امشب جلسه هیات رییسه مجلس برای بررسی سوال از رییس جمهور

علی لاریجانی با رای از آرای مأخوذه به عنوان رئیس مجلس شورای ی و علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس از نمایندگان رای گرفتند. محمد آشوری با رای بهروز نعمتی با رای و اسدالله عباسی با رای به عنوان کا ردازان هیات رییسه مجلس انتخاب شدند و آبادی فرهنگی قاضی زاده هاشمی رنجبرزاده کاتب و ی به دبیری هیات رئیسه رسیدند.تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی تصاویر : انتخاب هیات رییسه مجلس شورای ی
رو مه اعتماد نوشت: روز گذشته انتخابات هیات رییسه مجلس هرچقدر کام اصلاح طلبان را در کرسی های نواب رییس شیرین کرد اما تقدیم دو کرسی به رقبای فرا یون ولایی اعضای فرا یون امید را در معرض سوالات جدی خبرنگاران قرار داد. آرایش فرا یون های مجلس تنها چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات تغییرات مهمی داشت تغییراتی که چندان به نفع فرا یون امید تمام نشد و امیدی ها دو کرسی خودشان را از دست دادند تا سهم آنها از ارکان ١٢گانه هیات رییسه تنها سه کرسی باشد. فرا یون امید برخلاف آنچه از ابتدا اعلام کرده بود (که حاضر نیست به هیچ وجه با فرا یون ولایی وارد ائتلاف شود) به ویژه بعد از دیدار شب گذشته محمدرضا عارف و علی لاریجانی بالا ه مدل پیشنهادی لاریجانی برای ائتلاف با دو فرا یون دیگر را پذیرفت. در این مدل گزینه ریاست هر سه فرا یون علی لاریجانی بود اما در مورد نواب رییس فرا یون امید دو گزینه (مسعود پزشکیان و علی مطهری) فرا یون مستقلین یک گزینه (هادی قوامی) و فرا یون ولایی هم یک گزینه (حمیدرضا حاجی بابایی) را به عنوان ک دا معرفی د. در مورد ٩ کرسی دیگر هیات رییسه هم فرمول (٣-٣-٣) در نظر گرفته شد و همه فرا یون ها متعهد شدند به ٩ گزینه معرفی شده رای بدهند. به این ترتیب فرا یون امید محمدعلی ی محمدقسیم عثمانی و فریده اولادقباد را به عنوان ک دای خود معرفی کرد. فرا یون مستقلین هم رسول خضری بهروز نعمتی و غلامرضا کاتب را معرفی کرد. اکبر رنجبرزاده و حسین قاضی زاده و محمدحسین فرهنگی هم از جانب فرا یون ولایی روانه لیست ائتلافی شدند.٦٤ رای باطله لاریجانیعلی لاریجانی دیروز در حالی با ٢٠٤ رای برای دهمین سال پیاپی رییس مجلس باقی ماند که نسبت به سال گذشته ٣٣ رای کمتر به سبد رایش ریخته شد و این میزان آرا (بعد از دور اول مجلس نهم که علی لاریجانی ١٧٧ رای به دست آورد) کمترین میزان رایی است که او در این سال ها به عنوان رییس مجلس به دست آورده است. این تازه در حالی است که او تنها گزینه هر سه فرا یون مجلس برای ریاست بود و در واقع رقیبی نداشت. اما نکته جالب وجود ٦٤ رای باطله در میان آرای لاریجانی بود. این یعنی وجود ٦٤ مخالف قطعی با مشی و مدیریت علی لاریجانی در مجلس. حدس بخشی از صاحبان این ٦٤ رای کار سختی نیست. چه آنکه طیفی از اعضای فرا یون ولایی که قرابت خیلی بیشتری به جبهه پایداری دارند از همان ایام رایزنی ها برای انتخابات هیات رییسه اعلام کرده بودند که خواهان پایان یافتن ریاست لاریجانی هستند و حتما در این انتخابات هم لیست مستقلی خواهند داد. ابطحی شهر یکی از آنها بود که دو روز قبل به «اعتماد» گفت او و حدود ١٥ نفر دیگر در فرا یون ولایی نمی خواهند ریاست علی لاریجانی ادامه یابد و به همین دلیل حتما ک دای خودشان برای این سمت را معرفی می کنند هرچند رای نیاورد اما دست کم آنها نشان داده اند «معامله گر» نیستند. آنها شاید توانسته باشند ٢٠ رای را مال خود کنند. البته از آنجا که سه فرا یون اصلی مجلس تصمیم به ائتلاف گرفتند و تنها گزینه همه آنها لاریجانی بود این طیف کوچک درون فرا یون ولایی