهم ترین برنامه های رییس جمهور در حیدرآباد بود. روز از آثار تاریخی "قطب شاهیان" در "حیدرآباد" بازدید و پس از آن در این شهر شرکت کرد. رییس جمهور در جمع گزاران "مکه مسجد" حیدرآباد تاکید کرد: «اگر مسلمانان با هم متحد بودند، رییس جمهور جرأت نمی کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کند و اگر با هم متحد بودیم رژیم غاصب صهیونیستی جرات نمی کرد که به حقوق ملت فلسطین کند.»رییس جمهور پس از بازدید از شهر "حیدرآباد"، صبح شنبه به وقت محلی وارد "دهلی نو" پایتخت هندوستان شد. در بدو ورود به "دهلی نو" با حضور در بنای یادمان "مهاتما گ " با نثار تاج گل به پدر استقلال و فقید و معنوی هندوستان ادای احترام و دفتر یادبود یادمان گ را امضاء کرد.مراسم استقبال رسمی از توسط رییس جمهور و نخست هندوستان صبح شنبه در "دهلی نو" در کاخ ریاست جمهوری هندوستان برگزار شد. در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی ایران و هندوستان، روسای جمهور دو کشور از یگان تشریفات سان دیدند. در جریان این مراسم به افتخار حضور رییس ایران و هیات همراه، ۲۱ گلوله توپ شلیک شد و روسای جمهوری ایران و هندوستان، هیات های عالی رتبه مقامات همراه را به یکدیگر معرفی د.پس از آن، مذاکرات رسمی و ملاقات رییس جمهور و نخست هند و هیات های عالی رتبه دو کشور در کاخ حیدرآباد نخست این کشور برگزار و اسناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور مقامات ارشد ایران و هندوستان مبادله شد. ایران و هندوستان برای تعمیق سطح مناسبات مشترک، ۱۵ سند و تفاهم نامه همکاری امضاء د. این اسناد و یادداشت تفاهم همکاری در حضور رییس ایران و " نارندرا دامورداس مودی" نخست هندوستان از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور به امضاء رسید.موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، یادداشت تفاهم لغو روادید ، یادداشت تفاهم چارچوب همکاری ها در زمینه کشاورزی، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ، یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر چابهار، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست ایران و اداره پست هند، یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور ن ریاست جمهوری ایران و وزارت امور ن هند، موافقت نامه استرداد مجرمین (امور کنسولی)، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری، یادداشت تفاهم همکاری های بهداشت، درمان و دارو بین وزارتین بهداشت دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه طب سنتی بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طب سنتی هند (آیوش) موافقت نامه هایی بودند که بین ایران و هند به امضاء رسیدند.همچنین یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک، یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی فیکی (ficci)، یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی آسوچم ( hocham)، یادداشت تفاهم اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی پی. اچ. دی. چمبر (phd. chamber) از جمله اسناد امضاءشده بین طرفین بود.در حاشیه این مراسم از تمبر مشترک ایران و هند رونمایی شد و نخست هند نسخه خطی ترجمه فارسی کتاب "مهابهارات" را به رییس جمهور هدیه کرد و هم متقابلا مجموعه کامل و انیمیشنی از کلیله و دمنه به زبان انگلیسی را به "مودی" هدیه داد. همچنین در مراسم تبادل اسناد همکاری بین ایران و هندوستان، اظهار کرد: «سفر نخست هند در سال ۲۰۱۶ به تهران گام بسیار مهمی برای توسعه روابط دو جانبه و سه جانبه تهران-دهلی نو بود و بعد از این سفر حرکت و شتاب مضاعفی در روابط دو کشور آغاز گردید که امروز شاهد ثمرات آن هستیم.»رییس جمهور در این سفر با "نارندرا دامورداس مودی" نخست ، "رام نات کوویند" رییس جمهور، "سوشما سواراج" خارجه و "ونکایا نایدو" معاون رییس جمهور و رییس مجلس سنای هندوستان دیدار و گفت وگو کرد.رییس ایران و نخست هندوستان، در دیدار دوجانبه خود، اراده مشترک دو کشور برای تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط تهران و دهلی نو را مورد تأکید قرار داده و استفاده از تمامی ظرفیت های همکاری را به نفع دو ملت و ملت های منطقه دانستند. همچنین در این سفر در جمع محققان و شمندان موسسه "او. آر. اف. " هندوستان و گروهی از جامعه پارسیان (زرتشتیان هندوستان) حاضر شد و برایشان سخنرانی کرد.در پایان این سفر، ایران و جمهوری هندوستان در بیانیه ای مشترک تاکید د که "تعاملات سطح عالی موجود را از طریق تبادل دیدارهای دوجانبه و گسترده در تمامی سطوح، متنوع و گسترش دهند". متن این بیانیه مشترک مطبوعاتی که با عنوان "پیش بسوی سعادتمندی از طریق ارتباطات بیشتر"، در پایان سفر رسمی رییس ایران به هندوستان هم زمان در پایتخت های دو کشور منتشر شد.این سفر فشرده در دو بخش فرهنگی و انجام شد. رییس جمهور در مرحله اول سفر خود وارد شهر "حیدرآباد" شد و ضمن بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی ایرانیان در هند، در جمع ایرانیان مقیم و در اجتماع گزاران حیدرآباد درباره ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی دو ملت ایران و هند سخن گفت. در جریان مرحله دوم این سفر با حضور در "دهلی نو" پایتخت هندوستان ضمن دیدار و مذاکره با رییس جمهور و نخست هندوستان در خصوص راه های تحکیم روابط و شرکت در مراسم تبادل اسناد همکاری بین دو کشور، با جمعی از نخبگان و فرهیختگان هند دیدار و گفت وگو کرد.در این سفر همچنین تجار و بازرگانان بخش خصوصی ایران و هندوستان نشست مشترکی را برای بررسی ظرفیت ها و فرصت های همکاری و توسعه روابط تجاری برگزار د.
پس از این سفر فشرده سه روزه، شامگاه شنبه دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد و صبح یک شنبه ۲۹ بهمن به تهران بازگشت.علاوه بر این شش سفر خارجی، رییس جمهور در طول سال ۹۶ در سفرهای استانی خود به ای مختلف استان های اسان جنوبی، کردستان، گیلان، سمنان، مازندران، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، هرمزگان، یزد، گلستان، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، همدان، اسان شمالی، اسان رضوی، قم، کرمانشاه، سیستان وبلوچستان و کرمان هم سفر و اقدامات عمرانی در این استان ها را پیگیری و برخی پروژه ها را افتتاح کرد.سال ۹۶ با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری دوازهم هم در اوا اردیبهشت برگزار شد سال پرسفری برای رییس جمهور به حساب می آمد. سالی که علاوه بر دیدار مستقیم با مردم ایران، در سفرهای خارجی خود هم دیدارهای مهمی با سران کشورهای جهان داشت. تلاش کرد برای حفظ و بهره گیری از دستاوردهای آن رایزنی های گسترده ای را انجام دهد. این اتفاق جای امیدواری دارد که روند این سفرها با توجه به بهتر شدن مناسبات ایران با کشورهای مختلف جهان در سال ۹۷ هم ادامه پیدا کند.خبرنگار ایسنا؛ آرین افخمیانتهای پیام
سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی از دستورکار خارج شد/ توضیحات تکمیلی سخنگوی مجلس درباره استیضاح وزرای کار و راه در مجلس درحالی که سخنگوی هیات رییسه مجلس ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درباره استیضاح وزرای کار و راه در مجلس، از وج طرح سوال نمایندگان از رییس جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سخن گفته است، یک عضو دیگر هیات رییسه از احتمال برگزاری جلسات استیضاح پیش از تعطیلات نوروزی خبر داد. بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آ ین وضعیت طرح سوال از رییس جمهوری و همچنین استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای ی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات رییسه امروز درمورد وضعیت دو سوال از رییس جمهوری که اخیراً در مجلس مطرح بوده، تصمیم گیری شد. وج سوال نمایندگان از درباره موسسات مالی از دستورکار مجلسوی افزود: بر این اساس، سوال اول از رییس جمهوری که با محوریت موضوع موسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقف چی زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد. اصولگرای تهران در مجلس خاطرنشان کرد: درواقع بنابر ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس باتوجه به آن که مهلت زمانی رسیدگی به سوال نمایندگان از رییس جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سپری شده و از بازه زمانی درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، این طرح سوال از دستور کار مجلس خارج شد.