احتمال لغو اجرای طرح ترافیک جدید قوت گرفت

خبرگزاری فارس: معاون معتقد است که طرح جدید ترافیک تایید و اجرا می شود و در صورت عدم تایید به مانند گذشته سهمیه نمی دهد و باید در این زمینه بازنگری های جدی صورت گیرد.به جد پیگیر است که طرح جدید ترافیک را اجرا کند و اما و اگری را هم قبول ندارد. معتقد است که طرح ترافیک قبلی درست نبوده است و اگر طرح جدید تا 15 بهمن تصویب نشود طرح قدیم به سبک گذشته اجرا نخواهد شد. این معاون که در محدوده سفید زندگی می کند و خودروی زی ایش تویویتا کمری 2007 بنزینی غیر دودز است معتقد است که سهمیه ها باید قطع شود.می گوید ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهند. زیرساخت ها مهیاست فقط باید دوربین اضافه کنیم که در حال انجام هستیم معتقد است برای کاهش آلودگی باید هزینه خودروی شخصی افزایش یابد و مردم به سمت حمل ونقل عمومی هدایت شوند. خودش اذعان دارد که کمبود اتوبوس و مترو داریم ولی با این حال بر اجرای طرح جدید ترافیکی تاکید دارد و آن را مصداق کامل عد اجتماعی می داند.محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره جزییات اجرای طرح ترافیک جدید در شهر تهران، اظهار داشت: حکایت ما آن فردی است که همه کشتی هایش را آتش زد و غرق کرد، بعد گفت یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو برویم.آلودگی و ترافیک 2 مشکل کلیدی شهروی ادامه داد: در نظرسنجی ها و افکارسنجی هایی که صورت گرفت مردم تهران دو دغدغه اصلی ترافیک و آلودگی هوا را داشتند که دیگر مسائل مربوط به شهر تهران با اختلاف زیادی نسبت به این دو مسأله قرار می گیرد و بنابراین طبیعی است که شهرداری تهران و مدیریت شهری برای حل این دو معضل پایه گذاری های لازم را انجام بدهد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: با توجه به وضعیت اضطراری ترافیک و آلودگی هوا این دو موضوع را در اولویت قرار داده ایم چرا که رفع آلودگی هوا به ترافیک پیوسته است ولی وماً یکی نیستند. در موضوع آلودگی هوا غیر از بحث ترافیک مسائل دیگری نیز مطرح است.استارت طرح ترافیک فعلی کلید خوردپورسیدآقایی، گفت: برای اجرای طرح جدید ترافیک در تهران با توجه به اینکه از قبل مطالعات زیادی در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفته بود و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته بودند ما نیز بررسی های لازم را در این خصوص انجام دادیم و زمینه اصلاح طرح ترافیک فعلی کلید خورد.از قبل مطالعات صورت گرفته بودوی با اشاره به اینکه هیچ وقت مطالعات صورت گرفته درباره موضوع طرح ترافیک اجرایی نشده بود، گفت: در گذشته بیشتر مطالعات این اصلاح صورت گرفته بود ولی به مرحله اجرا نرسیده بود. بنابراین پس از اخذ مطالعات لازم یک تیم اجرایی مربوط به این کار گذاشتیم تا این مطالعات را تبدیل به اجرا کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت:نخستین گام در اجرای طرح جدید ترافیک این بود که نظر شهرداری و شورای شهر و همین طور تیم مدیریت شهری با این طرح جمع شود که آیا مایل هستند طرح ترافیک جدید را اجرایی کنند؟وی ادامه داد: اولین گام در این موضوع برداشته شد و رایزنی ها با شورای شهر و معاونین شهردار انجام شد و بر اساس تأکیدات شهردار تهران مشخص شد که شهرداری آمادگی لازم را در این خصوص دارد.عوارض تردد در نقاط مختلف شهر متفاوت استمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: پس از آنکه مطالعات نهایی به پایان رسید و وارد مراحل اجرایی آن شدیم دیدیم که را ار درست و منطقی که همه جا استفاده می کنند این است که عوارض برای ورود به محدوده های ترافیکی در رینگ های مختلف وضع کنیم و آن را دنبال کنیم.طرح زوج و فرد اثر خود را از دست داده استپورسیدآقایی افزود: طرح زوج و فرد نیز در خیلی از کشورها به انواع دیگری اجرا شده بود که ش ت خورده و مطالعات نیز نشان می داد که طرح زوج و فرد فقط در اوایل آلودگی هوا اثر خوبی داشته است ولی بعدها میزان اثرگذاری خود را از دست داده است و در موضوع مسأله ترافیک با زوج و فرد خودروها به تنهایی نمی توان این معضل را حل کرد.وی افزود: مجموع این اقدامات به این سمت رفت که طرح جدیدی را تهیه کنیم و ارائه دهیم تا هم نسبت به کاهش آلودگی هوا و هم ترافیک در شهر تهران اقدامات لازم صورت گرفته باشد و تمامی شهروندان نیز بتوانند به صورت عادلانه از تردد در شهر بهره مند شوند.قیمت ها اعلام شده پیشنهادی است/ قیمت نهایی طرح ترافیک را شورا تعیین می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که در خصوص طرح جدید گزارشی به آنها ارائه نشده است و باید این طرح در شورای شهر به تصویب برسد و نرخ گذاری آن انجام شود، گفت: حق با اعضای شورای شهر است چرا که ملاک تنظیم قیمت با شورای شهر است و ما در همه مصاحبه ها اعلام کرده ایم این قیمت های اعلام شده کارشناسی است و پیشنهاد آن را داده ایم و در هر صورت این گزارش های قیمت گذاری به شورای شهر ارائه می شود و شورا تصمیم نهایی را در این خصوص خواهد گرفت.کمیسیون حمل و نقل شورا در جریان جزییات کامل طرح استپورسیدآقایی ادامه داد: کمیسیون حمل ونقل شورای شهر نیز در جلسات بررسی طرح ترافیک جدید حضور داشته است و در خصوص قیمت ها و دیگر موارد مربوط به این طرح نظرهای کارشناسی خود را ارائه داده است و در جزئیات کامل این طرح قرار گرفتند.طرح جدید هنوز نهایی نشده است/برخی اعضا در جریان طرح نیستندوی گفت: در جلساتی که با حضور آقایان علیخانی و حبیب زاده از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد جزئیات طرح را کاملاً ارائه کرده ایم و طبیعی است که تا طرح کامل نشود آن را به شورا ارسال نخواهیم کرد و همه اعضا تا قبل از ارسال طرح در جریان موضوعات مختلف این طرح قرار ندارند و اگر دوستان شورا از کمیته حمل ونقل پیگیری کنند اطلاع رسانی لازم ارائه خواهد شد.اول اجازه ت بعد ارسال به شورامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح به صحن علنی شورای شهر ارائه خواهد شد، گفت: ما در ابتدا باید مصوبه شورای عالی ترافیک تهران را درباره این طرح اخذ کنیم و بر اساس آن مصوبه طرح را به شورای شهر ارائه کنیم.شورای عالی ترافیک با کلیات طرح موافق استپورسیدآقایی ادامه داد: شورای عالی ترافیک نیز پیشنهاداتی را درباره طرح جدید ترافیک ارائه دادند و در جلسات نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و موافقت کلی خود را درباره این طرح ارائه د.شورا با کلیات طرح جدید ترافیک موافق استوی بیان داشت: قبل از اینکه اجرای این طرح را رسانه ای کنیم هم با کمیته حمل ونقل شورا و هم با شورای عالی ترافیک تهران کلیات این طرح را مطرح کردیم و تأیید لازم را دریافت کردیم.طرح دریافت عوارض از کل شهر رد شدمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با اجرای طرح ترافیک جدید به دنبال درآمدزایی هستید این در حالی است که در سال های گذشته درآمد فروش طرح ترافیک 350 میلیارد تومان و گفته می شود با اجرای طرح میزان درآمد رشد چشمگیری می یابد، گفت: عده ای طرحی را مطرح کرده بودند که به جای اینکه طرح ترافیک را اصلاح کنیم کل شهر و معابر شهر را قیمت گذاری و از آن عوارض بگیریم که ما با این طرح مخالف بودیم و توضیحات فنی لازم را نیز ارائه دادیم.پورسیدآقایی ادامه داد: برای اینکه کل شهر و معابر آن را قیمت گذاری کنیم و عوارض بگیریم نه از نظر فنی این آمادگی را داریم و نه این اقدام رایج است و چنین چیزی شدنی نیست بنابراین این طرح رد شد.طرح جدید ارزان تر از طرح قدیم/سهمیه بگیران را حذف می کنیموی بیان داشت: طرح ترافیک فعلی که در حال اجرا است اجازه می دهد صد هزار خودرو طرح ویژه داشته باشند و با پرداخت هزینه ای به مدت یک سال در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. ولی در طرح جدید پولی که از مردم دریافت خواهیم کرد نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. در گذشته پولی که برای یک روز تردد در طرح ترافیک پرداخت می شد 40 هزار تومان بود در صورتی که در طرح جدید بین 12 تا 36 هزار تومان است.معلوم نیست دارندگان طرح در گذشته چقدر از طرح جدید استفاده کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: درآمدهای طرح ترافیک جدید منوط به این است که چقدر مردم تقاضای استفاده از طرح ترافیک را داشته باشند و آن صد هزار خودرویی که به صورت سالانه طراح یداری می د چقدر در طرح جدید استفاده خواهند کرد.طرح جدید حدود 150 میلیارد افزایش درآمد داردپورسیدآقایی ادامه داد: برآورد ما این است که درآمدهای از این بخش از 350 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش یابد و ممکن نیز است که این عدد کاهش یابد. بنابراین به جای اینکه رقمی درج کنیم در پیش بینی در لایحه بحث علمی در نظر گرفته شده است که تمام درآمد حاصل از این طرح به حمل ونقل عمومی شهر اختصاص یابد و مشخصاً نیز تا سقف هزار دستگاه اتوبوس و 140 واگن مترو یداری شود.وی افزود: بنابراین هر چقدر این طرح درآمد داشته باشد بدون اینکه ترافیک بیشتری ایجاد شود به نفع حمل ونقل عمومی نیز خواهد بود.چه تضمینی وجود دارد که پول حاصل از طرح جدید د رحمل و نقل استفاده شود؟معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پول ها به خزانه واریز می شود و چه تضمینی وجود دارد که این پول در حمل ونقل عمومی استفاده شود، گفت: هنگامی که مصوبه این طرح در شورا به تصویب برسد این موضوع قانون خواهد شد و ا ام قانونی دارد که درآمدهای این بخش فقط در حمل ونقل عمومی که از اولویت های شهر نیز است هزینه شود.پورسیدآقایی افزود: تمامی پول های شهر به خزانه شهرداری واریز می شود و بر اساس قانون مشخص می شود که چه بخشی از این پول ها در چه زمینه ای باید ج شود.وی گفت: البته اختیارات قانونی نیز وجود دارد که با تصویب شورای شهر بخشی از درآمدهای شهرداری که در خزانه وجود دارد به موضوعات خاص اختصاص یابد ولی طبیعتاً شهرداری این موضوع را رعایت خواهد کرد و ما نیز برای توسعه حمل ونقل عمومی به بودجه آن نیاز داریم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که باید بودجه سال 97 شهرداریدر حال بسته شدن است و هنوز طرح ترافیک جدید تعیین تکلیف نشده است، گفت: شهرداری به صورت کلی پیشنهادی را به شورا ارائه داده است و پس از تصویب این طرح تبصره و اصلاحیه لازم را ارائه خواهیم داد ولی در حال حاضر پیشنهاد داده ایم بودجه معاونت حمل ونقل و ترافیک مانند سال قبل پیش بینی شود و هر چه بیش از آن به دست می آید صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود.هدف درآمدزایی نیست ولی اگر درآمدی ب شود برایش برنامه داریمپورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که این طرح در راستای درآمدزایی است، گفت: هدف این طرح درآمدزایی نیست ولی طبیعتاً اگر درآمد خاصی را ب کرد ج حمل ونقل عمومی خواهد شد.روزانه بیش از 25 هزار نفر بیشتر آرم آزاد نمی ندوی در پاسخ به پرسشی آیا زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است و همچنین آیا تا ی های اینترنتی نوظهور که متقاضی آرم هستند اجازه می دهد دیگر شهروندان نیز از طرح ترافیک استفاده کنند؟، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته کل متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک در سال جاری بیش از 25 هزار خودرو در روز نیست. اگر همین الان اعلام کنیم که طرح روزانه آزاد است و مردم می توانند یداری کنند و برای یک هفته سقف را برداریم خواهیم دید که روزانه بیش از 25 هزار طرح یداری نخواهد شد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: مطالعات ما نشان داده است که 25 هزار متقاضی آزاد برای اینکه 40 هزار تومان بابت طرح پرداخت کنند بیشتر نداریم و در سال آینده این رقم نیز به 36 هزار تومان کاهش خواهد یافت.پورسیدآقایی افزود: این 25 هزار نفر نیز در صورتی که به جای طرح ترافیک صبح طرح ترافیک بعدازظهر را یداری کنند می توانند به جای 36 هزار تومان یک سوم آن را پرداخت کنند.تعداد خودروهای ورودی مانند قبل است و افزایش نداریموی با اشاره به اینکه در مجموع افزایش تقاضا نخواهیم داشت، گفت: در متن مصوبه طرح ترافیک جدید قید شده است که تحت هیچ شرایطی تعداد خودروی ورودی به طرح در ساعات اوج بیشتر از وضعیت فعلی نباشد. ساعت پیک ترافیک در تهران مشخص است از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح با توجه به مسیر ورودی ترافیک بیشتر و مسیر وجی ترافیک کمتری را دارد.دلایل معاون شهردار مبنی بر اینکه این طرح ترافیک نمی کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: صبح ها مبادی ورودی به شهر دارای ترافیک سنگین است و بعدازظهرها وج از شهر ترافیک دارد. بنابراین در طرح جدید نیز ترافیک جدیدی ایجاد نمی شود.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساعت پیک ترافیک مشخص است و با طرحی که پیشنهاد داده شده ترافیک در ساعات میانی شهر نیز اتفاق می افتد، گفت: پیش فرض این است که ترافیک صبح بر سر جای خود باقی بماند و ممکن است وسط روز نیز تقاضای جدیدی برای تردد ایجاد شود ولی قطعاً بخشی از ترافیک صبح از بین می رود و افرادی که در گذشته از ابتدای صبح در طرح ترافیک حضور پیدا می د با توجه به اینکه ساعت های مختلفی می توانند از طرح استفاده کنند قطعاً در ساعت هایی حضور خواهند یافت که هزینه کمتری را بدهند. بنابراین شاهد کاهش ترافیک صبحگاهی خواهیم بود.اگر طرح درست اجرا شود ترافیک نداریموی بیان داشت: کلیت طرح ترافیک جدید بر اساس زمان و ساعت حضور در طرح است اگر این کلیت درست اجرا شود قطعاً شاهد بار ترافیکی خواهیم بود البته در ساعت های میانی نیز ترافیک کمی افزایش خواهد یافت. در نیمه دوم سال نیز ساعات اوج ترافیک با نیمه اول سال متفاوت است و در آن زمان می توانیم ترافیک را با نیم ساعت مدیریت کنیم.ترافیک کاملا نمایی استوی بیان داشت: ترافیک کاملاً نمایی است اگر 10 درصد ترافیک کاهش یابد متوسط سرعت 30 درصد افزایش پیدا می کند. هنگامی که طرح زوج و فرد از در منازل اجرایی می شود برآورد این است که تعداد خودروهای کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند اما بر اساس آماری که دوربین های ما ثبت کرده اند 8.5 درصد خودروها در ورودی مناطق پرترافیک کاهش یافته است و خ مربوط به خارج از محدوده طرح ترافیک بوده است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: کاهش تردد 8.5 درصدی ترافیک را می تواند روان کند و ما هر طرحی را بگذاریم که بتواند بین 10 تا 20 درصد صبح یا بعدازظهر تردد خودرو را کاهش دهیم شاهد ترافیک روان خواهیم بود.شلوغ تر شدن معابر در ساعات میانیپورسیدآقایی افزود: در صورتی که ترافیک صبح و بعدازظهر روان تر شود با طرح جدید ترافیک ممکن است در ساعات میانی معابر و خیابان های شهر شلوغ تر باشد و نهایتاً با این روش کنترل تقاضا را خواهیم داشت.اگر این عوارض باعث شود مردم بیشتر در محدوده طرح تردد کنند قیمت ها را اصلاح می کنیموی افزود: اگر عوارض و قیمت جوابگوی کنترل و تقاضا نباشد شورای شهر می تواند با بررسی گزارش ها نسبت به اصلاح قیمت عوارض اقدام کند و اگر تقاضای ورود خودروهای شخصی بیش از حد افزایش یافت قیمت پایه را افزایش خواهد داد.بازی با قیمت عوارض و کنترل تقاضامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: اگر ما قیمت عوارض را رایگان کنیم همه در محدوده طرح ترافیک حضور پیدا خواهند کرد و اگر قیمت عوارض را بیش از حد بالا ببریم ی نمی تواند بیاید و خلوت می شود. با بازی با قیمت عوارض می توانیم میزان تقاضا را کنترل کنیم.هزینه 8 میلیونی برای یک سال تردد در ساعات پیک/ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهندپورسیدآقایی با تاکید بر این موضوع که باید ماشین های شهرداری هم عوارض بدند گفت: ماشین های شهرداری هم باید عوارض پرداخت کنند و اگر ماشین اداره باشد اداره پول را می دهد، ماشین شخصی نیز باشد خود شخص پرداخت می کند.وی ادامه داد: هزینه استفاده یک سال از محدوده طرح ترافیک در ساعات پیک حدود 8 میلیون تومان است.تصور ما این است که این رقم باعث کاهش تقاضا می شودوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر شورا عوارض را کاهش بدهد آیا اجرای این طرح مقرون به صرفه است، گفت: بنده نمی فهمم مقرون به صرفه چیست. درآمد این طرح اصلاً مهم نیست. برای میان روز نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک را 12 هزار تومان در نظر گرفتیم که نرخ پایینی است و ما برآورد کارشناسی مان این است که با این رقم می توانیم کاهش تقاضا را داشته باشیم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اگر شورای شهر اعلام کند 36 هزار تومان زیاد است و کمتر شود مشکلی که ایجاد می شود ترافیک و تقاضای زیاد ورود به طرح است. ما این پیش بینی را داریم که شورا یک نرخ پایه ای را بگذارد، برمبنای اینکه سطح تقاضای ورود به طرح ترافیک چقدر می شود.پورسیدآقایی با اشاره به اینکه شورای شهر می تواند با افزایش و کاهش نرخ ورود به طرح ترافیک تقاضا را مدیریت کند، گفت: جنبه درآمدی آن در حال حاضر مهم نیست بیشتر کنترل تقاضا برای ما مهم است وگرنه ما از خدا می خواهیم عوارض کمتری بگیریم ولی تقاضا بیشتر باشد.کارمند نباید با خودروی شخصی بیاید باید از حمل و نقل استفاده کندوی افزود: یک کارمند نباید با ماشین شخصی به محل کار خود بیاید و باید از حمل ونقل عمومی برای تردد خود استفاده کند.در توسعه مترو و اتوبوس جزء 10 شهربرتر دنیا هستیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چقدر سیستم حمل ونقل عمومی توسعه یافته است و پاسخگوی مردم است، گفت: قبول داریم که شبکه حمل ونقل عمومی تهران مطلوب نیست ولی بد هم نیست. شبکه اتوبوسرانی و مترو تهران جزو 10 شهر اول دنیا است و از این نظر وضعمان بد نیست که اعلام شود هیچ چیزی نداریم ولی کارمندی که می خواهد سر کار برود باید از حمل ونقل عمومی استفاده کند. بنده هم اگر با ماشین شخصی بیایم 30 دقیقه و اگر با اتوبوس به محل کار بروم 50 دقیقه در راه هستم.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چقدر مردم به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند و چقدر باید مسافت طی کنند تا به یک ایستگاه مترو و یا اتوبوس برسند؟ گفت: ما در حال حاضر در تمام معابر اصلی اتوبوس داریم و هیچ معبر اصلی در شهر تهران وجود ندارد که فاقد حمل ونقل عمومی باشد.کمبود واگن و اتوبوس داریموی ادامه داد: در حال حاضر کمبود اتوبوس و کمبود واگن وجود دارد که باید برطرف شود. ما یا باید همین طور بنشینیم و شعار بدهیم و بگوییم وظیفه ت است یا باید وارد عمل شویم و برای حل مشکلات راه حل های لازم را پیدا کنیم.مردم باید شهر را خودشان اداره کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است مردم هزینه شهر را بپردازند، گفت: شهر باید توسط خود مردم اداره شود و مردم در شهر مشارکت دارند.می توانیم غر بزنیم چرا ت پول نمی دهدپورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی ت هزینه های خود را پرداخت نمی کند و میزان بدهی ت به حمل ونقل عمومی در حال افزایش است چرا مردم باید هزینه شهر را بپردازند، گفت: ما می توانیم مانند سال های گذشته مقداری غر بزنیم، دعوا کنیم که ت چرا پول نمی دهد، ت هم بگوید کمبود منابع جاری دارم، پولی ندارم و همین وضع موجود ادامه پیدا می کند.نباید متکی به این باشیم که ت پول بدهدوی گفت: اگر وضع فعلی در حمل ونقل عمومی و ترافیک درست بود که مشکلی نداشتیم ما نباید متکی به این باشیم که ت پول حمل ونقل عمومی را پرداخت کند و مدیریت شهری و مردم کاری نداشته باشد و طرح ترافیک فعلی نیز به همین وضعیت باقی بماند. اگر این مدل ها کار کرده بود الان مسأله ما حل شده بود و شاهد این چنین ترافیکی در شهر نبودیم.طرح ترافیک جدید به مردم فشار نمی آورد؛ به مردم کمک می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر شهرداری تهران ارتباط خوبی با ت دارد و بهتر نیست مطالبات به حق مردم از ت دریافت شود و به مردم بیش از این فشار نیاوریم، گفت: اصلاً این کاری که انجام می شود فشار آوردن به مردم نیست بلکه کمک به مردم است. آیا ی که ماشین شخصی ندارد و با مترو و اتوبوس تردد می کند مردم نیستند؟ چرا باید آلودگی هوایی که خودروهای شخصی ایجاد می کنند را هزینه آن را ی بدهد که خودروی شخصی ندارد. وقتی که در کشورهای خارجی عوارض تعیین می شود مانند لندن، سنگاپور و دیگر ا منطق آن در دنیا می گوید که ماشین شخصی برای استفاده باید گران شود.پورسیدآقایی افزود: در حال حاضر حمل ونقل عمومی ما به خصوص مترو الان بهتر است یا 10 سال قبل؟ در حال حاضر ما دارای خطوط brt و خطوط مختلف مترو هستیم که حمل ونقل عمومی را نسبت به 10 سال گذشته بهتر کرده است ولی این تحلیل چرا صورت نمی گیرد که با این وضعیت سهم تردد ماشین های شخصی نیز افزوده شده است.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وقتی خطوط مترو راه اندازی شده و واگن نداریم و تعداد اتوبوس در خطوط brt نیز کم است بنابراین مردم ترجیح می دهند از وسیله شخصی استفاده کنند تا اینکه در ازدحام مترو و اتوبوس بمانند، گفت: به هر حال وضع مترو ما نسبت به سال های گذشته بهتر شده است. استاندارد سرفاصله ورود قطار به داخل ایستگاه 2 تا 3 دقیقه است ولی در حال حاضر با سرفاصله 5 دقیقه این اتفاق می افتد. 1200 دستگاه اتوبوس نیز در سامانه brt شهر تهران در حال تردد است.سهم خودروهای شخصی در 10 سال گذشته افزایش یافتمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا سهم ماشین های شخصی در این سال ها علی رغم اینکه به حمل ونقل عمومی نیز توجه شده است بیشتر شده، گفت: تمام خطوط مترو را هم اگر تکمیل می کردیم و سرفاصله ورود قطار به ایستگاه هم به 2 دقیقه می رسید باز هم مردم از وسایل شخصی استفاده می د چرا که استفاده از خودروی شخصی در شهر ارزان است و تا وقتی که استفاده از خودروی شخصی ارزان است در صورتی که توسعه حمل ونقل عمومی نیز بیش از پیش انجام شود باز شهروندان از خودروی شخصی استفاده می کنند و این موضوع طبیعی است.پورسیدآقایی ادامه داد: 10 سال است حمل ونقل عمومی را توسعه می دهیم ولی در همه این مدت سهم ماشین های شخصی نیز هر سال نسبت به سال گذشته در سطح شهر افزایش یافته است و هر چقدر مسافر مترو و اتوبوس در این سال ها اضافه شده خودروهای شخصی نیز افزایش یافته است.استفاده از خودروی شخصی گران شودوی افزود: انجام دو اقدام موجب می شود که ترافیک در شهر کنترل شود و آن نیز توسعه حمل ونقل عمومی و گران استفاده از ماشین های شخصی در ترددهای روزانه است. بررسی کنید در تمامی ای دنیا بابت پارکینگ کنار خیابان چقدر از مردم هزینه دریافت می کنند و در خیلی از ای دنیا اجازه پارک بیش از دو ساعت در کنار خیابان داده نمی شود و در همان دو ساعت نیز به اندازه یک هفته پول پارکینگ ما را باید پرداخت کنند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: مدام به دنبال ب درآمد نیستند و تفکر این است که ورود ماشین شخصی به سطح شهر را کم کنند. بنابراین باید فرهنگ سازی شود و کارمند نیز آموزش ببیند که با ماشین شخصی به سرکار خود نرود.پورسیدآقایی گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر از ماشین شخصی استفاده می کنیم برای شهر و مردم هزینه دارد و عوارض آن باید پرداخت شود. پولی که از محل دریافت عوارض از خودروهای شخصی دریافت می شود در راستای توسعه حمل ونقل عمومی باید هزینه شود و در این صورت وضعیت حمل ونقل عمومی نیز بهتر از گذشته خواهد شد.سهمیه دادن کلاً اشتباه استوی با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح حذف سهمیه نیست، گفت: هدف از اجرای طرح این است که یک روش منطقی و درست را برای طرح ترافیک داشته باشیم. سهمیه دادن کلاً اشتباه است نه اینکه بگوییم به جای اینکه این طرح را اجرایی کنیم سهمیه ها را نصف کنیم چرا که اصل موضوع غلط است. اینکه عده ای سهمیه داشته باشند و به طرح ترافیک وارد شوند غلط است و باید همه در مقابل ارائه طرح ترافیک ی ان دیده شوند یا باید بگوییم همه در طرح تردد داشته باشند یا بگوییم تنها عده ای استفاده کنند.چرا یک پزشک 2 میلیون در سال بدهد و یک مسافر کش روزی 40 هزار تومانمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: چرا باید فردی که شغلش پزشکی است و درآمد خوبی را دارد برای ورود به طرح ترافیک سهمیه داشته باشد و نهایتاً در سال 2 میلیون پرداخت کند ولی فردی که شغلش به دلیل بیکاری مسافرکشی است برای ورود به طرح ترافیک سهمیه نداشته باشد و روزانه 40 هزار تومان پرداخت کند.5 شنبه طرح ترافیک نداریمپورسیدآقایی افزود: در طرح ترافیک جدید افراد باید برای 280 روز از سال طرح یداری کنند و روزهای پنج شنبه طرح ترافیک لغو شده است و اگر می خواستیم فکر درآمد باشیم روزهای پنج شنبه را نیز تعطیل نمی کردیم و درآمد بیشتری ب می شد.زیرساخت های اجرا فراهم است، مشکلی نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در تهران زیرساخت های طرح ترافیک جدید وجود دارد، گفت: در سال های گذشته زیرساخت های وجود طرح ترافیک ایجاد شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد و ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد که این کمبودها نیز برطرف خواهد شد و به دوربین های شهر اضافه خواهد شد.دوربین اضافه می کنیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: منطقه زوج و فرد فعلی به دوربین مجهز است و تمامی معابر در این سال ها چه شده است و تمامی دوربین ها تنظیم شده بنابراین زیرساخت های لازم را برای اجرای طرح ترافیک جدید داریم.پورسیدآقایی گفت: اینکه برخی از افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد پلاک های خود را مخدوش می کنند نشان می دهد که زیرساخت های ما کامل است و آنها مجبور می شوند برای اینکه پلاک هایشان خوانده نشود نسبت به مخدوش پلاک اقدام می کنند.عدم تصویب طرح جدید چیز عجیبی است/در صورت عدم تصویب طرح برنامه ای نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر این طرح تصویب نشود چه برنامه ای برای طرح ترافیک در شهر تهران دارید، گفت: ما پایه را بر این گذاشتیم که این طرح تصویب می شود و دلیلی بر عدم تصویب آن وجود ندارد و اگر این طرح به تصویب نرسید آن موقع در موردش فکر می کنیم که چه اقدام جایگزینی باید صورت بگیرد ولی در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم.چطور آرم طرح ترافیک جدید بگیریمپورسیدآقایی درباره نحوه ثبت نام آرم طرح ترافیک گفت: شهروندان متقاضی یک حساب کاربری در سایت شهرداری باز می کنند و کارتی برای ورود به محدوده طرح ترافیک دریافت می کنند که هر موقع ورود داشته باشند از شارژ آن کارت کم می شود.اگر طرح جدید ش ت بخورد مسئولیتش را قبول می کنمپورسیدآقایی گفت: من اگر اقدامی را انجام می دهم مسئولیت آن را باید بپذیرم و اگر این طرح هم ش ت بخورد قطعاً مسئولیت آن را خواهم پذیرفت. در حال حاضر وقت آزمون و خطا نیست و اگر به این طرح یقین نداشتم اجرایی نمی .وی افزود: اگر قرار باشد به جلو حرکت نکنیم و همان روش قدیمی را پیش ببریم فرق شهردار جدید با شهردار قدیم چیست؟ بنابراین باید اتفاقات جدی تر و مهمتری رخ بدهد تا شرایط شهرمان بهتر شود.در صورت عدم تصویب به مانند گذشته سهیمه نمی دهیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر مصوب نشود تصمیمی گرفته نشده که چه اقدام دیگری باید صورت بگیرد و به احتمال زیاد مانند قبل سهمیه ای را برای طرح ترافیک نخواهیم داشت و اگر این طرح تصویب نشود چیز عجیبی است.پورسیدآقایی بیان داشت: در صورتی که شورای شهر به طرح ترافیک جدید رأی ندهند باید لایحه دیگری ارائه دهیم ولی قطعاً به وضعیت قبل در طرح ترافیک باز نخواهیم گشت.با پلیس حرف زدم گفتن مخالف طرح جدید نیستد/پلیس مصاحبه خود با خبرنگاران را تکذیب کردوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مخالفت پلیس در اجرای طرح جدید ترافیک و اعلام اینکه پلیس آمادگی لازم را ندارد، گفت: با پلیس قبلاً مذاکرات لازم صورت گرفته است و درباره این گفت وگو با رئیس پلیس راهور تهران صحبت که این موضوع را که گفته بودند ابهاماتی این طرح دارد را تکذیب د و قرار بود در این خصوص مصاحبه کند که نکرد ولی گفت چنین حرفی را نزده است و گفتند که همان طور که کلیت آن در شورا بحث شده است این طرح را قبول داریم ولی در جزئیات ابهاماتی وجود دارد که باید مشخص شود.رئیس پلیس راهور گفت کلیات را قبول دارد/پلیس تاییدیه اجرای طرح را دادمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: حداقل بعد از تماس بنده با آقای مهماندار عدم آمادگی برای اجرای طرح را تکذیب کرد و اعلام کرد کلیات را قبول دارم. بنابراین هم پلیس و هم وزارت کشور برای این طرح تأییدیه لازم را دادند.پورسیدآقایی گفت: کلیات این طرح در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت کشور و پلیس مطرح شده است و در خصوص بعضی از موارد نکته نظراتی را داشتند که باید بررسی شود به عنوان مثال وزارت کشور پیشنهادی داده که کلاً ورود خودروهایی که معاینه فنی ویژه ندارند در محدوده طرح ترافیک تردد نداشته باشند که البته این در حد یک پیشنهاد است و باید بیشتر بررسی شود ولی در شهرداری پیشنهاد این است که خودروهایی که معاینه فنی عادی نیز دارند اجازه داشته باشند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند و به خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند 20 درصد تخفیف داده شود.در محدوده سفید زندگی می کنم و ماشینم کمری استوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در کدام یک از محدوده های تهران زندگی می کنید، گفت: در محدوده سفید زندگی می کنم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری که ماشین شخصی شما چیست؟ گفت: تویوتا کمره ای 2007 که هیبریدی نیست و با بنزین کار می کن.پورسیدآقایی با بیان اینکه ماشینم دودزا نیست، گفت: ماشین بنده دودزا نیست و هر دفعه معاینه فنی لازم را دریافت .نیسان و پژو ماشین های بدون طرح فرزندان آقای معاونوی درباره خودروی شخصی فرزندانش نیز گفت: فرزندانم ماشین های مختلفی مانند پژو 206، نیسان و مزدا دارند و طرح ترافیک ندارند اگر می خواستم تو این 4 ماه به آنها طرح می دادم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا برای ورود به محدوده طرح ترافیک از ماشین شخصی استفاده خواهید کرد یا از ماشین اداره، گفت: قطعاً با ماشین اداره تردد می کنم و ماشین شخصی ام نه طرح و نه کارت دارد و مابقی خانواده ام هم طرح و یا کارت ورود به طرح ترافیک ندارند.شهرداری باید عوارض ماشین اداری مدیرانش را بدهدپورسیدآقایی با بیان اینکه برای ماشین اداره باید 8 میلیون و صد هزار تومان برای ورود به طرح پرداخت می کنیم، گفت: این هزینه را باید اداره پرداخت کند و بخش عمده ای از مدیران شهرداری با ماشین های شخصی تردد نمی کنند و اگر مدیران با ماشین های شخصی خود ترددی داشته باشند باید هزینه طرح را خودشان پرداخت کنند ولی معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری ماشین در اختیار دارند و طبیعتاً هزینه های آن را باید شهرداری پرداخت کند که البته 200 نفر از مدیران در این رده قرار دارند.تعداد خبرنگاران خیلی بیشتر از سهیمه ای است که به آنها می دهندوی درباره تخفیف هایی که به بعضی از اقشار خاص مانند جانبازان، معلولین و خبرنگاران برای طرح ترافیک ارائه می شد، گفت: سال گذشته این اقشار به مساوات و عد از طرح ترافیک استفاده ن د.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: جانبازان خیلی بیشتر از سهمیه ای هستند که برای آرم طرح ترافیک به آنها داده ایم و خبرنگاران نیز همین طور.پورسیدآقایی افزود: در لایحه ای که برای طرح ترافیک جدید ارائه شده است قرار شده اقشار خاص به صورت نیم بها از طرح ترافیک استفاده کنند و درباره خاص جانبازان نیز وظیفه ت است که تمهیدات رایگان بودن آرم طرح ترافیک را ایجاد کنند و آن 50 درصد را باید ت برای جانبازان پرداخت کند.باید مشخص شود طرف واقعا خبرنگار استوی ادامه داد: خبرنگار نیز باید مشخص شود که شغلش خبرنگاری است نه اینکه به عنوان وقت در این شغل فعالیت کند و مرجع تشخیص خبرنگار نیز یا می تواند وزارت ارشاد و یا بیمه آنها باشد.عده ای به اسم خبرنگار طرح خبرنگاری می گرفتندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در سال های گذشته بعضی از افرادی که آرم طرح ترافیک خبرنگاری دریافت د دارای شغل خبرنگاری نبودند.من بازنشسته نیستم/27 سال خدمتموی درباره انتقادهایی که به مدیران بازنشسته در شهرداری تهران می شود، گفت: بنده هنوز بازنشسته نشده ام و تاکنون 27 یا 28 سال سابقه کار داشتم و حداقل تا 35 سالگی می توانم فعالیت کنم.توضیحات اقای معاون در خصوص استعفایش از راه آهن؛ قربانی نشدممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص استعفایش از راه آهن، گفت: بنده برخلاف آنچه که اعلام می کنند قربانی نشدم و بارها در این خصوص توضیح دادم که حرف های بی ربطی است.