هم آشکارا گزینه ای معرفی ن د اما به احتمال زیاد آنها نام ک دای خود یعنی محمدرضا سالک اصفهان را روی کاغذ نوشتند. اما بخش دیگر از این ٦٤ رای به احتمال زیاد مربوط به فرا یون امید است. انی که در مجمع عمومی فرا یون هم اصرار داشتند فرا یون امیدباید لیست مستقل از دو فرا یون دیگر بدهد و ک دای خودش را برای ریاست داشته باشد. این عده هم به احتمال زیاد نام مسعود پزشکیان را روی کاغذ نوشته بودند. این احتمال هم وجود دارد که برخی نمایندگان رای سفید در مورد ریاست مجلس داده باشند.آرای معنادار در انتخابات نواب رییسمسعود پزشکیان با ١٧٩ رای نایب رییس اول شد آن هم در شرایطی که نسبت به سال گذشته ٢١ رای بیشتر به سبد رایش ریخته شد. علی مطهری هم با ٣٠ رای بیشتر نسبت به سال قبل و با ١٦٣ رای نایب رییس دوم مجلس شد. مسعود پزشکیان سه سبد رای عمده داشت فرا یون امید مستقلین و فرا یون مناطق ترک نشین. که به نظر می رسد ١٢٠ رای فرا یون امید و حدود ٧٠ رای فرا یون مستقلین به اضافه بخشی از آرای فرا یون مناطق ترک نشین را از آن خود کرده است. اما در مورد علی مطهری با توجه به چهره تر و مرزبندی های دقیقی که بر سر او وجود دارد فرا یون امید و بخشی از فرا یون مستقلین سبد رای خالص او را تشکیل می دهند. رای او نشان می دهد حدود ١٢٠ عضو فرا یون امید با بیش از ٤٠ نفر از اعضای فرا یون مستقلین به علی مطهری رای داده اند. این آرا یک معنای دیگر هم دارد و آن وجود شکاف در فرا یون مستقلین است. این فرا یون خودش یک ک دای اختصاصی داشت. با این همه بخشی از بدنه آن ترجیح دادند به جای هادی قوامی به گزینه های فرا یون امید یا ولایی رای دهند. هادی قوامی ک دای این فرا یون ٦٧ رای به دست آورد. حمیدرضا حاجی بابایی ک دای فرا یون ولایی هم ١٠٧ رای به دست آورد. از آنجا که به گفته ابطحی از اعضای این فرا یون جمعیت فرا یون ولایی حدود ٧٠ نفر است این آرا نشان می دهد اعضای این فرا یون به خوبی توانسته بخشی از رای فرا یون مستقلین را از آن خود کنند.فرا یون امید چطور دو کرسی خودش در هیات رییسه را تقدیم فرا یون ولایی کرد؟هرچقدر انتخابات نواب رییس برای اصلاح طلبان پیروزمندانه بود اما آنها در انتخابات ٩ دبیر و ناظرین هیات رییسه دو هیچ بازی را به فرا یون ولایی واگذار د تا یک بار دیگر ثابت شود تجربه ائتلاف با فرا یون ولایی و بخشی از مستقلین نمی تواند تجربه خوشایندی برای امیدی ها باشد. بدعهدی فرا یون های ولایی و مستقلین درست از ساعات اولیه آغاز صحن شروع شد. زمانی که نمایندگان پشت صندلی خود قرار گرفتند و اعلامیه هایی که روی میز آنها گذاشته شده بود را دیدند. روی این اعلامیه ها دو نامه نوشته شده بود: «ناظر: آشوری» و «دبیر: آبادی». آشوری از فرا یون مستقلین و آبادی متعلق به فرا یون ولایی است. نام آنها در لیست ائتلافی قرار نگرفته بود با این حال اما آنها با برنامه ریزی قبلی هنگام رای گیری دبیران و ناظرین ک دا شدند. در انتخابات ٦ دبیر هیات رییسه رنجبرزاده ١٨٣ فرهنگی١٨٢ قاضی زاده ١٧٩ کاتب١٧٨ ی١٧١ و البته آبادی ١٦٥ رای به دست آوردند. با آمدن آبادی عملا دو گزینه دیگر فرا یون امید یعنی یوسف نژاد با ١٥٣ رای و اولاد قباد با ١٤١ رای از ورود به هیات رییسه باز ماندند. آرای ١٨٠تایی گزینه های اصولگرای کرسی های دبیری در هیات رییسه نشان می دهد هرچقدر فرا یون امید به رای ائتلافی خود پایبند بودند اما فرا یون های ولایی و مستقلین به صورت سازماندهی شده به گزینه هایی خارج از لیست ائتلافی رای دادند. اتفاقی که البته در مورد ناظرین هم رخ داد. تا آشوری با ١٦٤ رای و نعمتی با ١٢٩ و عباسی با ١٢٢ رای راهی هیات رییسه شوند و فرا یون امید با این بداخلاقی دو کرسی خودش در هیات رییسه را از دست بدهد.