سوال دوم نمایندگان از رییس جمهوری به جریان افتادوی در عین به بحث درباره طرح سوال گروهی دیگر از نمایندگان مجلس از رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: سوال دوم از رییس جمهوری که آقای ذوالنوری و چند دیگر متولی آن بوده، با ۱۰۳ امضاء و در ۵ محور مختلف اعم از بحث اقتصادی و معیشتی، موضوع اشتغال، همین بحث موسسات مالی و بانک ها و مسائل مربوط به بازار ارز تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای طی روند قانونی خود به کمیسیون مربوطه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد.توضیحات سخنگوی مجلس درباره استیضاح وزرای راه و کارسخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره آ ین وضعیت رسیدگی به استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات رییسه، و این که آیا اگر پیش از روز و زمان اعلام وصول آن در هیات رییسه، تعداد امضاءها از حدنصاب بیفتد، امکان عدم اعلام وصول وجود دارد، گفت: طبیعتاً اگر امضاءها از حدنصاب کمتر باشد، اعلام وصول نمی شود اما در حال حاضر بعید است که این دو طرح استیضاح با کاهش امضاء روبرو شوند.نیازی به اعلام وصول استیضاح ربیعی و ی نیست!عضو کمیسیون انرژی مجلس که ازجمله متقاضیان طرح استیضاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است، در واکنش به پرسشی مبنی بر این که آیا زمان اعلام وصول این ۲ طرح استیضاح جلسه علنی خواهد بود، با اشاره به طرح استیضاح ربیعی گفت: البته موضوع استیضاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً اعلام وصول شده و باتوجه به آن که این استیضاح ازسوی کمیسیون اجتماعی به هیات رییسه ارجاع شد، طبیعتاً نیازی به اعلام وصول مجدد نیست و هیات رییسه باید نسبت به انجام مقدمات برگزاری جلسه استیضاح اقدام کند.سخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا باتوجه به وضعیت مشابه استیضاح راه و شهرسازی و ارجاع آن ازسوی کمیسیون عمران به هیات رییسه مجلس، نیازی به اعلام وصول در جلسه علنی روز ازسوی هیات رییسه نیست، گفت: خیر! نیازی به اعلام وصول نیست. درواقع باتوجه به ارجاع طرح استیضاح از کمیسیون تخصصی به هیات رییسه، حالا دیگر فقط هیات رییسه باید این طرح استیضاح را در دستورکار قرار دهد.به گزارش ایلنا، با این همه، یکی دیگر از اعضای هیات رییسه مجلس نظری دیگر در این مورد داشته و معتقد است ارجاع طرح استیضاح ازسوی کمیسیون تخصصی به هیات رییسه وماً به معنای اعلام وصول نیست.استیضاح ربیعی و ی احتمالاً اعلام وصول می شودغلامرضا کاتب در این رابطه به ایلنا گفت: طبیعتاً بنابر آیین نامه باید طرح استیضاح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود که احتمال زیاد این مهم در جلسه روز انجام خواهد شد.این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا طرح استیضاح وزرای راه و کار پیش از تعطیلات نوروزی در دستورکار قرار خواهد گرفت، گفت: به احتمال زیاد جلسات استیضاح پیش از پایان سال برگزار می شود و بعید است که موضوع به سال آینده موکول شود.احتمال برگزاری جلسات استیضاح وزرای کار و راه پیش از تعطیلات نوروزکاتب در پایان تصریح کرد: باتوجه به آن که در هیات رییسه مهلت حداکثر ۱۰ روز از زمان اعلام وصول تا زمان برگزاری جلسه استیضاح لحاظ شده، اگر پیش رو این ۲ طرح استیضاح اعلام وصول شوند، احتمالاً هفته آینده نیز در دستورکار صحن قرار می گیرند.
کلمات کلیدی: gmail gmail for android google mail android جی میل جیمیل ایمیل گوگل جیمیل برای اندروید آندروید اندروید gmail جیمیل gmail gmail for android gmail for android gmail gmail برای اندروید gmail برای اندروید نرم افزار gmail برای اندروید جیمیل نرم افزار جیمیل نرم افزار gmail برای htc نرم افزار gmail برای samsung نرم افزار gmail برای motorola نرم افزار gmail برای سامسونگ نرم افزار gmail برای اچ تی سی نرم افزار gmail برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا gmail جی میل gmail gmail for ios gmail for ios gmail جی میل gmail for iphone gmail for iphone gmail for ipad gmail for ipad gmail for ipod gmail for ipod جی میل جی میل for ios جی میل for ios جی میل جی میل for iphone جی میل for iphone جی میل for ipad جی میل for ipad جی میل for ipod جی میل for ipod gmail برای iphone gmail برای iphone gmail برای ipad gmail برای ipad gmail برای ipod gmail برای ipod جی میل جی ...
رییس ایران در طول ی ال گذشته علاوه بر سفرهای داخلی و افتتاح طرح ها و پروژه های ملی و منطقه ای، سفرهای خارجی و دیدار با همتایان ودیگر مقامات کشورها را در برنامه های خود داشت و در هر یک از این دیدارها همواره بر توسعه روابط دوجانبه تاکید می کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت به نقل از ایرنا، در تقویم برنامه سال 1396 رییس جمهوری تلاش شده تا سفرهای استانی وی و همچنین سفرها و دیدارها با مقامات خارجی در داخل و خارج کشور گنجانده شود.*** فروردین 96
در دومین روز از فروردین ماه سال 96 رییس جمهوری در سفر به استان اسان جنوبی دستور افتتاح 15 طرح عمرانی ، تولیدی ، صنعتی و زیربنایی با سرمایه گذاری بالغ بر هشت میلیارد ریال را صادر کرد .
رییس جمهوری همچنین در پنجمین روز فروردین ماه 96 با سفر به استان کردستان حدود 23 طرح و پروژه اقتصادی و زیربنایی را با قابلیت ایجاد اشتغال برای شش هزار و 481 نفر به بهره برداری رساند.**سفر به مسکو
رییس جمهوری در هفتم فروردین ماه سال 96 به دعوت رسمی رییس جمهور روسیه؛برای دیداری رسمی از فدراسیون روسیه ، در صدر یک هیات بلندپایه و اقتصادی وارد مسکو شد.
هدف از این سفر مذاکرات مشترکی با همتای روسی خود و مقامات بلند پایه این کشور با محوریت مهمترین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با هدف تعمیق بیش از پیش روابط و امضای چندین سند همکاری نیز در حوزه های مختلف از جمله حقوقی و قضایی، راه و شهرسازی، فناوری و ارتباطات، نیرو و انرژی، استاندارد و ورزش بود .
در این سفر در دیدار با 'دمیتری مِدوِدِف' نخست وز یر روسیه، روابط ایران و روسیه را رو به توسعه خواند و تاکید کرد که تهران از گسترش و تعمیق روابط با همسایگان منطقه ای از جمله مسکو استقبال می کند.
رییس جمهوری در سفر دیگری در هفدهم فروردین ماه سال گذشته به استان سمنان 19 طرح و پروژه را با اعتبار یک هزار و 170 میلیارد تومان و اشتغا ایی 885 نفری در راستای منویات و تاکیدات ی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح و یا دستور عملیات اجرایی آنها را صادر کرد.
همچنین در 22 فروردین ماه با سفر به استان مازندران، 43 طرح و پروژه را دراین استان با اعتبار33 هزار و800 میلیارد ریال و اشتغا ایی 7 هزار و 262 نفر به صورت ویدیو کنفرانس، افتتاح و یا دستور آغازعملیات اجرایی آنهارا صادر کرد.
وی در بیست وهفتم فروردین ماه نیز با سفر به منطقه پارس جنوبی با افتتاح چهار طرح پتروشیمی و شش فاز در پارس جنوبی را از طریق ویدئو کنفرانس عملیاتی نمود .
رییس جمهوری سی ام فرودین ماه نیز به منظور بررسی آ ین وضعیت سیل زدگان آذربایجان شرقی؛ وارد تبریز شد و ضمن تسلیت به داغداران حادثه سیل آذربایجان، تأکید کرد که ت یازدهم با همه توان خود برای کمک و رفع مشکلات حادثه دیدگان تلاش خواهد کرد.
در این سفر با حضور در روستای چناردر جریان آ ین وضعیت آسیب دیدگان سیل اخیر قرار گرفت وضمن سخنرانی در جمع مردم روستای چنار اعلام کرد که ت با همه توان در کنار مردم استان های سیل زده خواهد بود و با ارائه کمک های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت، به یاری آنان می شتابد و عصر امروز (چهارشنبه ) نیز با تشکیل جلسه ستاد بحران در استانداری آذربایجان شرقی بار دیگر حوادث اخیر بررسی و تصمیمات لازم برای جبران سریع خسارات اتخاذ خواهد شد.
رییس ت یازدهم در سی و یکم فروردین ماه نیز به استان فارس سفر کرد و ‏400 طرح و پروژه و اشتغا ایی 10 هزار و 611 نفر را ، در راستای سیاست ها و منویات ی درباره اقتصاد مقاومتی و با ‏هدف پیشرفت و توسعه این استان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح و یا دستور عملیات اجرایی آنها را صادرکرد .*** اردیبهشت 96
رییس جمهوری دوم اردیبهشت ماه در دیدار 'گئورگی کویریکاشویلی' نخست گرجستان ، با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه تهران – تفلیس ، تصریح کرد: ایران از گسترش و تعمیق روابط با گرجستان در همه عرصه ها ، استقبال می کند.