به جد پیگیر است که طرح جدید ترافیک را اجرا کند و اما و اگری را هم قبول ندارد. معتقد است که طرح ترافیک قبلی درست نبوده است و اگر طرح جدید تا 15 بهمن تصویب نشود طرح قدیم به سبک گذشته اجرا نخواهد شد. این معاون که در محدوده سفید زندگی می کند و خودروی زی ایش تویویتا کمری 2007 بنزینی غیر دودز است معتقد است که سهمیه ها باید قطع شود.می گوید ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهند. زیرساخت ها مهیاست فقط باید دوربین اضافه کنیم که در حال انجام هستیم معتقد است برای کاهش آلودگی باید هزینه خودروی شخصی افزایش یابد و مردم به سمت حمل ونقل عمومی هدایت شوند. خودش اذعان دارد که کمبود اتوبوس و مترو داریم ولی با این حال بر اجرای طرح جدید ترافیکی تاکید دارد و آن را مصداق کامل عد اجتماعی می داند.محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره جزییات اجرای طرح ترافیک جدید در شهر تهران، اظهار داشت: حکایت ما آن فردی است که همه کشتی هایش را آتش زد و غرق کرد، بعد گفت یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو برویم. آلودگی و ترافیک 2 مشکل کلیدی شهروی ادامه داد: در نظرسنجی ها و افکارسنجی هایی که صورت گرفت مردم تهران دو دغدغه اصلی ترافیک و آلودگی هوا را داشتند که دیگر مسائل مربوط به شهر تهران با اختلاف زیادی نسبت به این دو مسأله قرار می گیرد و بنابراین طبیعی است که شهرداری تهران و مدیریت شهری برای حل این دو معضل پایه گذاری های لازم را انجام بدهد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: با توجه به وضعیت اضطراری ترافیک و آلودگی هوا این دو موضوع را در اولویت قرار داده ایم چرا که رفع آلودگی هوا به ترافیک پیوسته است ولی وماً یکی نیستند. در موضوع آلودگی هوا غیر از بحث ترافیک مسائل دیگری نیز مطرح است. استارت طرح ترافیک فعلی کلید خوردپورسیدآقایی، گفت: برای اجرای طرح جدید ترافیک در تهران با توجه به اینکه از قبل مطالعات زیادی در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفته بود و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته بودند ما نیز بررسی های لازم را در این خصوص انجام دادیم و زمینه اصلاح طرح ترافیک فعلی کلید خورد. از قبل مطالعات صورت گرفته بودوی با اشاره به اینکه هیچ وقت مطالعات صورت گرفته درباره موضوع طرح ترافیک اجرایی نشده بود، گفت: در گذشته بیشتر مطالعات این اصلاح صورت گرفته بود ولی به مرحله اجرا نرسیده بود. بنابراین پس از اخذ مطالعات لازم یک تیم اجرایی مربوط به این کار گذاشتیم تا این مطالعات را تبدیل به اجرا کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت:نخستین گام در اجرای طرح جدید ترافیک این بود که نظر شهرداری و شورای شهر و همین طور تیم مدیریت شهری با این طرح جمع شود که آیا مایل هستند طرح ترافیک جدید را اجرایی کنند؟وی ادامه داد: اولین گام در این موضوع برداشته شد و رایزنی ها با شورای شهر و معاونین شهردار انجام شد و بر اساس تأکیدات شهردار تهران مشخص شد که شهرداری آمادگی لازم را در این خصوص دارد.عوارض تردد در نقاط مختلف شهر متفاوت استمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: پس از آنکه مطالعات نهایی به پایان رسید و وارد مراحل اجرایی آن شدیم دیدیم که را ار درست و منطقی که همه جا استفاده می کنند این است که عوارض برای ورود به محدوده های ترافیکی در رینگ های مختلف وضع کنیم و آن را دنبال کنیم. طرح زوج و فرد اثر خود را از دست داده استپورسیدآقایی افزود: طرح زوج و فرد نیز در خیلی از کشورها به انواع دیگری اجرا شده بود که ش ت خورده و مطالعات نیز نشان می داد که طرح زوج و فرد فقط در اوایل آلودگی هوا اثر خوبی داشته است ولی بعدها میزان اثرگذاری خود را از دست داده است و در موضوع مسأله ترافیک با زوج و فرد خودروها به تنهایی نمی توان این معضل را حل کرد. وی افزود: مجموع این اقدامات به این سمت رفت که طرح جدیدی را تهیه کنیم و ارائه دهیم تا هم نسبت به کاهش آلودگی هوا و هم ترافیک در شهر تهران اقدامات لازم صورت گرفته باشد و تمامی شهروندان نیز بتوانند به صورت عادلانه از تردد در شهر بهره مند شوند.قیمت ها اعلام شده پیشنهادی است/ قیمت نهایی طرح ترافیک را شورا تعیین می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که در خصوص طرح جدید گزارشی به آنها ارائه نشده است و باید این طرح در شورای شهر به تصویب برسد و نرخ گذاری آن انجام شود، گفت: حق با اعضای شورای شهر است چرا که ملاک تنظیم قیمت با شورای شهر است و ما در همه مصاحبه ها اعلام کرده ایم این قیمت های اعلام شده کارشناسی است و پیشنهاد آن را داده ایم و در هر صورت این گزارش های قیمت گذاری به شورای شهر ارائه می شود و شورا تصمیم نهایی را در این خصوص خواهد گرفت. کمیسیون حمل و نقل شورا در جریان جزییات کامل طرح استپورسیدآقایی ادامه داد: کمیسیون حمل ونقل شورای شهر نیز در جلسات بررسی طرح ترافیک جدید حضور داشته است و در خصوص قیمت ها و دیگر موارد مربوط به این طرح نظرهای کارشناسی خود را ارائه داده است و در جزئیات کامل این طرح قرار گرفتند. طرح جدید هنوز نهایی نشده است/برخی اعضا در جریان طرح نیستندوی گفت: در جلساتی که با حضور آقایان علیخانی و حبیب زاده از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد جزئیات طرح را کاملاً ارائه کرده ایم و طبیعی است که تا طرح کامل نشود آن را به شورا ارسال نخواهیم کرد و همه اعضا تا قبل از ارسال طرح در جریان موضوعات مختلف این طرح قرار ندارند و اگر دوستان شورا از کمیته حمل ونقل پیگیری کنند اطلاع رسانی لازم ارائه خواهد شد.اول اجازه ت بعد ارسال به شورامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح به صحن علنی شورای شهر ارائه خواهد شد، گفت: ما در ابتدا باید مصوبه شورای عالی ترافیک تهران را درباره این طرح اخذ کنیم و بر اساس آن مصوبه طرح را به شورای شهر ارائه کنیم. شورای عالی ترافیک با کلیات طرح موافق استپورسیدآقایی ادامه داد: شورای عالی ترافیک نیز پیشنهاداتی را درباره طرح جدید ترافیک ارائه دادند و در جلسات نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و موافقت کلی خود را درباره این طرح ارائه د. شورا با کلیات طرح جدید ترافیک موافق استوی بیان داشت: قبل از اینکه اجرای این طرح را رسانه ای کنیم هم با کمیته حمل ونقل شورا و هم با شورای عالی ترافیک تهران کلیات این طرح را مطرح کردیم و تأیید لازم را دریافت کردیم.طرح دریافت عوارض از کل شهر رد شدمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با اجرای طرح ترافیک جدید به دنبال درآمدزایی هستید این در حالی است که در سال های گذشته درآمد فروش طرح ترافیک 350 میلیارد تومان و گفته می شود با اجرای طرح میزان درآمد رشد چشمگیری می یابد، گفت: عده ای طرحی را مطرح کرده بودند که به جای اینکه طرح ترافیک را اصلاح کنیم کل شهر و معابر شهر را قیمت گذاری و از آن عوارض بگیریم که ما با این طرح مخالف بودیم و توضیحات فنی لازم را نیز ارائه دادیم. پورسیدآقایی ادامه داد: برای اینکه کل شهر و معابر آن را قیمت گذاری کنیم و عوارض بگیریم نه از نظر فنی این آمادگی را داریم و نه این اقدام رایج است و چنین چیزی شدنی نیست بنابراین این طرح رد شد.طرح جدید ارزان تر از طرح قدیم/سهمیه بگیران را حذف می کنیموی بیان داشت: طرح ترافیک فعلی که در حال اجرا است اجازه می دهد صد هزار خودرو طرح ویژه داشته باشند و با پرداخت هزینه ای به مدت یک سال در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. ولی در طرح جدید پولی که از مردم دریافت خواهیم کرد نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. در گذشته پولی که برای یک روز تردد در طرح ترافیک پرداخت می شد 40 هزار تومان بود در صورتی که در طرح جدید بین 12 تا 36 هزار تومان است. معلوم نیست دارندگان طرح در گذشته چقدر از طرح جدید استفاده کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: درآمدهای طرح ترافیک جدید منوط به این است که چقدر مردم تقاضای استفاده از طرح ترافیک را داشته باشند و آن صد هزار خودرویی که به صورت سالانه طراح یداری می د چقدر در طرح جدید استفاده خواهند کرد. طرح جدید حدود 150 میلیارد افزایش درآمد داردپورسیدآقایی ادامه داد: برآورد ما این است که درآمدهای از این بخش از 350 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش یابد و ممکن نیز است که این عدد کاهش یابد. بنابراین به جای اینکه رقمی درج کنیم در پیش بینی در لایحه بحث علمی در نظر گرفته شده است که تمام درآمد حاصل از این طرح به حمل ونقل عمومی شهر اختصاص یابد و مشخصاً نیز تا سقف هزار دستگاه اتوبوس و 140 واگن مترو یداری شود. وی افزود: بنابراین هر چقدر این طرح درآمد داشته باشد بدون اینکه ترافیک بیشتری ایجاد شود به نفع حمل ونقل عمومی نیز خواهد بود.چه تضمینی وجود دارد که پول حاصل از طرح جدید د رحمل و نقل استفاده شود؟معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پول ها به خزانه واریز می شود و چه تضمینی وجود دارد که این پول در حمل ونقل عمومی استفاده شود، گفت: هنگامی که مصوبه این طرح در شورا به تصویب برسد این موضوع قانون خواهد شد و ا ام قانونی دارد که درآمدهای این بخش فقط در حمل ونقل عمومی که از اولویت های شهر نیز است هزینه شود. پورسیدآقایی افزود: تمامی پول های شهر به خزانه شهرداری واریز می شود و بر اساس قانون مشخص می شود که چه بخشی از این پول ها در چه زمینه ای باید ج شود.وی گفت: البته اختیارات قانونی نیز وجود دارد که با تصویب شورای شهر بخشی از درآمدهای شهرداری که در خزانه وجود دارد به موضوعات خاص اختصاص یابد ولی طبیعتاً شهرداری این موضوع را رعایت خواهد کرد و ما نیز برای توسعه حمل ونقل عمومی به بودجه آن نیاز داریم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که باید بودجه سال 97 شهرداریدر حال بسته شدن است و هنوز طرح ترافیک جدید تعیین تکلیف نشده است، گفت: شهرداری به صورت کلی پیشنهادی را به شورا ارائه داده است و پس از تصویب این طرح تبصره و اصلاحیه لازم را ارائه خواهیم داد ولی در حال حاضر پیشنهاد داده ایم بودجه معاونت حمل ونقل و ترافیک مانند سال قبل پیش بینی شود و هر چه بیش از آن به دست می آید صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود.هدف درآمدزایی نیست ولی اگر درآمدی ب شود برایش برنامه داریمپورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که این طرح در راستای درآمدزایی است، گفت: هدف این طرح درآمدزایی نیست ولی طبیعتاً اگر درآمد خاصی را ب کرد ج حمل ونقل عمومی خواهد شد.روزانه بیش از 25 هزار نفر بیشتر آرم آزاد نمی ندوی در پاسخ به پرسشی آیا زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است و همچنین آیا تا ی های اینترنتی نوظهور که متقاضی آرم هستند اجازه می دهد دیگر شهروندان نیز از طرح ترافیک استفاده کنند؟، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته کل متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک در سال جاری بیش از 25 هزار خودرو در روز نیست. اگر همین الان اعلام کنیم که طرح روزانه آزاد است و مردم می توانند یداری کنند و برای یک هفته سقف را برداریم خواهیم دید که روزانه بیش از 25 هزار طرح یداری نخواهد شد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: مطالعات ما نشان داده است که 25 هزار متقاضی آزاد برای اینکه 40 هزار تومان بابت طرح پرداخت کنند بیشتر نداریم و در سال آینده این رقم نیز به 36 هزار تومان کاهش خواهد یافت.پورسیدآقایی افزود: این 25 هزار نفر نیز در صورتی که به جای طرح ترافیک صبح طرح ترافیک بعدازظهر را یداری کنند می توانند به جای 36 هزار تومان یک سوم آن را پرداخت کنند.تعداد خودروهای ورودی مانند قبل است و افزایش نداریموی با اشاره به اینکه در مجموع افزایش تقاضا نخواهیم داشت، گفت: در متن مصوبه طرح ترافیک جدید قید شده است که تحت هیچ شرایطی تعداد خودروی ورودی به طرح در ساعات اوج بیشتر از وضعیت فعلی نباشد. ساعت پیک ترافیک در تهران مشخص است از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح با توجه به مسیر ورودی ترافیک بیشتر و مسیر وجی ترافیک کمتری را دارد. دلایل معاون شهردار مبنی بر اینکه این طرح ترافیک نمی کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: صبح ها مبادی ورودی به شهر دارای ترافیک سنگین است و بعدازظهرها وج از شهر ترافیک دارد. بنابراین در طرح جدید نیز ترافیک جدیدی ایجاد نمی شود. پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساعت پیک ترافیک مشخص است و با طرحی که پیشنهاد داده شده ترافیک در ساعات میانی شهر نیز اتفاق می افتد، گفت: پیش فرض این است که ترافیک صبح بر سر جای خود باقی بماند و ممکن است وسط روز نیز تقاضای جدیدی برای تردد ایجاد شود ولی قطعاً بخشی از ترافیک صبح از بین می رود و افرادی که در گذشته از ابتدای صبح در طرح ترافیک حضور پیدا می د با توجه به اینکه ساعت های مختلفی می توانند از طرح استفاده کنند قطعاً در ساعت هایی حضور خواهند یافت که هزینه کمتری را بدهند. بنابراین شاهد کاهش ترافیک صبحگاهی خواهیم بود. اگر طرح درست اجرا شود ترافیک نداریموی بیان داشت: کلیت طرح ترافیک جدید بر اساس زمان و ساعت حضور در طرح است اگر این کلیت درست اجرا شود قطعاً شاهد بار ترافیکی خواهیم بود البته در ساعت های میانی نیز ترافیک کمی افزایش خواهد یافت. در نیمه دوم سال نیز ساعات اوج ترافیک با نیمه اول سال متفاوت است و در آن زمان می توانیم ترافیک را با نیم ساعت مدیریت کنیم. ترافیک کاملا نمایی استوی بیان داشت: ترافیک کاملاً نمایی است اگر 10 درصد ترافیک کاهش یابد متوسط سرعت 30 درصد افزایش پیدا می کند. هنگامی که طرح زوج و فرد از در منازل اجرایی می شود برآورد این است که تعداد خودروهای کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند اما بر اساس آماری که دوربین های ما ثبت کرده اند 8.5 درصد خودروها در ورودی مناطق پرترافیک کاهش یافته است و خ مربوط به خارج از محدوده طرح ترافیک بوده است. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: کاهش تردد 8.5 درصدی ترافیک را می تواند روان کند و ما هر طرحی را بگذاریم که بتواند بین 10 تا 20 درصد صبح یا بعدازظهر تردد خودرو را کاهش دهیم شاهد ترافیک روان خواهیم بود.شلوغ تر شدن معابر در ساعات میانیپورسیدآقایی افزود: در صورتی که ترافیک صبح و بعدازظهر روان تر شود با طرح جدید ترافیک ممکن است در ساعات میانی معابر و خیابان های شهر شلوغ تر باشد و نهایتاً با این روش کنترل تقاضا را خواهیم داشت. اگر این عوارض باعث شود مردم بیشتر در محدوده طرح تردد کنند قیمت ها را اصلاح می کنیموی افزود: اگر عوارض و قیمت جوابگوی کنترل و تقاضا نباشد شورای شهر می تواند با بررسی گزارش ها نسبت به اصلاح قیمت عوارض اقدام کند و اگر تقاضای ورود خودروهای شخصی بیش از حد افزایش یافت قیمت پایه را افزایش خواهد داد. بازی با قیمت عوارض و کنترل تقاضامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: اگر ما قیمت عوارض را رایگان کنیم همه در محدوده طرح ترافیک حضور پیدا خواهند کرد و اگر قیمت عوارض را بیش از حد بالا ببریم ی نمی تواند بیاید و خلوت می شود. با بازی با قیمت عوارض می توانیم میزان تقاضا را کنترل کنیم. هزینه 8 میلیونی برای یک سال تردد در ساعات پیک/ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهندپورسیدآقایی با تاکید بر این موضوع که باید ماشین های شهرداری هم عوارض بدند گفت: ماشین های شهرداری هم باید عوارض پرداخت کنند و اگر ماشین اداره باشد اداره پول را می دهد، ماشین شخصی نیز باشد خود شخص پرداخت می کند.وی ادامه داد: هزینه استفاده یک سال از محدوده طرح ترافیک در ساعات پیک حدود 8 میلیون تومان است.تصور ما این است که این رقم باعث کاهش تقاضا می شودوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر شورا عوارض را کاهش بدهد آیا اجرای این طرح مقرون به صرفه است، گفت: بنده نمی فهمم مقرون به صرفه چیست. درآمد این طرح اصلاً مهم نیست. برای میان روز نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک را 12 هزار تومان در نظر گرفتیم که نرخ پایینی است و ما برآورد کارشناسی مان این است که با این رقم می توانیم کاهش تقاضا را داشته باشیم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اگر شورای شهر اعلام کند 36 هزار تومان زیاد است و کمتر شود مشکلی که ایجاد می شود ترافیک و تقاضای زیاد ورود به طرح است. ما این پیش بینی را داریم که شورا یک نرخ پایه ای را بگذارد، برمبنای اینکه سطح تقاضای ورود به طرح ترافیک چقدر می شود. پورسیدآقایی با اشاره به اینکه شورای شهر می تواند با افزایش و کاهش نرخ ورود به طرح ترافیک تقاضا را مدیریت کند، گفت: جنبه درآمدی آن در حال حاضر مهم نیست بیشتر کنترل تقاضا برای ما مهم است وگرنه ما از خدا می خواهیم عوارض کمتری بگیریم ولی تقاضا بیشتر باشد.کارمند نباید با خودروی شخصی بیاید باید از حمل و نقل استفاده کندوی افزود: یک کارمند نباید با ماشین شخصی به محل کار خود بیاید و باید از حمل ونقل عمومی برای تردد خود استفاده کند.در توسعه مترو و اتوبوس جزء 10 شهربرتر دنیا هستیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چقدر سیستم حمل ونقل عمومی توسعه یافته است و پاسخگوی مردم است، گفت: قبول داریم که شبکه حمل ونقل عمومی تهران مطلوب نیست ولی بد هم نیست. شبکه اتوبوسرانی و مترو تهران جزو 10 شهر اول دنیا است و از این نظر وضعمان بد نیست که اعلام شود هیچ چیزی نداریم ولی کارمندی که می خواهد سر کار برود باید از حمل ونقل عمومی استفاده کند. بنده هم اگر با ماشین شخصی بیایم 30 دقیقه و اگر با اتوبوس به محل کار بروم 50 دقیقه در راه هستم.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چقدر مردم به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند و چقدر باید مسافت طی کنند تا به یک ایستگاه مترو و یا اتوبوس برسند؟ گفت: ما در حال حاضر در تمام معابر اصلی اتوبوس داریم و هیچ معبر اصلی در شهر تهران وجود ندارد که فاقد حمل ونقل عمومی باشد.کمبود واگن و اتوبوس داریموی ادامه داد: در حال حاضر کمبود اتوبوس و کمبود واگن وجود دارد که باید برطرف شود. ما یا باید همین طور بنشینیم و شعار بدهیم و بگوییم وظیفه ت است یا باید وارد عمل شویم و برای حل مشکلات راه حل های لازم را پیدا کنیم. مردم باید شهر را خودشان اداره کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است مردم هزینه شهر را بپردازند، گفت: شهر باید توسط خود مردم اداره شود و مردم در شهر مشارکت دارند. می توانیم غر بزنیم چرا ت پول نمی دهدپورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی ت هزینه های خود را پرداخت نمی کند و میزان بدهی ت به حمل ونقل عمومی در حال افزایش است چرا مردم باید هزینه شهر را بپردازند، گفت: ما می توانیم مانند سال های گذشته مقداری غر بزنیم، دعوا کنیم که ت چرا پول نمی دهد، ت هم بگوید کمبود منابع جاری دارم، پولی ندارم و همین وضع موجود ادامه پیدا می کند. نباید متکی به این باشیم که ت پول بدهدوی گفت: اگر وضع فعلی در حمل ونقل عمومی و ترافیک درست بود که مشکلی نداشتیم ما نباید متکی به این باشیم که ت پول حمل ونقل عمومی را پرداخت کند و مدیریت شهری و مردم کاری نداشته باشد و طرح ترافیک فعلی نیز به همین وضعیت باقی بماند. اگر این مدل ها کار کرده بود الان مسأله ما حل شده بود و شاهد این چنین ترافیکی در شهر نبودیم. طرح ترافیک جدید به مردم فشار نمی آورد؛ به مردم کمک می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر شهرداری تهران ارتباط خوبی با ت دارد و بهتر نیست مطالبات به حق مردم از ت دریافت شود و به مردم بیش از این فشار نیاوریم، گفت: اصلاً این کاری که انجام می شود فشار آوردن به مردم نیست بلکه کمک به مردم است. آیا ی که ماشین شخصی ندارد و با مترو و اتوبوس تردد می کند مردم نیستند؟ چرا باید آلودگی هوایی که خودروهای شخصی ایجاد می کنند را هزینه آن را ی بدهد که خودروی شخصی ندارد. وقتی که در کشورهای خارجی عوارض تعیین می شود مانند لندن، سنگاپور و دیگر ا منطق آن در دنیا می گوید که ماشین شخصی برای استفاده باید گران شود.پورسیدآقایی افزود: در حال حاضر حمل ونقل عمومی ما به خصوص مترو الان بهتر است یا 10 سال قبل؟ در حال حاضر ما دارای خطوط brt و خطوط مختلف مترو هستیم که حمل ونقل عمومی را نسبت به 10 سال گذشته بهتر کرده است ولی این تحلیل چرا صورت نمی گیرد که با این وضعیت سهم تردد ماشین های شخصی نیز افزوده شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وقتی خطوط مترو راه اندازی شده و واگن نداریم و تعداد اتوبوس در خطوط brt نیز کم است بنابراین مردم ترجیح می دهند از وسیله شخصی استفاده کنند تا اینکه در ازدحام مترو و اتوبوس بمانند، گفت: به هر حال وضع مترو ما نسبت به سال های گذشته بهتر شده است. استاندارد سرفاصله ورود قطار به داخل ایستگاه 2 تا 3 دقیقه است ولی در حال حاضر با سرفاصله 5 دقیقه این اتفاق می افتد. 1200 دستگاه اتوبوس نیز در سامانه brt شهر تهران در حال تردد است.سهم خودروهای شخصی در 10 سال گذشته افزایش یافتمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا سهم ماشین های شخصی در این سال ها علی رغم اینکه به حمل ونقل عمومی نیز توجه شده است بیشتر شده، گفت: تمام خطوط مترو را هم اگر تکمیل می کردیم و سرفاصله ورود قطار به ایستگاه هم به 2 دقیقه می رسید باز هم مردم از وسایل شخصی استفاده می د چرا که استفاده از خودروی شخصی در شهر ارزان است و تا وقتی که استفاده از خودروی شخصی ارزان است در صورتی که توسعه حمل ونقل عمومی نیز بیش از پیش انجام شود باز شهروندان از خودروی شخصی استفاده می کنند و این موضوع طبیعی است. پورسیدآقایی ادامه داد: 10 سال است حمل ونقل عمومی را توسعه می دهیم ولی در همه این مدت سهم ماشین های شخصی نیز هر سال نسبت به سال گذشته در سطح شهر افزایش یافته است و هر چقدر مسافر مترو و اتوبوس در این سال ها اضافه شده خودروهای شخصی نیز افزایش یافته است. استفاده از خودروی شخصی گران شودوی افزود: انجام دو اقدام موجب می شود که ترافیک در شهر کنترل شود و آن نیز توسعه حمل ونقل عمومی و گران استفاده از ماشین های شخصی در ترددهای روزانه است. بررسی کنید در تمامی ای دنیا بابت پارکینگ کنار خیابان چقدر از مردم هزینه دریافت می کنند و در خیلی از ای دنیا اجازه پارک بیش از دو ساعت در کنار خیابان داده نمی شود و در همان دو ساعت نیز به اندازه یک هفته پول پارکینگ ما را باید پرداخت کنند. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: مدام به دنبال ب درآمد نیستند و تفکر این است که ورود ماشین شخصی به سطح شهر را کم کنند. بنابراین باید فرهنگ سازی شود و کارمند نیز آموزش ببیند که با ماشین شخصی به سرکار خود نرود.پورسیدآقایی گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر از ماشین شخصی استفاده می کنیم برای شهر و مردم هزینه دارد و عوارض آن باید پرداخت شود. پولی که از محل دریافت عوارض از خودروهای شخصی دریافت می شود در راستای توسعه حمل ونقل عمومی باید هزینه شود و در این صورت وضعیت حمل ونقل عمومی نیز بهتر از گذشته خواهد شد. سهمیه دادن کلاً اشتباه استوی با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح حذف سهمیه نیست، گفت: هدف از اجرای طرح این است که یک روش منطقی و درست را برای طرح ترافیک داشته باشیم. سهمیه دادن کلاً اشتباه است نه اینکه بگوییم به جای اینکه این طرح را اجرایی کنیم سهمیه ها را نصف کنیم چرا که اصل موضوع غلط است. اینکه عده ای سهمیه داشته باشند و به طرح ترافیک وارد شوند غلط است و باید همه در مقابل ارائه طرح ترافیک ی ان دیده شوند یا باید بگوییم همه در طرح تردد داشته باشند یا بگوییم تنها عده ای استفاده کنند.چرا یک پزشک 2 میلیون در سال بدهد و یک مسافر کش روزی 40 هزار تومانمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: چرا باید فردی که شغلش پزشکی است و درآمد خوبی را دارد برای ورود به طرح ترافیک سهمیه داشته باشد و نهایتاً در سال 2 میلیون پرداخت کند ولی فردی که شغلش به دلیل بیکاری مسافرکشی است برای ورود به طرح ترافیک سهمیه نداشته باشد و روزانه 40 هزار تومان پرداخت کند.5 شنبه طرح ترافیک نداریمپورسیدآقایی افزود: در طرح ترافیک جدید افراد باید برای 280 روز از سال طرح یداری کنند و روزهای پنج شنبه طرح ترافیک لغو شده است و اگر می خواستیم فکر درآمد باشیم روزهای پنج شنبه را نیز تعطیل نمی کردیم و درآمد بیشتری ب می شد.زیرساخت های اجرا فراهم است، مشکلی نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در تهران زیرساخت های طرح ترافیک جدید وجود دارد، گفت: در سال های گذشته زیرساخت های وجود طرح ترافیک ایجاد شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد و ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد که این کمبودها نیز برطرف خواهد شد و به دوربین های شهر اضافه خواهد شد.دوربین اضافه می کنیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: منطقه زوج و فرد فعلی به دوربین مجهز است و تمامی معابر در این سال ها چه شده است و تمامی دوربین ها تنظیم شده بنابراین زیرساخت های لازم را برای اجرای طرح ترافیک جدید داریم. پورسیدآقایی گفت: اینکه برخی از افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد پلاک های خود را مخدوش می کنند نشان می دهد که زیرساخت های ما کامل است و آنها مجبور می شوند برای اینکه پلاک هایشان خوانده نشود نسبت به مخدوش پلاک اقدام می کنند.عدم تصویب طرح جدید چیز عجیبی است/در صورت عدم تصویب طرح برنامه ای نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر این طرح تصویب نشود چه برنامه ای برای طرح ترافیک در شهر تهران دارید، گفت: ما پایه را بر این گذاشتیم که این طرح تصویب می شود و دلیلی بر عدم تصویب آن وجود ندارد و اگر این طرح به تصویب نرسید آن موقع در موردش فکر می کنیم که چه اقدام جایگزینی باید صورت بگیرد ولی در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم. چطور آرم طرح ترافیک جدید بگیریمپورسیدآقایی درباره نحوه ثبت نام آرم طرح ترافیک گفت: شهروندان متقاضی یک حساب کاربری در سایت شهرداری باز می کنند و کارتی برای ورود به محدوده طرح ترافیک دریافت می کنند که هر موقع ورود داشته باشند از شارژ آن کارت کم می شود. اگر طرح جدید ش ت بخورد مسئولیتش را قبول می کنمپورسیدآقایی گفت: من اگر اقدامی را انجام می دهم مسئولیت آن را باید بپذیرم و اگر این طرح هم ش ت بخورد قطعاً مسئولیت آن را خواهم پذیرفت. در حال حاضر وقت آزمون و خطا نیست و اگر به این طرح یقین نداشتم اجرایی نمی . وی افزود: اگر قرار باشد به جلو حرکت نکنیم و همان روش قدیمی را پیش ببریم فرق شهردار جدید با شهردار قدیم چیست؟ بنابراین باید اتفاقات جدی تر و مهمتری رخ بدهد تا شرایط شهرمان بهتر شود.در صورت عدم تصویب به مانند گذشته سهیمه نمی دهیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر مصوب نشود تصمیمی گرفته نشده که چه اقدام دیگری باید صورت بگیرد و به احتمال زیاد مانند قبل سهمیه ای را برای طرح ترافیک نخواهیم داشت و اگر این طرح تصویب نشود چیز عجیبی است.پورسیدآقایی بیان داشت: در صورتی که شورای شهر به طرح ترافیک جدید رأی ندهند باید لایحه دیگری ارائه دهیم ولی قطعاً به وضعیت قبل در طرح ترافیک باز نخواهیم گشت. با پلیس حرف زدم گفتن مخالف طرح جدید نیستد/پلیس مصاحبه خود با خبرنگاران را تکذیب کردوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مخالفت پلیس در اجرای طرح جدید ترافیک و اعلام اینکه پلیس آمادگی لازم را ندارد، گفت: با پلیس قبلاً مذاکرات لازم صورت گرفته است و درباره این گفت وگو با رئیس پلیس راهور تهران صحبت که این موضوع را که گفته بودند ابهاماتی این طرح دارد را تکذیب د و قرار بود در این خصوص مصاحبه کند که نکرد ولی گفت چنین حرفی را نزده است و گفتند که همان طور که کلیت آن در شورا بحث شده است این طرح را قبول داریم ولی در جزئیات ابهاماتی وجود دارد که باید مشخص شود.رئیس پلیس راهور گفت کلیات را قبول دارد/پلیس تاییدیه اجرای طرح را دادمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: حداقل بعد از تماس بنده با آقای مهماندار عدم آمادگی برای اجرای طرح را تکذیب کرد و اعلام کرد کلیات را قبول دارم. بنابراین هم پلیس و هم وزارت کشور برای این طرح تأییدیه لازم را دادند. پورسیدآقایی گفت: کلیات این طرح در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت کشور و پلیس مطرح شده است و در خصوص بعضی از موارد نکته نظراتی را داشتند که باید بررسی شود به عنوان مثال وزارت کشور پیشنهادی داده که کلاً ورود خودروهایی که معاینه فنی ویژه ندارند در محدوده طرح ترافیک تردد نداشته باشند که البته این در حد یک پیشنهاد است و باید بیشتر بررسی شود ولی در شهرداری پیشنهاد این است که خودروهایی که معاینه فنی عادی نیز دارند اجازه داشته باشند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند و به خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند 20 درصد تخفیف داده شود.در محدوده سفید زندگی می کنم و ماشینم کمری استوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در کدام یک از محدوده های تهران زندگی می کنید، گفت: در محدوده سفید زندگی می کنم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری که ماشین شخصی شما چیست؟ گفت: تویوتا کمره ای 2007 که هیبریدی نیست و با بنزین کار می کن.پورسیدآقایی با بیان اینکه ماشینم دودزا نیست، گفت: ماشین بنده دودزا نیست و هر دفعه معاینه فنی لازم را دریافت .نیسان و پژو ماشین های بدون طرح فرزندان آقای معاونوی درباره خودروی شخصی فرزندانش نیز گفت: فرزندانم ماشین های مختلفی مانند پژو 206، نیسان و مزدا دارند و طرح ترافیک ندارند اگر می خواستم تو این 4 ماه به آنها طرح می دادم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا برای ورود به محدوده طرح ترافیک از ماشین شخصی استفاده خواهید کرد یا از ماشین اداره، گفت: قطعاً با ماشین اداره تردد می کنم و ماشین شخصی ام نه طرح و نه کارت دارد و مابقی خانواده ام هم طرح و یا کارت ورود به طرح ترافیک ندارند. شهرداری باید عوارض ماشین اداری مدیرانش را بدهدپورسیدآقایی با بیان اینکه برای ماشین اداره باید 8 میلیون و صد هزار تومان برای ورود به طرح پرداخت می کنیم، گفت: این هزینه را باید اداره پرداخت کند و بخش عمده ای از مدیران شهرداری با ماشین های شخصی تردد نمی کنند و اگر مدیران با ماشین های شخصی خود ترددی داشته باشند باید هزینه طرح را خودشان پرداخت کنند ولی معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری ماشین در اختیار دارند و طبیعتاً هزینه های آن را باید شهرداری پرداخت کند که البته 200 نفر از مدیران در این رده قرار دارند. تعداد خبرنگاران خیلی بیشتر از سهیمه ای است که به آنها می دهندوی درباره تخفیف هایی که به بعضی از اقشار خاص مانند جانبازان، معلولین و خبرنگاران برای طرح ترافیک ارائه می شد، گفت: سال گذشته این اقشار به مساوات و عد از طرح ترافیک استفاده ن د.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: جانبازان خیلی بیشتر از سهمیه ای هستند که برای آرم طرح ترافیک به آنها داده ایم و خبرنگاران نیز همین طور. پورسیدآقایی افزود: در لایحه ای که برای طرح ترافیک جدید ارائه شده است قرار شده اقشار خاص به صورت نیم بها از طرح ترافیک استفاده کنند و درباره خاص جانبازان نیز وظیفه ت است که تمهیدات رایگان بودن آرم طرح ترافیک را ایجاد کنند و آن 50 درصد را باید ت برای جانبازان پرداخت کند.باید مشخص شود طرف واقعا خبرنگار استوی ادامه داد: خبرنگار نیز باید مشخص شود که شغلش خبرنگاری است نه اینکه به عنوان وقت در این شغل فعالیت کند و مرجع تشخیص خبرنگار نیز یا می تواند وزارت ارشاد و یا بیمه آنها باشد.عده ای به اسم خبرنگار طرح خبرنگاری می گرفتندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در سال های گذشته بعضی از افرادی که آرم طرح ترافیک خبرنگاری دریافت د دارای شغل خبرنگاری نبودند.من بازنشسته نیستم/27 سال خدمتموی درباره انتقادهایی که به مدیران بازنشسته در شهرداری تهران می شود، گفت: بنده هنوز بازنشسته نشده ام و تاکنون 27 یا 28 سال سابقه کار داشتم و حداقل تا 35 سالگی می توانم فعالیت کنم. توضیحات اقای معاون در خصوص استعفایش از راه آهن؛ قربانی نشدممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص استعفایش از راه آهن، گفت: بنده برخلاف آنچه که اعلام می کنند قربانی نشدم و بارها در این خصوص توضیح دادم که حرف های بی ربطی است. انتهای پیام/