چرا فرا یون امید حاضر به ائتلاف با فرا یون ولایی شد؟علی مطهری نایب رییس مجلس: ما می خواستیم که بن بست بشکند و حتی المقدور این انتخابات با توافق طرفین انجام شود که مقدمه ای برای جلسات رای اعتماد باشد با ت همراهی بهتری صورت بگیرد. در این راستا فکر کردیم مقدمه این امر این باشد که در انتخابات هیات رییسه به توافق برسیم و لیست مشترک بدهیم. از آنجا که تاکید آنها در مورد نواب رییس بود گفتیم شما هم ک دای خود را معرفی کنید و در واقع این مساله پیشنهاد شخصی خود من بود که برای کرسی نواب رییس ک دا بدهند اما در مورد ١٠ کرسی باقیمانده یعنی ریاست و ٩ نفر دیگر توافق شود.یوسف نژاد خارج از برنامه ریزی فرا یون امید ک دا شد؟علی اصغر یوسف نژاد: در جریان برگزاری انتخابات هیات رییسه در حالی که مسوول نظارت بر آرای رییس و نواب رییس بودند در هنگام شمارش آرا شنیدم عده ای از نمایندگان من را به عنوان ک دای دبیری پیشنهاد دادند و آقای لاریجانی بدون اینکه از من بپرسد نام من را به عنوان ک دای دبیری اعلام کرد.من پیش ایشان رفتم و گفتم ک دا نیستم مجددا جمعی از نمایندگان از جمله نمایندگان فرا یون امید که دور و بر آقای عارف جمع شده بودند درخواست ک داتوری من را مطرح د اما به دلیل اینکه عضو فرا یون امید هستند و خود را متعهد به فرا یون می دانند گفتم که خودم باید راسا نظر آقای عارف را بپرسم بنابراین پیش آقای عارف رفتم و گفتم هم برای ک داتوری دیر شده و هم توافق فرا یون چیز دیگری بوده است و از ایشان ب تکلیف که آقای عارف به من گفت: فرا یون های دیگر متعهد نمانده اند و ک داهای دیگری نیز معرفی کرده اند که بعضا عضو هیات رییسه فرا یون هستند.بر همین اساس با وجود میل باطنی ام ک داتوری را قبول و با وجود اینکه بخشی از آراء پیش از اعلام ک داتوری من به صندوق ریخته شده بود مجلس رای خوبی داد اما نهایتا نمایندگان دیگری به عنوان دبیر هیات رییسه انتخاب شدند که من هم به آنها تبریک گفتم و اعلام همکاری .چرا فرا یون امید ٢ کرسی خود در هیات رییسه را از دست داد؟محمدرضا تابش نایب رییس فرا یون امید: متاسفانه یک عده در هر صورت بنای شان بر این نبود که همه در فرآیند انتخاب هیات رییسه مشارکت داشته باشند. چه خوب بود که اگر یک زن یا یک اهل تسنن در ترکیب هیات رییسه وجود داشت. اینها ازجمله خواسته ها و مطالباتی بود که در انتخابات مطرح شده است. ما دست وحدت و به اجماع رسیدن را دراز کردیم پای آن هم ایستادیم. دیگران هم تا حدی ایستادند اما من متاسفم که ک داهای اهل تسنن و زن مجلس حذف شدند و باز متاسفم که یک عده خارج از لیست آمده و ک دا شدند. عزم نانوشته ای را دیدم که زن ها و اهل تسنن رای نیاورند این کار خوبی نبود. وقتی به اجماع می رسیم که به لیست رای دهیم همه باید به آن احترام بگذاریم. اما سه چهار نفر خارج از لیست ک دا شدند که درست نیست. مثل آقای عباسی و آبادی. البته آقای یوسف نژاد هم وقتی دید اینها آمدند ک دا شد.ائتلاف فرا یون امید با فرا یون ولایی اقدام درستی بود؟الیاس حضرتی: سه فرا یون با هم تفاهم د در انتخاب رییس مشترک و در نواب رییس رقابت و در ها هم به صورت ٣-٣-٣ عمل کنند. ما در فرا یون امید طبق این ائتلاف برای ریاست ی را ک د نکردیم. در نواب رییس رقابت کردیم و بردیم. اما در انتخابات ها و ناظرین بعضی آقایان برای خودشان رای دیگری دادند. و بدعهدی د این بدعهدی برای ما درس خوبی شد. ما سعی کردیم تفاهم اخلاقی که میان بزرگان دو فرا یون اصولگرا و امید انجام شد را رعایت کنیم. بزرگان فرا یون ها یعنی آقای لاریجانی به عنوان فرا یون اصولگرایان و آقای عارف رییس فرا یون امید نشستی داشتند و تفاهم انجام شد و ما هم طبق آن عمل کردیم و به آن پایبند بودیم و می خواستیم حسن نیت خودمان را نشان دهیم. حالا به خاطر بدعهدی دیگران ما باید زیر سوال برویم؟ به علاوه این مجلس با تمام خوبی هایی که دارد ضعف خودش را در رای دادن به خانم ها و اهل سنت نشان داده است.آیا دو فرا یون ولایی و مستقلین توافق داشته اند؟غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی: هیچ توافق ای بین فرا یون ها در انتخابات هیات رییسه مجلس وجود نداشته است.در انتخابات هیات رییسه مجلس توافقی بین فرا یون ها صورت گرفته بود که از آن توافق ع نشد اما نمایندگان وما فرا یونی رای ندادند. هیچ لیست مخفی و توافق ای درباره انتخابات هیات رییسه مجلس وجود نداشته است ما از ی نمی ترسیدیم و دلیلی نداشت لیست بدهیم. درست است که فرا یون ها در مورد ک داهای هیات رییسه توافق کرده بودند اما نمی شود به نمایندگان گفت که ک دا نشوید. به طور مثال این اشتباه نمایندگان ولایی بود که در جریان انتخاب سه عضو هیات رییسه برای لیست مشترک به آقای آبادی که فارغ از نگاه اش فرد مقبولی برای شان بود رای ندادند که شاهد بودیم ایشان جدا از توافق فرا یون متبوع خود ک دا شد و رای آورد.
سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی از دستورکار خارج شد/ توضیحات تکمیلی سخنگوی مجلس درباره استیضاح وزرای کار و راه در مجلس درحالی که سخنگوی هیات رییسه مجلس ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درباره استیضاح وزرای کار و راه در مجلس، از وج طرح سوال نمایندگان از رییس جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سخن گفته است، یک عضو دیگر هیات رییسه از احتمال برگزاری جلسات استیضاح پیش از تعطیلات نوروزی خبر داد. بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آ ین وضعیت طرح سوال از رییس جمهوری و همچنین استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای ی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات رییسه امروز درمورد وضعیت دو سوال از رییس جمهوری که اخیراً در مجلس مطرح بوده، تصمیم گیری شد. وج سوال نمایندگان از درباره موسسات مالی از دستورکار مجلسوی افزود: بر این اساس، سوال اول از رییس جمهوری که با محوریت موضوع موسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقف چی زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد. اصولگرای تهران در مجلس خاطرنشان کرد: درواقع بنابر ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس باتوجه به آن که مهلت زمانی رسیدگی به سوال نمایندگان از رییس جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سپری شده و از بازه زمانی درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، این طرح سوال از دستور کار مجلس خارج شد.سوال دوم نمایندگان از رییس جمهوری به جریان افتادوی در عین به بحث درباره طرح سوال گروهی دیگر از نمایندگان مجلس از رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: سوال دوم از رییس جمهوری که آقای ذوالنوری و چند دیگر متولی آن بوده، با ۱۰۳ امضاء و در ۵ محور مختلف اعم از بحث اقتصادی و معیشتی، موضوع اشتغال، همین بحث موسسات مالی و بانک ها و مسائل مربوط به بازار ارز تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای طی روند قانونی خود به کمیسیون مربوطه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد.توضیحات سخنگوی مجلس درباره استیضاح وزرای راه و کارسخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره آ ین وضعیت رسیدگی به استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات رییسه، و این که آیا اگر پیش از روز و زمان اعلام وصول آن در هیات رییسه، تعداد امضاءها از حدنصاب بیفتد، امکان عدم اعلام وصول وجود دارد، گفت: طبیعتاً اگر امضاءها از حدنصاب کمتر باشد، اعلام وصول نمی شود اما در حال حاضر بعید است که این دو طرح استیضاح با کاهش امضاء روبرو شوند.نیازی به اعلام وصول استیضاح ربیعی و ی نیست!عضو کمیسیون انرژی مجلس که ازجمله متقاضیان طرح استیضاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است، در واکنش به پرسشی مبنی بر این که آیا زمان اعلام وصول این ۲ طرح استیضاح جلسه علنی خواهد بود، با اشاره به طرح استیضاح ربیعی گفت: البته موضوع استیضاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً اعلام وصول شده و باتوجه به آن که این استیضاح ازسوی کمیسیون اجتماعی به هیات رییسه ارجاع شد، طبیعتاً نیازی به اعلام وصول مجدد نیست و هیات رییسه باید نسبت به انجام مقدمات برگزاری جلسه استیضاح اقدام کند.سخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا باتوجه به وضعیت مشابه استیضاح راه و شهرسازی و ارجاع آن ازسوی کمیسیون عمران به هیات رییسه مجلس، نیازی به اعلام وصول در جلسه علنی روز ازسوی هیات رییسه نیست، گفت: خیر! نیازی به اعلام وصول نیست. درواقع باتوجه به ارجاع طرح استیضاح از کمیسیون تخصصی به هیات رییسه، حالا دیگر فقط هیات رییسه باید این طرح استیضاح را در دستورکار قرار دهد.به گزارش ایلنا، با این همه، یکی دیگر از اعضای هیات رییسه مجلس نظری دیگر در این مورد داشته و معتقد است ارجاع طرح استیضاح ازسوی کمیسیون تخصصی به هیات رییسه وماً به معنای اعلام وصول نیست.استیضاح ربیعی و ی احتمالاً اعلام وصول می شودغلامرضا کاتب در این رابطه به ایلنا گفت: طبیعتاً بنابر آیین نامه باید طرح استیضاح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود که احتمال زیاد این مهم در جلسه روز انجام خواهد شد.این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا طرح استیضاح وزرای راه و کار پیش از تعطیلات نوروزی در دستورکار قرار خواهد گرفت، گفت: به احتمال زیاد جلسات استیضاح پیش از پایان سال برگزار می شود و بعید است که موضوع به سال آینده موکول شود.احتمال برگزاری جلسات استیضاح وزرای کار و راه پیش از تعطیلات نوروزکاتب در پایان تصریح کرد: باتوجه به آن که در هیات رییسه مهلت حداکثر ۱۰ روز از زمان اعلام وصول تا زمان برگزاری جلسه استیضاح لحاظ شده، اگر پیش رو این ۲ طرح استیضاح اعلام وصول شوند، احتمالاً هفته آینده نیز در دستورکار صحن قرار می گیرند.
کلمات کلیدی: gmail gmail for android google mail android جی میل جیمیل ایمیل گوگل جیمیل برای اندروید آندروید اندروید gmail جیمیل gmail gmail for android gmail for android gmail gmail برای اندروید gmail برای اندروید نرم افزار gmail برای اندروید جیمیل نرم افزار جیمیل نرم افزار gmail برای htc نرم افزار gmail برای samsung نرم افزار gmail برای motorola نرم افزار gmail برای سامسونگ نرم افزار gmail برای اچ تی سی نرم افزار gmail برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا gmail جی میل gmail gmail for ios gmail for ios gmail جی میل gmail for iphone gmail for iphone gmail for ipad gmail for ipad gmail for ipod gmail for ipod جی میل جی میل for ios جی میل for ios جی میل جی میل for iphone جی میل for iphone جی میل for ipad جی میل for ipad جی میل for ipod جی میل for ipod gmail برای iphone gmail برای iphone gmail برای ipad gmail برای ipad gmail برای ipod gmail برای ipod جی میل جی ...