سوم اردیبهشت ماه با سفر به استان قزوین در کنار افتتاح 15 طرح صنعتی و زیربنایی به صورت ویدئو کنفرانس، طرح صنعتی پایا پلیمر پلاستیک و پیرایه چوب ایرانیان را در شهرستان تا تان قزوین به مبلغ 3 هزار و 394 میلیارد ریال اعتبار تی،10 هزار و 36 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و 18.4 میلیون یورو اعتبار ارزی و با اشتغا ایی برای سه هزار و 76 نفر افتتاح و به بهره برداری رساند .
رییس جمهوری چهارم اردیبهشت ماه نیز در دیدار با « ایاز صادق» رییس مجلس ملی پا تان ،با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های گسترده ایران و پا تان در بخش های مختلف، بر ضرورت تلاش در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های دو کشور و تحقق هدف 5 میلیارد دلاری در روابط تجاری و اقتصادی تهران- آباد تاکید کرد.
نهم اردیبهشت هم به استان هرمزگان سفر کرد ودر بدو ورود در جمع خبرنگاران گفت که هدف از این سفر دیدار با مردم شریف استان هرمزگان و افتتاح پالایشگاه میعانات ستاره خلیج فارس است .
وی افزود:با توجه به نامگذاری سال جدید به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی ی، خود کفایی در زمینه فرآورده های نفتی ضروری است.
رییس جمهوری با اشاره به منویات ی درباره خودکفایی در بنزین و گازوئیل، گفت: در نفت و گاز به خودکفایی رسیدیم و به یکی از صادرکنندگان این محصول تبدیل شدیم و در بنزین نیز که یکی از آرزوهای دیرین کشور بود، با افتتاح این پالایشگاه و فاز اول آن و تولید بنزین یورو٤ در مسیر خودکفایی این محصول قرار گرفته و در آینده صادرکننده می شویم.
با تبریک تلاش ارزشمند افتتاح پالایشگاه خلیج فارس به مردم ایران و استان هرمزگان، ادامه داد: بطور مستقیم و غیر مستقیم هزاران شغل برای جوانان ایرانی ایجاد می شود و همانند افتتاح همزمان ٦ فاز در پارس جنوبی، با افتتاح این پالایشگاه نیز شاهد روز تاریخی در صنعت نفت خواهیم بود.
هفدهم اردیبهشت ماه نیز با توجه به حادثه معدن یورت آزادشهر به استان گلستان سفر کرد و با حضور در محل معدن ضمن اظهار همدردی با معدن کاران در گفت وگو با آنها با بیان اینکه امروز چشم همه ملت ایران به این محل است و همه مردم غصه دار هستند، گفت: هیچ تفاوتی بین ی که در این محل حادثه دیده با ی که در تهران یا سایر ا حادثه می بیند، وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ت برنامه های زیادی برای امنیت معادن دارد و آنها را با قوت دنبال می کند و نباید بگذاریم چنین حوادثی دوباره تکرار شود.*** داد 96
رییس جمهوری در دوم داد ماه با سفر به استان اسان رضوی به بارگاه مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مشرف شد و پس از زیارت بارگاه شریف آن حضرت، در فضای ملکوتی آن به و دعا پرداخت.
چهارم داد ماه نیز به استان قم سفر کرد و بلافاصله به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) مشرف شد و در فضایی معنوی و همراه با زائران و مجاوران آستان مقدسه کریمه اهل بیت(ع(، این بارگاه نورانی را زیارت کرد.
رییس جمهوری همچنین در ادامه سفر کوتاه خود به قم ، با حضرات آیات عظام 'صافی گلپایگانی' ، 'وحید اسانی' ، 'شبیری زنجانی' و 'مکارم ' در فضایی صمیمی دیدار و گفت و گو کرد.
رییس جمهوری سی ام داد ماه در دیدار با'حیدر العبادی' نخست ‏عراق ،با تبریک موفقیت های ت ، و نیروهای مردمی عراق در مبارزه با تروریسم تصریح ‏‏کرد: موصل به عنوان نمادی برای پایان تروریسم و جشن پیروزی ایران، عراق، و همه ‏کشورهایی در منطقه است که ‏با معضل بزرگ تروریسم در حال مبارزه هستند.‏
دیدار و دریافت استوارنامه های 'کالایا ویباتی بومی پراتس' سفیر جدید تایلند، بنین نعیم آکیبو، سفیر جدید بنین، «داتو رستم بن یحیی» سفیر جدید ما ی،'خوزه آلفونسو زگبه کامارنا' سفیر جدید مکزیک و استوارنامه خانم «کریستینا رادی» سفیر جدید اسلوونی در تهران از دیگر برنامه های رییس جمهوری در پایان داد ماه بود .*** تیر 96
رییس ت دوازدهم در دوازدهم تیرماه سال 96 ودیدار با «پاتریک پویانه» مدیر عامل شرکت توتال فرانسه، امضای قرارداد طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه را در مسیر توسعه همکاری های اقتصادی – تکنولوژیک ایران و فرانسه مثبت ارزی کرد و گفت: ایران و فرانسه همواره روابط و همکاری های خوبی با هم داشته اند.
همچنین سیزدهم تیرماه در دیدار با سید عمار حکیم، رییس تحالف ملی عراق،با تبریک پیروزی های اخیر ت، و نیروهای مردمی عراق در مبارزه با تروریسم و آزادسازی موصل تاکید کرد که باید با تدبیر مسوولان عراقی و تقویت وحدت و یکپارچگی همه اقوام، شادمانی ملت دوست و برادر عراق از موصل، حفظ و دوچندان شود.
وی بیست ویکم تیرماه نیز در دیدار با «یوسف بن علوی» مسئول در امور خارجی سلطنت عمان، روابط ایران و عمان را صمیمانه، برادرانه و نزدیک دانست و بر ضرورت تلاش در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران – مسقط تاکید کرد.*** مرداد 96
** دیدار با میهمانان شرکت کننده در مراسم تحلیف رییس جمهوری
در مرداد ماه سال گذشته و همزمان با اجرای مراسم تحلیف میهمانانی از سایر کشورها برای شرکت در این مراسم به ایران سفر کرده بودند که رییس جمهوری با برخی از آنان دیدار و گفت وگو کرد.
حجت ال والمسلمین رئیس جمهوری کشورمان در دیدار محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان ، با تاکید بر اهمیت تقویت ارتباطات و تعاملات گسترده و عمیق دو کشور، گفت: ایران از هیچ کمکی برای گسترش و تثبیت امنیت و رفاه مردم افغانستان دریغ نخواهد کرد.
در دیدار فدریکا موگرینی ، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه ایران هیچ مانعی برای توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا قایل نیست، ابراز امیدواری کرد که در ت دوازدهم شاهد استحکام ، افزایش مناسبات با اتحادیه اروپا و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی میان دو طرف باشیم.
وی همچنین در دیدار 'چون سون کیون'، با اشاره به اینکه امروز در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ایران ، 200 میلیارد دلار پروژه آماده برای سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: سرمایه گذاران و بخش خصوصی کره جنوبی هم می توانند در اجرای این پروژه ها مشارکت داشته و فعالیت کنند.
رییس جمهوری در دیدار فواد معصوم، رییس جمهور عراق با ابراز سندی از دیدار وی گفت: حفظ امنیت و ثبات در عراق برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که امنیت و ثبات دو کشور را بهم پیوسته و متصل می دانیم.
همچنین دردیدار با غیرت عبدالرحمان اف، امور خارجه قزاقستان با بیان اینکه در دوره ت یازدهم روابط دوستانه و عمیقی بین ایران و قزاقستان برقرار گردید، اظهار داشت: بی تردید در ت دوازدهم شاهد تحرکات گسترده به منظور تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات و همکاری های تهران – آستانه در عرصه های مختلف خواهیم بود.
پانزدهم مرداد ماه نیز روز دیدارهای رییس جمهوری بود که در دیدار با سرژ سرکیسیان رییس جمهور ارمنستان، روسای جمهور دوکشور راه های توسعه روابط دوجانبه و اقتصادی و نیز مهم ترین مسایل منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر ارتقاء هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی و همکاری های منطقه ای و بین المللی تأکید د.
رییس جمهوری همچنین در دیدار«بارناباس سیبوسیو دلامینی»نخست سوازیلندبا اشاره به اینکه ایران و اکثر کشورهای آفریقایی معمولاً تجربه های مشابهی در قرن های گذشته داشته و امروز هم از اه مشترکی درباره مسایل منطقه و جهانی برخوردارند، اظهارداشت: ایران در آغاز انقلاب ی برای حمایت از مبارزات مردم آفریقا بویژه در آفریقای جنوبی و علیه آپارتاید تلاش زیادی داشت و امروز بسیار سندیم که در جنوب آفریقا، امنیت و ثبات قابل قبولی وجود دارد.