به جد پیگیر است که طرح جدید ترافیک را اجرا کند و اما و اگری را هم قبول ندارد. معتقد است که طرح ترافیک قبلی درست نبوده است و اگر طرح جدید تا 15 بهمن تصویب نشود طرح قدیم به سبک گذشته اجرا نخواهد شد. این معاون که در محدوده سفید زندگی می کند و خودروی زی ایش تویویتا کمری 2007 بنزینی غیر دودز است معتقد است که سهمیه ها باید قطع شود.می گوید ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهند. زیرساخت ها مهیاست فقط باید دوربین اضافه کنیم که در حال انجام هستیم معتقد است برای کاهش آلودگی باید هزینه خودروی شخصی افزایش یابد و مردم به سمت حمل ونقل عمومی هدایت شوند. خودش اذعان دارد که کمبود اتوبوس و مترو داریم ولی با این حال بر اجرای طرح جدید ترافیکی تاکید دارد و آن را مصداق کامل عد اجتماعی می داند.محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره جزییات اجرای طرح ترافیک جدید در شهر تهران، اظهار داشت: حکایت ما آن فردی است که همه کشتی هایش را آتش زد و غرق کرد، بعد گفت یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو برویم. آلودگی و ترافیک 2 مشکل کلیدی شهروی ادامه داد: در نظرسنجی ها و افکارسنجی هایی که صورت گرفت مردم تهران دو دغدغه اصلی ترافیک و آلودگی هوا را داشتند که دیگر مسائل مربوط به شهر تهران با اختلاف زیادی نسبت به این دو مسأله قرار می گیرد و بنابراین طبیعی است که شهرداری تهران و مدیریت شهری برای حل این دو معضل پایه گذاری های لازم را انجام بدهد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: با توجه به وضعیت اضطراری ترافیک و آلودگی هوا این دو موضوع را در اولویت قرار داده ایم چرا که رفع آلودگی هوا به ترافیک پیوسته است ولی وماً یکی نیستند. در موضوع آلودگی هوا غیر از بحث ترافیک مسائل دیگری نیز مطرح است. استارت طرح ترافیک فعلی کلید خوردپورسیدآقایی، گفت: برای اجرای طرح جدید ترافیک در تهران با توجه به اینکه از قبل مطالعات زیادی در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفته بود و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته بودند ما نیز بررسی های لازم را در این خصوص انجام دادیم و زمینه اصلاح طرح ترافیک فعلی کلید خورد. از قبل مطالعات صورت گرفته بودوی با اشاره به اینکه هیچ وقت مطالعات صورت گرفته درباره موضوع طرح ترافیک اجرایی نشده بود، گفت: در گذشته بیشتر مطالعات این اصلاح صورت گرفته بود ولی به مرحله اجرا نرسیده بود. بنابراین پس از اخذ مطالعات لازم یک تیم اجرایی مربوط به این کار گذاشتیم تا این مطالعات را تبدیل به اجرا کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت:نخستین گام در اجرای طرح جدید ترافیک این بود که نظر شهرداری و شورای شهر و همین طور تیم مدیریت شهری با این طرح جمع شود که آیا مایل هستند طرح ترافیک جدید را اجرایی کنند؟وی ادامه داد: اولین گام در این موضوع برداشته شد و رایزنی ها با شورای شهر و معاونین شهردار انجام شد و بر اساس تأکیدات شهردار تهران مشخص شد که شهرداری آمادگی لازم را در این خصوص دارد.عوارض تردد در نقاط مختلف شهر متفاوت استمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: پس از آنکه مطالعات نهایی به پایان رسید و وارد مراحل اجرایی آن شدیم دیدیم که را ار درست و منطقی که همه جا استفاده می کنند این است که عوارض برای ورود به محدوده های ترافیکی در رینگ های مختلف وضع کنیم و آن را دنبال کنیم. طرح زوج و فرد اثر خود را از دست داده استپورسیدآقایی افزود: طرح زوج و فرد نیز در خیلی از کشورها به انواع دیگری اجرا شده بود که ش ت خورده و مطالعات نیز نشان می داد که طرح زوج و فرد فقط در اوایل آلودگی هوا اثر خوبی داشته است ولی بعدها میزان اثرگذاری خود را از دست داده است و در موضوع مسأله ترافیک با زوج و فرد خودروها به تنهایی نمی توان این معضل را حل کرد. وی افزود: مجموع این اقدامات به این سمت رفت که طرح جدیدی را تهیه کنیم و ارائه دهیم تا هم نسبت به کاهش آلودگی هوا و هم ترافیک در شهر تهران اقدامات لازم صورت گرفته باشد و تمامی شهروندان نیز بتوانند به صورت عادلانه از تردد در شهر بهره مند شوند.قیمت ها اعلام شده پیشنهادی است/ قیمت نهایی طرح ترافیک را شورا تعیین می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که در خصوص طرح جدید گزارشی به آنها ارائه نشده است و باید این طرح در شورای شهر به تصویب برسد و نرخ گذاری آن انجام شود، گفت: حق با اعضای شورای شهر است چرا که ملاک تنظیم قیمت با شورای شهر است و ما در همه مصاحبه ها اعلام کرده ایم این قیمت های اعلام شده کارشناسی است و پیشنهاد آن را داده ایم و در هر صورت این گزارش های قیمت گذاری به شورای شهر ارائه می شود و شورا تصمیم نهایی را در این خصوص خواهد گرفت. کمیسیون حمل و نقل شورا در جریان جزییات کامل طرح استپورسیدآقایی ادامه داد: کمیسیون حمل ونقل شورای شهر نیز در جلسات بررسی طرح ترافیک جدید حضور داشته است و در خصوص قیمت ها و دیگر موارد مربوط به این طرح نظرهای کارشناسی خود را ارائه داده است و در جزئیات کامل این طرح قرار گرفتند. طرح جدید هنوز نهایی نشده است/برخی اعضا در جریان طرح نیستندوی گفت: در جلساتی که با حضور آقایان علیخانی و حبیب زاده از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد جزئیات طرح را کاملاً ارائه کرده ایم و طبیعی است که تا طرح کامل نشود آن را به شورا ارسال نخواهیم کرد و همه اعضا تا قبل از ارسال طرح در جریان موضوعات مختلف این طرح قرار ندارند و اگر دوستان شورا از کمیته حمل ونقل پیگیری کنند اطلاع رسانی لازم ارائه خواهد شد.اول اجازه ت بعد ارسال به شورامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح به صحن علنی شورای شهر ارائه خواهد شد، گفت: ما در ابتدا باید مصوبه شورای عالی ترافیک تهران را درباره این طرح اخذ کنیم و بر اساس آن مصوبه طرح را به شورای شهر ارائه کنیم. شورای عالی ترافیک با کلیات طرح موافق استپورسیدآقایی ادامه داد: شورای عالی ترافیک نیز پیشنهاداتی را درباره طرح جدید ترافیک ارائه دادند و در جلسات نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و موافقت کلی خود را درباره این طرح ارائه د. شورا با کلیات طرح جدید ترافیک موافق استوی بیان داشت: قبل از اینکه اجرای این طرح را رسانه ای کنیم هم با کمیته حمل ونقل شورا و هم با شورای عالی ترافیک تهران کلیات این طرح را مطرح کردیم و تأیید لازم را دریافت کردیم.طرح دریافت عوارض از کل شهر رد شدمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با اجرای طرح ترافیک جدید به دنبال درآمدزایی هستید این در حالی است که در سال های گذشته درآمد فروش طرح ترافیک 350 میلیارد تومان و گفته می شود با اجرای طرح میزان درآمد رشد چشمگیری می یابد، گفت: عده ای طرحی را مطرح کرده بودند که به جای اینکه طرح ترافیک را اصلاح کنیم کل شهر و معابر شهر را قیمت گذاری و از آن عوارض بگیریم که ما با این طرح مخالف بودیم و توضیحات فنی لازم را نیز ارائه دادیم. پورسیدآقایی ادامه داد: برای اینکه کل شهر و معابر آن را قیمت گذاری کنیم و عوارض بگیریم نه از نظر فنی این آمادگی را داریم و نه این اقدام رایج است و چنین چیزی شدنی نیست بنابراین این طرح رد شد.طرح جدید ارزان تر از طرح قدیم/سهمیه بگیران را حذف می کنیموی بیان داشت: طرح ترافیک فعلی که در حال اجرا است اجازه می دهد صد هزار خودرو طرح ویژه داشته باشند و با پرداخت هزینه ای به مدت یک سال در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. ولی در طرح جدید پولی که از مردم دریافت خواهیم کرد نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. در گذشته پولی که برای یک روز تردد در طرح ترافیک پرداخت می شد 40 هزار تومان بود در صورتی که در طرح جدید بین 12 تا 36 هزار تومان است. معلوم نیست دارندگان طرح در گذشته چقدر از طرح جدید استفاده کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: درآمدهای طرح ترافیک جدید منوط به این است که چقدر مردم تقاضای استفاده از طرح ترافیک را داشته باشند و آن صد هزار خودرویی که به صورت سالانه طراح یداری می د چقدر در طرح جدید استفاده خواهند کرد. طرح جدید حدود 150 میلیارد افزایش درآمد داردپورسیدآقایی ادامه داد: برآورد ما این است که درآمدهای از این بخش از 350 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش یابد و ممکن نیز است که این عدد کاهش یابد. بنابراین به جای اینکه رقمی درج کنیم در پیش بینی در لایحه بحث علمی در نظر گرفته شده است که تمام درآمد حاصل از این طرح به حمل ونقل عمومی شهر اختصاص یابد و مشخصاً نیز تا سقف هزار دستگاه اتوبوس و 140 واگن مترو یداری شود. وی افزود: بنابراین هر چقدر این طرح درآمد داشته باشد بدون اینکه ترافیک بیشتری ایجاد شود به نفع حمل ونقل عمومی نیز خواهد بود.چه تضمینی وجود دارد که پول حاصل از طرح جدید د رحمل و نقل استفاده شود؟معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پول ها به خزانه واریز می شود و چه تضمینی وجود دارد که این پول در حمل ونقل عمومی استفاده شود، گفت: هنگامی که مصوبه این طرح در شورا به تصویب برسد این موضوع قانون خواهد شد و ا ام قانونی دارد که درآمدهای این بخش فقط در حمل ونقل عمومی که از اولویت های شهر نیز است هزینه شود. پورسیدآقایی افزود: تمامی پول های شهر به خزانه شهرداری واریز می شود و بر اساس قانون مشخص می شود که چه بخشی از این پول ها در چه زمینه ای باید ج شود.وی گفت: البته اختیارات قانونی نیز وجود دارد که با تصویب شورای شهر بخشی از درآمدهای شهرداری که در خزانه وجود دارد به موضوعات خاص اختصاص یابد ولی طبیعتاً شهرداری این موضوع را رعایت خواهد کرد و ما نیز برای توسعه حمل ونقل عمومی به بودجه آن نیاز داریم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که باید بودجه سال 97 شهرداریدر حال بسته شدن است و هنوز طرح ترافیک جدید تعیین تکلیف نشده است، گفت: شهرداری به صورت کلی پیشنهادی را به شورا ارائه داده است و پس از تصویب این طرح تبصره و اصلاحیه لازم را ارائه خواهیم داد ولی در حال حاضر پیشنهاد داده ایم بودجه معاونت حمل ونقل و ترافیک مانند سال قبل پیش بینی شود و هر چه بیش از آن به دست می آید صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود.هدف درآمدزایی نیست ولی اگر درآمدی ب شود برایش برنامه داریمپورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که این طرح در راستای درآمدزایی است، گفت: هدف این طرح درآمدزایی نیست ولی طبیعتاً اگر درآمد خاصی را ب کرد ج حمل ونقل عمومی خواهد شد.روزانه بیش از 25 هزار نفر بیشتر آرم آزاد نمی ندوی در پاسخ به پرسشی آیا زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است و همچنین آیا تا ی های اینترنتی نوظهور که متقاضی آرم هستند اجازه می دهد دیگر شهروندان نیز از طرح ترافیک استفاده کنند؟، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته کل متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک در سال جاری بیش از 25 هزار خودرو در روز نیست. اگر همین الان اعلام کنیم که طرح روزانه آزاد است و مردم می توانند یداری کنند و برای یک هفته سقف را برداریم خواهیم دید که روزانه بیش از 25 هزار طرح یداری نخواهد شد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: مطالعات ما نشان داده است که 25 هزار متقاضی آزاد برای اینکه 40 هزار تومان بابت طرح پرداخت کنند بیشتر نداریم و در سال آینده این رقم نیز به 36 هزار تومان کاهش خواهد یافت.پورسیدآقایی افزود: این 25 هزار نفر نیز در صورتی که به جای طرح ترافیک صبح طرح ترافیک بعدازظهر را یداری کنند می توانند به جای 36 هزار تومان یک سوم آن را پرداخت کنند.تعداد خودروهای ورودی مانند قبل است و افزایش نداریموی با اشاره به اینکه در مجموع افزایش تقاضا نخواهیم داشت، گفت: در متن مصوبه طرح ترافیک جدید قید شده است که تحت هیچ شرایطی تعداد خودروی ورودی به طرح در ساعات اوج بیشتر از وضعیت فعلی نباشد. ساعت پیک ترافیک در تهران مشخص است از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح با توجه به مسیر ورودی ترافیک بیشتر و مسیر وجی ترافیک کمتری را دارد. دلایل معاون شهردار مبنی بر اینکه این طرح ترافیک نمی کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: صبح ها مبادی ورودی به شهر دارای ترافیک سنگین است و بعدازظهرها وج از شهر ترافیک دارد. بنابراین در طرح جدید نیز ترافیک جدیدی ایجاد نمی شود. پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساعت پیک ترافیک مشخص است و با طرحی که پیشنهاد داده شده ترافیک در ساعات میانی شهر نیز اتفاق می افتد، گفت: پیش فرض این است که ترافیک صبح بر سر جای خود باقی بماند و ممکن است وسط روز نیز تقاضای جدیدی برای تردد ایجاد شود ولی قطعاً بخشی از ترافیک صبح از بین می رود و افرادی که در گذشته از ابتدای صبح در طرح ترافیک حضور پیدا می د با توجه به اینکه ساعت های مختلفی می توانند از طرح استفاده کنند قطعاً در ساعت هایی حضور خواهند یافت که هزینه کمتری را بدهند. بنابراین شاهد کاهش ترافیک صبحگاهی خواهیم بود. اگر طرح درست اجرا شود ترافیک نداریموی بیان داشت: کلیت طرح ترافیک جدید بر اساس زمان و ساعت حضور در طرح است اگر این کلیت درست اجرا شود قطعاً شاهد بار ترافیکی خواهیم بود البته در ساعت های میانی نیز ترافیک کمی افزایش خواهد یافت. در نیمه دوم سال نیز ساعات اوج ترافیک با نیمه اول سال متفاوت است و در آن زمان می توانیم ترافیک را با نیم ساعت مدیریت کنیم. ترافیک کاملا نمایی استوی بیان داشت: ترافیک کاملاً نمایی است اگر 10 درصد ترافیک کاهش یابد متوسط سرعت 30 درصد افزایش پیدا می کند. هنگامی که طرح زوج و فرد از در منازل اجرایی می شود برآورد این است که تعداد خودروهای کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند اما بر اساس آماری که دوربین های ما ثبت کرده اند 8.5 درصد خودروها در ورودی مناطق پرترافیک کاهش یافته است و خ مربوط به خارج از محدوده طرح ترافیک بوده است. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: کاهش تردد 8.5 درصدی ترافیک را می تواند روان کند و ما هر طرحی را بگذاریم که بتواند بین 10 تا 20 درصد صبح یا بعدازظهر تردد خودرو را کاهش دهیم شاهد ترافیک روان خواهیم بود.شلوغ تر شدن معابر در ساعات میانیپورسیدآقایی افزود: در صورتی که ترافیک صبح و بعدازظهر روان تر شود با طرح جدید ترافیک ممکن است در ساعات میانی معابر و خیابان های شهر شلوغ تر باشد و نهایتاً با این روش کنترل تقاضا را خواهیم داشت. اگر این عوارض باعث شود مردم بیشتر در محدوده طرح تردد کنند قیمت ها را اصلاح می کنیموی افزود: اگر عوارض و قیمت جوابگوی کنترل و تقاضا نباشد شورای شهر می تواند با بررسی گزارش ها نسبت به اصلاح قیمت عوارض اقدام کند و اگر تقاضای ورود خودروهای شخصی بیش از حد افزایش یافت قیمت پایه را افزایش خواهد داد. بازی با قیمت عوارض و کنترل تقاضامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: اگر ما قیمت عوارض را رایگان کنیم همه در محدوده طرح ترافیک حضور پیدا خواهند کرد و اگر قیمت عوارض را بیش از حد بالا ببریم ی نمی تواند بیاید و خلوت می شود. با بازی با قیمت عوارض می توانیم میزان تقاضا را کنترل کنیم. هزینه 8 میلیونی برای یک سال تردد در ساعات پیک/ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهندپورسیدآقایی با تاکید بر این موضوع که باید ماشین های شهرداری هم عوارض بدند گفت: ماشین های شهرداری هم باید عوارض پرداخت کنند و اگر ماشین اداره باشد اداره پول را می دهد، ماشین شخصی نیز باشد خود شخص پرداخت می کند.وی ادامه داد: هزینه استفاده یک سال از محدوده طرح ترافیک در ساعات پیک حدود 8 میلیون تومان است.تصور ما این است که این رقم باعث کاهش تقاضا می شودوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر شورا عوارض را کاهش بدهد آیا اجرای این طرح مقرون به صرفه است، گفت: بنده نمی فهمم مقرون به صرفه چیست. درآمد این طرح اصلاً مهم نیست. برای میان روز نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک را 12 هزار تومان در نظر گرفتیم که نرخ پایینی است و ما برآورد کارشناسی مان این است که با این رقم می توانیم کاهش تقاضا را داشته باشیم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اگر شورای شهر اعلام کند 36 هزار تومان زیاد است و کمتر شود مشکلی که ایجاد می شود ترافیک و تقاضای زیاد ورود به طرح است. ما این پیش بینی را داریم که شورا یک نرخ پایه ای را بگذارد، برمبنای اینکه سطح تقاضای ورود به طرح ترافیک چقدر می شود. پورسیدآقایی با اشاره به اینکه شورای شهر می تواند با افزایش و کاهش نرخ ورود به طرح ترافیک تقاضا را مدیریت کند، گفت: جنبه درآمدی آن در حال حاضر مهم نیست بیشتر کنترل تقاضا برای ما مهم است وگرنه ما از خدا می خواهیم عوارض کمتری بگیریم ولی تقاضا بیشتر باشد.کارمند نباید با خودروی شخصی بیاید باید از حمل و نقل استفاده کندوی افزود: یک کارمند نباید با ماشین شخصی به محل کار خود بیاید و باید از حمل ونقل عمومی برای تردد خود استفاده کند.در توسعه مترو و اتوبوس جزء 10 شهربرتر دنیا هستیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چقدر سیستم حمل ونقل عمومی توسعه یافته است و پاسخگوی مردم است، گفت: قبول داریم که شبکه حمل ونقل عمومی تهران مطلوب نیست ولی بد هم نیست. شبکه اتوبوسرانی و مترو تهران جزو 10 شهر اول دنیا است و از این نظر وضعمان بد نیست که اعلام شود هیچ چیزی نداریم ولی کارمندی که می خواهد سر کار برود باید از حمل ونقل عمومی استفاده کند. بنده هم اگر با ماشین شخصی بیایم 30 دقیقه و اگر با اتوبوس به محل کار بروم 50 دقیقه در راه هستم.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چقدر مردم به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند و چقدر باید مسافت طی کنند تا به یک ایستگاه مترو و یا اتوبوس برسند؟ گفت: ما در حال حاضر در تمام معابر اصلی اتوبوس داریم و هیچ معبر اصلی در شهر تهران وجود ندارد که فاقد حمل ونقل عمومی باشد.کمبود واگن و اتوبوس داریموی ادامه داد: در حال حاضر کمبود اتوبوس و کمبود واگن وجود دارد که باید برطرف شود. ما یا باید همین طور بنشینیم و شعار بدهیم و بگوییم وظیفه ت است یا باید وارد عمل شویم و برای حل مشکلات راه حل های لازم را پیدا کنیم. مردم باید شهر را خودشان اداره کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است مردم هزینه شهر را بپردازند، گفت: شهر باید توسط خود مردم اداره شود و مردم در شهر مشارکت دارند. می توانیم غر بزنیم چرا ت پول نمی دهدپورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی ت هزینه های خود را پرداخت نمی کند و میزان بدهی ت به حمل ونقل عمومی در حال افزایش است چرا مردم باید هزینه شهر را بپردازند، گفت: ما می توانیم مانند سال های گذشته مقداری غر بزنیم، دعوا کنیم که ت چرا پول نمی دهد، ت هم بگوید کمبود منابع جاری دارم، پولی ندارم و همین وضع موجود ادامه پیدا می کند. نباید متکی به این باشیم که ت پول بدهدوی گفت: اگر وضع فعلی در حمل ونقل عمومی و ترافیک درست بود که مشکلی نداشتیم ما نباید متکی به این باشیم که ت پول حمل ونقل عمومی را پرداخت کند و مدیریت شهری و مردم کاری نداشته باشد و طرح ترافیک فعلی نیز به همین وضعیت باقی بماند. اگر این مدل ها کار کرده بود الان مسأله ما حل شده بود و شاهد این چنین ترافیکی در شهر نبودیم. طرح ترافیک جدید به مردم فشار نمی آورد؛ به مردم کمک می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر شهرداری تهران ارتباط خوبی با ت دارد و بهتر نیست مطالبات به حق مردم از ت دریافت شود و به مردم بیش از این فشار نیاوریم، گفت: اصلاً این کاری که انجام می شود فشار آوردن به مردم نیست بلکه کمک به مردم است. آیا ی که ماشین شخصی ندارد و با مترو و اتوبوس تردد می کند مردم نیستند؟ چرا باید آلودگی هوایی که خودروهای شخصی ایجاد می کنند را هزینه آن را ی بدهد که خودروی شخصی ندارد. وقتی که در کشورهای خارجی عوارض تعیین می شود مانند لندن، سنگاپور و دیگر ا منطق آن در دنیا می گوید که ماشین شخصی برای استفاده باید گران شود.پورسیدآقایی افزود: در حال حاضر حمل ونقل عمومی ما به خصوص مترو الان بهتر است یا 10 سال قبل؟ در حال حاضر ما دارای خطوط brt و خطوط مختلف مترو هستیم که حمل ونقل عمومی را نسبت به 10 سال گذشته بهتر کرده است ولی این تحلیل چرا صورت نمی گیرد که با این وضعیت سهم تردد ماشین های شخصی نیز افزوده شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وقتی خطوط مترو راه اندازی شده و واگن نداریم و تعداد اتوبوس در خطوط brt نیز کم است بنابراین مردم ترجیح می دهند از وسیله شخصی استفاده کنند تا اینکه در ازدحام مترو و اتوبوس بمانند، گفت: به هر حال وضع مترو ما نسبت به سال های گذشته بهتر شده است. استاندارد سرفاصله ورود قطار به داخل ایستگاه 2 تا 3 دقیقه است ولی در حال حاضر با سرفاصله 5 دقیقه این اتفاق می افتد. 1200 دستگاه اتوبوس نیز در سامانه brt شهر تهران در حال تردد است.سهم خودروهای شخصی در 10 سال گذشته افزایش یافتمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا سهم ماشین های شخصی در این سال ها علی رغم اینکه به حمل ونقل عمومی نیز توجه شده است بیشتر شده، گفت: تمام خطوط مترو را هم اگر تکمیل می کردیم و سرفاصله ورود قطار به ایستگاه هم به 2 دقیقه می رسید باز هم مردم از وسایل شخصی استفاده می د چرا که استفاده از خودروی شخصی در شهر ارزان است و تا وقتی که استفاده از خودروی شخصی ارزان است در صورتی که توسعه حمل ونقل عمومی نیز بیش از پیش انجام شود باز شهروندان از خودروی شخصی استفاده می کنند و این موضوع طبیعی است. پورسیدآقایی ادامه داد: 10 سال است حمل ونقل عمومی را توسعه می دهیم ولی در همه این مدت سهم ماشین های شخصی نیز هر سال نسبت به سال گذشته در سطح شهر افزایش یافته است و هر چقدر مسافر مترو و اتوبوس در این سال ها اضافه شده خودروهای شخصی نیز افزایش یافته است. استفاده از خودروی شخصی گران شودوی افزود: انجام دو اقدام موجب می شود که ترافیک در شهر کنترل شود و آن نیز توسعه حمل ونقل عمومی و گران استفاده از ماشین های شخصی در ترددهای روزانه است. بررسی کنید در تمامی ای دنیا بابت پارکینگ کنار خیابان چقدر از مردم هزینه دریافت می کنند و در خیلی از ای دنیا اجازه پارک بیش از دو ساعت در کنار خیابان داده نمی شود و در همان دو ساعت نیز به اندازه یک هفته پول پارکینگ ما را باید پرداخت کنند. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: مدام به دنبال ب درآمد نیستند و تفکر این است که ورود ماشین شخصی به سطح شهر را کم کنند. بنابراین باید فرهنگ سازی شود و کارمند نیز آموزش ببیند که با ماشین شخصی به سرکار خود نرود.پورسیدآقایی گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر از ماشین شخصی استفاده می کنیم برای شهر و مردم هزینه دارد و عوارض آن باید پرداخت شود. پولی که از محل دریافت عوارض از خودروهای شخصی دریافت می شود در راستای توسعه حمل ونقل عمومی باید هزینه شود و در این صورت وضعیت حمل ونقل عمومی نیز بهتر از گذشته خواهد شد. سهمیه دادن کلاً اشتباه استوی با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح حذف سهمیه نیست، گفت: هدف از اجرای طرح این است که یک روش منطقی و درست را برای طرح ترافیک داشته باشیم. سهمیه دادن کلاً اشتباه است نه اینکه بگوییم به جای اینکه این طرح را اجرایی کنیم سهمیه ها را نصف کنیم چرا که اصل موضوع غلط است. اینکه عده ای سهمیه داشته باشند و به طرح ترافیک وارد شوند غلط است و باید همه در مقابل ارائه طرح ترافیک ی ان دیده شوند یا باید بگوییم همه در طرح تردد داشته باشند یا بگوییم تنها عده ای استفاده کنند.چرا یک پزشک 2 میلیون در سال بدهد و یک مسافر کش روزی 40 هزار تومانمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: چرا باید فردی که شغلش پزشکی است و درآمد خوبی را دارد برای ورود به طرح ترافیک سهمیه داشته باشد و نهایتاً در سال 2 میلیون پرداخت کند ولی فردی که شغلش به دلیل بیکاری مسافرکشی است برای ورود به طرح ترافیک سهمیه نداشته باشد و روزانه 40 هزار تومان پرداخت کند.5 شنبه طرح ترافیک نداریمپورسیدآقایی افزود: در طرح ترافیک جدید افراد باید برای 280 روز از سال طرح یداری کنند و روزهای پنج شنبه طرح ترافیک لغو شده است و اگر می خواستیم فکر درآمد باشیم روزهای پنج شنبه را نیز تعطیل نمی کردیم و درآمد بیشتری ب می شد.زیرساخت های اجرا فراهم است، مشکلی نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در تهران زیرساخت های طرح ترافیک جدید وجود دارد، گفت: در سال های گذشته زیرساخت های وجود طرح ترافیک ایجاد شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد و ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد که این کمبودها نیز برطرف خواهد شد و به دوربین های شهر اضافه خواهد شد.دوربین اضافه می کنیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: منطقه زوج و فرد فعلی به دوربین مجهز است و تمامی معابر در این سال ها چه شده است و تمامی دوربین ها تنظیم شده بنابراین زیرساخت های لازم را برای اجرای طرح ترافیک جدید داریم. پورسیدآقایی گفت: اینکه برخی از افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد پلاک های خود را مخدوش می کنند نشان می دهد که زیرساخت های ما کامل است و آنها مجبور می شوند برای اینکه پلاک هایشان خوانده نشود نسبت به مخدوش پلاک اقدام می کنند.عدم تصویب طرح جدید چیز عجیبی است/در صورت عدم تصویب طرح برنامه ای نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر این طرح تصویب نشود چه برنامه ای برای طرح ترافیک در شهر تهران دارید، گفت: ما پایه را بر این گذاشتیم که این طرح تصویب می شود و دلیلی بر عدم تصویب آن وجود ندارد و اگر این طرح به تصویب نرسید آن موقع در موردش فکر می کنیم که چه اقدام جایگزینی باید صورت بگیرد ولی در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم. چطور آرم طرح ترافیک جدید بگیریمپورسیدآقایی درباره نحوه ثبت نام آرم طرح ترافیک گفت: شهروندان متقاضی یک حساب کاربری در سایت شهرداری باز می کنند و کارتی برای ورود به محدوده طرح ترافیک دریافت می کنند که هر موقع ورود داشته باشند از شارژ آن کارت کم می شود. اگر طرح جدید ش ت بخورد مسئولیتش را قبول می کنمپورسیدآقایی گفت: من اگر اقدامی را انجام می دهم مسئولیت آن را باید بپذیرم و اگر این طرح هم ش ت بخورد قطعاً مسئولیت آن را خواهم پذیرفت. در حال حاضر وقت آزمون و خطا نیست و اگر به این طرح یقین نداشتم اجرایی نمی . وی افزود: اگر قرار باشد به جلو حرکت نکنیم و همان روش قدیمی را پیش ببریم فرق شهردار جدید با شهردار قدیم چیست؟ بنابراین باید اتفاقات جدی تر و مهمتری رخ بدهد تا شرایط شهرمان بهتر شود.در صورت عدم تصویب به مانند گذشته سهیمه نمی دهیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر مصوب نشود تصمیمی گرفته نشده که چه اقدام دیگری باید صورت بگیرد و به احتمال زیاد مانند قبل سهمیه ای را برای طرح ترافیک نخواهیم داشت و اگر این طرح تصویب نشود چیز عجیبی است.پورسیدآقایی بیان داشت: در صورتی که شورای شهر به طرح ترافیک جدید رأی ندهند باید لایحه دیگری ارائه دهیم ولی قطعاً به وضعیت قبل در طرح ترافیک باز نخواهیم گشت. با پلیس حرف زدم گفتن مخالف طرح جدید نیستد/پلیس مصاحبه خود با خبرنگاران را تکذیب کردوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مخالفت پلیس در اجرای طرح جدید ترافیک و اعلام اینکه پلیس آمادگی لازم را ندارد، گفت: با پلیس قبلاً مذاکرات لازم صورت گرفته است و درباره این گفت وگو با رئیس پلیس راهور تهران صحبت که این موضوع را که گفته بودند ابهاماتی این طرح دارد را تکذیب د و قرار بود در این خصوص مصاحبه کند که نکرد ولی گفت چنین حرفی را نزده است و گفتند که همان طور که کلیت آن در شورا بحث شده است این طرح را قبول داریم ولی در جزئیات ابهاماتی وجود دارد که باید مشخص شود.رئیس پلیس راهور گفت کلیات را قبول دارد/پلیس تاییدیه اجرای طرح را دادمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: حداقل بعد از تماس بنده با آقای مهماندار عدم آمادگی برای اجرای طرح را تکذیب کرد و اعلام کرد کلیات را قبول دارم. بنابراین هم پلیس و هم وزارت کشور برای این طرح تأییدیه لازم را دادند. پورسیدآقایی گفت: کلیات این طرح در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت کشور و پلیس مطرح شده است و در خصوص بعضی از موارد نکته نظراتی را داشتند که باید بررسی شود به عنوان مثال وزارت کشور پیشنهادی داده که کلاً ورود خودروهایی که معاینه فنی ویژه ندارند در محدوده طرح ترافیک تردد نداشته باشند که البته این در حد یک پیشنهاد است و باید بیشتر بررسی شود ولی در شهرداری پیشنهاد این است که خودروهایی که معاینه فنی عادی نیز دارند اجازه داشته باشند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند و به خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند 20 درصد تخفیف داده شود.در محدوده سفید زندگی می کنم و ماشینم کمری استوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در کدام یک از محدوده های تهران زندگی می کنید، گفت: در محدوده سفید زندگی می کنم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری که ماشین شخصی شما چیست؟ گفت: تویوتا کمره ای 2007 که هیبریدی نیست و با بنزین کار می کن.پورسیدآقایی با بیان اینکه ماشینم دودزا نیست، گفت: ماشین بنده دودزا نیست و هر دفعه معاینه فنی لازم را دریافت .