کلمات کلیدی: google maps نقشه گوگل google maps google maps for ios google maps for ios google maps نقشه گوگل google maps for iphone google maps for iphone google maps for ipad google maps for ipad google maps for ipod google maps for ipod نقشه گوگل نقشه گوگل for ios نقشه گوگل for ios نقشه گوگل نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipod نقشه گوگل for ipod google maps برای iphone google maps برای iphone google maps برای ipad google maps برای ipad google maps برای ipod google maps برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پاد نقشه گوگل برای آی پاد google maps نقشه گوگل google maps google maps for android google maps for android google maps google maps برای اندروید google maps برای اندروید نرم افزار google maps برای اندروید نقشه گوگل نرم افزار نقشه گوگل نرم افزار google maps برای ht...
کلمات کلیدی: chrome گوگل کروم chrome chrome for android chrome for android chrome chrome برای اندروید chrome برای اندروید نرم افزار chrome برای اندروید گوگل کروم نرم افزار گوگل کروم نرم افزار chrome برای htc نرم افزار chrome برای samsung نرم افزار chrome برای motorola نرم افزار chrome برای سامسونگ نرم افزار chrome برای اچ تی سی نرم افزار chrome برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا chrome گوگل کروم chrome chrome for ios chrome for ios chrome گوگل کروم chrome for iphone chrome for iphone chrome for ipad chrome for ipad chrome for ipod chrome for ipod گوگل کروم گوگل کروم for ios گوگل کروم for ios گوگل کروم گوگل کروم for iphone گوگل کروم for iphone گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipod گوگل کروم for ipod chrome برای iphone chrome برای iphone chrome برای ipad chrome برای ipad chrome برای ipod chrome
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری true skate true skate for android true skate for android true skate true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا true skate اسکیت سواری true skate true skate for ios true skate for ios true skate اسکیت سواری true skate for iphone true skate for iphone true skate for ipad true skate for ipad true skate for ipod true skate for ipod اسکیت سواری اسکیت سواری for ios اسکیت سواری for ios اسکیت سواری اسکیت سواری for iphone اسکیت سواری for iphone اسکیت سواری for ipad اسکیت سواری for ipad اسکیت سواری for ipod اسکیت سواری for ipod true skate برای iphone true skate برای iphone true skate برای ipad true skate برای ipa...
کلمات کلیدی: real steel جنگ ربات ها real steel real steel for android real steel for android real steel real steel برای اندروید real steel برای اندروید بازی real steel برای اندروید جنگ ربات ها بازی جنگ ربات ها بازی real steel برای htc بازی real steel برای samsung بازی real steel برای motorola بازی real steel برای سامسونگ بازی real steel برای اچ تی سی بازی real steel برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ها برای motorola بازی جنگ ربات ها برای سامسونگ بازی جنگ ربات ها برای اچ تی سی بازی جنگ ربات ها برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ها برای motorola بازی جنگ ربات ها برای سامسونگ بازی جنگ ربات ها برای اچ تی سی بازی جنگ ربات ها برای موتورولا real steel جنگ ربات ها real steel real steel for ios real steel for ios real steel جنگ ربات ها real steel for iphone real steel for iphone real steel for ipad real steel for ipad real steel for ipod real steel for ipod جنگ ربات ها جنگ ربات ها for ios جنگ ربات ها for ios جنگ ربات ها جنگ ربات ها for iphone جنگ ربات ها for iphone جنگ ربات ها for ipad جنگ ربات ها for ipad جنگ ربات ها for ipod جنگ ربات ها for ipod real steel برای iphone real steel برای iphone real steel برای ipad real steel برای ipad real steel ب...