در دیدار 'لتسی سوم ' پادشاه لسوتو با بیان اینکه توسعه مناسبات دوستانه با کشورهای آفریقایی همواره برای ایران حائز اهمیت بوده، اظهار امیدواری کرد این سفر آغازی برای توسعه همکاری ها و مناسبات ایران و لسوتو باشد.
وی همچنین ضمن دیدار با «نبیه بری» رییس مجلس لبنان، روابط دو ملت ایران و لبنان را همواره دوستانه، صمیمانه و برادرانه دانست و با اشاره به ضرورت توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های فی م ن، گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که ملت لبنان محبوبیت ویژه ای در قلوب مردم ایران دارند و عشق موسی صدر به مردم لبنان، نمونه ای از علاقه ایران به لبنان است.
رییس جمهوری در دیدار میخائیل میاسینکوویچ رییس مجلس بلاروس
نیز با استقبال از پیشنهادات مطرح شده از جانب رییس جمهور بلاروس برای اجرای پروژه های مشترک جدید بین دو کشور، گفت: اولین قدم برای گسترش روابط اقتصادی، برقراری روابط بانکی خوب بین دو کشور است این روند باید شتاب گیرد.
همچنین در دیدار با پییو گارسیا اسکودرو رییس مجلس سنای اسپانیا ،گفت: اتحادیه اروپا در اجرای توافق نقش مؤثری ایفا کرد و تاکنون نیز برای حفظ علیرغم کارشکنی هایی که یی ها دارند، مواضع قابل قبولی داشته است.
وی در دیدار با «مایا گویکوویچ» رییس مجلس صربستان،گفت: امنیت منطقه بالکان همواره برای ایران اهمیت داشته و امیدواریم روز به روز شاهد تحکیم صلح و ثبات در آن منطقه باشیم.
رییس ت دوازدهم در دیدار با الحاجی باوومیا، معاون اول رییس جمهور غنا، با قدردانی از حضور وی و هیأت بلند پایه و اقتصادی همراه در مراسم تحلیف، گفت: ایران و غنا همواره از روابط دوستانه و برخوردار بودند و با توجه به اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در دو کشور برای تعمیق روابط وجود دارد، آمادگی داریم با برقراری ارتباط نزدیک بین بخش های خصوصی دو کشور، ظرفیت های موجود در بخش های مختلف از جمله اقتصادی، علمی و فناوری های پیشرفته را به نفع دو ملت فعال کنیم.
در ادامه دیدارهای خود در دیدار با جایا سوریا، رییس مجلس سریلانکا، با تأکید برضرورت ارتباط و همکاری های گسترده تر بخش های خصوصی ایران و سریلانکا، گفت: ایران آمادگی دارد تا شرایط لازم را برای ارایه خدمات فنی – ی و رفع نیاز این کشور در بخش های مختلف از جمله انرژی فراهم کند.
وی در دیدار با جاب یوستینر اندو ی، رییس مجلس ملی تانزانیا، نیز گفت: گسترش روابط با کشورهای قاره آفریقا از جمله تانزانیا و زنگبار برای ایران حائز اهمیت است و این سفر نشان از اراده طرفین در این راستا است.
رییس جمهوری همچنین در دیدار با «ایگور دودون» رییس جمهور مولداوی، گفت : ایران از اولین کشورهایی بود که استقلال مولداوی را به رسمیت شناخت و طی 25 سال گذشته روابط صمیمانه و خوبی میان دو کشور برقرار بوده و تهران از گسترش همه جانبه این روابط استقبال می کند.
ضمن دیدار با اولیسس دل تور'، معاون رییس جمهور کوبا، با بیان اینکه روابط ایران و کوبا پس از انقلاب ی روابطی عمیق و رو به رشد بوده، گفت: ایران و کوبا در آرمان های بزرگی مثل استقلال و شریک و همفکر هستند و در برابر سلطه گری و تضییع حقوق ملت خود، ایستاده اند.
وی در دیدار با کیم یونگ نام» رییس پرزدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی نیز با تأکید بر اینکه ایران خواهان صلح و آرامش در منطقه شبه جزیره کره می باشد، اظهارداشت: معتقدیم تنها راه حل اختلافات در شبه جزیره کره ،مذاکره و گفت و گو است.
رییس جمهوری در دیدار با هه لی فنگ، رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین هم با اشاره به حجم 30 میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی ایران و چین اظهار داشت: این حجم مبادلات نسبت به ظرفیت های موجود همکاری در دو کشور بسیار کم است و امیدوارم شاهد تحولات بزرگی در روابط اقتصادی تهران – پکن باشیم.
شانزدهم مرداد ماه ادامه دیدارهای رییس جمهوری کشورمان با مقامات کشورها بود که در دیدار با ' تور انریکه آرسه زا تا'، دادگستری بولیوی، روابط دو کشور را صمیمانه و رو به توسعه خواند و تاکید کرد که شرکتهای بزرگ ایرانی برای صدور خدمات فنی و ی و گسترش فعالیتهای خود در بولیوی جهت پیشبرد طرح های توسعه ای این کشور، آمادگی دارند.
در دیدار با 'انجای'، فرهنگ و ارتباطات سنگال هم سنگال را کشوری مهم در غرب آفریقا و دوست توصیف کرد و گفت: در سال های گذشته ملاقات های مفید و سازنده ای با رییس جمهور سنگال انجام شده و روابط ما همواره خوب بوده است.
وی در دیدار با رضا ربانی، رییس مجلس سنای پا تان نیز ،مناسبات تهران – آباد را برادرانه دانست و گفت: پیوستگی تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و پا تان، پایه محکمی برای توسعه و ارتقاء سطح همکاری ها با هدف تامین منافع مشترک است.
رییس جمهوری همچنین در دیدار با رابرت موگابه، رییس جمهور زیمبابوه، با استقبال از گسترش روابط تهران – هراره تصریح کرد:ایران و زیمبابوه ظرفیت ها و فرصت های خوبی برای گسترش همکاری ها در عرصه های کشاورزی، علمی، فرهنگی و اجرای پروژه های صنعتی و فنی دارند که باید از این زمینه ها برای ارتقاء سطح روابط دوستانه بیش از پیش و به نفع ملت های دو کشور بهره گیری شود.
بیست وپنجم مرداد ماه دریافت استوارنامه های 'کارلوس سگار بی فون اشتانماین'، سفیر جدید اروگوئه، 'دراگان تودوروویچ' سفیر جدید صربستان و 'اشتفان شولتس' سفیر جدید اتریش در تهران توسط رییس جمهوری بود.*** شهریور 96
رییس جمهوری یازدهم شهریور ماه در دیدار با 'بالکا ام بته ' رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی ، روابط تهران – پرتوریا را روابطی صمیمی ، دوستانه و رو به پیشرفت دانست و تاکید کرد: اراده ایران تحکیم روابط همه جانبه با کشورهای قاره آفریقا و بویژه آفریقای جنوبی است.
** سفر به قزاقستان
رییس جمهوری هجدهم شهریور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری ی در حوزه علم و فناوری به قزاقستان سفر کرد و در حاشیه این اجلاس در دیدار با رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، گفت: باید در روابط ایران و ترکیه بویژه در حوزه اقتصادی با توجه به توانمندیهای دو کشور، یک جهش ایجاد کرد.
رییس ایران در حاشیه این اجلاس همچنین در دیدار با 'نیکلاس مادورو' رییس جمهور ونزوئلا، تداوم رایزنی میان کشورهای صادرکننده نفت را ضروری خواند و اظهارداشت: تلاش های اعضای اوپک و غیراوپک و بویژه ونزوئلا برای کاهش تولید و پایداری و تعادل بهای نفت دستاوردهای مثبتی داشته است که تداوم این تلاش ها ضروری است.
همچنین نوزدهم شهریور ماه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری ی ودیدار با شوکت میر ضیایف، رییس جمهور ازب تان،
با استقبال از توسعه روابط تهران – تاشکند در همه عرصه ها بویژه تجاری و اقتصادی تصریح کرد که هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط ایران با ازب تان به عنوان یک کشور دوست وجود ندارد.
وی همچنین در حاشیه این اجلاس ضمن دیدار با الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان، اهمیت تکمیل پروژه ریلی مشترک بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: این پروژه در کنار سایر خطوط ترانزیتی شمال به جنوب، نه تنها در روابط و همکاری های دو کشور بلکه برای کل منطقه سودمند است. همچنین دو طرف باید همکاری های خود را در زمینه انرژی و تلاش مشترک برای بهبود پایدار وضعیت بازار نفت، تقویت کنند.