نیسان و پژو ماشین های بدون طرح فرزندان آقای معاونوی درباره خودروی شخصی فرزندانش نیز گفت: فرزندانم ماشین های مختلفی مانند پژو 206، نیسان و مزدا دارند و طرح ترافیک ندارند اگر می خواستم تو این 4 ماه به آنها طرح می دادم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا برای ورود به محدوده طرح ترافیک از ماشین شخصی استفاده خواهید کرد یا از ماشین اداره، گفت: قطعاً با ماشین اداره تردد می کنم و ماشین شخصی ام نه طرح و نه کارت دارد و مابقی خانواده ام هم طرح و یا کارت ورود به طرح ترافیک ندارند. شهرداری باید عوارض ماشین اداری مدیرانش را بدهدپورسیدآقایی با بیان اینکه برای ماشین اداره باید 8 میلیون و صد هزار تومان برای ورود به طرح پرداخت می کنیم، گفت: این هزینه را باید اداره پرداخت کند و بخش عمده ای از مدیران شهرداری با ماشین های شخصی تردد نمی کنند و اگر مدیران با ماشین های شخصی خود ترددی داشته باشند باید هزینه طرح را خودشان پرداخت کنند ولی معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری ماشین در اختیار دارند و طبیعتاً هزینه های آن را باید شهرداری پرداخت کند که البته 200 نفر از مدیران در این رده قرار دارند. تعداد خبرنگاران خیلی بیشتر از سهیمه ای است که به آنها می دهندوی درباره تخفیف هایی که به بعضی از اقشار خاص مانند جانبازان، معلولین و خبرنگاران برای طرح ترافیک ارائه می شد، گفت: سال گذشته این اقشار به مساوات و عد از طرح ترافیک استفاده ن د.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: جانبازان خیلی بیشتر از سهمیه ای هستند که برای آرم طرح ترافیک به آنها داده ایم و خبرنگاران نیز همین طور. پورسیدآقایی افزود: در لایحه ای که برای طرح ترافیک جدید ارائه شده است قرار شده اقشار خاص به صورت نیم بها از طرح ترافیک استفاده کنند و درباره خاص جانبازان نیز وظیفه ت است که تمهیدات رایگان بودن آرم طرح ترافیک را ایجاد کنند و آن 50 درصد را باید ت برای جانبازان پرداخت کند.باید مشخص شود طرف واقعا خبرنگار استوی ادامه داد: خبرنگار نیز باید مشخص شود که شغلش خبرنگاری است نه اینکه به عنوان وقت در این شغل فعالیت کند و مرجع تشخیص خبرنگار نیز یا می تواند وزارت ارشاد و یا بیمه آنها باشد.عده ای به اسم خبرنگار طرح خبرنگاری می گرفتندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در سال های گذشته بعضی از افرادی که آرم طرح ترافیک خبرنگاری دریافت د دارای شغل خبرنگاری نبودند.من بازنشسته نیستم/27 سال خدمتموی درباره انتقادهایی که به مدیران بازنشسته در شهرداری تهران می شود، گفت: بنده هنوز بازنشسته نشده ام و تاکنون 27 یا 28 سال سابقه کار داشتم و حداقل تا 35 سالگی می توانم فعالیت کنم. توضیحات اقای معاون در خصوص استعفایش از راه آهن؛ قربانی نشدممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص استعفایش از راه آهن، گفت: بنده برخلاف آنچه که اعلام می کنند قربانی نشدم و بارها در این خصوص توضیح دادم که حرف های بی ربطی است. انتهای پیام/-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با فارس، درباره جزییات اجرای طرح ترافیک جدید در شهر تهران، اظهار داشت: حکایت ما آن فردی است که همه کشتی هایش را آتش زد و غرق کرد، بعد گفت یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو برویم. آلودگی و ترافیک 2 مشکل کلیدی شهروی ادامه داد: در نظرسنجی ها و افکارسنجی هایی که صورت گرفت مردم تهران دو دغدغه اصلی ترافیک و آلودگی هوا را داشتند که دیگر مسائل مربوط به شهر تهران با اختلاف زیادی نسبت به این دو مساله قرار می گیرد و بنابراین طبیعی است که شهرداری تهران و مدیریت شهری برای حل این دو معضل پایه گذاری های لازم را انجام بدهد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: با توجه به وضعیت اضطراری ترافیک و آلودگی هوا این دو موضوع را در اولویت قرار داده ایم چرا که رفع آلودگی هوا به ترافیک پیوسته است ولی وماً یکی نیستند. در موضوع آلودگی هوا غیر از بحث ترافیک مسائل دیگری نیز مطرح است. استارت طرح ترافیک فعلی کلید خوردپورسیدآقایی، گفت: برای اجرای طرح جدید ترافیک در تهران با توجه به اینکه از قبل مطالعات زیادی در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفته بود و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته بودند ما نیز بررسی های لازم را در این خصوص انجام دادیم و زمینه اصلاح طرح ترافیک فعلی کلید خورد. از قبل مطالعات صورت گرفته بودوی با اشاره به اینکه هیچ وقت مطالعات صورت گرفته درباره موضوع طرح ترافیک اجرایی نشده بود، گفت: در گذشته بیشتر مطالعات این اصلاح صورت گرفته بود ولی به مرحله اجرا نرسیده بود. بنابراین پس از اخذ مطالعات لازم یک تیم اجرایی مربوط به این کار گذاشتیم تا این مطالعات را تبدیل به اجرا کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت:نخستین گام در اجرای طرح جدید ترافیک این بود که نظر شهرداری و شورای شهر و همین طور تیم مدیریت شهری با این طرح جمع شود که آیا مایل هستند طرح ترافیک جدید را اجرایی کنند؟وی ادامه داد: اولین گام در این موضوع برداشته شد و رایزنی ها با شورای شهر و معاونین شهردار انجام شد و بر اساس تاکیدات شهردار تهران مشخص شد که شهرداری آمادگی لازم را در این خصوص دارد.عوارض تردد در نقاط مختلف شهر متفاوت استمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: پس از آنکه مطالعات نهایی به پایان رسید و وارد مراحل اجرایی آن شدیم دیدیم که را ار درست و منطقی که همه جا استفاده می کنند این است که عوارض برای ورود به محدوده های ترافیکی در رینگ های مختلف وضع کنیم و آن را دنبال کنیم. طرح زوج و فرد اثر خود را از دست داده استپورسیدآقایی افزود: طرح زوج و فرد نیز در خیلی از کشورها به انواع دیگری اجرا شده بود که ش ت خورده و مطالعات نیز نشان می داد که طرح زوج و فرد فقط در اوایل آلودگی هوا اثر خوبی داشته است ولی بعدها میزان اثرگذاری خود را از دست داده است و در موضوع مساله ترافیک با زوج و فرد خودروها به تنهایی نمی توان این معضل را حل کرد. وی افزود: مجموع این اقدامات به این سمت رفت که طرح جدیدی را تهیه کنیم و ارائه دهیم تا هم نسبت به کاهش آلودگی هوا و هم ترافیک در شهر تهران اقدامات لازم صورت گرفته باشد و تمامی شهروندان نیز بتوانند به صورت عادلانه از تردد در شهر بهره مند شوند.قیمت ها اعلام شده پیشنهادی است/ قیمت نهایی طرح ترافیک را شورا تعیین می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که در خصوص طرح جدید گزارشی به آنها ارائه نشده است و باید این طرح در شورای شهر به تصویب برسد و نرخ گذاری آن انجام شود، گفت: حق با اعضای شورای شهر است چرا که ملاک تنظیم قیمت با شورای شهر است و ما در همه مصاحبه ها اعلام کرده ایم این قیمت های اعلام شده کارشناسی است و پیشنهاد آن را داده ایم و در هر صورت این گزارش های قیمت گذاری به شورای شهر ارائه می شود و شورا تصمیم نهایی را در این خصوص خواهد گرفت. کمیسیون حمل و نقل شورا در جریان جزییات کامل طرح استپورسیدآقایی ادامه داد: کمیسیون حمل ونقل شورای شهر نیز در جلسات بررسی طرح ترافیک جدید حضور داشته است و در خصوص قیمت ها و دیگر موارد مربوط به این طرح نظرهای کارشناسی خود را ارائه داده است و در جزئیات کامل این طرح قرار گرفتند. طرح جدید هنوز نهایی نشده است/برخی اعضا در جریان طرح نیستندوی گفت: در جلساتی که با حضور آقایان علیخانی و حبیب زاده از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد جزئیات طرح را کاملاً ارائه کرده ایم و طبیعی است که تا طرح کامل نشود آن را به شورا ارسال نخواهیم کرد و همه اعضا تا قبل از ارسال طرح در جریان موضوعات مختلف این طرح قرار ندارند و اگر دوستان شورا از کمیته حمل ونقل پیگیری کنند اطلاع رسانی لازم ارائه خواهد شد.اول اجازه ت بعد ارسال به شورامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح به صحن علنی شورای شهر ارائه خواهد شد، گفت: ما در ابتدا باید مصوبه شورای عالی ترافیک تهران را درباره این طرح اخذ کنیم و بر اساس آن مصوبه طرح را به شورای شهر ارائه کنیم. شورای عالی ترافیک با کلیات طرح موافق استپورسیدآقایی ادامه داد: شورای عالی ترافیک نیز پیشنهاداتی را درباره طرح جدید ترافیک ارائه دادند و در جلسات نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و موافقت کلی خود را درباره این طرح ارائه د. شورا با کلیات طرح جدید ترافیک موافق استوی بیان داشت: قبل از اینکه اجرای این طرح را رسانه ای کنیم هم با کمیته حمل ونقل شورا و هم با شورای عالی ترافیک تهران کلیات این طرح را مطرح کردیم و تایید لازم را دریافت کردیم.طرح دریافت عوارض از کل شهر رد شدمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با اجرای طرح ترافیک جدید به دنبال درآمدزایی هستید این در حالی است که در سال های گذشته درآمد فروش طرح ترافیک 350 میلیارد تومان و گفته می شود با اجرای طرح میزان درآمد رشد چشمگیری می یابد، گفت: عده ای طرحی را مطرح کرده بودند که به جای اینکه طرح ترافیک را اصلاح کنیم کل شهر و معابر شهر را قیمت گذاری و از آن عوارض بگیریم که ما با این طرح مخالف بودیم و توضیحات فنی لازم را نیز ارائه دادیم. پورسیدآقایی ادامه داد: برای اینکه کل شهر و معابر آن را قیمت گذاری کنیم و عوارض بگیریم نه از نظر فنی این آمادگی را داریم و نه این اقدام رایج است و چنین چیزی شدنی نیست بنابراین این طرح رد شد.طرح جدید ارزان تر از طرح قدیم/سهمیه بگیران را حذف می کنیموی بیان داشت: طرح ترافیک فعلی که در حال اجرا است اجازه می دهد صد هزار خودرو طرح ویژه داشته باشند و با پرداخت هزینه ای به مدت یک سال در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. ولی در طرح جدید پولی که از مردم دریافت خواهیم کرد نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. در گذشته پولی که برای یک روز تردد در طرح ترافیک پرداخت می شد 40 هزار تومان بود در صورتی که در طرح جدید بین 12 تا 36 هزار تومان است. معلوم نیست دارندگان طرح در گذشته چقدر از طرح جدید استفاده کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: درآمدهای طرح ترافیک جدید منوط به این است که چقدر مردم تقاضای استفاده از طرح ترافیک را داشته باشند و آن صد هزار خودرویی که به صورت سالانه طراح یداری می د چقدر در طرح جدید استفاده خواهند کرد. طرح جدید حدود 150 میلیارد افزایش درآمد داردپورسیدآقایی ادامه داد: برآورد ما این است که درآمدهای از این بخش از 350 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش یابد و ممکن نیز است که این عدد کاهش یابد. بنابراین به جای اینکه رقمی درج کنیم در پیش بینی در لایحه بحث علمی در نظر گرفته شده است که تمام درآمد حاصل از این طرح به حمل ونقل عمومی شهر اختصاص یابد و مشخصاً نیز تا سقف هزار دستگاه اتوبوس و 140 واگن مترو یداری شود. وی افزود: بنابراین هر چقدر این طرح درآمد داشته باشد بدون اینکه ترافیک بیشتری ایجاد شود به نفع حمل ونقل عمومی نیز خواهد بود.چه تضمینی وجود دارد که پول حاصل از طرح جدید د رحمل و نقل استفاده شود؟معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پول ها به خزانه واریز می شود و چه تضمینی وجود دارد که این پول در حمل ونقل عمومی استفاده شود، گفت: هنگامی که مصوبه این طرح در شورا به تصویب برسد این موضوع قانون خواهد شد و ا ام قانونی دارد که درآمدهای این بخش فقط در حمل ونقل عمومی که از اولویت های شهر نیز است هزینه شود. پورسیدآقایی افزود: تمامی پول های شهر به خزانه شهرداری واریز می شود و بر اساس قانون مشخص می شود که چه بخشی از این پول ها در چه زمینه ای باید ج شود.وی گفت: البته اختیارات قانونی نیز وجود دارد که با تصویب شورای شهر بخشی از درآمدهای شهرداری که در خزانه وجود دارد به موضوعات خاص اختصاص یابد ولی طبیعتاً شهرداری این موضوع را رعایت خواهد کرد و ما نیز برای توسعه حمل ونقل عمومی به بودجه آن نیاز داریم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که باید بودجه سال 97 شهرداریدر حال بسته شدن است و هنوز طرح ترافیک جدید تعیین تکلیف نشده است، گفت: شهرداری به صورت کلی پیشنهادی را به شورا ارائه داده است و پس از تصویب این طرح تبصره و اصلاحیه لازم را ارائه خواهیم داد ولی در حال حاضر پیشنهاد داده ایم بودجه معاونت حمل ونقل و ترافیک مانند سال قبل پیش بینی شود و هر چه بیش از آن به دست می آید صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود.هدف درآمدزایی نیست ولی اگر درآمدی ب شود برایش برنامه داریمپورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که این طرح در راستای درآمدزایی است، گفت: هدف این طرح درآمدزایی نیست ولی طبیعتاً اگر درآمد خاصی را ب کرد ج حمل ونقل عمومی خواهد شد.روزانه بیش از 25 هزار نفر بیشتر آرم آزاد نمی ندوی در پاسخ به پرسشی آیا زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است و همچنین آیا تا ی های اینترنتی نوظهور که متقاضی آرم هستند اجازه می دهد دیگر شهروندان نیز از طرح ترافیک استفاده کنند؟، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته کل متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک در سال جاری بیش از 25 هزار خودرو در روز نیست. اگر همین الان اعلام کنیم که طرح روزانه آزاد است و مردم می توانند یداری کنند و برای یک هفته سقف را برداریم خواهیم دید که روزانه بیش از 25 هزار طرح یداری نخواهد شد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: مطالعات ما نشان داده است که 25 هزار متقاضی آزاد برای اینکه 40 هزار تومان بابت طرح پرداخت کنند بیشتر نداریم و در سال آینده این رقم نیز به 36 هزار تومان کاهش خواهد یافت.پورسیدآقایی افزود: این 25 هزار نفر نیز در صورتی که به جای طرح ترافیک صبح طرح ترافیک بعدازظهر را یداری کنند می توانند به جای 36 هزار تومان یک سوم آن را پرداخت کنند.تعداد خودروهای ورودی مانند قبل است و افزایش نداریموی با اشاره به اینکه در مجموع افزایش تقاضا نخواهیم داشت، گفت: در متن مصوبه طرح ترافیک جدید قید شده است که تحت هیچ شرایطی تعداد خودروی ورودی به طرح در ساعات اوج بیشتر از وضعیت فعلی نباشد. ساعت پیک ترافیک در تهران مشخص است از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح با توجه به مسیر ورودی ترافیک بیشتر و مسیر وجی ترافیک کمتری را دارد. دلایل معاون شهردار مبنی بر اینکه این طرح ترافیک نمی کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: صبح ها مبادی ورودی به شهر دارای ترافیک سنگین است و بعدازظهرها وج از شهر ترافیک دارد. بنابراین در طرح جدید نیز ترافیک جدیدی ایجاد نمی شود. پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساعت پیک ترافیک مشخص است و با طرحی که پیشنهاد داده شده ترافیک در ساعات میانی شهر نیز اتفاق می افتد، گفت: پیش فرض این است که ترافیک صبح بر سر جای خود باقی بماند و ممکن است وسط روز نیز تقاضای جدیدی برای تردد ایجاد شود ولی قطعاً بخشی از ترافیک صبح از بین می رود و افرادی که در گذشته از ابتدای صبح در طرح ترافیک حضور پیدا می د با توجه به اینکه ساعت های مختلفی می توانند از طرح استفاده کنند قطعاً در ساعت هایی حضور خواهند یافت که هزینه کمتری را بدهند. بنابراین شاهد کاهش ترافیک صبحگاهی خواهیم بود. اگر طرح درست اجرا شود ترافیک نداریموی بیان داشت: کلیت طرح ترافیک جدید بر اساس زمان و ساعت حضور در طرح است اگر این کلیت درست اجرا شود قطعاً شاهد بار ترافیکی خواهیم بود البته در ساعت های میانی نیز ترافیک کمی افزایش خواهد یافت. در نیمه دوم سال نیز ساعات اوج ترافیک با نیمه اول سال متفاوت است و در آن زمان می توانیم ترافیک را با نیم ساعت مدیریت کنیم. ترافیک کاملا نمایی استوی بیان داشت: ترافیک کاملاً نمایی است اگر 10 درصد ترافیک کاهش یابد متوسط سرعت 30 درصد افزایش پیدا می کند. هنگامی که طرح زوج و فرد از در منازل اجرایی می شود برآورد این است که تعداد خودروهای کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند اما بر اساس آماری که دوربین های ما ثبت کرده اند 8.5 درصد خودروها در ورودی مناطق پرترافیک کاهش یافته است و خ مربوط به خارج از محدوده طرح ترافیک بوده است. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: کاهش تردد 8.5 درصدی ترافیک را می تواند روان کند و ما هر طرحی را بگذاریم که بتواند بین 10 تا 20 درصد صبح یا بعدازظهر تردد خودرو را کاهش دهیم شاهد ترافیک روان خواهیم بود.شلوغ تر شدن معابر در ساعات میانیپورسیدآقایی افزود: در صورتی که ترافیک صبح و بعدازظهر روان تر شود با طرح جدید ترافیک ممکن است در ساعات میانی معابر و خیابان های شهر شلوغ تر باشد و نهایتاً با این روش کنترل تقاضا را خواهیم داشت. اگر این عوارض باعث شود مردم بیشتر در محدوده طرح تردد کنند قیمت ها را اصلاح می کنیموی افزود: اگر عوارض و قیمت جوابگوی کنترل و تقاضا نباشد شورای شهر می تواند با بررسی گزارش ها نسبت به اصلاح قیمت عوارض اقدام کند و اگر تقاضای ورود خودروهای شخصی بیش از حد افزایش یافت قیمت پایه را افزایش خواهد داد. بازی با قیمت عوارض و کنترل تقاضامعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: اگر ما قیمت عوارض را رایگان کنیم همه در محدوده طرح ترافیک حضور پیدا خواهند کرد و اگر قیمت عوارض را بیش از حد بالا ببریم ی نمی تواند بیاید و خلوت می شود. با بازی با قیمت عوارض می توانیم میزان تقاضا را کنترل کنیم. هزینه 8 میلیونی برای یک سال تردد در ساعات پیک/ماشین های شهرداری هم باید عوارض بدهندپورسیدآقایی با تاکید بر این موضوع که باید ماشین های شهرداری هم عوارض بدند گفت: ماشین های شهرداری هم باید عوارض پرداخت کنند و اگر ماشین اداره باشد اداره پول را می دهد، ماشین شخصی نیز باشد خود شخص پرداخت می کند.وی ادامه داد: هزینه استفاده یک سال از محدوده طرح ترافیک در ساعات پیک حدود 8 میلیون تومان است.تصور ما این است که این رقم باعث کاهش تقاضا می شودوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر شورا عوارض را کاهش بدهد آیا اجرای این طرح مقرون به صرفه است، گفت: بنده نمی فهمم مقرون به صرفه چیست. درآمد این طرح اصلاً مهم نیست. برای میان روز نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک را 12 هزار تومان در نظر گرفتیم که نرخ پایینی است و ما برآورد کارشناسی مان این است که با این رقم می توانیم کاهش تقاضا را داشته باشیم. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اگر شورای شهر اعلام کند 36 هزار تومان زیاد است و کمتر شود مشکلی که ایجاد می شود ترافیک و تقاضای زیاد ورود به طرح است. ما این پیش بینی را داریم که شورا یک نرخ پایه ای را بگذارد، برمبنای اینکه سطح تقاضای ورود به طرح ترافیک چقدر می شود. پورسیدآقایی با اشاره به اینکه شورای شهر می تواند با افزایش و کاهش نرخ ورود به طرح ترافیک تقاضا را مدیریت کند، گفت: جنبه درآمدی آن در حال حاضر مهم نیست بیشتر کنترل تقاضا برای ما مهم است وگرنه ما از خدا می خواهیم عوارض کمتری بگیریم ولی تقاضا بیشتر باشد.کارمند نباید با خودروی شخصی بیاید باید از حمل و نقل استفاده کندوی افزود: یک کارمند نباید با ماشین شخصی به محل کار خود بیاید و باید از حمل ونقل عمومی برای تردد خود استفاده کند.در توسعه مترو و اتوبوس جزء 10 شهربرتر دنیا هستیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چقدر سیستم حمل ونقل عمومی توسعه یافته است و پاسخگوی مردم است، گفت: قبول داریم که شبکه حمل ونقل عمومی تهران مطلوب نیست ولی بد هم نیست. شبکه اتوبوسرانی و مترو تهران جزو 10 شهر اول دنیا است و از این نظر وضعمان بد نیست که اعلام شود هیچ چیزی نداریم ولی کارمندی که می خواهد سر کار برود باید از حمل ونقل عمومی استفاده کند. بنده هم اگر با ماشین شخصی بیایم 30 دقیقه و اگر با اتوبوس به محل کار بروم 50 دقیقه در راه هستم.پورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چقدر مردم به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند و چقدر باید مسافت طی کنند تا به یک ایستگاه مترو و یا اتوبوس برسند؟ گفت: ما در حال حاضر در تمام معابر اصلی اتوبوس داریم و هیچ معبر اصلی در شهر تهران وجود ندارد که فاقد حمل ونقل عمومی باشد.کمبود واگن و اتوبوس داریموی ادامه داد: در حال حاضر کمبود اتوبوس و کمبود واگن وجود دارد که باید برطرف شود. ما یا باید همین طور بنشینیم و شعار بدهیم و بگوییم وظیفه ت است یا باید وارد عمل شویم و برای حل مشکلات راه حل های لازم را پیدا کنیم. مردم باید شهر را خودشان اداره کنندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است مردم هزینه شهر را بپردازند، گفت: شهر باید توسط خود مردم اداره شود و مردم در شهر مشارکت دارند. می توانیم غر بزنیم چرا ت پول نمی دهدپورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی ت هزینه های خود را پرداخت نمی کند و میزان بدهی ت به حمل ونقل عمومی در حال افزایش است چرا مردم باید هزینه شهر را بپردازند، گفت: ما می توانیم مانند سال های گذشته مقداری غر بزنیم، دعوا کنیم که ت چرا پول نمی دهد، ت هم بگوید کمبود منابع جاری دارم، پولی ندارم و همین وضع موجود ادامه پیدا می کند. نباید متکی به این باشیم که ت پول بدهدوی گفت: اگر وضع فعلی در حمل ونقل عمومی و ترافیک درست بود که مشکلی نداشتیم ما نباید متکی به این باشیم که ت پول حمل ونقل عمومی را پرداخت کند و مدیریت شهری و مردم کاری نداشته باشد و طرح ترافیک فعلی نیز به همین وضعیت باقی بماند. اگر این مدل ها کار کرده بود الان مساله ما حل شده بود و شاهد این چنین ترافیکی در شهر نبودیم. طرح ترافیک جدید به مردم فشار نمی آورد؛ به مردم کمک می کندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر شهرداری تهران ارتباط خوبی با ت دارد و بهتر نیست مطالبات به حق مردم از ت دریافت شود و به مردم بیش از این فشار نیاوریم، گفت: اصلاً این کاری که انجام می شود فشار آوردن به مردم نیست بلکه کمک به مردم است. آیا ی که ماشین شخصی ندارد و با مترو و اتوبوس تردد می کند مردم نیستند؟ چرا باید آلودگی هوایی که خودروهای شخصی ایجاد می کنند را هزینه آن را ی بدهد که خودروی شخصی ندارد. وقتی که در کشورهای خارجی عوارض تعیین می شود مانند لندن، سنگاپور و دیگر ا منطق آن در دنیا می گوید که ماشین شخصی برای استفاده باید گران شود.پورسیدآقایی افزود: در حال حاضر حمل ونقل عمومی ما به خصوص مترو الان بهتر است یا 10 سال قبل؟ در حال حاضر ما دارای خطوط brt و خطوط مختلف مترو هستیم که حمل ونقل عمومی را نسبت به 10 سال گذشته بهتر کرده است ولی این تحلیل چرا صورت نمی گیرد که با این وضعیت سهم تردد ماشین های شخصی نیز افزوده شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وقتی خطوط مترو راه اندازی شده و واگن نداریم و تعداد اتوبوس در خطوط brt نیز کم است بنابراین مردم ترجیح می دهند از وسیله شخصی استفاده کنند تا اینکه در ازدحام مترو و اتوبوس بمانند، گفت: به هر حال وضع مترو ما نسبت به سال های گذشته بهتر شده است. استاندارد سرفاصله ورود قطار به داخل ایستگاه 2 تا 3 دقیقه است ولی در حال حاضر با سرفاصله 5 دقیقه این اتفاق می افتد. 1200 دستگاه اتوبوس نیز در سامانه brt شهر تهران در حال تردد است.سهم خودروهای شخصی در 10 سال گذشته افزایش یافتمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا سهم ماشین های شخصی در این سال ها علی رغم اینکه به حمل ونقل عمومی نیز توجه شده است بیشتر شده، گفت: تمام خطوط مترو را هم اگر تکمیل می کردیم و سرفاصله ورود قطار به ایستگاه هم به 2 دقیقه می رسید باز هم مردم از وسایل شخصی استفاده می د چرا که استفاده از خودروی شخصی در شهر ارزان است و تا وقتی که استفاده از خودروی شخصی ارزان است در صورتی که توسعه حمل ونقل عمومی نیز بیش از پیش انجام شود باز شهروندان از خودروی شخصی استفاده می کنند و این موضوع طبیعی است. پورسیدآقایی ادامه داد: 10 سال است حمل ونقل عمومی را توسعه می دهیم ولی در همه این مدت سهم ماشین های شخصی نیز هر سال نسبت به سال گذشته در سطح شهر افزایش یافته است و هر چقدر مسافر مترو و اتوبوس در این سال ها اضافه شده خودروهای شخصی نیز افزایش یافته است. استفاده از خودروی شخصی گران شودوی افزود: انجام دو اقدام موجب می شود که ترافیک در شهر کنترل شود و آن نیز توسعه حمل ونقل عمومی و گران استفاده از ماشین های شخصی در ترددهای روزانه است. بررسی کنید در تمامی ای دنیا بابت پارکینگ کنار خیابان چقدر از مردم هزینه دریافت می کنند و در خیلی از ای دنیا اجازه پارک بیش از دو ساعت در کنار خیابان داده نمی شود و در همان دو ساعت نیز به اندازه یک هفته پول پارکینگ ما را باید پرداخت کنند. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: مدام به دنبال ب درآمد نیستند و تفکر این است که ورود ماشین شخصی به سطح شهر را کم کنند. بنابراین باید فرهنگ سازی شود و کارمند نیز آموزش ببیند که با ماشین شخصی به سرکار خود نرود.پورسیدآقایی گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر از ماشین شخصی استفاده می کنیم برای شهر و مردم هزینه دارد و عوارض آن باید پرداخت شود. پولی که از محل دریافت عوارض از خودروهای شخصی دریافت می شود در راستای توسعه حمل ونقل عمومی باید هزینه شود و در این صورت وضعیت حمل ونقل عمومی نیز بهتر از گذشته خواهد شد. سهمیه دادن کلاً اشتباه استوی با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح حذف سهمیه نیست، گفت: هدف از اجرای طرح این است که یک روش منطقی و درست را برای طرح ترافیک داشته باشیم. سهمیه دادن کلاً اشتباه است نه اینکه بگوییم به جای اینکه این طرح را اجرایی کنیم سهمیه ها را نصف کنیم چرا که اصل موضوع غلط است. اینکه عده ای سهمیه داشته باشند و به طرح ترافیک وارد شوند غلط است و باید همه در مقابل ارائه طرح ترافیک ی ان دیده شوند یا باید بگوییم همه در طرح تردد داشته باشند یا بگوییم تنها عده ای استفاده کنند.چرا یک پزشک 2 میلیون در سال بدهد و یک مسافر کش روزی 40 هزار تومانمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: چرا باید فردی که شغلش پزشکی است و درآمد خوبی را دارد برای ورود به طرح ترافیک سهمیه داشته باشد و نهایتاً در سال 2 میلیون پرداخت کند ولی فردی که شغلش به دلیل بیکاری مسافرکشی است برای ورود به طرح ترافیک سهمیه نداشته باشد و روزانه 40 هزار تومان پرداخت کند.5 شنبه طرح ترافیک نداریمپورسیدآقایی افزود: در طرح ترافیک جدید افراد باید برای 280 روز از سال طرح یداری کنند و روزهای پنج شنبه طرح ترافیک لغو شده است و اگر می خواستیم فکر درآمد باشیم روزهای پنج شنبه را نیز تعطیل نمی کردیم و درآمد بیشتری ب می شد.زیرساخت های اجرا فراهم است، مشکلی نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در تهران زیرساخت های طرح ترافیک جدید وجود دارد، گفت: در سال های گذشته زیرساخت های وجود طرح ترافیک ایجاد شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد و ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد که این کمبودها نیز برطرف خواهد شد و به دوربین های شهر اضافه خواهد شد.دوربین اضافه می کنیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: منطقه زوج و فرد فعلی به دوربین مجهز است و تمامی معابر در این سال ها چه شده است و تمامی دوربین ها تنظیم شده بنابراین زیرساخت های لازم را برای اجرای طرح ترافیک جدید داریم. پورسیدآقایی گفت: اینکه برخی از افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد پلاک های خود را مخدوش می کنند نشان می دهد که زیرساخت های ما کامل است و آنها مجبور می شوند برای اینکه پلاک هایشان خوانده نشود نسبت به مخدوش پلاک اقدام می کنند.عدم تصویب طرح جدید چیز عجیبی است/در صورت عدم تصویب طرح برنامه ای نداریموی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر این طرح تصویب نشود چه برنامه ای برای طرح ترافیک در شهر تهران دارید، گفت: ما پایه را بر این گذاشتیم که این طرح تصویب می شود و دلیلی بر عدم تصویب آن وجود ندارد و اگر این طرح به تصویب نرسید آن موقع در موردش فکر می کنیم که چه اقدام جایگزینی باید صورت بگیرد ولی در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم. چطور آرم طرح ترافیک جدید بگیریمپورسیدآقایی درباره نحوه ثبت نام آرم طرح ترافیک گفت: شهروندان متقاضی یک حساب کاربری در سایت شهرداری باز می کنند و کارتی برای ورود به محدوده طرح ترافیک دریافت می کنند که هر موقع ورود داشته باشند از شارژ آن کارت کم می شود. اگر طرح جدید ش ت بخورد مسئولیتش را قبول می کنمپورسیدآقایی گفت: من اگر اقدامی را انجام می دهم مسئولیت آن را باید بپذیرم و اگر این طرح هم ش ت بخورد قطعاً مسئولیت آن را خواهم پذیرفت. در حال حاضر وقت آزمون و خطا نیست و اگر به این طرح یقین نداشتم اجرایی نمی . وی افزود: اگر قرار باشد به جلو حرکت نکنیم و همان روش قدیمی را پیش ببریم فرق شهردار جدید با شهردار قدیم چیست؟ بنابراین باید اتفاقات جدی تر و مهمتری رخ بدهد تا شرایط شهرمان بهتر شود.در صورت عدم تصویب به مانند گذشته سهیمه نمی دهیممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اگر مصوب نشود تصمیمی گرفته نشده که چه اقدام دیگری باید صورت بگیرد و به احتمال زیاد مانند قبل سهمیه ای را برای طرح ترافیک نخواهیم داشت و اگر این طرح تصویب نشود چیز عجیبی است.پورسیدآقایی بیان داشت: در صورتی که شورای شهر به طرح ترافیک جدید رای ندهند باید لایحه دیگری ارائه دهیم ولی قطعاً به وضعیت قبل در طرح ترافیک باز نخواهیم گشت. با پلیس حرف زدم گفتن مخالف طرح جدید نیستد/پلیس مصاحبه خود با خبرنگاران را تکذیب کردوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مخالفت پلیس در اجرای طرح جدید ترافیک و اعلام اینکه پلیس آمادگی لازم را ندارد، گفت: با پلیس قبلاً مذاکرات لازم صورت گرفته است و درباره این گفت وگو با رئیس پلیس راهور تهران صحبت که این موضوع را که گفته بودند ابهاماتی این طرح دارد را تکذیب د و قرار بود در این خصوص مصاحبه کند که نکرد ولی گفت چنین حرفی را نزده است و گفتند که همان طور که کلیت آن در شورا بحث شده است این طرح را قبول داریم ولی در جزئیات ابهاماتی وجود دارد که باید مشخص شود.رئیس پلیس راهور گفت کلیات را قبول دارد/پلیس تاییدیه اجرای طرح را دادمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: حداقل بعد از تماس بنده با آقای مهماندار عدم آمادگی برای اجرای طرح را تکذیب کرد و اعلام کرد کلیات را قبول دارم. بنابراین هم پلیس و هم وزارت کشور برای این طرح تاییدیه لازم را دادند. پورسیدآقایی گفت: کلیات این طرح در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت کشور و پلیس مطرح شده است و در خصوص بعضی از موارد نکته نظراتی را داشتند که باید بررسی شود به عنوان مثال وزارت کشور پیشنهادی داده که کلاً ورود خودروهایی که معاینه فنی ویژه ندارند در محدوده طرح ترافیک تردد نداشته باشند که البته این در حد یک پیشنهاد است و باید بیشتر بررسی شود ولی در شهرداری پیشنهاد این است که خودروهایی که معاینه فنی عادی نیز دارند اجازه داشته باشند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند و به خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند 20 درصد تخفیف داده شود.در محدوده سفید زندگی می کنم و ماشینم کمری استوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در کدام یک از محدوده های تهران زندگی می کنید، گفت: در محدوده سفید زندگی می کنم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری که ماشین شخصی شما چیست؟ گفت: تویوتا کمره ای 2007 که هیبریدی نیست و با بنزین کار می کن.پورسیدآقایی با بیان اینکه ماشینم دودزا نیست، گفت: ماشین بنده دودزا نیست و هر دفعه معاینه فنی لازم را دریافت .نیسان و پژو ماشین های بدون طرح فرزندان آقای معاونوی درباره خودروی شخصی فرزندانش نیز گفت: فرزندانم ماشین های مختلفی مانند پژو 206، نیسان و مزدا دارند و طرح ترافیک ندارند اگر می خواستم تو این 4 ماه به آنها طرح می دادم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا برای ورود به محدوده طرح ترافیک از ماشین شخصی استفاده خواهید کرد یا از ماشین اداره، گفت: قطعاً با ماشین اداره تردد می کنم و ماشین شخصی ام نه طرح و نه کارت دارد و مابقی خانواده ام هم طرح و یا کارت ورود به طرح ترافیک ندارند. شهرداری باید عوارض ماشین اداری مدیرانش را بدهدپورسیدآقایی با بیان اینکه برای ماشین اداره باید 8 میلیون و صد هزار تومان برای ورود به طرح پرداخت می کنیم، گفت: این هزینه را باید اداره پرداخت کند و بخش عمده ای از مدیران شهرداری با ماشین های شخصی تردد نمی کنند و اگر مدیران با ماشین های شخصی خود ترددی داشته باشند باید هزینه طرح را خودشان پرداخت کنند ولی معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری ماشین در اختیار دارند و طبیعتاً هزینه های آن را باید شهرداری پرداخت کند که البته 200 نفر از مدیران در این رده قرار دارند. تعداد خبرنگاران خیلی بیشتر از سهیمه ای است که به آنها می دهندوی درباره تخفیف هایی که به بعضی از اقشار خاص مانند جانبازان، معلولین و خبرنگاران برای طرح ترافیک ارائه می شد، گفت: سال گذشته این اقشار به مساوات و عد از طرح ترافیک استفاده ن د.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: جانبازان خیلی بیشتر از سهمیه ای هستند که برای آرم طرح ترافیک به آنها داده ایم و خبرنگاران نیز همین طور. پورسیدآقایی افزود: در لایحه ای که برای طرح ترافیک جدید ارائه شده است قرار شده اقشار خاص به صورت نیم بها از طرح ترافیک استفاده کنند و درباره خاص جانبازان نیز وظیفه ت است که تمهیدات رایگان بودن آرم طرح ترافیک را ایجاد کنند و آن 50 درصد را باید ت برای جانبازان پرداخت کند.باید مشخص شود طرف واقعا خبرنگار استوی ادامه داد: خبرنگار نیز باید مشخص شود که شغلش خبرنگاری است نه اینکه به عنوان وقت در این شغل فعالیت کند و مرجع تشخیص خبرنگار نیز یا می تواند وزارت ارشاد و یا بیمه آنها باشد.عده ای به اسم خبرنگار طرح خبرنگاری می گرفتندمعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در سال های گذشته بعضی از افرادی که آرم طرح ترافیک خبرنگاری دریافت د دارای شغل خبرنگاری نبودند.من بازنشسته نیستم/27 سال خدمتموی درباره انتقادهایی که به مدیران بازنشسته در شهرداری تهران می شود، گفت: بنده هنوز بازنشسته نشده ام و تاکنون 27 یا 28 سال سابقه کار داشتم و حداقل تا 35 سالگی می توانم فعالیت کنم. توضیحات اقای معاون در خصوص استعفایش از راه آهن؛ قربانی نشدممعاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص استعفایش از راه آهن، گفت: بنده برخلاف آنچه که اعلام می کنند قربانی نشدم و بارها در این خصوص توضیح دادم که حرف های بی ربطی است.