کلمات کلیدی: limbo game limbo game limbo game limbo game for ios limbo game for ios limbo game limbo game limbo game for iphone limbo game for iphone limbo game for ipad limbo game for ipad limbo game for ipod limbo game for ipod limbo game limbo game for ios limbo game for ios limbo game limbo game for iphone limbo game for iphone limbo game for ipad limbo game for ipad limbo game for ipod limbo game for ipod limbo game برای iphone limbo game برای iphone limbo game برای ipad limbo game برای ipad limbo game برای ipod limbo game برای ipod limbo game limbo game برای ios limbo game برای ios limbo game limbo game برای iphone limbo game برای iphone limbo game برای ipad limbo game برای ipad limbo game برای ipod limbo game برای ipod limbo game limbo game برای آی او اس limbo game برای آی او اس limbo game limbo game برای آیفون limbo game برای آیفون limbo game برای آی پد limbo game برای آی پد limbo game برای آی پاد limbo game برای آی پاد limbo limbo android limbo android apk limbo apk limbo v1.0 limbo v1.0 android limbo v1.0 android apk limbo v1.0 apk limbo مخصوص اندروید بازی hd برای اندروید بازی limbo v1.0 با بازی limbo v1.0 برای اندروید بازی اندروید limbo بازی برزخ limbo v1.0 اندروید - همراه دیتا + تریلر + مود ورژن جدید بازی limbo برای اندروید
انتخابات هیات رییسه لاریجانی مطهری پزشکیاناعضای هیات رییسه برای سال دوم فعالیت مجلس دهم در حالی امروز تعیین شدند که مقایسه بین آرای آن ها نسبت به سال اول ریزش ها و رویش هایی را نشان می دهد.به گزارش ایسنا در چهار ج زیر سه دوره رقابت هیات رییسه موقت سال اول و سال دوم برای ب کرسی های ریاست نایب رییسی دبیری و ناظری مجلس دهم با یکدیگر مقایسه شده است: ریاست مجلسدوره های انتخابات هیات رییسه مجلس دهمک دای پیروزآراک داهای مغلوبآراآرای ماخوذهرییس موقتعلی لاریجانی محمدرضا عارف رییس سال اولعلی لاریجانی مصطفی کواکبیان رییس سال دومعلی لاریجانی نواب رییس مجلسدوره های انتخابات هیات رییسه مجلس دهمک داهای پیروزآراک داهای مغلوبآراآرای ماخوذهنواب رییس موقت مسعودپزشکیانمحمد دهقان علی مطهریحمیدرضا حاجی بابایی نواب رییس سال اولمسعودپزشکیانعلی مطهری حمیدرضاحاجی باباییمحمد دهقان نواب رییس سال دوممسعودپزشکیانعلی مطهری حمیدرضاحاجی باباییهادی قوامی دبیران هیات رییسه مجلسدوره های انتخابات هیات رییسه مجلس دهمک داهای پیروزآراک داهای مغلوبآراآرای ماخوذهدبیران هیات رییسه موقتغلامرضا کاتب حسین قاضی زادهاکبر رنجبرزادهعبدالکریم حسین زادهسیدناصر لارگانیاحمد آبادی فراهانی محمدعلی یسهیلا جلودارزادهرمضانعلی سبحانی فرعباس پاپی زادهسیدفرید ی خامکانی دبیران هیات رییسه سال اولغلامرضا کاتب حسین قاضی زادهاکبر رنجبرزادهعلی اصغر یوسف نژاداحمد آبادی فراهانیمحمد علی ی علیرضا رحیمیسیدناصر لارگانیعباس پاپی زادهسهیلا جلودارزادهعبدالکریم حسین زادهرمضانعلی سبحانی فر دبیران هیات رییسه سال دوماکبر رنجبرزادهمحمدحسین فرهنگی حسین قاضی زاده هاشمیغلامرضا کاتبمحمدعلی یاحمد آبادی فراهانی علی اصغر یوسف نژادفریده اولاد قباد ناظران هیات رییسه مجلسدوره های انتخابات هیات رییسه مجلس دهمک داهای پیروزآراک داهای مغلوبآراآرای ماخوذهناظران هیات رییسه موقتبهروز نعمتیمحمد قسیم عثمانیمحمد آشوری مجید ناصری نژادپروانه مافیعبدالرضا هاشم زایی ناظران هیات رییسه سال اولمحمد آشوریبهروز نعمتیمحمد قسیم عثمانی ناصری نژادپروانه مافیمهدی شیخ ناظران هیات رییسه سال دوممحمد آشوریبهروز نعمتیاسدالله عباسی رسول خضریمجید ناصری نژادمحمد محمودی شاه نشینمحمد فیضیمحمد قسیم عثمانی انتهای پیام