رییس جمهوری پس از بازگشت از سفرقزاقستان روز بیستم شهریور ماه در دیدار با «خواجه محمد آصف» ، امور خارجه پا تان،با اشاره به اینکه اه مورد نظر در مناسبات تهران – آباد هنوز منطبق با ظرفیتهای موجود محقق نشده است، بر ضرورت تلاش مسئولان دو کشور برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط و همکاری های فی م ن و اجرای توافقات دوجانبه تأکید کرد.
بیست وپنجم همین ماه نیز در دیدار با 'زیگفرید براک' رییس مجلس نمایندگان بلژیک، با بیان اینکه اراده ایران استفاده از فضای مناسب بوجود آمده بعد از برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا از جمله بلژیک است، اظهارداشت: باید از فضای بعد از حداکثر استفاده را برای توسعه مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه بعمل آوریم.** سفر به نیویورک
وی بیست وششم شهریور ماه برای حضور و سخنرانی در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد و در بدو ورود به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این سفر، شرکت در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رساندن صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان و همچنین تشریح شرایط دشوار منطقه است.
رییس جمهوری در اولین روز از سفر به نیویورک در جمع صمیمی ایرانیان مقیم گفت: ما برای ساختن ایران ی به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم و همه ایرانیان که دلداده ایران و عاشق وطن خودشان هستند باید در آینده ایران سهم داشته باشند. ایران از آن همه ملت ایران است و هیچ در ایرانی بودن، نمی تواند بگوید من از دیگران ایرانی تر هستم.
همچنین در دیدار با 'اوو مورالس' رییس جمهوری بولیوی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد،همکاری کشورهای مستقل را برای دستی به اه مشترک ضروری دانست و با تاکید بر علاقه مندی تهران برای گسترش و تقویت همکاری با کشورهای ی لاتین و از جمله بولیوی تصریح کرد: ایران از توسعه روابط با کشورهای منطقه ی لاتین در همه عرصه ها استقبال می کند و این کشورها می توانند روی دوستی و همکاری ایران حساب کنند.
وی در دیدار دیگری با ' آنتونیو گوترش' دبیر کل سازمان ملل در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو مجمع عمومی، ضمن اعلام آمادگی ایران برای تقویت همکاری خود با این سازمان جهت حل و فصل مشکلات منطقه ای تاکید کرد: می تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد و مسوولیت آژانس بین المللی انرژی اتمی و دبیر کل سازمان ملل در حمایت و تقویت بویژه در برابر آنهایی که خلاف تعهدات گام بر می دارند، بسیار با اهمیت است.
رییس جمهوری کشورمان در دومین روز از سفر به نیویورک در مصاحبه با خانم کریستین امانپور مجری شبکه سی ان ان در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر رییس جمهور ، ایالات متحده را از خارج کند؟ پاسخ داد: یک تعهد چند جانبه بین المللی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل است. وج از این تعهد هزینه بسیار سنگینی برای خواهد داشت. فکر نمی کنم یی ها این هزینه سنگین را تحمل ند، برای یک کاری که کاملاً برای آنها بی خاصیت خواهد بود. وج آنها از هیچ خاصیتی برای آنها ندارد اما در عین حال اعتماد جهانی را نسبت به به طور کلی از بین خواهد برد.
در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این توافق بدان معناست که ایران نمی تواند سلاح اتمی تهیه کند و آنچه که در کره شمالی در حال حاضر ایجاد شده بخاطر این است که چنین توافقی وجود ندارد؟ اگر ایالات متحده از خارج شود، ایران چه کار می کند، آیا فروپاشی را مشاهده خواهیم کرد؟ گفت:اگر از خارج شود ایران ع العمل لازم را نشان خواهد داد. چون نمی شود از یک تعهدی خارج شود و طرف مقابل بخواهد در همان وضعیت اجرای تعهد خودش باقی بماند. بنابراین یک طرف ایجاد اعتماد جهانی است و طرف دیگر برداشته شدن تحریم های ظالمانه و غیرقانونی. این تعادل همیشه باید حفظ شود.
همچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با ' استفان لوون'، نخست سوئد، با بیان اینکه فصل نوینی در روابط تهران – استکهلم گشوده شده است ، تصریح کرد: ت دوازدهم نیز از سرمایه گذاران و کارآفرینان سوئدی برای حضور و مشارکت فعال در بازار ایران استقبال و حمایت می کند.
وی همچنین در حاشیه نشست مجمع در دیدار با 'امانوئل مکرون '، رییس جمهور فرانسه، نقش اروپا و پاریس را در حفظ فضای مثبت پسا مهم دانست و تاکید کرد که تهران علاقه مند است در فضای جدید ، همکاری های خود را با فرانسه در همه عرصه های مورد علاقه تعمیق بخشد.
رییس جمهوری همچنین در دیداربا 'آل اندر فان در بلن' رییس جمهور اتریش درنیویورک، گفت: در دوره پسا ، فرصت و فضای مناسبی برای تحکیم هر چه بیشتر روابط با همه کشورهای اروپایی بوجود آمده و با توجه به ظرفیت های گسترده ای که دو کشور در عرصه های مختلف بویژه از لحاظ سرمایه گذاری، تجارت، علمی و فناوری های نو دارند ، باید سطح همکاری ها را به نفع دو ملت بیش از پیش ارتقاء بخشید.
در دیدار با شینزو آبه، نخست ژاپن در نیویورک هم را یک توافق مهم بین المللی دانست و تاکید کرد که امروز و پس از تلاش های زیاد هفت کشور برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و عملیاتی شدن ، نباید اجازه دهیم که یک کشور به صورت خودسرانه ای توافق را خدشه دار نماید.
وی در چهارمین روز از سفر به نیویورک در دیدار با«رومن رادف»، رییس جمهور بلغارستان،با اشاره به جایگاه استراتژیک ایران و بلغارستان و اتصال راه آهن ایران از طریق آذربایجان و گرجستان به شرق دریای سیاه و اروپا، گفت: ایران و بلغارستان می توانند از این ظرفیت برای توسعه روابط خود در بخش های مختلف حمل و نقل و تجارت استفاده کنند.
رییس جمهوری در دیدار با شاهد خاقان عباسی نخست پا تان در نیویورک هم از تحرکی که در روابط دو کشور در سالهای اخیر ایجاد شده ، استقبال و اظهارداشت: خواست دو ملت ، روابطی مستحکم و همیشگی میان ایران و پا تان است.
همچنین در دیدار با خانم «ارنا سولبرگ» نخست نروژ، تلاش برای افزایش حجم روابط اقتصادی تهران - اسلو را به سطح ظرفیت های موجود مورد تأکید قرار داد و گفت: شرایط جدید پسا فرصت های خوبی را برای توسعه روابط دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی بوجود آورده است که استفاده از این فرصت ها به نفع دو ملت و ملت های منطقه است.
وی در دیدار با 'چار میشل'، نخست بلژیک نیز روابط دو کشور را دیرینه و در حال توسعه خواند و اظهارداشت که ما از حضور شرکتهای بلژیکی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت های مشترک در ایران استقبال می کنیم.
رییس جمهوری همچنین در دیدار با خانم 'ترزا می' نخست انگلیس درحاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، با استقبال از حمایت قاطع اتحادیه اروپا و لندن از برنامه جامع اقدام مشترک ( ) تاکید کرد که ایران آماده است روابط خود را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد.*** مهر 96
رییس جمهوری دهم مهرماه در دیدار با ژنرال «خلوصی آکار» رییس ستاد ترکیه، دو کشوررا لنگر ثبات در منطقه دانست و با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم و حفظ مرزهای جغرافیایی مهم ترین اه برای همکاری مشترک در جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقه است، از گسترش و تقویت همکاریهای دفاعی تهران – آنکارا استقبال کرد.
یازدهم مهر ماه نیز در دیدار با «سناتور دنیس اودونوان» رییس مجلس سنای ایرلند، با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور، اظهار داشت: امروز زمینه های بسیار خوبی برای توسعه همکاری ها و مناسبات تهران – دوبلین در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری های نوین و ارتباطی وجود دارد که باید از آنها در راستای گسترش همه جانبه روابط بهره برداری کنیم.** سفر رییس جمهوری ترکیه به تهران
دوازدهم مهرماه سال گذشته رییس ایران به طور رسمی از رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد استقبال کرد.
در این دیدارها چهار سند همکاری میان مقامات دو کشور در زمینه های
یادداشت تفاهم همکاری گمرکی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت گمرک و تجارت جمهوری ترکیه، یادداشت تفاهم همکاری بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه، یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و اداره کل آرشیو تی نخست ی جمهوری ترکیه و یادداشت تفاهم همکاری بین صدا و سیمای ایران و سازمان رادیو و تلویزیون تی جمهوری ترکیه اسنادی بود که در راستای تعمیق هر چه بیشتر سطح مناسبات تهران – آنکارا به امضاء رسید.