دبیر شورای عالی ترافیک ای کشور در تشریح جزییات طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری تهران با اشاره اینکه هنوز این طرح نهایی و تصویب نشده، معتقد است که طرح جدید ترافیک تنها در صورتی می تواند به تصویب شورای ترافیک تهران برسد که ا امات زیر ساختی طرح به تصویب پلیس راهور تهران برسد و قطعا در صورت تصویب و اجرای این طرح و برداشته شدن سهمیه ها، 118 هزار مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک در اختیار تمام مردم قرار می گیرد. پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جزییات طرح ترافیک شهر تهران از ابتدای تصویب آن تا کنون و تغییرات صورت گرفته در این قانون گفت: از سال 1359 در تهران این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد و ادامه داشت تا اینکه در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شرح وظایفی تعریف می کند و برای شکل دادن و یا ایجاد محدوده های ممنوعه تردد با رویکرد محیط زیستی، در ماده 6 این قانون این موضوع به صراحت عنوان شده و آیین نامه اجرایی هم برای آن تعیین شده است. کشور در شورای ترافیک تهران افزود: بر اساس این طرح، حدود جغرافیایی محدوده طرح ترافیک و همچنین ساعت آن بر اساس ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تعیین شده است.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور ادامه داد: این روند تا سال 1379 ادامه پیدا کرد اما در این سال به منظور ایجاد یک مدیریت واحد شهری در پایتخت قانونی در مجلس مصوب می شود تحت عنوان قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی ایران، این قانون در اوایل سال 1379 به تصویب مجلس شورای ی می رسد و پس از آن گفته می شود کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران برابر سیاست ها و برنامه های شهرداری تهران در چهارچوب این قانون باید صورت بگیرد. البته این قانون یک آئین نامه اجرایی نیز داشته است که باید توسط وزارت کشور و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد می شد.وی تاکید کرد: در اوا سال 1379 این آئین نامه اجرایی به تصویب هیات ان می رسد که در آن امور راهنمایی و رانندگی تعریف می شود. این امور عبارت بود از کنترل، تنظیم و تسهیل عبور و مرور، کنترل معاینه فنی، امور مربوط به تصادفات، اجرائیات، اخذ جرایم رانندگی و آموزش همگان که برای اینکه این سیاست ها در تهران پیاده سازی شود شورایی تشکیل می شود تحت عنوان شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که اعضای آن شامل شهردار تهران به عنوان رئیس شورا، کشور، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می شود.محمدیان تصریح کرد: شورای ترافیک شهر تهران تا دهه 90 پنج عضو داشت اما در دهه 90 اصلاحیه ای به این مصوبه هیات ان می خورد که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با سیستم حاکمیت، استاندار تهران نیز عضو این شورا شود. به این ترتیب تعداد اعضای این شورا از پنج نفر به شش نفر افزایش پیدا می کند. لذا مدیریت ترافیک شهر تهران در حال حاضر متوجه شورای ترافیک تهران به ریاست شهردار تهران است.وی افزود: در سال 1389 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را داریم که توسط مجلس شورای ی مصوب می شود و در ماده 18 این قانون تعریف شده که تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور، به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوعه قلمداد می شوند و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می کند از محدوده طرح ترافیک خارج شود که در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت، متخلف یک برابر جریمه خواهد شد.وی ادامه داد: نقش شورای عالی ترافیک به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری در حوزه ترافیک شهری در اینجا در قالب ضابطه گذار آمده است. یعنی اگر می خواهند محدوده ای را مصوب کنند چه در کلان ا و چه در تهران باید بر اساس ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور باشد که این ضوابط در جلسه 110 این شورا به تصویب رسیده و بر روی وب سایت شورای عالی ترافیک نیز قرار گرفته است. به این ترتیب برابر قانون تفویض اختیاری به استان و دستگاه های زیردست انجام شده که باید مطابق محدوده های ممنوعه آن در کلان ای دیگر غیر از تهران در شورای ترافیک استان که ریاست آن بر عهده استاندار و یا معاون عمرانی است و در تهران شورای ترافیک شهر تهران را به تصویب برسانند.محمدیان تاکید کرد: جریمه ای که برای ورود به این طرح گذاشته می شود موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر کدی وجود دارد تحت عنوان ورود غیرمجاز به محدوده های ممنوعه که رقم 20 هزار تومان به ازای 24 ساعت تعیین شده اما قانونگذار اعلام کرده که این موضوع به منزله ورود ممنوع است. یعنی اکنون قیمت آن در تعرفه های مصوب 90 هزار تومان محاسبه شده است و پنج نمره منفی نیز برای متخلف در نظر گرفته می شود. البته اگر این تخلف استمرار داشته باشد و پلیس به فرد به شکلی اطلاع رسانی کند که تخلف انجام شده و باز هم استمرار صورت بگیرد، پلیس هر یک ساعت یک بار می تواند مبلغ 90 هزار تومان را به عنوان جریمه محاسبه کند که در حال حاضر زیرساخت های ما به گونه ای نیست که پلیس امکان اطلاع رسانی به فرد را داشته باشد.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به قانون هوای پاک مصوب 18 مرداد ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: قانون هوای پاک توسط مجلس شورای ی نهایی و به ت ابلاغ شد. به این ترتیب زمانی که این قانون می آید قانون قبلی یعنی نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه آن به کلی ملغی می شود. قبلا ظرفیتی در ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وجود داشت که در قانون جدید عینا همین ماده در ماده 7 آمده است که بار دیگر عنوان کرده که محدوده ها در ا مشخص و ترافیک و آلودگی بر اساس آن باید مدیریت شود.دبیر شورای عالی ترافیک ای کشور ادامه داد: البته باید برای قانون جدید آئین نامه تصویب شود که تا کنون این کار انجام نشده است. لذا با توجه به آنچه که در حال حاضر مورد استناد قرار می گیرد حیات ماده 18 و ضوابط آن همچنان حاکم است و بر اساس آن اقدام می کنیم. البته ممکن است در سال آینده با توجه به آئین نامه اجرایی، ماده 7 قانون هوای پاک تدوین و شرایط به گونه دیگری رقم بخورد. آئین نامه قانون جدید در گردش کار است اما آنچه که در حال حاضر داریم ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات و ضوابطی است که شورای عالی برای آن مشخص کرده است.وی در تشریح پیشنهاد جدید شهرداری تهران برای طرح ترافیک گفت: شهرداری تهران بر اساس پیشنهاد جدید خود با هدف بهبود عملکرد یا ارتقای عملکرد طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد به شهر تهران موضوعاتی را مطرح کرده که باید به شورای ترافیک تهران ارائه کند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 118 هزار پلاک مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند که از این تعداد حدود 20 هزار پلاک متعلق به سهمیه مجوزهای روزانه است. یعنی انی که نتوانستند و یا نمی توانند و یا امتیاز لازم برای گرفتن مجوز سالانه را ندارند. به این ترتیب حدود 98 هزار پلاک متعلق به دستگاه های تی، نهادها، ارگان ها، شرکت های بخش خصوصی، سکنه و هر آن ی است که در این چهار دهه متقاضی بوده و با مکانیزمی در شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز طرح ترافیک بر اساس امتیاز بندی برای این افراد اقدام شده است.وی افزود: در شرایط فعلی اگر از 20 هزار ظرفیت مجوز روزانه آمار بگیریم عمدتا سقف این ظرفیت در طول هفته پر نمی شود. لذا سهمیه ثابت سر جای خود بوده و سهمیه های روزانه که باید برای برقراری عد برای مردمی که کار واجب داشته اند داده می شده نیز هیچ گاه از سقف 20 هزار مجوز عبور نکرده است. برای افرادی که مجوز روزانه دریافت می د تعرفه دو قیمتی وجود دارد به طوریکه عوارض خودروهایی که صبح اول وقت و در پیک وارد می شدند نزدیک به 40 هزار تومان بود و اگر در ساعات غی یک وارد می شدند با رقم پایین تری تعیین می شد.وی ادامه داد: در شهرداری تهران پس از بررسی به این نتیجه می رسند که چیزی تحت عنوان سهمیه مطرح نشود و کلیه سهمیه دستگاه های تی و ... حذف شود و 20 هزار مجوز روزانه به 118 هزار مجوز ورود تعمیم داده شود. شهرداری تهران با مکانیزمی که تعریف می کند به دنبال این است که کلیه متقاضیان ورود به طرح ترافیک وارد محدوده طرح شوند اما نگرانی از این جایی شروع می شود که ما هنوز به این اطمینان خاطر نرسیده ایم که آیا با برداشتن سهمیه ها و اعلام این ظرفیت، به دلیل وجود چهار میلیون خودرویی که گفته می شود در سطح شهر تهران تردد می کنند آیا هجوم وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک زیاد می شود یا خیر؟ و آیا امکان دارد که این قضیه سبب ازدحام در هسته مرکزی شهر شود؟مصوبه قطعی شورای ترافیک تهران برای طرح ترافیک جدید صادر نشده استوی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که مکانیزمی برای این موضوع مشخص شود. در حال حاضر مکانیزمی که توسط شهرداری اعلام می شود بر اساس مدلی است که در جهان اجرا شده است و آن مدل با مکانیزم مدیریت قیمتی و بر اساس تعرفه و قیمتی است که با سیاست تشویق و ضد تشویق و بر اساس قیمت مشخص می شود و رفت و آمد تردد و ورود به طرح را با این شیوه تنظیم می کنند. در حال حاضر چارچوب کلی در شورای ترافیک تهران نهایی شده است اما در جزئیات هنوز بحث هایی وجود دارد که تا این لحظه مصوبه قطعی شورای ترافیک تهران برای طرح ترافیک جدید صادر نشده ولی چارچوب کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعیین مکانیزم های شورای شهر تهران در طرح جدید ترافیک تأثیرگذار استشورای شهر مرجع نرخ گذاری عوارض ورود به طرح جدید ترافیک محمدیان با اشاره به اینکه قانونگذار نوع قیمتی که برای طرح باید گذاشته شود را به طور کامل در اختیار شورای شهر تهران قرار داده است، افزود: یکی از بحث ها در جلسات این است که باید بازخورد تصمیمات شورا در حوزه قیمت ها گرفته شود. اگر مکانیزمی بر اساس قیمت های شهرداری در شرایط فعلی گذاشته شود و شورای شهر معافیتی قائل شود و یا قیمت ها را بالا و پایین کند در شیوه اجرای این طرح اثرگذار خواهد بود. لذا به دنبال این هستیم که در حوزه قیمت بازخوردی از شورا داشته باشیم و بعد این مصوبه می تواند مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در حقیقت در مواردی دیگر در شورای ترافیک شهر تهران مستقلا عمل می کردیم اما در این مورد چون شیوه ما وابسته به قیمت است باید بازخوردی از شورا دریافت کنیم و پس از تعیین رنج قیمت توسط شورا می توان پیشنهاد شهرداری تهران را با کم و کیفی که به ما گزارش داده است مورد بررسی قرار دهیم. کشور در شورای ترافیک تهران افزود: این دغدغه برای ما وجود دارد که تضمین های کافی را جهت کنترل تعداد تردد در 30 کیلومتر مربع هسته مرکزی داشته باشیم.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در تیرماه سال 1395 هیات ان تشکیل کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان ا را مصوب کرده است، افزود: در شرح وظایف این کارگروه اجرای طرح lez در کلان ا مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده در کلان ا محدوده هایی تحت عنوان lez اجرا شود. لذا این موضوع در شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور ظرف مدت یک سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا محدوده زوج و فرد با عنوان محدوده lez تلقی شد و با هماهنگی پلیس علاوه بر اینکه زوج و فرد بودن خودروها را چک می کردیم داشتن و یا نداشتن معاینه فنی در این رینگ کنترل می شد.20 درصد از مساحت پایتخت درسیطره محدوده های ترافیکیمحمدیان ادامه داد: محدوده طرح ترافیک تهران 30 کیلومتر مربع است که حدود پنج درصد مساحت قانونی شهر تهران را در بر دارد و محدوده زوج و فرد نیز 80 کیلومتر مربع از سطح شهر تهران یعنی حدود 14.5 درصد از مساحت شهر را در بر می گیرد.اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد برای سال 97 فعلا ملغی استوی ادامه داد: بر اساس مکانیزم قبلی که برای زوج و فرد در شهر تهران اجرا می شد، کنترل معاینه فنی را نیز در این محدوده اعمال کرده ایم، در حالی که در پیشنهاد جدید شهرداری تهران طرح زوج و فرد نیز همانند طرح ترافیک شامل عوارض می شد. البته این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت، کلیات این طرح به این سمت رفته است که اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد برای سال 97 فعلا ملغی است و همان زوج یا فرد و lez که در سال 1396 در حال اجراست با همین ساختار و مکانیزم در سال 97 نیز ادامه پیدا می کند. البته این اجازه را به شهرداری داده ایم که کار کارشناسی انجام داده و اگر مستنداتی را دارند ضمن ارائه آن با سیاست قیمت گذاری، شرایط بهتری را برای محدوده زوج و فرد اجرایی کند و البته پیشنهاد خود را باید به شورای ترافیک تهران ارائه کند و اگر مورد قبول قرار گرفت، طرح زوج و فرد حذف و طرح عوارض بر روی محدوده 80 کیلومتر مربعی هسته مرکزی تهران اجرایی خواهد شد.محمدیان تاکید کرد: تا این لحظه و با توجه به مستنداتی که ارائه شده و گزارشاتی که توسط شهرداری داده شده است این تصمیم گرفته نشده است و طرح زوج و فرد برای سال آینده روال عادی خود را همچون امسال حفظ خواهد کرد. برای طرح ترافیک نیز خواسته ایم که همان ظرفیت 118 هزار ورود به طرح حفظ شود، اما مکانیزم اجرا مورد بحث است که سهمیه ها داده شود یا خیر؟ و در صورت پرداخت با چه قیمتی باشد و یا اینکه سهمیه ها به کلی حذف و آزادانه همه را در اختیار عموم قرار دهیم که به این ترتیب با سیاست قیمت متغیر در طول روز، ترافیک درون محدوده طرح ترافیک را مدیریت کنیم.چارچوب کلی طرح ترافیک جدید شهرداری تهران در شورای ترافیک تهران بسته شده استطرح جدید ترافیک تهران هنوز قطعی نیست کشور در شورای ترافیک تهران با تاکید بر اینکه تا کنون چارچوب کلی طرح ترافیک جدید شهرداری تهران در شورای ترافیک تهران بسته شده است، افزود: این طرح هنوز قطعی نشده و پس از طرح در شورای شهر تهران و بازخورد اعضا در خصوص بحث تعیین قیمت ها می تواند در شورای ترافیک شهر تهران به تصویب برسد. بحث قیمت گذاری در حوزه اختیارات شورای ترافیک شهر تهران نیست. لذا پایه اولیه قیمت ها باید توسط شورای شهر تهران اعلام شود. طرح ترافیک جدید نه در ت مصوب شده و نه در دستور کار شورای ترافیک قرار داشته است. این موضوع تنها در شورای ترافیک تهران در جلسات مختلف و ظرف یک ماه گذشته مطرح شده است. چار چوب کلی تقریبا مشخص شده اما مصوبه شورای ترافیک تهران نهایی و ابلاغ نشده است.احتمال قطعیت طرح جدید ترافیک طی روزهای آیندهحق وزارت کشور برای ملغی اخذ عوارض محدوده طرح ترافیکوی افزود: ممکن است ظرف روزهای آینده این موضوع به قطعیت برسد؛ البته محدوده زمانی نیز تعیین شده که تصور می کنم تا قبل از 15 بهمن ماه این موضوع باید توسط شورای ترافیک شهر تهران مصوب و به فرمانداری تهران ارسال شود تا در آنجا در هیات تطبیق فرمانداری به ویژه در حوزه قیمت ها مجددا کنترل شود تا با قوانین و ضوابط مغایرتی نداشته باشد. پس از تأیید فرمانداری این طرح می تواند اجرایی شود اما قانونگذار یک حق را برای وزارت کشور برابر ماده 85 قانون شوراها در نظر گرفته است که اگر اخذ عوارض، مسائل و مشکلاتی ایجاد کند وزارت کشور می تواند به موضوع اخذ عوارض ورود پیدا کند و اخذ آنها را ملغی کند.ضریب افزایشی عوارض ورود به طرح ترافیک در ساعت های پیک ترددضریب بالای عوارض در ساعات پیک تردد محرک مردم برای تغییر شیوه سفردبیر شورای عالی ترافیک ای کشور در تشریح تاثیر طرح جدید ترافیک بر کاهش آلودگی هوا و نگاه درآمدزایی این طرح برای شهرداری تهران گفت: قیمت همیشه به این مفهوم نیست که در صورت افزایش می تواند تاثیر مثبت داشته باشد؛ بلکه در مواقعی با پایین آوردن قیمت می توانیم ترافیک را در این طرح در طول روز مدیریت کنیم. زمانی که ما در ساعت های پیک ازدحام، تقاضای بالا داریم می توانیم قیمتی را مشخص کنیم و برای ساعت های پیک ضریب افزایشی در نظر بگیریم و با این سیاست هر چه ضریب ساعات پیک بالاتر می رود مردم بررسی خواهند کرد که امکان پرداخت این هزینه را در طول روزهای مختلف ندارند. لذا نحوه و زمان سفر خود را جابجا می کنند و یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند. این شیوه در سایر کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.وی ادامه داد: با عبور از ساعات پیک و در ساعات غی یک می توان قیمت عوارض را پایین تر از حال معمولی آورد، لذا عموما این نیست که سیاست قیمتی دنبال درآمدزایی است. در این شیوه نمی خواهند ممنوعیت ایجاد کنند. بلکه سیاست ضد تشویقی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های خالی در محدوده های طرح ترافیک اعمال می شود.محمدیان تاکید کرد: در ی حمل و نقل شهر تهران در محدوده طرح ترافیک پیک تردد و اوج در صبح وجود دارد. نیمچه قله ای نیز در ظهر وجود دارد و در بعد از ظهر نیز قله ای با ارتفاع کمتر و گستردگی بیشتر در محدوده طرح ترافیک به عنوان پیک ترافیک در محدوده قابل مشاهده است. وظیفه ی ترافیک این است که به نحوی عمل کند که این قله ها را پایین بیاورد و این ترافیک را در طول روز پخش کند.تخفیف های 20 تا 30 درصدی ورود به طرح برای خودروهای دارای معاینه فنیوی ادامه داد: در این راستا، سیاست قیمتی به دنبال پایین آوردن قله ترافیک صبح در محدوده طرح ترافیک است. در پیشنهادی هم که به شورای ترافیک تهران ارائه شد سه مقطع زمانی ارائه شده است. پیک صبح، وسط روز و بعد از ظهر در نظر گرفته شده که برای پیک های صبح و بعد از ظهر ضریب افزایشی در نظر گرفته می شود و برای بازه طول روز نیز ضریب کاهشی در نظر گرفته می شود تا بتوانند قله های پیک ترافیک در محدوده را پایین بیاورند. همچنین سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده که اگر خودرویی معاینه فنی برتر داشته باشد از تخفیف های 20 تا 30 درصدی برای تعرفه پرداخت عوارض استفاده کند. ابزار قیمت در دنیا نیز به این شکل مورد استفاده قرار می گیرد که برای انجام کارهای مناسب با دادن تخفیفات به مردم جاذبه ایجاد کنند و با بالا بردن قیمت از ایجاد قله های ترافیک در ساعات پیک جلوگیری می کنند که به این ترتیب مدیریت ترافیک در طول روز را انجام می دهند.شورای شهر تهران در قیمت گذاری عوارض ورود به طرح ترافیک شرایط جامعه را در نظر بگیرددبیر شورای عالی ترافیک ای کشور ادامه داد: در پیشنهاد ارائه شده ضریب افزایشی برای روزهای آلودگی هوا نیز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در طرح ترافیک جدید به دنبال این هستند که اگر فردی کار ضروری دارد با سقف قیمتی بالا می تواند وارد طرح شود و به عنوان یک شهروند قانون مدار جریمه نمی شود ولی باید عوارض ورود به طرح را پرداخت کند؛ اما در این راستا باید شرایط جامعه را درک کرد و قطعا شورای شهر تهران این حساسیت و موضوعات روز جامعه را برای قیمت گذاری مد نظر قرار خواهد داد.اعمال تغییرات طرح ترافیک از 15 فروردین سال 97 محمدیان با تاکید بر اینکه همه بحث های مطرح شده مربوط به 15 فروردین سال 1397 به بعد است، افزود: بی تردید تا شب عید هیچ شرایط خاصی برای ورود به هسته مرکزی شهر لحاظ نخواهد شد و روال موجود ادامه پیدا خواهد کرد و هر آنچه که مورد تصویب قرار می گیرد برای بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی خواهد شد. ضمنا اجرای این طرح ا اماتی دارد که باید دوربین هایی نصب شود و زیرساخت های لازم فراهم شود، همچنین دوربین های موجود باید به هنگام شوند و برای کلیه وجی ها دوربین نصب کنند و حتی تعدادی از نقاط داخل طرح نیز به دوربین مجهز شوند.فراهم زیرساخت ها از ا امات اجرایی طرح ترافیک جدید هستنداجرای طرح جدید ترافیک منوط به تأیید راهور تهرانوی افزود: فراهم این زیرساخت ها از ا امات اجرایی طرح ترافیک جدید هستند که اگر قرار باشد بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی شود باید زیرساخت های تأمین شده برای اجرای طرح جدید ترافیک، توسط بخش it پلیس ناجا کنترل شود، چرا که سطح تخلف باید با بهره گیری از این زیرساخت ها انجام شود و پس از ب تایید قسمت فنی راهنمایی و رانندگی تهران است که این طرح قابلیت اجرا پیدا می کند.طرح زوج و فرد مصوبه دائمی شدن دارددبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای دائمی طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران، گفت: طرح زوج و فرد برای شرایط اضطرار بود اما با توجه به هجوم خودروها و بنا به درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی برای کنترل تردد در محدوده 80 کیلومتر مربعی مرکز شهر درخواست شد که اجرای این طرح تداوم پیدا کند. این طرح در حال حاضر مجوزهای قانونی خود را دارد و در همین راستا چندین بار دستگاه های نظارتی بر این طرح ایراد گرفتند؛ اما مستندات قانونی ارائه شد و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد و در حال حاضر این طرح همراه با کنترل معاینه فنی در حال اجراست. طرح زوج و فرد مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور را برای دائمی شدن گرفته است.مهلت 6 ماهه به شهرداری تهران برای ارئه طرح جایگزین زوج و فردوی افزود: اگر طرح زوج و فرد مقرر باشد با شرایط فعلی ادامه پیدا کند نیاز به مصوبه خاصی ندارد؛ اما اگر شهرداری تهران مطالعات خود را انجام دهد و طرح جایگزین پیشنهاد کند که بر پایه اصول عوارض و یا مکانیزم دیگری باشد اجازه داده ایم که طرح خود را تا تیرماه سال آینده به شورای ترافیک شهر تهران ارائه کند. اگر تا آن موقع این طرح ارائه شد و توانست نظر اعضا را جلب کند احتمال اینکه در شش ماهه دوم سال 1397 محدوده زوج و فرد با مکانیزم دیگری اجرا شود وجود دارد اما در حال حاضر کلیات به این سمت است که با همین مکانیزم فعلا ادامه پیدا کند.محمدیان در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع طرح lez و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: کنترل آلودگی هوای شهر از طریق طرح lez دنبال می شود که مصوبه هیات ان دارد. این طرح در شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور مطرح و با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم به ویژه ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) اجرایی شده است. به این ترتیب تمامی مراکز معاینه فنی سبک و سنگین اطلاعات خود را در سراسر کشور به سرور سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ارسال و این سرور به صورت آنلاین با سرور شماره گذاری پلیس ناجا در ارتباط است.امکان حذف طرح زوج و فرد به مرور زمانآغاز حدود جدید آلایندگی و معاینه فنی برتر در تهرانوی ادامه داد: ترویج معاینه فنی در خودروها به کاهش آلودگی هوا کمک می کند لذا برای ایجاد ساختار و فرهنگ لازم این طرح را بر طرح زوج و فرد منطبق کرده ایم و به مرور زمان با کارشناسی های بیشتر ممکن است طرح زوج و فرد حذف شود. برنامه ت برای کنترل آلودگی هوا توسعه معاینه فنی است که در حال حاضر معاینه فنی به صورت یکپارچه در حال انجام است و حدود جدید آلایندگی و معاینه فنی برتر در تهران از ماه گذشته آغاز شده، در این معاینه فنی که ممکن است بر اساس تصمیم شورای شهر تهران تخفیف هایی در ورود به طرح ترافیک جدید برای آن مد نظر قرار گیرد مردم ترغیب خواهند شد که به سمت اخذ معاینه فنی برتر حرکت کنند.وی تاکید کرد: در این معاینه فنی حدود آلایندگی سخت تر می شود و آینده کنترل آلودگی هوا در شهر تهران روی خودروها به موضوع lez و معاینه فنی و اعمال شرایط سخت گیرانه در اخذ معاینه فنی مرتبط خواهد بود که به مرور در حال پیاده شدن است.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک در تشریح مطالعات انجام شده در خصوص طرح lez (محدوده کاهش آلودگی هوا) گفت: قطعا در مرحله بعد از کنترل معاینه فنی در محدوده زوج و فرد، حدود آلایندگی سختگیرانه تر می شود و در آینده کنترل آلودگی هوا در شهر تهران بر مبنای طرح lez و معاینه فنی و شرایط سختگراینه تری که در معاینه فنی اعمال خواهد شد، پیگیری می شود که این طرح به مرور در حال اجر است. ولی باید به این نکته توجه داشت که در اعمال سختگیری های بیشتر در ورود آلایندگی معاینه فنی ها ممکن است برخی از خودروها که منبع درآمد افراد هستند نتوانند حدود آلایندگی را پاس کنند و به طبع آن روزی 50هزار تومان جریمه خواهند شد لذا باید به صورت پله به پله این طرح را به پیش ببریم و با مدیریت درست نقش موثری در کاهش آالودگی هوا به ویژه کنترل منابع متحرک شهر ایفا کنیم.به زودی در تمام سطح تهران کنترل آلودگی اجرا می شودوی درباره اینکه طرح ترافیک جدید پیشنهادی شهرداری تهران مبنای محیط زیستی و کاهش آلودگی هوا دارد یا خیر ؟ گفت: هدف اصلی طرح ترافیک که ازسال 1359 آغاز شد کنترل ترافیک بوده است. در آن سال ها تهران درگیر آلودگی هوا نبود، اما برای کنترل تردد خودروها این طرح اعمال شد که البته اگر بتوانید کنترل تردد خودروها را انجام بدهید تا حدودی کاهش آلودگی هوا را نیز به همراه خواهد داشت. این در حالیست که طرح ترافیک جدید شهرداری تهران صرفا کاهش آلودگی را دنبال نمی کند و این موضوع با پیگیری طرح lez محقق خواهد شد که امیدواریم به زودی بتوانیم در تمام سطح تهران کنترل آلودگی را اجرا کنیم. به گفته وی، بی تردید کنترل معاینه فنی علاوه بر نقش مثبت در آلودگی هوا موضوع ایمنی را کنترل می کند که در کاهش آمار تصادفات نقش به سزایی دارد. کاهش آلودگی هوا در طرح ترافیکی جدید شهرداری تهران در اولویت دوم قرار دارد و این طرح بیشتر مدیریت تردد خودروها در هسته مرکزی شهر را دنبال می کند.محمدیان در خصوص اجرای طرح lez با شرایطی که در ابتدا اعلام شد و رنگ بندی خوردها را به همراه داشت گفت: مصوبات اولیه این طرح تغییر کرد چرا که زیر ساخت های لازم مهیا نبود. آ ین مصوبه ای که در این خصوص وجود دارد همان چیزی است که در حال حاضر اجرا می شود . ما زمانی می توانستیم طرح به شکل اولیه و با رنک بندی خودرو ها اجرا کنیم که زیرساخت های لازم مهیا می شد. اما طرح را بر اساس آنچه که مطابق با وجود زیرساخت ها است به صورت گام به گام پیش خواهیم برد. درحال حاضر با ایاد سامانه یک پارچه معاینه فنی کنترل مکانیزه گواهی معاینه فنی و و همچنین جریمه مکانیزه برای خودروها فاقد گواهی معاینه فنی محقق شده است . وی افزود:طرح lez درحال حاضر در رینک 80 کیلومتر مربعی زوج و فرد در حال اجر ا است که امیدواریم با نصب دوربین ها در تمام سطح شهر این طرح را در مرحله بعدی در کل سطح شهر تهران اجرایی کنیم.نمی توان قبل از اطلاع رسانی و پرداخت تسهیلات نوسازی، کامیون ها را متوقف کرددبیر شورای عالی ترافیک ای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه عمده مشکل آلودگی هوا به دلیل تردد کامیون های دودزا در درون شهر است، افزود: عمده این کامیون ها از ساعت 22 تا 6 صبح در شهر تردد می کنند که باید برگه معاینه فنی آنها نیز کنترل شود. این اقدام آغاز شده؛ اما رانندگان این کامیون ها از قشر خاصی هستند و تنها منبع درآمد آنها نیز از این کامیون ها تامین می شود لذا نمی توان قبل از اطلاع رسانی دقیق و پرداخت تسهیلات برای نوسازی کامیون هایشان ، خودروهای آنها را متوقف کرد. باید اجرای این طرح به صورت گام به گام اجرا شود. کشور در شورای ترافیک شهر تهران در تشریح مطالعات طرح lez گفت: این طرح در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مورد مطالعه قرار گرفت و به همراه آن برای اولین بار سیاهه انتشارآلودگی هوای تهران منتشر شد که به الگویی برای کشور بدل شد و به یکی از اسنادی بدل شد که در کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان ا در ت مورد استناد قرار گرفت. ما باید به زیرساخت های اجرایی درون کشور توجه داشته باشیم و برای اجرای طرح ها از زیرساخت های موجود استفاده کنیم.وی افزود: برای طرح lez به شکل اولیه زیرساخت های لازم فراهم نبود . برای مثال برای رنگ بندی خودروها خودروهای کاربراتوری و انژکتوری باید از هم تفکیک می شد که در حال حاضر بانک اطلاعاتی منطقی برای جدا سازی این خودروها وجود ندارد. لذا تغییراتی در طرح اولیه داده شده تا با زیرساخت های موجود امکان اجرای آن وجود داشته باشد.شورای ترافیک تهران باید سیاست های خود را اعلام کنددبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور در پاسخ به این سوال که آیا عدم ثبت نام طرح ترافیک برای سال آینده توسط شهرداری تهران پیش از تصویب طرح ترافیک جدید کار عجولانه ای بوده است یا خیر؟ گفت: تا به امروز یعنی 19 دی ماه سال1396 هنوز مصوبه ای قطعی در خصوص این طرح وجود ندارد لذا قاعدتا این بحث زودتر مطرح می شد برای مثال این مسائل باید اوایل سال جاری مطرح می شد اما از سوی دیگری مدیریت شهری جدید از مهرماه مستقر شده و این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.بهتر بود شهرداری تهران ابتدا مصوبات لازم را برای طرح جدید ترافیک اخذ و سپس رسانه ای می کردوی تاکید کرد: بهتر بود شهرداری تهران ابتدا مصوبات لازم را اخذ می کرد و سپس در فضایی آرام و بدون رسانه ای این موضوع به صورت مدیریت شده طرح را مورد بحث و بررسی قرار می داد و افکار عمومی را زمانی از موضوع مطلع می کرد که طرح به نتیجه نهایی رسیده بود. اما در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده و طرح در حال بررسی است و به دنبال این هستیم که در تهران طرحی اجرا شود که کمترین مشکلات و تبعات را به همراه داشته باشد.مصاحبه از سیدمیثاق اختر انتهای پیام