هجدهم مهرماه رییس ت دوازدهم دردیدار با «کارن کاراپتیان» نخست ارمنستان، با اشاره به آمادگی ایران برای ارایه بیشتر خدمات فنی – ی و تشویق بخش خصوصی از جمله در حوزه جاده، مسکن، سد و نیروگاه برق در ارمنستان، تصریح کرد: ت ایران مصمم به توسعه همکاری ها و روابط دوستانه با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان است و هیچ محدودیتی در این مسیر قایل نیست.
نوزدهم مهرماه هم رئیس جمهوری دیداری با 'اگوستین ماهیگا ' خارجه تانزانیا داشت و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را از اصول سیاست خارجی ایران دانست و تاکید کرد که تهران از گسترش و تعمیق روابط و همکاری های خود با همه کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا به عنوان یک کشور دوست، استقبال می کند.
بیست ودوم مهر ماه رئیس جمهوری ضمن دیدار استوارنامه های «ابراهیم حمزه» سفیر جدید نیجریه و«سواتوپلک چومبا» سفیر جدید جمهوری چک ،«لاینتر» سفیر جدید سوئیس، «دیمیتری ال اندراکیس» سفیر جدید یونان و «لارس نوردرم» سفیر جدید نروژ در تهران را دریافت کرد.
رییس ت دوازدهم همچنین بیست وششم مهر ماه در دیدار با عبدالعزیز کامل اف، امور خارجه ازب تان، با بیان اینکه ما به ازب تان به عنوان یک ت دوست در گذشته و آینده تاریخ خود می نگریم، گفت: پیوند تاریخی دو ملت، فرهنگ و تمدن در کنار دین و اعتقادات مشترک و منافع ملی و منطقه ای ، دو کشور را هر چند که مرزهای مشترکی ندارند اما کاملا به یکدیگر متصل کرده اند.*** آبان 96
چهارم آبان ماه در دیدار با حیدر العبادی نخست عراق، حضور و فداکاری بی وقفه مردم، مدیریت مسئولان و نظرات حکیمانه مرجعیت در عراق را در حل و فصل مشکلات و بحران های این کشور حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایران در مسیر مبارزه با تروریسم، تقویت وحدت و انسجام و حفظ تمامیت ارضی عراق، همواره در کنار ت و ملت این کشور بوده و خواهد بود.
رییس جمهوری ششم آبان ماه ضمن دیدار و گفت وگو استوارنامه های 'کیو نوروانتو' سفیر جدید فنلاند،«ام شریف انیس» سفیر جدید سریلانکا، «مبارک ناصر مبارک» سفیر جدید اکردیته تانزانیا و «ویلفر دو سانتوس» سفیر جدید فیلیپین در تهران را دریافت کرد.
هفتم آبان ماه در دیدار با 'یوکیو آمانو' مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضرورت حفظ استقلال و بی طرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه آژانس تنها مرجع تایید کننده پایبندی ایران به است، تصریح کرد: معیار مشخصی دارد و ملاک عمل ایران نیز صرفا همان معیارها است.** اجلاس سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان
رییس جمهوری کشورمان دهم آبان ماه در دیدار با 'الهام علی اف' رییس جمهور آذربایجان که برای شرکت در اجلاس سه جانبه به تهران سفر کرده است، گفت: بسیار خوشحالیم که امروز علاوه بر روابط دو جانبه تهران – باکو مناسبات سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان نیز مورد توجه و اهتمام مسئولان سه کشور قرار دارد و تهران و باکو الگوی روابط چند جانبه و منطقه ای شده اند.
همچنین در دیدار با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه نیز که برای شرکت در اجلاس سه جانبه به تهران سفر کرده بود ، از روسیه به عنوان کشوری دوست، همسایه و شریک راهبردی نام برد و با تاکید بر اینکه اراده ایران توسعه و تقویت همه جانبه روابط و همکاری ها با روسیه است، افزود: توافقات خوبی میان دو کشور در بخش های مختلف از جمله در بخش انرژی، فناوری های صلح آمیز هسته ای و حمل و نقل و ترانزیت حاصل شده که باید با تلاش بیشتر در مسیر اجرای این توافقات و توسعه روزافزون همکاری ها، گام برداریم.
وی پانزدهم آبان ماه نیز در دیدار با ژنرال 'قمر جاوید باجوا' فرمانده پا تان، با استقبال از گسترش و تقویت همکاریهای دفاعی و نظامی تهران – آباد در جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقه، تصریح کرد: همکاری های نظامی و دفاعی دو کشور نیز همپای روابط و همکاری ها در حوزه های ، اقتصادی و فرهنگی توسعه یافته و تقویت شود.** استان کرمانشاه وبازدید از مناطق ز له زده
رییس جمهوری بیست وسوم آبان ماه برای بازدید از مناطق ز له زده وارد کرمانشاه شدو با تاکید بر اینکه 'همه مردم ایران در کنار کرمانشاه هستند'، به آسیب دیدگان از ز له اطمینان داد که ت با همه توان خود برای یاری آسیب دیدگان ، وارد عمل شده و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل کند.*** آذر96
** سفر به سوچی - روسیه
رییس جمهوری کشورمان در اولین روز از آذرماه سال 96 برای شرکت در نشست سه جانبه سران کشورهای ایران ، روسیه وترکیه به سوچی - روسیه سفر کرد.
در حاشیه نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در سوچی روسیه،در دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه،
توسعه همکاری های بانکی ایران و ترکیه بویژه در زمینه تجارت با پول ملی دو کشور را در گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی مورد اشاره قرار داد و از جمله بر ضرورت تشکیل پنجره واحد و فعالیت تمام وقت گمرکات دو کشور در این زمینه نیز تاکید کرد.
وی همچنین در در حاشیه نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور فدراسیون روسیه، این اجلاس را گامی مهم در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار در و منطقه دانست و بر ضرورت ادامه همکاری های ایران، روسیه و ترکیه در راستای حاکمیت ملی در و تشکیل کنگره ملی گفتگوی در سوچی و موفقیت آن تاکید کرد.
یازدهم آذرماه به استان سیستان وبلوچستان سفر کرد ودر جمع مردم زابل گفت:این سفر به منظور پیگیری روند تحقق برنامه ها و وعده های سفر سال 93 بوده و در جلسه ای که با وزرا پیش از سفر درباره استان سیستان و بلوچستان داشتیم مقرر شد 24 طرح و پروژه مهم با اعتبار 1038میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان در طول سال های 96 ، 97 و 98 اجرا شود.
وی همچنین به مناسبت روز دانشجو در سیستان و بلوچستان در جمع دانشجویان با تاکید بر اینکه مشروعیت ما بر مبنای قول به مردم است و عقب نشینی از عهد با مردم، عقب نشینی از مشروعیت خودمان است، اظهارداشت: از وعده ها عقب نشینی نکرده و نخواهم کرد و راه ملت را که راه است، ادامه خواهم داد.
رییس جمهوری دوازدهم آذرماه وارد چابهار شد و 30 طرح وپروژه را به ارزش 8 هزار 862 میلیارد ریال و 390 میلیون دلار به بهره برداری رساند .
رییس ت دوازدهم نوزدهم آذرماه در دیدار با «بوریس جانسون» امور خارجه انگلستان، با اشاره به ضرورت توسعه روابط دوستانه و متوازن ایران و انگلیس در راستای تأمین و تضمین منافع مشترک، گفت: مناسبات دو کشور باوجود فضای پس از متناسب با ظرفیت های همکاری نبوده و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب در روابط و همکاری های فیم ن، تلاش بیشتری انجام شود.** سفر به ترکیه
رییس جمهوری کشورمان بیست ویکم آذرماه برای شرکت وسخنرانی در اجلاس فوق العاده سران ومسئولان ارشد 57 کشور عضو سازمان همکاری در خصوص قدس به ترکیه - استانبول سفر کرد .
در حاشیه این اجلاس در دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه،آمادگی تهران را برای توسعه همکاری های اقتصادی با آنکارا مورد تاکید قرار داد و گفت: ضروری است که هر چه سریع تر توافق تبادل تجاری با پول های ملی دو کشور عملیاتی شود.*** دی ماه 96
**سفر به ترکیه - استانبول
رئیس جمهوری بیست وششم دی ماه برای شرکت در نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری ی به استانبول ترکیه سفر کرد ودر بخشی از سخنرانیش در این نشست با تاکید بر اینکه ' دین مردمسالاری و صلح و نه دین جنگ است'، از نمایندگان مردم مسلمان در مجالس قانونگذاری کشورهای ی خواست همه تلاش خود را بر کمک به ان و مقامات - حکومتی خود برای تقویت روحیه برادری و اتحاد توسعه محور در جهان بکار گیرند.
در حاشیه این نشست در دیدار با سلیم عبدالله الجبوری، رئیس مجلس عراق با بیان اینکه خوشبختانه در سال های اخیر روابط و همکاری های ایران و عراق در سایه اخوت و برادری رو به توسعه بوده است، گفت: باید با اهتمام بیشتر در راستای توسعه، تقویت و استحکام همه جانبه مناسبات و همکاری های فی م ن تلاش کنیم..
وی همچنین در دیدار با احمد بن عبدالله بن زید آل محمود، رئیس مجلس قطر با تأکید بر اینکه ایران همواره در کنار ت و ملت قطر بوده و خواهد بود، اظهارداشت: امروز اراده خوبی برای توسعه مناسبات و همکاری ها، میان مسئولان دو کشور وجود دارد که باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای گسترش همه جانبه روابط تهران – دوحه تلاش کنیم.
رئیس جمهوری در حاشیه این نشست در دیدار با مصطفی نیاس، رئیس مجلس سنگال با بیان اینکه ت و ملت ایران برای مردم آفریقا احترام ویژه ای قایل هستند، چرا که آنها سال ها در برابر استعمار، مبارزه کرده و برای توسعه خود تلاش می کنند، افزود: تعبیر رئیس جمهور درباره مردم آفریقا بسیار تأسف آور، غلط و اقدامی محکوم بود و نشان می دهد که تمردان فعلی ، هنوز جایگاه و عظمت مردم آفریقا را به خوبی درک نکرده اند.
همچنین در دیداربا السعید بوحجه رئیس مجلس الجزایر با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و مشارکت ایران و الجزایر، از جمله در اوپک گازی، افزود: ایران آمادگی دارد تا روابط و همکاری های خود را در سایر زمینه های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری و انتقال فناوری های نوین با الجزایر گسترش دهد.
وی در دیداری دیگر با 'حموده یوسف صباغ'، رئیس مجلس با تبریک به ت، ملت و بابت پیروزی های بزرگ در برابر تروریست ها و آزاد ای مهم ، گفت: البته مبارزه با تروریسم هنوز به طور نهایی پایان نیافته است و باید با همان اراده ای که گام های اصلی برای محو تروریست برداشته شد، در این مسیر تلاش کنیم.
بیست وهفتم دی ماه نی زرییس جمهوری در دیدار با خالد هلال ناصر المعمولی، رئیس مجلس عمان با تأکید بر اینکه دشمنان نمی خواهند کشورهای ی در کنار هم وحدت و یکپارچگی داشته باشند،تصریح کرد: اراده جدی ایران توسعه روابط برادرانه و همه جانبه با کشورهای ی و از جمله عمان است.
همچین در دیدار نبیه بری رئیس مجلس لبنان با اشاره به اینکه ت و ملت لبنان به خوبی توانست از توطئه تفرقه افکنانه دشمنان عبور کند، افزود: بی تردید صهیونیست ها از ایجاد اختلاف و تفرقه در لبنان سود می برند، کما اینکه تصور می د می توانند تروریسم و تروریست های را برای مدت زمان طولانی در این منطقه نگه دارند.
رئیس جمهوری همچنین سی ام دی ماه استوارنامه های «ال یس باندریچ وگا» سفیر جدید کوبا، «الحاجی سایوتی یاهایا ایدی» سفیر جدید غنا، «ایگناسیو یانوس» سفیر جدید شیلی، «پتروس ت. ناکوزیس» سفیر جدید قبرس و «یاروسلاو مارچین دومانسکی» سفیر جدید لهستان در تهران را دریافت کرد.*** بهمن ماه 96
در نخستین روز بهمن ماه رییس جمهوری در دیدار با 'نیچروان بارزانی' نخست اقلیم کردستان عراق، با بیان اینکه ' ایران پیوسته از عراق متحد و یکپارچه ، حمایت و پشتیبانی می کند' ، تصریح کرد: دفاع از حاکمیت واحد و تثبیت مرزهای منطقه وظیفه همه کشورها و اقوام ن در منطقه است و بی تردید قدرتها و نیروهای خارج از منطقه ، دلسوز مردم این منطقه نبوده و نخواهند بود.** سفر به استان کرمان
رییس جمهوری دوازدهم بهمن ماه به استان کرمان سفر کرد و به صورت ویدئو کنفرانس پروژه های مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر و طرح های اقتصادی و زیربنایی استان کرمان را با اعتباری بیش از 10 هزار میلیارد تومان به بهره برداری رساند و عملیات اجرایی بخشی از این پروژه ها آغاز گردید.
بیست ویکم بهمن ماه در آستانه سالروز پیروزی انقلاب ی، رییس جمهوری در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران، پیام انقلاب ی را نه توسعه طلبی، بلکه استقلال، عدم اجازه به دیگران برای دخ در امور داخلی ایران و روابط منصفانه و عادلانه با جهان دانست و تاکید کرد: ایران آماده پذیرش سرمایه گذاری، بویژه در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و معدن است.
همچنین در دیدار با 'عبدالعزیز کامل اف' امور خارجه ازب تان با تأکید بر ضرورت تسریع در تقویت روابط همه جانبه و اقتصادی و جبران کاستی های گذشته در مسیر توسعه همکاری های تهران و تاشکند، اظهار داشت: فعال ظرفیت های همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، انرژی، ترانزیت، سرمایه گذاری مشترک، توریسم و ارتقاء سطح تبادلات بانکی و پولی، می تواند گام های بسیار خوبی برای جهش در مسیر توسعه همه جانبه روابط ایران و ازب تان باشد.** سفر به هند
بیست وششم بهمن ماه رییس جمهوری به دعوت رسمی «ناراندا مودی» نخست هندوستان به این کشور سفر کرد و ابتدا وارد حیدر آباد شد و در دیدار نخبگان ، علمای دینی و ان جامعه ی ،پیام ملت ایران را پیام دوستی و روابط نزدیکتر با ملت بزرگ هندوستان دانست و با تاکید بر اینکه ما خواهان روابط صمیمانه تر و نزدیکتر دو ملت بزرگ ایران و هندوستان در تمامی زمینه ها هستیم، اظهارداشت: ایران و هندوستان پیوند تاریخی و فرهنگی، فرای روابط و اقتصادی دارند و این ریشه تاریخی و فرهنگی دو ملت، یکی است.
در حیدر آباد هندوستان همچنین در اجتماع گزاران در مکه مسجد شرکت کرد و دیداری نیز با ایرانیان ودانشجویان مقیم هند داشت .
وی همچنین در دیدار'سوشما سواراج' خارجه هندوستان در دهلی نو، با بیان اینکه دو کشور برای توسعه و تقویت بیش از پیش روابط و همکاری ها، تجربه و ظرفیت گسترده ای دارند، گفت: در دیدار با رئیس جمهور و نخست هندوستان اشاره اگر بتوانیم به نقطه ای از روابط عالی برسیم که اجداد ما در ایران و هندوستان داشتند، کار بزرگی کرده ایم.
رییس جمهوری همچنین در دیدار «ونکایا نایدو»،معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس سنا هندوستان، با بیان اینکه مقامهای ارشد دو کشور برای توسعه و تقویت بیش از پیش روابط تهران – دهلی نو ، اراده ای جدی دارند، گفت: روابط ما نه تنها علیه هیچ کشوری نیست، بلکه در راستای منافع دو ملت و منطقه است.
در پایان سفر رییس جمهوری کشورمان به هند 15 سند همکاری در زمینه های ، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، یادداشت تفاهم لغو روادید ،یادداشت تفاهم چارچوب همکاریها در زمینه کشاورزی،یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ،یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول بندر چابهار،یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست ایران و اداره پست هند به امضاء رسید .
همچنین یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور ن ریاست جمهوری ایران و وزارت امور ن هند،موافقتنامه استرداد مجرمین(امور کنسولی)، موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری، ی
محمد حسن نژاد در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس در تذکری با استناد به مواد 204 و 207 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس آیین نامه امروز آ ین مهلت رئیس جمهوری برای معرفی و دفاع از پیشنهادی علوم بود.
وی افزود: براساس ماده 35 آیین نامه داخلی مجلس اگر ی عزل شود یا به دلیل استیضاح یا استعفا از وزارت کنار رود باید رئیس جمهوری ظرف دو هفته پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی کند که هیچکدام از این موارد شامل محمد فرهادی علوم پیشین نشد، پس این موضوع که رئیس جمهوری با استناد به این قانون مهلت سه ماهه ای را برای خود در نظر می دارد تا پیشنهادی علوم را معرفی کند، درست نیست و با این اقدام، قانون و آیین نامه مجلس را زیر سوال برده است.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس که ریاست این جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: رئیس جمهور شب قبل از ارسال اسامی ک نه پیشنهادی به مجلس با اتفاق نادری مواجه شد که پیشنهادی انصراف داد.