پوریا محمدیان یزدی در گفت وگویی، در تشریح جزییات طرح ترافیک شهر تهران از ابتدای تصویب آن تا کنون و تغییرات صورت گرفته در این قانون گفت: از سال ۱۳۵۹ در تهران این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد و ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شرح وظایفی تعریف می کند و برای شکل دادن و یا ایجاد محدوده های ممنوعه تردد با رویکرد محیط زیستی، در ماده ۶ این قانون این موضوع به صراحت عنوان شده و آیین نامه اجرایی هم برای آن تعیین شده است. کشور در شورای ترافیک تهران افزود: بر اساس این طرح، حدود جغرافیایی محدوده طرح ترافیک و همچنین ساعت آن بر اساس ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تعیین شده است.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور ادامه داد: این روند تا سال 1379 ادامه پیدا کرد اما در این سال به منظور ایجاد یک مدیریت واحد شهری در پایتخت قانونی در مجلس مصوب می شود تحت عنوان قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی ایران، این قانون در اوایل سال 1379 به تصویب مجلس شورای ی می رسد و پس از آن گفته می شود کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران برابر سیاست ها و برنامه های شهرداری تهران در چهارچوب این قانون باید صورت بگیرد. البته این قانون یک آئین نامه اجرایی نیز داشته است که باید توسط وزارت کشور و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد می شد.وی تاکید کرد: در اوا سال 1379 این آئین نامه اجرایی به تصویب هیات ان می رسد که در آن امور راهنمایی و رانندگی تعریف می شود. این امور عبارت بود از کنترل، تنظیم و تسهیل عبور و مرور، کنترل معاینه فنی، امور مربوط به تصادفات، اجرائیات، اخذ جرایم رانندگی و آموزش همگان که برای اینکه این سیاست ها در تهران پیاده سازی شود شورایی تشکیل می شود تحت عنوان شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که اعضای آن شامل شهردار تهران به عنوان رئیس شورا، کشور، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می شود.محمدیان تصریح کرد: شورای ترافیک شهر تهران تا دهه 90 پنج عضو داشت اما در دهه 90 اصلاحیه ای به این مصوبه هیات ان می خورد که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با سیستم حاکمیت، استاندار تهران نیز عضو این شورا شود. به این ترتیب تعداد اعضای این شورا از پنج نفر به شش نفر افزایش پیدا می کند. لذا مدیریت ترافیک شهر تهران در حال حاضر متوجه شورای ترافیک تهران به ریاست شهردار تهران است.وی افزود: در سال 1389 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را داریم که توسط مجلس شورای ی مصوب می شود و در ماده 18 این قانون تعریف شده که تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور، به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوعه قلمداد می شوند و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می کند از محدوده طرح ترافیک خارج شود که در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت، متخلف یک برابر جریمه خواهد شد.وی ادامه داد: نقش شورای عالی ترافیک به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری در حوزه ترافیک شهری در اینجا در قالب ضابطه گذار آمده است. یعنی اگر می خواهند محدوده ای را مصوب کنند چه در کلان ا و چه در تهران باید بر اساس ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور باشد که این ضوابط در جلسه 110 این شورا به تصویب رسیده و بر روی وب سایت شورای عالی ترافیک نیز قرار گرفته است. به این ترتیب برابر قانون تفویض اختیاری به استان و دستگاه های زیردست انجام شده که باید مطابق محدوده های ممنوعه آن در کلان ای دیگر غیر از تهران در شورای ترافیک استان که ریاست آن بر عهده استاندار و یا معاون عمرانی است و در تهران شورای ترافیک شهر تهران را به تصویب برسانند.محمدیان تاکید کرد: جریمه ای که برای ورود به این طرح گذاشته می شود موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر کدی وجود دارد تحت عنوان ورود غیرمجاز به محدوده های ممنوعه که رقم 20 هزار تومان به ازای 24 ساعت تعیین شده اما قانونگذار اعلام کرده که این موضوع به منزله ورود ممنوع است. یعنی اکنون قیمت آن در تعرفه های مصوب 90 هزار تومان محاسبه شده است و پنج نمره منفی نیز برای متخلف در نظر گرفته می شود. البته اگر این تخلف استمرار داشته باشد و پلیس به فرد به شکلی اطلاع رسانی کند که تخلف انجام شده و باز هم استمرار صورت بگیرد، پلیس هر یک ساعت یک بار می تواند مبلغ 90 هزار تومان را به عنوان جریمه محاسبه کند که در حال حاضر زیرساخت های ما به گونه ای نیست که پلیس امکان اطلاع رسانی به فرد را داشته باشد.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به قانون هوای پاک مصوب 18 مرداد ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: قانون هوای پاک توسط مجلس شورای ی نهایی و به ت ابلاغ شد. به این ترتیب زمانی که این قانون می آید قانون قبلی یعنی نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه آن به کلی ملغی می شود. قبلا ظرفیتی در ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وجود داشت که در قانون جدید عینا همین ماده در ماده 7 آمده است که بار دیگر عنوان کرده که محدوده ها در ا مشخص و ترافیک و آلودگی بر اساس آن باید مدیریت شود.دبیر شورای عالی ترافیک ای کشور ادامه داد: البته باید برای قانون جدید آئین نامه تصویب شود که تا کنون این کار انجام نشده است. لذا با توجه به آنچه که در حال حاضر مورد استناد قرار می گیرد حیات ماده 18 و ضوابط آن همچنان حاکم است و بر اساس آن اقدام می کنیم. البته ممکن است در سال آینده با توجه به آئین نامه اجرایی، ماده 7 قانون هوای پاک تدوین و شرایط به گونه دیگری رقم بخورد. آئین نامه قانون جدید در گردش کار است اما آنچه که در حال حاضر داریم ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات و ضوابطی است که شورای عالی برای آن مشخص کرده است.وی در تشریح پیشنهاد جدید شهرداری تهران برای طرح ترافیک گفت: شهرداری تهران بر اساس پیشنهاد جدید خود با هدف بهبود عملکرد یا ارتقای عملکرد طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد به شهر تهران موضوعاتی را مطرح کرده که باید به شورای ترافیک تهران ارائه کند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 118 هزار پلاک مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند که از این تعداد حدود 20 هزار پلاک متعلق به سهمیه مجوزهای روزانه است. یعنی انی که نتوانستند و یا نمی توانند و یا امتیاز لازم برای گرفتن مجوز سالانه را ندارند. به این ترتیب حدود 98 هزار پلاک متعلق به دستگاه های تی، نهادها، ارگان ها، شرکت های بخش خصوصی، سکنه و هر آن ی است که در این چهار دهه متقاضی بوده و با مکانیزمی در شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز طرح ترافیک بر اساس امتیاز بندی برای این افراد اقدام شده است.وی افزود: در شرایط فعلی اگر از 20 هزار ظرفیت مجوز روزانه آمار بگیریم عمدتا سقف این ظرفیت در طول هفته پر نمی شود. لذا سهمیه ثابت سر جای خود بوده و سهمیه های روزانه که باید برای برقراری عد برای مردمی که کار واجب داشته اند داده می شده نیز هیچ گاه از سقف 20 هزار مجوز عبور نکرده است. برای افرادی که مجوز روزانه دریافت می د تعرفه دو قیمتی وجود دارد به طوریکه عوارض خودروهایی که صبح اول وقت و در پیک وارد می شدند نزدیک به 40 هزار تومان بود و اگر در ساعات غی یک وارد می شدند با رقم پایین تری تعیین می شد.وی ادامه داد: در شهرداری تهران پس از بررسی به این نتیجه می رسند که چیزی تحت عنوان سهمیه مطرح نشود و کلیه سهمیه دستگاه های تی و ... حذف شود و 20 هزار مجوز روزانه به 118 هزار مجوز ورود تعمیم داده شود. شهرداری تهران با مکانیزمی که تعریف می کند به دنبال این است که کلیه متقاضیان ورود به طرح ترافیک وارد محدوده طرح شوند اما نگرانی از این جایی شروع می شود که ما هنوز به این اطمینان خاطر نرسیده ایم که آیا با برداشتن سهمیه ها و اعلام این ظرفیت، به دلیل وجود چهار میلیون خودرویی که گفته می شود در سطح شهر تهران تردد می کنند آیا هجوم وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک زیاد می شود یا خیر؟ و آیا امکان دارد که این قضیه سبب ازدحام در هسته مرکزی شهر شود؟مصوبه قطعی شورای ترافیک تهران برای طرح ترافیک جدید صادر نشده استوی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که مکانیزمی برای این موضوع مشخص شود. در حال حاضر مکانیزمی که توسط شهرداری اعلام می شود بر اساس مدلی است که در جهان اجرا شده است و آن مدل با مکانیزم مدیریت قیمتی و بر اساس تعرفه و قیمتی است که با سیاست تشویق و ضد تشویق و بر اساس قیمت مشخص می شود و رفت و آمد تردد و ورود به طرح را با این شیوه تنظیم می کنند. در حال حاضر چارچوب کلی در شورای ترافیک تهران نهایی شده است اما در جزئیات هنوز بحث هایی وجود دارد که تا این لحظه مصوبه قطعی شورای ترافیک تهران برای طرح ترافیک جدید صادر نشده ولی چارچوب کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.شورای شهر مرجع نرخ گذاری عوارض ورود به طرح جدید ترافیک محمدیان با اشاره به اینکه قانونگذار نوع قیمتی که برای طرح باید گذاشته شود را به طور کامل در اختیار شورای شهر تهران قرار داده است، افزود: یکی از بحث ها در جلسات این است که باید بازخورد تصمیمات شورا در حوزه قیمت ها گرفته شود. اگر مکانیزمی بر اساس قیمت های شهرداری در شرایط فعلی گذاشته شود و شورای شهر معافیتی قائل شود و یا قیمت ها را بالا و پایین کند در شیوه اجرای این طرح اثرگذار خواهد بود. لذا به دنبال این هستیم که در حوزه قیمت بازخوردی از شورا داشته باشیم و بعد این مصوبه می تواند مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در حقیقت در مواردی دیگر در شورای ترافیک شهر تهران مستقلا عمل می کردیم اما در این مورد چون شیوه ما وابسته به قیمت است باید بازخوردی از شورا دریافت کنیم و پس از تعیین رنج قیمت توسط شورا می توان پیشنهاد شهرداری تهران را با کم و کیفی که به ما گزارش داده است مورد بررسی قرار دهیم. کشور در شورای ترافیک تهران افزود: این دغدغه برای ما وجود دارد که تضمین های کافی را جهت کنترل تعداد تردد در 30 کیلومتر مربع هسته مرکزی داشته باشیم.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در تیرماه سال 1395 هیات ان تشکیل کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان ا را مصوب کرده است، افزود: در شرح وظایف این کارگروه اجرای طرح lez در کلان ا مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده در کلان ا محدوده هایی تحت عنوان lez اجرا شود. لذا این موضوع در شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور ظرف مدت یک سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا محدوده زوج و فرد با عنوان محدوده lez تلقی شد و با هماهنگی پلیس علاوه بر اینکه زوج و فرد بودن خودروها را چک می کردیم داشتن و یا نداشتن معاینه فنی در این رینگ کنترل می شد.۲۰ درصد از مساحت پایتخت درسیطره محدوده های ترافیکیمحمدیان ادامه داد: محدوده طرح ترافیک تهران 30 کیلومتر مربع است که حدود پنج درصد مساحت قانونی شهر تهران را در بر دارد و محدوده زوج و فرد نیز 80 کیلومتر مربع از سطح شهر تهران یعنی حدود 14.5 درصد از مساحت شهر را در بر می گیرد.اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد برای سال ۹۷ فعلا ملغی استوی ادامه داد: بر اساس مکانیزم قبلی که برای زوج و فرد در شهر تهران اجرا می شد، کنترل معاینه فنی را نیز در این محدوده اعمال کرده ایم، در حالی که در پیشنهاد جدید شهرداری تهران طرح زوج و فرد نیز همانند طرح ترافیک شامل عوارض می شد. البته این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت، کلیات این طرح به این سمت رفته است که اجرای طرح اخذ عوارض بر روی محدوده طرح زوج و فرد برای سال 97 فعلا ملغی است و همان زوج یا فرد و lez که در سال 1396 در حال اجراست با همین ساختار و مکانیزم در سال 97 نیز ادامه پیدا می کند. البته این اجازه را به شهرداری داده ایم که کار کارشناسی انجام داده و اگر مستنداتی را دارند ضمن ارائه آن با سیاست قیمت گذاری، شرایط بهتری را برای محدوده زوج و فرد اجرایی کند و البته پیشنهاد خود را باید به شورای ترافیک تهران ارائه کند و اگر مورد قبول قرار گرفت، طرح زوج و فرد حذف و طرح عوارض بر روی محدوده 80 کیلومتر مربعی هسته مرکزی تهران اجرایی خواهد شد.محمدیان تاکید کرد: تا این لحظه و با توجه به مستنداتی که ارائه شده و گزارشاتی که توسط شهرداری داده شده است این تصمیم گرفته نشده است و طرح زوج و فرد برای سال آینده روال عادی خود را همچون امسال حفظ خواهد کرد. برای طرح ترافیک نیز خواسته ایم که همان ظرفیت 118 هزار ورود به طرح حفظ شود، اما مکانیزم اجرا مورد بحث است که سهمیه ها داده شود یا خیر؟ و در صورت پرداخت با چه قیمتی باشد و یا اینکه سهمیه ها به کلی حذف و آزادانه همه را در اختیار عموم قرار دهیم که به این ترتیب با سیاست قیمت متغیر در طول روز، ترافیک درون محدوده طرح ترافیک را مدیریت کنیم.طرح جدید ترافیک تهران هنوز قطعی نیست کشور در شورای ترافیک تهران با تاکید بر اینکه تا کنون چارچوب کلی طرح ترافیک جدید شهرداری تهران در شورای ترافیک تهران بسته شده است، افزود: این طرح هنوز قطعی نشده و پس از طرح در شورای شهر تهران و بازخورد اعضا در خصوص بحث تعیین قیمت ها می تواند در شورای ترافیک شهر تهران به تصویب برسد. بحث قیمت گذاری در حوزه اختیارات شورای ترافیک شهر تهران نیست. لذا پایه اولیه قیمت ها باید توسط شورای شهر تهران اعلام شود. طرح ترافیک جدید نه در ت مصوب شده و نه در دستور کار شورای ترافیک قرار داشته است. این موضوع تنها در شورای ترافیک تهران در جلسات مختلف و ظرف یک ماه گذشته مطرح شده است. چار چوب کلی تقریبا مشخص شده اما مصوبه شورای ترافیک تهران نهایی و ابلاغ نشده است.حق وزارت کشور برای ملغی اخذ عوارض محدوده طرح ترافیکوی افزود: ممکن است ظرف روزهای آینده این موضوع به قطعیت برسد؛ البته محدوده زمانی نیز تعیین شده که تصور می کنم تا قبل از 15 بهمن ماه این موضوع باید توسط شورای ترافیک شهر تهران مصوب و به فرمانداری تهران ارسال شود تا در آنجا در هیات تطبیق فرمانداری به ویژه در حوزه قیمت ها مجددا کنترل شود تا با قوانین و ضوابط مغایرتی نداشته باشد. پس از تأیید فرمانداری این طرح می تواند اجرایی شود اما قانونگذار یک حق را برای وزارت کشور برابر ماده 85 قانون شوراها در نظر گرفته است که اگر اخذ عوارض، مسائل و مشکلاتی ایجاد کند وزارت کشور می تواند به موضوع اخذ عوارض ورود پیدا کند و اخذ آنها را ملغی کند.ضریب بالای عوارض در ساعات پیک تردد محرک مردم برای تغییر شیوه سفردبیر شورای عالی ترافیک ای کشور در تشریح تاثیر طرح جدید ترافیک بر کاهش آلودگی هوا و نگاه درآمدزایی این طرح برای شهرداری تهران گفت: قیمت همیشه به این مفهوم نیست که در صورت افزایش می تواند تاثیر مثبت داشته باشد؛ بلکه در مواقعی با پایین آوردن قیمت می توانیم ترافیک را در این طرح در طول روز مدیریت کنیم. زمانی که ما در ساعت های پیک ازدحام، تقاضای بالا داریم می توانیم قیمتی را مشخص کنیم و برای ساعت های پیک ضریب افزایشی در نظر بگیریم و با این سیاست هر چه ضریب ساعات پیک بالاتر می رود مردم بررسی خواهند کرد که امکان پرداخت این هزینه را در طول روزهای مختلف ندارند. لذا نحوه و زمان سفر خود را جابجا می کنند و یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند. این شیوه در سایر کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.وی ادامه داد: با عبور از ساعات پیک و در ساعات غی یک می توان قیمت عوارض را پایین تر از حال معمولی آورد، لذا عموما این نیست که سیاست قیمتی دنبال درآمدزایی است. در این شیوه نمی خواهند ممنوعیت ایجاد کنند. بلکه سیاست ضد تشویقی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های خالی در محدوده های طرح ترافیک اعمال می شود.محمدیان تاکید کرد: در ی حمل و نقل شهر تهران در محدوده طرح ترافیک پیک تردد و اوج در صبح وجود دارد. نیمچه قله ای نیز در ظهر وجود دارد و در بعد از ظهر نیز قله ای با ارتفاع کمتر و گستردگی بیشتر در محدوده طرح ترافیک به عنوان پیک ترافیک در محدوده قابل مشاهده است. وظیفه ی ترافیک این است که به نحوی عمل کند که این قله ها را پایین بیاورد و این ترافیک را در طول روز پخش کند.تخفیف های ۲۰ تا ۳۰ درصدی ورود به طرح برای خودروهای دارای معاینه فنیوی ادامه داد: در این راستا، سیاست قیمتی به دنبال پایین آوردن قله ترافیک صبح در محدوده طرح ترافیک است. در پیشنهادی هم که به شورای ترافیک تهران ارائه شد سه مقطع زمانی ارائه شده است. پیک صبح، وسط روز و بعد از ظهر در نظر گرفته شده که برای پیک های صبح و بعد از ظهر ضریب افزایشی در نظر گرفته می شود و برای بازه طول روز نیز ضریب کاهشی در نظر گرفته می شود تا بتوانند قله های پیک ترافیک در محدوده را پایین بیاورند. همچنین سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده که اگر خودرویی معاینه فنی برتر داشته باشد از تخفیف های 20 تا 30 درصدی برای تعرفه پرداخت عوارض استفاده کند. ابزار قیمت در دنیا نیز به این شکل مورد استفاده قرار می گیرد که برای انجام کارهای مناسب با دادن تخفیفات به مردم جاذبه ایجاد کنند و با بالا بردن قیمت از ایجاد قله های ترافیک در ساعات پیک جلوگیری می کنند که به این ترتیب مدیریت ترافیک در طول روز را انجام می دهند.شورای شهر تهران در قیمت گذاری عوارض ورود به طرح ترافیک شرایط جامعه را در نظر بگیرددبیر شورای عالی ترافیک ای کشور ادامه داد: در پیشنهاد ارائه شده ضریب افزایشی برای روزهای آلودگی هوا نیز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در طرح ترافیک جدید به دنبال این هستند که اگر فردی کار ضروری دارد با سقف قیمتی بالا می تواند وارد طرح شود و به عنوان یک شهروند قانون مدار جریمه نمی شود ولی باید عوارض ورود به طرح را پرداخت کند؛ اما در این راستا باید شرایط جامعه را درک کرد و قطعا شورای شهر تهران این حساسیت و موضوعات روز جامعه را برای قیمت گذاری مد نظر قرار خواهد داد.اعمال تغییرات طرح ترافیک از ۱۵ فروردین سال ۹۷محمدیان با تاکید بر اینکه همه بحث های مطرح شده مربوط به 15 فروردین سال 1397 به بعد است، افزود: بی تردید تا شب عید هیچ شرایط خاصی برای ورود به هسته مرکزی شهر لحاظ نخواهد شد و روال موجود ادامه پیدا خواهد کرد و هر آنچه که مورد تصویب قرار می گیرد برای بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی خواهد شد. ضمنا اجرای این طرح ا اماتی دارد که باید دوربین هایی نصب شود و زیرساخت های لازم فراهم شود، همچنین دوربین های موجود باید به هنگام شوند و برای کلیه وجی ها دوربین نصب کنند و حتی تعدادی از نقاط داخل طرح نیز به دوربین مجهز شوند.فراهم زیرساخت ها از ا امات اجرایی طرح ترافیک جدید هستنداجرای طرح جدید ترافیک منوط به تأیید راهور تهرانوی افزود: فراهم این زیرساخت ها از ا امات اجرایی طرح ترافیک جدید هستند که اگر قرار باشد بعد از 15 فروردین ماه سال آینده اجرایی شود باید زیرساخت های تأمین شده برای اجرای طرح جدید ترافیک، توسط بخشit پلیس ناجا کنترل شود، چرا که سطح تخلف باید با بهره گیری از این زیرساخت ها انجام شود و پس از ب تایید قسمت فنی راهنمایی و رانندگی تهران است که این طرح قابلیت اجرا پیدا می کند.طرح زوج و فرد مصوبه دائمی شدن دارددبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای دائمی طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران، گفت: طرح زوج و فرد برای شرایط اضطرار بود اما با توجه به هجوم خودروها و بنا به درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی برای کنترل تردد در محدوده 80 کیلومتر مربعی مرکز شهر درخواست شد که اجرای این طرح تداوم پیدا کند. این طرح در حال حاضر مجوزهای قانونی خود را دارد و در همین راستا چندین بار دستگاه های نظارتی بر این طرح ایراد گرفتند؛ اما مستندات قانونی ارائه شد و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد و در حال حاضر این طرح همراه با کنترل معاینه فنی در حال اجراست. طرح زوج و فرد مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور را برای دائمی شدن گرفته است.مهلت ۶ ماهه به شهرداری تهران برای ارئه طرح جایگزین زوج و فردوی افزود: اگر طرح زوج و فرد مقرر باشد با شرایط فعلی ادامه پیدا کند نیاز به مصوبه خاصی ندارد؛ اما اگر شهرداری تهران مطالعات خود را انجام دهد و طرح جایگزین پیشنهاد کند که بر پایه اصول عوارض و یا مکانیزم دیگری باشد اجازه داده ایم که طرح خود را تا تیرماه سال آینده به شورای ترافیک شهر تهران ارائه کند. اگر تا آن موقع این طرح ارائه شد و توانست نظر اعضا را جلب کند احتمال اینکه در شش ماهه دوم سال 1397 محدوده زوج و فرد با مکانیزم دیگری اجرا شود وجود دارد اما در حال حاضر کلیات به این سمت است که با همین مکانیزم فعلا ادامه پیدا کند.محمدیان در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع طرح lez و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: کنترل آلودگی هوای شهر از طریق طرح lez دنبال می شود که مصوبه هیات ان دارد. این طرح در شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور مطرح و با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم به ویژه ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) اجرایی شده است. به این ترتیب تمامی مراکز معاینه فنی سبک و سنگین اطلاعات خود را در سراسر کشور به سرور سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ارسال و این سرور به صورت آنلاین با سرور شماره گذاری پلیس ناجا در ارتباط است.آغاز حدود جدید آلایندگی و معاینه فنی برتر در تهرانوی ادامه داد: ترویج معاینه فنی در خودروها به کاهش آلودگی هوا کمک می کند لذا برای ایجاد ساختار و فرهنگ لازم این طرح را بر طرح زوج و فرد منطبق کرده ایم و به مرور زمان با کارشناسی های بیشتر ممکن است طرح زوج و فرد حذف شود. برنامه ت برای کنترل آلودگی هوا توسعه معاینه فنی است که در حال حاضر معاینه فنی به صورت یکپارچه در حال انجام است و حدود جدید آلایندگی و معاینه فنی برتر در تهران از ماه گذشته آغاز شده، در این معاینه فنی که ممکن است بر اساس تصمیم شورای شهر تهران تخفیف هایی در ورود به طرح ترافیک جدید برای آن مد نظر قرار گیرد مردم ترغیب خواهند شد که به سمت اخذ معاینه فنی برتر حرکت کنند.وی تاکید کرد: در این معاینه فنی حدود آلایندگی سخت تر می شود و آینده کنترل آلودگی هوا در شهر تهران روی خودروها به موضوع lez و معاینه فنی و اعمال شرایط سخت گیرانه در اخذ معاینه فنی مرتبط خواهد بود که به مرور در حال پیاده شدن است.دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک در تشریح مطالعات انجام شده در خصوص طرح lez (محدوده کاهش آلودگی هوا) گفت: قطعا در مرحله بعد از کنترل معاینه فنی در محدوده زوج و فرد، حدود آلایندگی سختگیرانه تر می شود و در آینده کنترل آلودگی هوا در شهر تهران بر مبنای طرح lez و معاینه فنی و شرایط سختگراینه تری که در معاینه فنی اعمال خواهد شد، پیگیری می شود که این طرح به مرور در حال اجر است. ولی باید به این نکته توجه داشت که در اعمال سختگیری های بیشتر در ورود آلایندگی معاینه فنی ها ممکن است برخی از خودروها که منبع درآمد افراد هستند نتوانند حدود آلایندگی را پاس کنند و به طبع آن روزی 50هزار تومان جریمه خواهند شد لذا باید به صورت پله به پله این طرح را به پیش ببریم و با مدیریت درست نقش موثری در کاهش آالودگی هوا به ویژه کنترل منابع متحرک شهر ایفا کنیم.به زودی در تمام سطح تهران کنترل آلودگی اجرا می شودوی درباره اینکه طرح ترافیک جدید پیشنهادی شهرداری تهران مبنای محیط زیستی و کاهش آلودگی هوا دارد یا خیر ؟ گفت: هدف اصلی طرح ترافیک که ازسال 1359 آغاز شد کنترل ترافیک بوده است. در آن سال ها تهران درگیر آلودگی هوا نبود، اما برای کنترل تردد خودروها این طرح اعمال شد که البته اگر بتوانید کنترل تردد خودروها را انجام بدهید تا حدودی کاهش آلودگی هوا را نیز به همراه خواهد داشت. این در حالیست که طرح ترافیک جدید شهرداری تهران صرفا کاهش آلودگی را دنبال نمی کند و این موضوع با پیگیری طرح lez محقق خواهد شد که امیدواریم به زودی بتوانیم در تمام سطح تهران کنترل آلودگی را اجرا کنیم. به گفته وی، بی تردید کنترل معاینه فنی علاوه بر نقش مثبت در آلودگی هوا موضوع ایمنی را کنترل می کند که در کاهش آمار تصادفات نقش به سزایی دارد. کاهش آلودگی هوا در طرح ترافیکی جدید شهرداری تهران در اولویت دوم قرار دارد و این طرح بیشتر مدیریت تردد خودروها در هسته مرکزی شهر را دنبال می کند.محمدیان در خصوص اجرای طرح lez با شرایطی که در ابتدا اعلام شد و رنگ بندی خوردها را به همراه داشت گفت: مصوبات اولیه این طرح تغییر کرد چرا که زیر ساخت های لازم مهیا نبود. آ ین مصوبه ای که در این خصوص وجود دارد همان چیزی است که در حال حاضر اجرا می شود . ما زمانی می توانستیم طرح به شکل اولیه و با رنک بندی خودرو ها اجرا کنیم که زیرساخت های لازم مهیا می شد. اما طرح را بر اساس آنچه که مطابق با وجود زیرساخت ها است به صورت گام به گام پیش خواهیم برد. درحال حاضر با ایاد سامانه یک پارچه معاینه فنی کنترل مکانیزه گواهی معاینه فنی و و همچنین جریمه مکانیزه برای خودروها فاقد گواهی معاینه فنی محقق شده است . وی افزود:طرح lez درحال حاضر در رینک 80 کیلومتر مربعی زوج و فرد در حال اجر ا است که امیدواریم با نصب دوربین ها در تمام سطح شهر این طرح را در مرحله بعدی در کل سطح شهر تهران اجرایی کنیم.نمی توان قبل از اطلاع رسانی و پرداخت تسهیلات نوسازی، کامیون ها را متوقف کرددبیر شورای عالی ترافیک ای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه عمده مشکل آلودگی هوا به دلیل تردد کامیون های دودزا در درون شهر است، افزود: عمده این کامیون ها از ساعت 22 تا 6 صبح در شهر تردد می کنند که باید برگه معاینه فنی آنها نیز کنترل شود. این اقدام آغاز شده؛ اما رانندگان این کامیون ها از قشر خاصی هستند و تنها منبع درآمد آنها نیز از این کامیون ها تامین می شود لذا نمی توان قبل از اطلاع رسانی دقیق و پرداخت تسهیلات برای نوسازی کامیون هایشان ، خودروهای آنها را متوقف کرد. باید اجرای این طرح به صورت گام به گام اجرا شود. کشور در شورای ترافیک شهر تهران در تشریح مطالعات طرح lez گفت: این طرح در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مورد مطالعه قرار گرفت و به همراه آن برای اولین بار سیاهه انتشارآلودگی هوای تهران منتشر شد که به الگویی برای کشور بدل شد و به یکی از اسنادی بدل شد که در کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان ا در ت مورد استناد قرار گرفت. ما باید به زیرساخت های اجرایی درون کشور توجه داشته باشیم و برای اجرای طرح ها از زیرساخت های موجود استفاده کنیم.وی افزود: برای طرح lez به شکل اولیه زیرساخت های لازم فراهم نبود . برای مثال برای رنگ بندی خودروها خودروهای کاربراتوری و انژکتوری باید از هم تفکیک می شد که در حال حاضر بانک اطلاعاتی منطقی برای جدا سازی این خودروها وجود ندارد. لذا تغییراتی در طرح اولیه داده شده تا با زیرساخت های موجود امکان اجرای آن وجود داشته باشد.شورای ترافیک تهران باید سیاست های خود را اعلام کنددبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک ای کشور در پاسخ به این سوال که آیا عدم ثبت نام طرح ترافیک برای سال آینده توسط شهرداری تهران پیش از تصویب طرح ترافیک جدید کار عجولانه ای بوده است یا خیر؟ گفت: تا به امروز یعنی 19 دی ماه سال1396 هنوز مصوبه ای قطعی در خصوص این طرح وجود ندارد لذا قاعدتا این بحث زودتر مطرح می شد برای مثال این مسائل باید اوایل سال جاری مطرح می شد اما از سوی دیگری مدیریت شهری جدید از مهرماه مستقر شده و این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.بهتر بود شهرداری تهران ابتدا مصوبات لازم را برای طرح جدید ترافیک اخذ و سپس رسانه ای می کردوی تاکید کرد: بهتر بود شهرداری تهران ابتدا مصوبات لازم را اخذ می کرد و سپس در فضایی آرام و بدون رسانه ای این موضوع به صورت مدیریت شده طرح را مورد بحث و بررسی قرار می داد و افکار عمومی را زمانی از موضوع مطلع می کرد که طرح به نتیجه نهایی رسیده بود. اما در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده و طرح در حال بررسی است و به دنبال این هستیم که در تهران طرحی اجرا شود که کمترین مشکلات و تبعات را به همراه داشته باشد.