وی ادامه داد: حرف شما از جهاتی مبنی بر فرصت دو هفته ای رئیس جمهوری جهت تکمیل ک نه درست است اما براساس تبصره 2 ماده 206 اگر مجلس به یک یا چند رای اعتماد نداد یا وزارتخانه ای به هر دلیل نداشت.
وی یادآور شد: رئیس جمهوری حداکثر سه ماه فرصت معرفی به مجلس را دارد و در این مدت می تواند س رست تعیین کند، بر این اساس طبق این تبصره می توان کار رئیس جمهوری را توجیه کرد.**درخواست قاضی پور از هیات رئیسه مجلس برای پیگیری سوال از رئیس جمهوری در مورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری
نادر قاضی پور مردم ارومیه در مجلس شورای ی نیز امروز در تذکری با استناد به ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس شورای ی از هیات رئیسه مجلس خواست که طرح سوال از رییس جمهوری در مورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری را هر چه سریعتر پیگیری کند.
وی گفت: هرگاه یک چهارم تعداد کل نمایندگان درخواست سؤال از رئیس جمهوری داشته باشند باید به آن رسیدگی شود، سؤال از رئیس جمهوری درباره وضعیت س گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری حدود 100 امضا دارد ولی هنوز موضوع این سؤال به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است.
وی افزود: البته از جلساتی که شما و آقای پزشکیان در این زمینه داشتید، تشکر می کنم ولی آیا نباید نتیجه این جلسات، مشخص شود.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس ضمن وارد دانستن این تذکر گفت: اگر سوال از رئیس جمهوری به 74 امضا رسیده باشد باید به کمیسیون ارجاع شود، بعد از ارجاع سوال به کمیسیون، رییس جمهوری یک هفته فرصت دارد با حضور در کمیسیون به سؤال نمایندگان پاسخ دهد و در صورت عدم پس گرفتن امضا ازسوی نمایندگان رییس جمهور باید ظرف یک ماه در کمیسیون حاضر شده و پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تخلف صورت گرفته و باید به کمیسیون ارجاع می شد، البته طبق ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس رئیس مجلس موظف است تا سؤال از رییس جمهور را دریافت و به کمیسیون مربوطه ارسال کند، لذا این موضوع متوجه رییس مجلس است. ** گاهی 70 در رای گیری ها شرکت نمی کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی مردم شاهین شهر در مجلس شورای ی در تذکری با استناد به بند 4 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: معرفی نمایندگان منظم در افزایش مشارکت در مجلس موثر است زیرا ما گاهی شاهدیم که 70 در رای گیری ها شرکت نمی کنند.
وی از اعلام اسامی افراد منظم مجلس تشکر کرد و یادآور شد: گاهی مواقع ما شاهدیم که 70 در رای گیری مجلس مشارکت نمی کنند که قطعا این موضوع برای مجلس مشکل ایجاد می کند.
شاهین شهر در مجلس افزود: این اقدام مجلس در معرفی اسامی منظم ترین افراد شفاف سازی بود، حتی باید اسامی افراد در سایت ها نیز اعلام شود تا همه بدانند که کدام نمایندگان منظم تر هستند و کدام یک نیز مشارکت بیشتری در رای گیری ها دارند.
حاجی دلیگانی در تذکر دیگری خطاب به هیات رییسه مجلس گفت که در روند تهیه طرح ها، هیات رییسه نمی تواند نظری نسبت به ماهیت آن بدهد.**معرفی نمایندگان منظم، به معنای نامنظم بودن دیگر نمایندگان نیست
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس نیز در پاسخ به این تذکر اظهارکرد: براساس ماده 24 آیین نامه حفظ نظم و انضباط جلسات مجلس از وظایف هیات رییسه است، معرفی این افراد بدان معنا نیست که سایر نمایندگان نظم ندارند.
وی افزود: این عبارات ناصحیحی که در برخی از سایت ها و فضای مجازی نسبت به نماینگان درج شده که البته درست نیست زیرا مثلا نفر یازدهم در موضوع منظم بودن اختلافش با نفر دهم در چند دقیقه است، لذا از رسانه ها خواهشمندم به این موضوع دقت کنند.
مردم تبریز در مجلس یادآور شد: این اقدام هیات رییسه برای بالابردن میزان مشارکت در جلسات مجلس انجام شده است، اگر اعتراضی به این موضوع باشد هیات رییسه تجدید نظر می کند اما به طور کلی این کار خارج از آیین نامه نیست.
فرهنگی گفت: این اقدام را اری تشویقی برای حفظ نظم و انضباط در مجلس است، البته اگر هیات رییسه اسامی نامنظم ترین نمایندگان را معرفی می کرد جای بحث بود.** هیات رییسه مجلس حرمت نمایندگان را حفظ کند و آن را نشکند
کاظم دلخوش صومعه سرا در مجلس نیز در جلسه علنی امروز خانه ملت در تذکری با استناد به مواد 24، 24 و 26 آیین نامه داخلی مجلس شورای ی گفت: این موضوع که چه انی به عنوان منظم ترین و فعال ترین نمایندگان معرفی شده اند مورد اعتراض نیست و حتی از معرفی آنها خوشحالم، بحث من درباره روش و ماهیت این کار است، در کدام قسمت از آیین نامه آمده که هیات رییسه نام 10 را به عنوان منظم ترین و فع رین از تریبون مجلس قرائت کند.
وی افزود: این در حالی است که هیات رییسه به تعدادی از نمایندگان مجوز حضور در جلسات دیگر را می دهد که نمونه بارز آن حضور چهار ماهه تعدادی از نمایندگان در حوزه انتخ ه برای نظارت بر انتخابات شوراهاست.
صومعه سرا یادآور شد: زمانی که ای با مجوز هیات رییسه در جلسات دیگر حضور دارد چطور می تواند در مجلس باشد و برای اعلام حضور انگشت بزند، بهتر است هیات رئیسه به جای این کارها حرمت مجلس و نمایندگان را حفظ کند و آن را نشکند.
دلخوش خطاب به علی مطهری گفت: سوال من از شما این است که چرا برای لغو سخنرانی شما گزارشی تهیه می شود اما وقتی به دیگری بی احترامی می شود به آن توجهی نمی شود، قطعا ما براساس قانون با آقای مطهری از حیث نمایندگی مجلس در یک ردیف هستیم و باید به صورت ی ان به همه نگاه شود.
وی ادامه داد: زمانی که هیات رییسه برنامه مشخصی ندارد، گاهی ع ی از یک گوشه مجلس منتشر می شود که آ ش منتهی به بی احترامی به نمایندگانی می شود که منتخب مردم هستند.
مردم صومعه سرا در مجلس دهم در تذکر خود از صدا و سیما هم گله کرد که در برخی از برنامه ها مجلس را مس ه می کنند. اما نمایندگان به عنوان منتخب مردم محترم هستند و برای ملت زحمت می کشند. حداقل هیات رییسه حرمت ما را نگه دارد.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: حضور نمایندگان در یت و کارهای مجلس، در معرفی نمایندگان منظم در نظر گرفته شده است، ولی به هر حال اگر نمایندگان این تصمیم را خوب نمی دانند، می توان این موضوع را مجددا در هیات رییسه مطرح کرد، شاید تصمیم بر لغو آن گرفته شود.
وی اظهارکرد: البته حرف های شما در مورد رسانه ها درست است.
کلمات کلیدی: google maps نقشه گوگل google maps google maps for ios google maps for ios google maps نقشه گوگل google maps for iphone google maps for iphone google maps for ipad google maps for ipad google maps for ipod google maps for ipod نقشه گوگل نقشه گوگل for ios نقشه گوگل for ios نقشه گوگل نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipod نقشه گوگل for ipod google maps برای iphone google maps برای iphone google maps برای ipad google maps برای ipad google maps برای ipod google maps برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پاد نقشه گوگل برای آی پاد google maps نقشه گوگل google maps google maps for android google maps for android google maps google maps برای اندروید google maps برای اندروید نرم افزار google maps برای اندروید نقشه گوگل نرم افزار نقشه گوگل نرم افزار google maps برای ht...
کلمات کلیدی: chrome گوگل کروم chrome chrome for android chrome for android chrome chrome برای اندروید chrome برای اندروید نرم افزار chrome برای اندروید گوگل کروم نرم افزار گوگل کروم نرم افزار chrome برای htc نرم افزار chrome برای samsung نرم افزار chrome برای motorola نرم افزار chrome برای سامسونگ نرم افزار chrome برای اچ تی سی نرم افزار chrome برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا chrome گوگل کروم chrome chrome for ios chrome for ios chrome گوگل کروم chrome for iphone chrome for iphone chrome for ipad chrome for ipad chrome for ipod chrome for ipod گوگل کروم گوگل کروم for ios گوگل کروم for ios گوگل کروم گوگل کروم for iphone گوگل کروم for iphone گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipod گوگل کروم for ipod chrome برای iphone chrome برای iphone chrome برای ipad chrome برای ipad chrome برای ipod chrome