طرح ترافیکعضو سابق هیئت رئیسه شورای شهر تهران انتقاداتی را به طرح اخیر ارائه شده از سوی شهرداری پایتخت برای حذف طرح ترافیک در سال ۹۷ مطرح کرد.بررسی وضعیت اضطراری ترافیک و آلودگی هوا/ آیا حذف سالیانه طرح ترافیک کارساز خواهد بود؟جانبازان، بیماران خاص و خبرنگاران مشمول تخفیف طرح ترافیک می شوندموافقت پلیس با کلیات طرح جدید ترافیکبه گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، مسئولان شهرداری تهران خبر از حذف طرحی داده اند که حدود ۴۰ سال در پایتخت قدمت داشته است.از سال ها قبل، محدودیت هایی برای ورود به محدوده طرح ترافیک تهران در نظر گرفته شده بود و حال گفته می شود قرار است این محدودیت ها برداشته شده تا شهروندان به ازای پرداخت وجه، قادر به تردد در محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد باشند.در حال حاضر انتقاداتی به تغییرات طرح ترافیک وارد است. باید دید شورای شهر تهران، این تغییرات را به تصویب می رساند یا خیر.ابوالفضل قناعتی، عضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران توضیحاتی را در رابطه با ضعف های طرح مطرح شده از سوی شهرداری ارائه کرده است.در شورای قبلی تنها بحث طرح lez مطرح بودوی در این باره گفت: در شورای قبلی شهر تهران بحث حذف کلی طرح ترافیک مطرح نبود و تنها مباحثی مبنی بر اجرای طرح lez مطرح شد که این موضوع نیز به سرانجام نرسید.
وی افزود: محتوای طرح قبلی lez به طور کلی با تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران متفاوت است.واکنش های مثبت و منفی در رابطه با تغییرات طرح ترافیک ادامه دارد.ساز و کار تغییر در طرح ترافیک فراهم نیستعضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به فراهم نبودن ساز و کار اجرای تغییرات در بحث طرح ترافیک سال ۹۷ اظهارکرد: در شرایط کنونی، ساز و کار اجرای تغییرات در طرح ترافیک سالیانه فراهم نیست و ایرادات زیادی نیز به پیشنهادات جدید مطرح شده وارد است.
قناعتی با اشاره به ایرادات وارد شده به محتوای تغییرات جدید طرح ترافیک تصریح کرد: باید برای ایجاد تغییرات، ظرفیت سازی می شد، اما این اتفاق نیافتاده علاوه بر آن، محتوای طرح نیز ایرادات قابل توجی دارد.وی با انتقاد از موضوعات مطرح شده از سوی مسئولان حال حاضر شهرداری تهران گفت: مسئولان شهرداری تهران مدعی شده اند که در دوره جدید، فروش طرح را نخواهند داشت، اما طرح جدیدی که از سوی شهرداری مطرح شده نیز نوعی درآمدزایی است.عضو سابق هیئت رئیسه شورای ی شهر تهران ادامه داد: مسئولان شهرداری در طرح جدید، اعلام کرده اند که شهروندان باید مبلغی را به عنوان شارژ در نظر بگیرند تا از طریق آن، وارد محدوده طرح ترافیک شوند.قناعتی با بیان اینکه " نباید شرایطی فراهم شود که هر فردی پول دارد بتواند وارد محدوده طرح ترافیک شود" گفت: اصل تعیین محدوده طرح ترافیک به این خاطر بود که برای تردد ها محدودیت ایجاد کنیم و نباید اکنون شرایطی فراهم شود که هر فردی پول داشت بتواند وارد محدوده طرح ترافیک شود.اصل تعیین محدوده طرح ترافیک به این خاطر بود که برای تردد ها محدودیت ایجاد کنیم و نباید اکنون شرایطی فراهم شود که هر فردی پول داشت بتواند وارد محدوده طرح ترافیک شودایجاد بی عد ی در پایتخت با اعمال تغییر در طرح ترافیکوی تاکید کرد: مسئولان شهرداری تهران یکی از دلایل خود برای تغییر در وضعیت طرح ترافیک را ایجاد عد در پایتخت اعلام می کنند، اما باید تاکید شود که اقدامات جدید شهرداری عین بی عد ی است.عضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران در خصوص وضعیت تا ی های تهران در صورت اعمال برخی تغییرات در طرح ترافیک تصریح کرد: یکی از امتیازاتی که اکنون برای تا ی های شهر تهران در نظر گرفته شده، اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک است. در صورتی که شرایط برای ورود تمام خودرو ها به محدوده طرح فراهم شود، مسافربر های شخصی با پرداخت مبلغ تعیین شده می توانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند.قناعتی ادامه داد: بدون شک تعداد قابل توجهی از مسافربر های شخصی حاضر هستند هر روز برای ورود به محدوده طرح ترافیک مبالغی را بپردازند، زیرا در محدوده طرح، وضعیت جا به جایی مسافر بسیار بهتر از سایر نقاط تهران است.وی با بیان اینکه " برای اجرای عد ، شهرداری باید ورود به محدوده طرح را رایگان اعلام کند" خاطرنشان کرد: اجرای عد در شرایطی محقق می شود که تمام خودرو ها اجازه ورود رایگان به محدوده طرح ترافیک را داشته باشند. در شرایطی که این اتفاق به هیچ وجه ممکن نیست، نمی توان از اجرای عد با اخذ وجه از مردم، یاد کرد.نگاه شهرداری به طرح ترافیک جدید کاسبکارانه استتصمیمات شهرداری تهران عجولانه استعضو سابق هیئت رئیسه شورای ی شهر تهران تصمیمات شهرداری برای اعمال تغییر در طرح ترافیک را اقدامی عجولانه دانست و بیان کرد: اینکه مسئولان شهرداری تهران به یکباره بحث اعمال تغییر در طرح ترافیک را مطرح کرده اند، نشان دهنده تعجیل در این کار است. اقدام شهرداری و بیان جزئیات طرح، تصمیم بسیار عجولانه ای است.قناعتی افزود: بهتر است مسئولان شهرداری تهران تمام نظرات موافق و مخالف را بشنوند و بعد از آن، تصمیم گیری لازم را انجام دهند.وی با بیان اینکه " بدون شک آزاد اعلام شدن تردد ها در محدوده طرح ترافیک سبب افزایش ترافیک و آلودگی هوا می شود" اظهارکرد: آزاد اعلام شدن ورود خودرو ها به محدوده طرح ترافیک سبب افزایش تردد ها به این محدوده شده و بدون شک ترافیک و آلودگی هوا در این مناطق افزایش پیدا می کند.آزاد اعلام شدن ورود خودرو ها به محدوده طرح ترافیک سبب افزایش تردد ها به این محدوده شده و بدون شک ترافیک و آلودگی هوا در این مناطق افزایش پیدا می کندعضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران با ارائه آماری از تعداد خودرو هایی که در حال حاضر در محدوده طرح ترافیک تردد می کنند تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودور مجوز سالیانه ورود به محدوده طرح ترافیک را در اختیار دارند و ۲۰ هزار خودرو نیز با طرح های روزانه وارد محدوده طرح می شوند، اما پیش بینی می شود اگر اجازه ورود تمام خودرو ها به محدوده طرح داده شود، شاهد تردد تعداد قابل توجهی خودرو در محدوده طرح ترافیک خواهیم بود.افزایش تردد ها در محدوده طرح ترافیک با تغییرات جدیدقناعتی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت صدور اجازه ورود تمام خودرو ها به محدوده طرح ترافیک در ازای پرداخت پول، از مجموع ۳ میلیون خودرویی که در تهران تردد می کنند، به طور میانگین ۱۰ درصد خودرو ها وارد محدوده طرح ترافیک شوند.وی با ارائه هشداری مبنی بر ورود خودرو های اقشار متمول پایتخت به محدوده طرح ترافیک خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد متمول جامعه پیش تر اعلام کرده بودند که حاضر هستند در ازای پرداخت وجه طرح ترافیک سالیانه، اجازه ورود به محدوده را پیدا کنند، اما در نهایت به دلیل محدودیت هایی که وجود داشت، اجازه ورود به این خودرو ها داده نمی شد.عضو سابق هیئت رئیسه شورای ی شهر تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از افراد شاغل در محدوده ای مانند بازار تهران، به این خاطر که طرح ترافیک در اختیار ندارند با موتورسیکلت و یا تا ی در محل کار خود حاضر می شوند، اما اگر شرایط برای ورود تمام خودرو ها به محدوده فراهم شود، قطعا بخش قابل توجهی از به بازار نیز وارد محدوده می شوند.قناعتی برنامه ریزی نشدن برای جایگاه پارک خودرو ها در محدوده طرح ترافیک را یکی از معضلات طرح جدید شهرداری برای حذف طرح ترافیک در سال ۹۷ دانست و اذعان کرد: در ورودی محدوده طرح ترافیک و در مسیر های اصلی، جا برای پارک خودرو ها اندک است و در طرح جدید شهرداری تهران، برای جای پارک خودرو ها برنامه ریزی نشده است.انتفاع شهرداری از تغییرات قابل کتمان نیستوی با اشاره به درآمدزایی شهرداری تهران از تغییرات در طرح ترافیک سالیانه در سال ۹۷ بیان کرد: در بحث طرح ترافیک، اکنون انتفاع شهرداران از سوی مسئولان شهری مطرح شده، اما این روند بدون شک راهی برای انتفاع شهرداری تهران است و این موضوع قابل کتمان نیست.عضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران با ارائه پیشنهادی به شهرداری تهران اظهارکرد: پیشنهاد من این است که مسئولان شهرداری تهران، زمانی را صرف شنیدن نقطه نظر های مطرح شده در رابطه با ضعف های طرح ترافیک کرده و بعد از آن، در این باره تصمیم گیری کنند.قناعتی افزود: تصمیمات یکباره می تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد و این شهروندان هستند که با این تصمیمات متضرر خواهند شد.تصمیمات یکباره می تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد و این شهروندان هستند که با این تصمیمات متضرر خواهند شدوی در خصوص مدت زمان مورد نیاز برای بررسی و تصویب تغییرات در طرح ترافیک سالیانه تصریح کرد: تصمیم گیری و تایید جزئیات جدید طرح ترافیک نیازمند بازه زمانی ۳ ماهه است و بدون شک در این برهه زمانی و مدت زمانی که تا پایان سال باقی مانده است، شورای شهر در تصویب جزئیات طرح ترافیک با کمبود زمان مواجه خواهد شد.عضو سابق هیئت رئیسه شورای ی شهر تهران با بیان اینکه " فرمانداری تهران نیز باید تغییرات طرح ترافیک را تایید کند" خاطرنشان کرد: این طور نیست که تنها شهرداری و شورای شهر بخواهند در رابطه با طرح ترافیک اظهار نظر کرده و برای تغییرات تصمیم گیری کنند بلکه پس از تایید مصوبه، در نهایت باید موضوع در فرمانداری تهران نیز به تایید برسد.تغییر در طرح ترافیک در بازه زمانی اندک عملیاتی نیستقناعتی تغییر در طرح ترافیک سال ۹۷ را اقدامی غیر عملیاتی دانست و اذعان کرد: در این بازه زمانی، به نظر می رسد که اعمال تغییرات در طرح ترافیک سالیانه ممکن نباشد و اگر چنین نشود شاهد مشکلات بعدی خواهیم بود.وی ادامه داد: مسئولان شهرداری تهران ثبت نام برای دریافت طرح ترافیک سال ۹۷ را متوقف کرده اند و اگر طرح جدید شهرداری نیز به تصویب نرسد، بدون شک موضوع تصمیم گیری در رابطه با طرح ترافیک به سال آینده موکول خواهد شد و شهرداری باید طرح های سال ۹۶ را برای مدت زمانی تمدید کند.کارت های شناور اشخصاص باطل نشده استعضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران در خصوص موضوعات مطرح شده پیرامون جمع آوری کارت های طرح ترافیک شناور موجود در شهر تهران تصریح کرد: تعداد طرح های شناوری که پیش از این صادر شده، قابل توجه بوده است، اما شهرداری تهران اعلام کرده که تنها ۶۰۰ طرح شناور را باطل کرده است.وی افزود: افرادی که دارای طرح ترافیک شناور بوده اند، می توانند از طرح های خود استفاده کنند و این کارت ها تا پایان سال اعتبار خواهند داشت. طرح های باطل شده، مشمول طرح های شناور اشخاص نبوده است.قناعتی با اشاره به طرح های شناوری که اعضای شورای شهر در اختیار داشته اند گفت: در دوره قبلی شورای شهر تهران، اعضای شورا در زمان ۴ سال فعالیتشان، طرح ترافیک شناور در اختیار داشتند و این احتمال وجود دارد که اعضای فعلی شورا نیز طرح های شناور داشته باشند.پاسخ به شایعات حذف طرح ترافیک سالیانه/ چرایی اجرایی نشدن طرح ترافیک موتورسیکلت هاعضو سابق هیئت رئیسه شورای ی شهر تهران در خصوص مباحث مطرح شده در شورای قبلی شهر تهران در رابطه با طرح ترافیک ویژه موتورسیکلت ها اذعان کرد: در شورای قبلی شهر تهران موضوع طرح ترافیک ویژه موتورسیکلت ها مطرح و قرار شد شهرداری تهران ساز و کار این کار را فراهم کند، اما شاهد بودیم که این کار موفقیت آمیز نبود.وی ادامه داد: آن زمان به شهرداری اعلام کرده بودیم که پیش از فراهم شدن زیرساخت ها، در رابطه با اجرای طرح موضوعی مطرح نشود، اما به یکباره اعلام شد که موتورسیکلت ها باید برای دریافت طرح ترافیک ثبت نام کنند و این موضوع سبب ایجاد استرس در سطح جامعه شد.قناعتی با اشاره به فرصت ۳ ماهه شورای شهر وقت به شهرداری تهران گفت: در زمان شورای قبل، بر اساس یک مصوبه، به شهرداری تهران ۳ ماه فرصت داده شد که برای فراهم ساز و کار های لازم، ۳ ماه فرصت دارد، اما شاهد ارائه پیشنهادات از سوی مسئولان شهرداری تهران نبودیم.عضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران در خصوص ثبت نام های صورت گرفته از صاحبان موتورسیکت های سطح شهر تهران اظهارکرد: بعد از ارائه فرصت ۳ ماهه از سوی شورای شهر به شهرداری برای ارائه پیشنهادات در حوزه طرح ترافیک موتورسیکلت ها، به یکباره اعلام شد که صاحبان موتورسیکلت ها باید در یک سایت متعلق به شهرداری ثبت نام کنند، اما پس از ثبت نام های صورت گرفته، در این باره تصمیم گیری نشد.وی در خصوص ادعای مطرح شده از سوی مسئولان شهرداری تهران مبنی بر مطالعات ۳ ساله معاونت حمل و نقل و ترافیک در رابطه با جزئیات حذف طرح ترافیک سالیانه گفت: مسئولان شهرداری تهران در حال حاضر مدعی شده اند که بیش از ۳ سال است که مطالعاتی را در رابطه با حذف طرح ترافیک داشته اند، اما باید اعلام شود که هیچ گاه در شورای قبلی شهر تهران در رابطه با این مطالعات، اطلاع رسانی نشده بود.قناعتی تاکید کرد: از سوی مسئولان وقت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها در رابطه با طرح lez مباحثی مطرح شده بود و آن زمان صحبت از تقسیم بندی سن خودرو ها و چگونگی نحوه ورود آن ها به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک مطرح بود.عضو سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ی شهر تهران با اشاره به سقفی که پیش از این برای فروش طرح ترافیک روزانه در نظر گرفته شده بود اظهارکرد: پیش از این برای ورود ۱۰۰ هزار خودرو به محدوده طرح ترافیک مجوز سالیانه صادر شده بود و در کنار آن، برای فروش طرح های ترافیک روزانه محدودیت های اعمال شده بود، اما با تغییرات جدید، هیچ محدودیتی برای ورود خودرو ها به محدوده طرح ترافیک مطرح نیست و همین موضوع مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.705
مدیران پایتخت با تشخیص نادرست صورت مساله ترافیک، نسخه ای برای جایگزینی با طرح ترافیک فعلی تدوین کرده اند که مطابق آنچه اعلام شده، در صورت تصویب و اجرای آن، نه تنها از بار تردد خودروها کم نمی شود که باعث ازدحام بیشتر و تشدید آلودگی خواهد شد. به گزارش شمانیوز: مدیران پایتخت با تشخیص نادرست صورت مساله ترافیک، نسخه ای برای جایگزینی با طرح ترافیک فعلی تدوین کرده اند که مطابق آنچه اعلام شده، در صورت تصویب و اجرای آن، نه تنها از بار تردد خودروها کم نمی شود که باعث ازدحام بیشتر و تشدید آلودگی خواهد شد. در حال حاضر دو چالش اصلی پایتخت، ترافیک سنگین معابر و همچنین آلودگی هوا است. در این میان، آزادسازی ورود به محدوده طرح ترافیک برای همه خودروها آن هم به شکل اخذ عوارض کمتر برای سفرهای کوتاه، عملا به سنگین تر شدن بار ترافیک منجر می شود.پس از اینکه مدیریت شهری تهران به جمع بندی رسید که نسخه دهه ۵۰ طرح ترافیک منسوخ شده و با لحاظ شکل فعلی شهر، کارآیی ندارد، تدوین نسخه به روز شده این طرح را را با ابتلا به نوعی عجله و در زمان فشرده در دستور کار قرار داده است.شواهد نشان می دهد پیگیری این موضوع در دو ماه اخیر جدی شده و به رغم اینکه قرار است یک تصمیم بزرگ و موثر برای ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو چالش اصلی پایتخت که آرامش و آسایش شهروندان را سلب کرده، اتخاذ شود، تا کنون اطلاع رسانی رسمی و جامعی از سوی مدیران ترافیکی شهر در این رابطه صورت نگرفته است. بر اساس آنچه تاکنون از سوی مدیریت شهری اعلام شده است، چیزی که در قالب اصلاح طرح ترافیک طراحی کرده اند، دچار اشکالاتی است و در بیان آن ابهامات قابل تاملی وجود دارد و یک نسخه ناقص ناشی از عدم درک کامل صورت مسئله (ترافیک و آلودگی) محسوب می شود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، مدیران ترافیکی دو روز پیش اعلام د طرحی را تدوین کرده اند که در قالب آن محدودیت برای ورود به محدوده طرح ترافیک حذف می شود؛ به این معنا که همه شهروندان در صورت تمایل می توانند با خودروی شخصی وارد این محدوده شوند؛ اما باید عوارض آن را پرداخت کنند. در حال حاضر فقط انی که از مجوز طرح ترافیک برخوردار هستند، می توانند با خودرو وارد این محدوده شوند. سهمیه هایی برای ورود به این محدوده تعریف شده که به دستگاه های تی که عمدتا در مرکز شهر قرار دارند و مشاغل خاص تعلق می گیرد. در عین حال طرح های روزانه و هفتگی نیز به تعداد محدود به فروش می رسد تا شهروندان عادی در صورت نیاز ضروری بتوانند با پرداخت ۴۰ هزار تومان برای یک روز، به این محدوده وارد شوند. در طرح پیشنهادی شهرداری تهران قرار است سهمیه ها حذف نشود؛ اما تعرفه آنها افزایش یابد. به غیر از خودروهای واجد سهمیه مجوز طرح ترافیک، سایر شهروندان نیز می توانند مشروط به پرداخت عوارض به این محدوده ورود کنند. بر اساس آنچه تاکنون درباره این طرح بیان شده است، برخی ابهامات و اشکالات وجود دارد و موجب نوعی سردرگمی و حتی غافلگیری میان مردم و حتی برخی مدیران شهری همچون اعضای شورای شهر تهران شده است. در اطلاع رسانی های قطره چکانی اولیه، جزئیات طرح تدوین شده توسط شهرداری به شکل شفاف اعلام نشده است، درحالی که انتظار می رود در اولین گام مدیران درباره میزان تعرفه منظور شده در طرح جدید، نحوه پرداخت آن، تغییرات احتمالی محدوده طرح ترافیک، تغییرات احتمالی سهمیه ها که سال هاست انتقاداتی به آن وارد است، چگونگی روال ثبت نام و رفع نارسایی های سال های گذشته اطلاع رسانی و ابهامات را برطرف کنند.از سوی دیگر اگرچه مدیران ترافیکی شهرداری تهران در بیان جزئیات طرح مذکور اعلام کرد که نسخه اصلاح شده طرح ترافیک با الگو گرفتن از سایر کشورها تدوین شده است، اما بررسی «دنیای اقتصاد» از الگوی موفق مدیریت تقاضای سفر با خودروی شخصی در ای بزرگ نشان می دهد طرح «اجازه ورود به طرح ترافیک برای همه خودروسواران مشروط به پرداخت عوارض» با موفق ترین تجارب جهانی در این حوزه مغایرت دارد و در محتوا مدل ناقصی از تجربه جهانی را الگوبرداری کرده اند. این موضوع مهم ترین اشکالی است که به طرح اولیه بر اساس آنچه تاکنون اطلاع رسانی شده، وارد است. کارشناسان معتقدند چیزی که مدیریت شهری به عنوان جایگزین طرح ترافیک در نظر گرفته است، نوعی «نسخه ناقص» محسوب می شود. طرحی که شهرداری به شورای ترافیک تهران ارائه کرده، به شکلی تدوین شده که اخذ تعرفه تراکم ترافیک صرفا در محدوده طرح ترافیک اعمال خواهد شد و البته قرار است نرخ تعرفه براساس زمان اوج یا غیراوج ترافیک، متغیر باشد. همچنین طرح ترافیک در روزهای پنج شنبه به کلی لغو خواهد شد. این مدل در عمل باعث تشدید ترافیک ناشی از افزایش تردد در محدوده طرح و در معابر اطراف طرح می شود. اشکال این نسخه آن است که صورت مساله، نادرست تشخیص داده شده است. مساله اساسی، ترافیک سنگین و آلودگی کشنده هوا به عنوان معلول چالش اول است. بنابراین طراحی یک نسخه با هدف آزادسازی تردد در محدوده طرح ترافیک برای همه با این نسخه ساعات بار سنگین ترافیک را افزایش می دهد.«دنیای اقتصاد» موفق ترین الگوی جهانی را بررسی کرده که نشان می هد اگرچه در قالب این الگو در محدوده مرکزی ای بزرگ به جای اخذ مجوز طرح ترافیک سالانه، همه شهروندان در ازای پرداخت عوارض می توانند تردد کنند، اما این موضوع زمانی می تواند در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و زمان سفر اثر بگذارد که همه معابر شهر و بزرگراه ها مشمول اخذ «عوارض تردد» و تمام خودروها مشمول «مالیات سوخت» شوند یا اینکه دست کم عوارض سبز یا مالیات از مصرف سوخت که حلّال ازدحام خودروهاست، در غیاب تعرفه تراکم ترافیک از شهروندان دریافت شود. مدیریت شهری تهران اکنون بدون اینکه برای عوارض سوخت و تردد در معابر شریانی اصلی برنامه ای اعلام کند و مصمم به اجرای آن باشد، فقط قصد دارد یک قسمت از الگوی جهانی را اجرا کند و عوارض را تنها در محدوده طرح ترافیک برقرار کند. کارشناسان و برخی از مدیران شهری نظیر اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر اعتقاد دارند چنین طرحی پاسخگو نخواهد بود. مهم ترین اشکالی که به این مدل وارد است، پس زدن ترافیک به لایه معابر پشت محدوده طرح و شاید به کل معابر شهر خارج از طرح ترافیک است. در حالی که وضع عوارض بر همه معابر می تواند به کاهش سفرهای درون شهری با خودروی شخصی منجر شود. از طرفی اگرچه ظاهرا مجلس باید برای تصویب عوارض از مصرف سوخت در کلان ا اقدام کند، اما یت قانع و جلب نظر مجلس و ت بر عهده مدیریت شهری است که باید این موضوع را به موازات بازنگری در طرح ترافیک دنبال کند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، مدیران شهری بنا دارند با عجله اصلاحات طرح ترافیک را تصویب کنند و آن را به سال ۹۷ برسانند، در حالی که هنوز میان شورای شهر و شهرداری توافقی بر سر اینکه طرحی به صورت یکپارچه برای کل معابر شهر اجرا شود یا فقط طرح ترافیک فعلی با تغییراتی ادامه پیدا کند، شکل نگرفته است. در ابتدا اعلام شد که صرفا مصوبه شورای ترافیک تهران به ریاست شهردار برای تغییر طرح ترافیک کافی است، اما دیروز مشخص شد که با توجه به ابعاد تغییرات، لازم است شورای عالی ترافیک درباره این موضوع تصمیم گیری کند. به این ترتیب عجله در رساندن طرح به اجرا در سال آینده از عدم تسلط بر مسیر قانونی که باید طی شود مشهود است. این عجله با «زمان دادن برای تغییر سبک ترافیک شهروندان»، «پذیرش اجتماعی» و حتی «هماهنگ شدن دستگاه های مدیریت ترافیک با طرح جدید» در تضاد است. به عنوان مثال پلیس راهور تهران بزرگ به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرایی در امر مدیریت ترافیک هنوز نظر کارشناسی خود را درباره این طرح اعلام نکرده و قرار است مدیران شهری جزئیات طرح پیشنهادی خود را برای پلیس تشریح و دیدگاه این نهاد را نیز دریافت کنند. پلیس راهور معتقد است در صورتی که قرار است تغییراتی صورت گیرد، این امر نیازمند کارشناسی دقیق است که زمانبر خواهد بود، بنابراین با عجله برای اجرای طرح جدید از ابتدای سال آینده موافق نیست.مدل بررسی طرح نیز با اصل «شفافیت» و «اطلاع رسانی» که شهرداری این دوره بر آن تاکید دارد، ناهمخوان است. دیدگاه شهردار تهران این است که تغییرات را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد؛ مدلی که شهردار لندن نیز پیاده کرده و هر اقدام جدیدی در شهر را پیش از اجرا برای عموم تشریح و دیدگاه کارشناسان و شهروندان را دریافت می کند.حذف سفرهای زائد با وضع تعرفه در کل معابرمحمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام مخالفت با تغییرات محدود صرفا در محدوده طرح ترافیک، گفت: هر طرحی که قرار است برای ترافیک تهران اجرا شود، باید یکپارچه باشد. این نقطه اختلاف ما با معاونت ترافیک شهرداری است. معتقدم هر طرحی که در یک گوشه از شهر به شکل محدود اجرا شود، اشلی از همان طرح ترافیک است و اثر مثبتی برای کاهش ترافیک نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیسیون عمران و حمل ونقل از بازنگری در این طرح، حذف ترددهای زائد از شبکه معابر و استفاده عادلانه همه شهروندان از امکانات شهر است. اگرچه اجرای طرح جایگزین به افزایش درآمد شهرداری منجر می شود، اما هدف شورا به هیچ وجه افزایش بهای تردد در معابر نیست، بلکه از آنجا که اعتقاد داریم بسیاری از ترددهای سطح شهر با خودروی شخصی، زائد است، قصد داریم این ترددها را به نفع هوای پاک و روان سازی معابر حذف کنیم. علیخانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح ترافیک و زوج و فرد کارآیی خود را به کلی از دست داده و نه از بابت کنترل ترافیک و نه از بابت کاهش آلودگی هوا نقش موثری ندارد، افزود: تجربیات دنیا نیز این موضوع را تایید می کند که طرح ترافیک نسخه منسوخی برای مهار ترافیک است، چراکه عملا ترافیک این محدوده به شبکه معابر اطراف پس می زند. وی ادامه داد: اگر طرح اخذ تعرفه تراکم ترافیک از کل معابر شهر که مدل مدنظر کمیسیون است، اجرا شود، علاوه بر اینکه ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد سالانه برای شهرداری ایجاد می شود، میزان رضایت شهروندان از توزیع عادلانه امکانات شهر نیز افزایش خواهد یافت، به ویژه وقتی بدانند درآمد حاصل صرف توسعه حمل ونقل عمومی می شود. به گفته این عضو شورای شهر، مکمل اجرای طرح اخذ تعرفه تراکم ترافیک از معابر، «ساماندهی پارک های حاشیه ای» خواهد بود؛ چراکه وضع تعرفه برای فضاهای پارک نیز بازدارندگی استفاده غیرضروری از خودروی شخصی را افزایش می دهد. علیخانی یادآور شد: هنوز هیچ طرحی نهایی نشده اما تا پایان هفته جاری یا هفته آینده ممکن است توافق اولیه صورت گیرد. با اینکه طرح ترافیک برای سال ۹۷ تغییرات جزئی داشته باشد، مخالفتی نداریم اما در نهایت باید یک طرح یکپارچه با تلفیقی از ایده های موجود برای اجرا در شهر پیش بینی شود. وی تاکید کرد: قرار هم نیست ما چرخ را اختراع کنیم، چراکه تجربه اجرای چنین طرحی در اغلب ای بزرگ دنیا وجود دارد و ما صرفا قرار است آن الگوها را بومی کنیم.الگوی اروپا در «طرح ترافیک»یکی از اثرگذارترین راه های غلبه بر «ترافیک شهری»، افزایش هزینه استفاده از خودروهای شخصی یا واقعی این هزینه ها است. این افزایش هزینه می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد، روش هایی همچون «گرفتن عوارض در مناطق پرازدحام» یا «اخذ عوارض از خودروهای کم سرنشین یا با استانداردهای کیفی پایین»، «واقعی قیمت بنزین» و «مدیریت بهینه فضاهای پارک». بر اساس تجارب ای بزرگ دنیا، یکی از موفق ترین سیاست های کاهش حجم ترافیک و آلودگی، «قیمت گذاری جاده ای» یا وضع عوارض ترافیک است. در این رابطه گروه اقتصاد بین الملل رو مه «دنیای اقتصاد» چگونگی اجرای طرح ترافیک در برخی کلان ای پیشرفته دنیا را بررسی کرده است.استفاده از قیمت گذاری معابر شهری به منظور کاهش حجم ترافیک نخستین بار توسط سنگاپور در سال ۱۹۷۵ اجرا شد. این برنامه که «طرح صدور مجوز منطقه ای (als)» نام داشت در مناطق محدود شده (rz) و بر مبنای عوارض ثابت اعمال می شد. بر اساس آمارها، اجرایی شدن این طرح موجب کاهش چشمگیر حجم تردد و افزایش سرعت ترافیک در محدوده مشخص شده گردید. بر این اساس حجم ترافیک ورودی به ناحیه مشخص شده پس از اجرای این طرح ۴۴ درصد کاهش و سرعت ترافیک از ۱۷ کیلومتر بر ساعت به ۳۴ کیلومتر بر ساعت افزایش یافت. سال ها بعد از اجرای این طرح زمانی که سطح اشتغال در مرکز شهر تا یک سوم و مالکیت خودروهای شخصی ۷۷ درصد افزایش یافت، بازهم حجم ترافیک ۳۳ درصد پایین تر از حجم ترافیک قبل از اجرای طرح بود. البته پس از اجرای این طرح، خیابان های اطراف طرح با افزایش نسبی حجم ترافیک روبه رو شدند که در نتیجه بعدها این طرح در بزرگراه ها نیز به کار گرفته شد.در سال ۱۹۹۸ سنگاپوری ها «شکل نوینی از سیستم کنترل ترافیک» را ابداع د. در این سال سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» (erp) جایگزین طرح مجوزدهی در مناطق محدود شده به اجرا گذاشته شد و رانندگان وسایل نقلیه موظف شدند بر اساس میزان استفاده از جاده های شهری عوارض تردد بپردازند. در واقع میزان عوارض بر اساس «ساعات اوج» و «مناطق پرترافیک» متغیر است. شیوه کارکرد به این صورت است که دروازه های پل مانند در معابر شهری (gantry) و دستگاه هایی در درون خودروها (in-vehicle unit)(در گوشه سمت راست شیشه جلویی خودروها) تعبیه می شود که در صورت عبور خودرو از این دروازه ها، مبالغ عوارض از کارت های اعتباری که درون دستگاه تعبیه شده در خودروها قرار دارد، ر می شود. عوارض در این طرح نیز بر اساس زمان سفر در شبانه روز «متغیر» است.بنابر اظهار مدیران شهری سنگاپور، این طرح در بخش های دیگری همچون مدیریت استفاده از فضاهای شهری، افزایش مالیات بنزین و پارک و بهبود نظام حمل ونقل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس داده های منتشر شده، هزینه های اجرای این طرح کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای ناشی از آن است. در سال ۲۰۱۲ «سازمان حمل ونقل زمینی» (lta) سنگاپور مطالعه ای انجام داد که نتایج آن نشان می دهد پس از اجرایی شدن این طرح بیش از ۶۰ درصد از افرادی که سفرهای درون شهری دارند، ترجیح می دهند از حمل ونقل عمومی استفاده کنند. بر اساس گزارش این نهاد پس از اجرای این طرح، ترافیک در ناحیه محدود شده ۱۳ درصد و تعداد وسایل نقلیه عبوری بیش از ۳۵ هزار دستگاه کاهش یافته است (با درنظر گرفتن این موضوع که پیش از آن طرح ترافیک معمولی برقرار بوده است). سنگاپور یکی از پرتراکم ترین ساختارهای جمعیتی جهان را دارد. بر اساس مطالعات «سازمان حمل ونقل زمینی» سنگاپور، استفاده از سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» که بیش از دو دهه قدمت دارد، دیگر به صرفه نیست. در این باره، این سازمان پروژه توسعه نسل بعدی سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» را به دو شرکت واگذار کرده است. در این پروژه قرار است از تکنولوژی «سیستم جهانی مسیری ای» (gnss) استفاده شود. این سیستم انعطاف پذیری بیشتری برای تعیین عوارض بر مبنای مسافت طی شده در ساعات مختلف ترافیکی خواهد داشت. همچنین در سیستم جدید با توجه به اینکه دیگر خبری از تجهیزات فیزیکی (دروازه های الکترونیکی جاده ها و دستگاه تعبیه شده درون خودروها) نیست، هزینه ها و محدودیت های فضایی برای اجرای طرح کاهش بسیار خواهد یافت. قرار است نسل بعدی سیستم عوارض جاده ای از سال ۲۰۲۰ در سنگاپور به کار گرفته شود.بر اساس گزارش «کمیسیون اروپایی»، لندن بدترین ازدحام ترافیکی را در میان ای اروپایی دارد. بر اساس این گزارش که بر مبنای آمارهای سال ۲۰۱۵ است، رانندگان لندنی به طور میانگین سالانه ۱۰۱ ساعت در ترافیک معطل می شوند (این درحالی است که رتبه دوم متعلق به شهر اشتوتگارت آلمان با ۷۲ ساعت است). با توجه به اینکه لندن یکی از بهترین سیستم های حمل ونقل عمومی اروپا را دارد و مسوولان این شهر طرح عوارض ترافیک و «مناطق انتشار محدود یا lez» را اجرایی کرده اند، این نتایج قدری عجیب است. به عقیده کارشناسان این اتفاق را نمی توان به ش ت طرح عوارض ترافیک این شهر نسبت داد. در فوریه ۲۰۰۳ شهردار وقت لندن، کن لیوینگستون عوارض ترافیک روزانه ۵ پوندی را برای نخستین بار در این شهر اجرا کرد. در جولای ۲۰۰۵ هزینه روزانه عوارض به ۸ پوند و در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۰ پوند افزایش یافت. در حال حاضر عوارض ورود به نواحی محدودشده روزانه ۵/ ۱۱ پوند است. ساعات اجرای این طرح نیز از ۷ صبح تا ساعت ۱۸ روزهای دوشنبه تا (روزهای کاری) است. ناحیه تحت پوشش این طرح در ابتدا بالغ بر ۲۱ کیلومتر مربع بود، مساحتی که در سال ۲۰۰۷ دو برابر شد. در حال حاضر بیش از ۳۰ مدل خودرویی که عمدتا از نوع الکتریکی و هیبریدی هستند از پرداخت عوارض ترافیک معافند. البته مدیران شهری لندن در سال ۲۰۰۸ طرح «نواحی انتشار محدود یا lezs» را نیز اجرایی د. بر اساس این طرح خودروهای با آلایندگی بالا، حق ورود به مناطق مشخص شده را ندارند (آلایندگی خودروها بر مبنای میزان انتشار گاز دی ا ید کربن سنجیده می شود).البته نتایج یک مطالعه نشان می دهد اجرای این طرح در لندن چندان موفق نبوده است. بر اساس این مطالعه دلیل این امر، تعداد زیاد موتورهای دیزلی است که انتشار گاز نیتروژن دی ا ید بالا دارند.هدف اصلی اخذ عوارض ترافیک در لندن، کاهش تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر بود. در این باره پس از اجرای این طرح، حجم ترافیک در ناحیه مشخص شده بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. همچنین اجرای این طرح افزایش ۶ درصدی استفاده از اتوبوس، ۱۲ درصدی استفاده از دوچرخه و ۶۶ درصدی دوچرخه سواری در درون طرح را به همراه داشت. به علاوه اجرای این طرح باعث کاهش ۲۰ درصدی در انتشار گاز دی ا ید کربن و کاهش ۱۰ درصدی در دی ا ید نیتروژن و ذرات معلق شد. در زمان اجرای این طرح، شهرداری لندن بیش از پیش به توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی این شهر اهتمام ورزید. در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۷۰ میلیون دلار در بخش اتوبوس های شهری و ۶ میلیون دلار برای بهبود وضعیت دوچرخه سواری و پیاده روها سرمایه گذاری شد. به عقیده کارشناسان از دلایلی که لندن را در جایگاه نخست پرترافیک ترین ای اروپا قرار داده است، خیابان های گره خورده شهر، بزرگراه هایی که شهر را دربر گرفته اند و تردد بیش از حد خودروهای شرکت ها (همچون خدمات دهی شرکت آمازون) است. یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده استفاده از خودروی شخصی در معابر شهری و کاهش حجم ترافیک، واقعی بودن قیمت سوخت است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، ایران یکی از ارزان ترین قیمت های سوخت را در جهان دارد. بخشی از قیمت بالای سوخت در کشورهای غربی مربوط به مالیات سوخت است. در سنگاپور قیمت هر لیتر بنزین ۰۱/ ۲ دلار است. حدود ۲۰ درصد از این قیمت البته شامل مالیات می شود (حدود ۴۴/ ۰ دلار). در انگلیس نیز قیمت بنزین حدود ۶۱/ ۱ دلار برای هر لیتر است. در این کشور دارندگان خودرو برای هر لیتر بنزین مصرفی حدود ۰۴/ ۱ دلار مالیات می پردازند، معادل ۶۴درصد قیمت نهایی بنزین.
مدیران پایتخت با تشخیص نادرست صورت مساله ترافیک، نسخه ای برای جایگزینی با طرح ترافیک فعلی تدوین کرده اند که مطابق آنچه اعلام شده، در صورت تصویب و اجرای آن، نه تنها از بار تردد خودروها کم نمی شود که باعث ازدحام بیشتر و تشدید آلودگی خواهد شد. در حال حاضر دو چالش اصلی پایتخت، ترافیک سنگین معابر و همچنین آلودگی هوا است. در این میان، آزادسازی ورود به محدوده طرح ترافیک برای همه خودروها آن هم به شکل اخذ عوارض کمتر برای سفرهای کوتاه، عملا به سنگین تر شدن بار ترافیک منجر می شود.تشدید ترافیک با نسخه جدیدپس از اینکه مدیریت شهری تهران به جمع بندی رسید که نسخه دهه ۵۰ طرح ترافیک منسوخ شده و با لحاظ شکل فعلی شهر، کارآیی ندارد، تدوین نسخه به روز شده این طرح را را با ابتلا به نوعی عجله و در زمان فشرده در دستور کار قرار داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، شواهد نشان می دهد پیگیری این موضوع در دو ماه اخیر جدی شده و به رغم اینکه قرار است یک تصمیم بزرگ و موثر برای ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو چالش اصلی پایتخت که آرامش و آسایش شهروندان را سلب کرده، اتخاذ شود، تا کنون اطلاع رسانی رسمی و جامعی از سوی مدیران ترافیکی شهر در این رابطه صورت نگرفته است. بر اساس آنچه تاکنون از سوی مدیریت شهری اعلام شده است، چیزی که در قالب اصلاح طرح ترافیک طراحی کرده اند، دچار اشکالاتی است و در بیان آن ابهامات قابل تاملی وجود دارد و یک نسخه ناقص ناشی از عدم درک کامل صورت مسئله (ترافیک و آلودگی) محسوب می شود.مدیران ترافیکی دو روز پیش اعلام د طرحی را تدوین کرده اند که در قالب آن محدودیت برای ورود به محدوده طرح ترافیک حذف می شود؛ به این معنا که همه شهروندان در صورت تمایل می توانند با خودروی شخصی وارد این محدوده شوند؛ اما باید عوارض آن را پرداخت کنند. در حال حاضر فقط انی که از مجوز طرح ترافیک برخوردار هستند، می توانند با خودرو وارد این محدوده شوند. سهمیه هایی برای ورود به این محدوده تعریف شده که به دستگاه های تی که عمدتا در مرکز شهر قرار دارند و مشاغل خاص تعلق می گیرد. در عین حال طرح های روزانه و هفتگی نیز به تعداد محدود به فروش می رسد تا شهروندان عادی در صورت نیاز ضروری بتوانند با پرداخت ۴۰ هزار تومان برای یک روز، به این محدوده وارد شوند. در طرح پیشنهادی شهرداری تهران قرار است سهمیه ها حذف نشود؛ اما تعرفه آنها افزایش یابد. به غیر از خودروهای واجد سهمیه مجوز طرح ترافیک، سایر شهروندان نیز می توانند مشروط به پرداخت عوارض به این محدوده ورود کنند. بر اساس آنچه تاکنون درباره این طرح بیان شده است، برخی ابهامات و اشکالات وجود دارد و موجب نوعی سردرگمی و حتی غافلگیری میان مردم و حتی برخی مدیران شهری همچون اعضای شورای شهر تهران شده است. در اطلاع رسانی های قطره چکانی اولیه، جزئیات طرح تدوین شده توسط شهرداری به شکل شفاف اعلام نشده است، درحالی که انتظار می رود در اولین گام مدیران درباره میزان تعرفه منظور شده در طرح جدید، نحوه پرداخت آن، تغییرات احتمالی محدوده طرح ترافیک، تغییرات احتمالی سهمیه ها که سال هاست انتقاداتی به آن وارد است، چگونگی روال ثبت نام و رفع نارسایی های سال های گذشته اطلاع رسانی و ابهامات را برطرف کنند.از سوی دیگر اگرچه مدیران ترافیکی شهرداری تهران در بیان جزئیات طرح مذکور اعلام کرد که نسخه اصلاح شده طرح ترافیک با الگو گرفتن از سایر کشورها تدوین شده است، اما بررسی از الگوی موفق مدیریت تقاضای سفر با خودروی شخصی در ای بزرگ نشان می دهد طرح «اجازه ورود به طرح ترافیک برای همه خودروسواران مشروط به پرداخت عوارض» با موفق ترین تجارب جهانی در این حوزه مغایرت دارد و در محتوا مدل ناقصی از تجربه جهانی را الگوبرداری کرده اند. این موضوع مهم ترین اشکالی است که به طرح اولیه بر اساس آنچه تاکنون اطلاع رسانی شده، وارد است. کارشناسان معتقدند چیزی که مدیریت شهری به عنوان جایگزین طرح ترافیک در نظر گرفته است، نوعی «نسخه ناقص» محسوب می شود. طرحی که شهرداری به شورای ترافیک تهران ارائه کرده، به شکلی تدوین شده که اخذ تعرفه تراکم ترافیک صرفا در محدوده طرح ترافیک اعمال خواهد شد و البته قرار است نرخ تعرفه براساس زمان اوج یا غیراوج ترافیک، متغیر باشد. همچنین طرح ترافیک در روزهای پنج شنبه به کلی لغو خواهد شد. این مدل در عمل باعث تشدید ترافیک ناشی از افزایش تردد در محدوده طرح و در معابر اطراف طرح می شود. اشکال این نسخه آن است که صورت مساله، نادرست تشخیص داده شده است. مساله اساسی، ترافیک سنگین و آلودگی کشنده هوا به عنوان معلول چالش اول است. بنابراین طراحی یک نسخه با هدف آزادسازی تردد در محدوده طرح ترافیک برای همه با این نسخه ساعات بار سنگین ترافیک را افزایش می دهد.موفق ترین الگوی جهانی را بررسی کرده که نشان می هد اگرچه در قالب این الگو در محدوده مرکزی ای بزرگ به جای اخذ مجوز طرح ترافیک سالانه، همه شهروندان در ازای پرداخت عوارض می توانند تردد کنند، اما این موضوع زمانی می تواند در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و زمان سفر اثر بگذارد که همه معابر شهر و بزرگراه ها مشمول اخذ «عوارض تردد» و تمام خودروها مشمول «مالیات سوخت» شوند یا اینکه دست کم عوارض سبز یا مالیات از مصرف سوخت که حلّال ازدحام خودروهاست، در غیاب تعرفه تراکم ترافیک از شهروندان دریافت شود. مدیریت شهری تهران اکنون بدون اینکه برای عوارض سوخت و تردد در معابر شریانی اصلی برنامه ای اعلام کند و مصمم به اجرای آن باشد، فقط قصد دارد یک قسمت از الگوی جهانی را اجرا کند و عوارض را تنها در محدوده طرح ترافیک برقرار کند. کارشناسان و برخی از مدیران شهری نظیر اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر اعتقاد دارند چنین طرحی پاسخگو نخواهد بود. مهم ترین اشکالی که به این مدل وارد است، پس زدن ترافیک به لایه معابر پشت محدوده طرح و شاید به کل معابر شهر خارج از طرح ترافیک است. در حالی که وضع عوارض بر همه معابر می تواند به کاهش سفرهای درون شهری با خودروی شخصی منجر شود. از طرفی اگرچه ظاهرا مجلس باید برای تصویب عوارض از مصرف سوخت در کلان ا اقدام کند، اما یت قانع و جلب نظر مجلس و ت بر عهده مدیریت شهری است که باید این موضوع را به موازات بازنگری در طرح ترافیک دنبال کند.مدیران شهری بنا دارند با عجله اصلاحات طرح ترافیک را تصویب کنند و آن را به سال ۹۷ برسانند، در حالی که هنوز میان شورای شهر و شهرداری توافقی بر سر اینکه طرحی به صورت یکپارچه برای کل معابر شهر اجرا شود یا فقط طرح ترافیک فعلی با تغییراتی ادامه پیدا کند، شکل نگرفته است. در ابتدا اعلام شد که صرفا مصوبه شورای ترافیک تهران به ریاست شهردار برای تغییر طرح ترافیک کافی است، اما دیروز مشخص شد که با توجه به ابعاد تغییرات، لازم است شورای عالی ترافیک درباره این موضوع تصمیم گیری کند. به این ترتیب عجله در رساندن طرح به اجرا در سال آینده از عدم تسلط بر مسیر قانونی که باید طی شود مشهود است. این عجله با «زمان دادن برای تغییر سبک ترافیک شهروندان»، «پذیرش اجتماعی» و حتی «هماهنگ شدن دستگاه های مدیریت ترافیک با طرح جدید» در تضاد است. به عنوان مثال پلیس راهور تهران بزرگ به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرایی در امر مدیریت ترافیک هنوز نظر کارشناسی خود را درباره این طرح اعلام نکرده و قرار است مدیران شهری جزئیات طرح پیشنهادی خود را برای پلیس تشریح و دیدگاه این نهاد را نیز دریافت کنند. پلیس راهور معتقد است در صورتی که قرار است تغییراتی صورت گیرد، این امر نیازمند کارشناسی دقیق است که زمانبر خواهد بود، بنابراین با عجله برای اجرای طرح جدید از ابتدای سال آینده موافق نیست.مدل بررسی طرح نیز با اصل «شفافیت» و «اطلاع رسانی» که شهرداری این دوره بر آن تاکید دارد، ناهمخوان است. دیدگاه شهردار تهران این است که تغییرات را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد؛ مدلی که شهردار لندن نیز پیاده کرده و هر اقدام جدیدی در شهر را پیش از اجرا برای عموم تشریح و دیدگاه کارشناسان و شهروندان را دریافت می کند.حذف سفرهای زائد با وضع تعرفه در کل معابرمحمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت وگو ضمن اعلام مخالفت با تغییرات محدود صرفا در محدوده طرح ترافیک، گفت: هر طرحی که قرار است برای ترافیک تهران اجرا شود، باید یکپارچه باشد. این نقطه اختلاف ما با معاونت ترافیک شهرداری است. معتقدم هر طرحی که در یک گوشه از شهر به شکل محدود اجرا شود، اشلی از همان طرح ترافیک است و اثر مثبتی برای کاهش ترافیک نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیسیون عمران و حمل ونقل از بازنگری در این طرح، حذف ترددهای زائد از شبکه معابر و استفاده عادلانه همه شهروندان از امکانات شهر است. اگرچه اجرای طرح جایگزین به افزایش درآمد شهرداری منجر می شود، اما هدف شورا به هیچ وجه افزایش بهای تردد در معابر نیست، بلکه از آنجا که اعتقاد داریم بسیاری از ترددهای سطح شهر با خودروی شخصی، زائد است، قصد داریم این ترددها را به نفع هوای پاک و روان سازی معابر حذف کنیم. علیخانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح ترافیک و زوج و فرد کارآیی خود را به کلی از دست داده و نه از بابت کنترل ترافیک و نه از بابت کاهش آلودگی هوا نقش موثری ندارد، افزود: تجربیات دنیا نیز این موضوع را تایید می کند که طرح ترافیک نسخه منسوخی برای مهار ترافیک است، چراکه عملا ترافیک این محدوده به شبکه معابر اطراف پس می زند. وی ادامه داد: اگر طرح اخذ تعرفه تراکم ترافیک از کل معابر شهر که مدل مدنظر کمیسیون است، اجرا شود، علاوه بر اینکه ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد سالانه برای شهرداری ایجاد می شود، میزان رضایت شهروندان از توزیع عادلانه امکانات شهر نیز افزایش خواهد یافت، به ویژه وقتی بدانند درآمد حاصل صرف توسعه حمل ونقل عمومی می شود. به گفته این عضو شورای شهر، مکمل اجرای طرح اخذ تعرفه تراکم ترافیک از معابر، «ساماندهی پارک های حاشیه ای» خواهد بود؛ چراکه وضع تعرفه برای فضاهای پارک نیز بازدارندگی استفاده غیرضروری از خودروی شخصی را افزایش می دهد. علیخانی یادآور شد: هنوز هیچ طرحی نهایی نشده اما تا پایان هفته جاری یا هفته آینده ممکن است توافق اولیه صورت گیرد. با اینکه طرح ترافیک برای سال ۹۷ تغییرات جزئی داشته باشد، مخالفتی نداریم اما در نهایت باید یک طرح یکپارچه با تلفیقی از ایده های موجود برای اجرا در شهر پیش بینی شود. وی تاکید کرد: قرار هم نیست ما چرخ را اختراع کنیم، چراکه تجربه اجرای چنین طرحی در اغلب ای بزرگ دنیا وجود دارد و ما صرفا قرار است آن الگوها را بومی کنیم.الگوی اروپا در «طرح ترافیک»یکی از اثرگذارترین راه های غلبه بر «ترافیک شهری»، افزایش هزینه استفاده از خودروهای شخصی یا واقعی این هزینه ها است. این افزایش هزینه می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد، روش هایی همچون «گرفتن عوارض در مناطق پرازدحام» یا «اخذ عوارض از خودروهای کم سرنشین یا با استانداردهای کیفی پایین»، «واقعی قیمت بنزین» و «مدیریت بهینه فضاهای پارک». بر اساس تجارب ای بزرگ دنیا، یکی از موفق ترین سیاست های کاهش حجم ترافیک و آلودگی، «قیمت گذاری جاده ای» یا وضع عوارض ترافیک است.استفاده از قیمت گذاری معابر شهری به منظور کاهش حجم ترافیک نخستین بار توسط سنگاپور در سال ۱۹۷۵ اجرا شد. این برنامه که «طرح صدور مجوز منطقه ای (als)» نام داشت در مناطق محدود شده (rz) و بر مبنای عوارض ثابت اعمال می شد. بر اساس آمارها، اجرایی شدن این طرح موجب کاهش چشمگیر حجم تردد و افزایش سرعت ترافیک در محدوده مشخص شده گردید. بر این اساس حجم ترافیک ورودی به ناحیه مشخص شده پس از اجرای این طرح ۴۴ درصد کاهش و سرعت ترافیک از ۱۷ کیلومتر بر ساعت به ۳۴ کیلومتر بر ساعت افزایش یافت. سال ها بعد از اجرای این طرح زمانی که سطح اشتغال در مرکز شهر تا یک سوم و مالکیت خودروهای شخصی ۷۷ درصد افزایش یافت، بازهم حجم ترافیک ۳۳ درصد پایین تر از حجم ترافیک قبل از اجرای طرح بود. البته پس از اجرای این طرح، خیابان های اطراف طرح با افزایش نسبی حجم ترافیک روبه رو شدند که در نتیجه بعدها این طرح در بزرگراه ها نیز به کار گرفته شد.در سال ۱۹۹۸ سنگاپوری ها «شکل نوینی از سیستم کنترل ترافیک» را ابداع د. در این سال سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» (erp) جایگزین طرح مجوزدهی در مناطق محدود شده به اجرا گذاشته شد و رانندگان وسایل نقلیه موظف شدند بر اساس میزان استفاده از جاده های شهری عوارض تردد بپردازند. در واقع میزان عوارض بر اساس «ساعات اوج» و «مناطق پرترافیک» متغیر است. شیوه کارکرد به این صورت است که دروازه های پل مانند در معابر شهری (gantry) و دستگاه هایی در درون خودروها (in-vehicle unit)(در گوشه سمت راست شیشه جلویی خودروها) تعبیه می شود که در صورت عبور خودرو از این دروازه ها، مبالغ عوارض از کارت های اعتباری که درون دستگاه تعبیه شده در خودروها قرار دارد، ر می شود. عوارض در این طرح نیز بر اساس زمان سفر در شبانه روز «متغیر» است.بنابر اظهار مدیران شهری سنگاپور، این طرح در بخش های دیگری همچون مدیریت استفاده از فضاهای شهری، افزایش مالیات بنزین و پارک و بهبود نظام حمل ونقل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس داده های منتشر شده، هزینه های اجرای این طرح کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای ناشی از آن است. در سال ۲۰۱۲ «سازمان حمل ونقل زمینی» (lta) سنگاپور مطالعه ای انجام داد که نتایج آن نشان می دهد پس از اجرایی شدن این طرح بیش از ۶۰ درصد از افرادی که سفرهای درون شهری دارند، ترجیح می دهند از حمل ونقل عمومی استفاده کنند. بر اساس گزارش این نهاد پس از اجرای این طرح، ترافیک در ناحیه محدود شده ۱۳ درصد و تعداد وسایل نقلیه عبوری بیش از ۳۵ هزار دستگاه کاهش یافته است (با درنظر گرفتن این موضوع که پیش از آن طرح ترافیک معمولی برقرار بوده است). سنگاپور یکی از پرتراکم ترین ساختارهای جمعیتی جهان را دارد. بر اساس مطالعات «سازمان حمل ونقل زمینی» سنگاپور، استفاده از سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» که بیش از دو دهه قدمت دارد، دیگر به صرفه نیست. در این باره، این سازمان پروژه توسعه نسل بعدی سیستم «قیمت گذاری الکترونیک جاده ای» را به دو شرکت واگذار کرده است. در این پروژه قرار است از تکنولوژی «سیستم جهانی مسیری ای» (gnss) استفاده شود. این سیستم انعطاف پذیری بیشتری برای تعیین عوارض بر مبنای مسافت طی شده در ساعات مختلف ترافیکی خواهد داشت. همچنین در سیستم جدید با توجه به اینکه دیگر خبری از تجهیزات فیزیکی (دروازه های الکترونیکی جاده ها و دستگاه تعبیه شده درون خودروها) نیست، هزینه ها و محدودیت های فضایی برای اجرای طرح کاهش بسیار خواهد یافت. قرار است نسل بعدی سیستم عوارض جاده ای از سال ۲۰۲۰ در سنگاپور به کار گرفته شود.بر اساس گزارش «کمیسیون اروپایی»، لندن بدترین ازدحام ترافیکی را در میان ای اروپایی دارد. بر اساس این گزارش که بر مبنای آمارهای سال ۲۰۱۵ است، رانندگان لندنی به طور میانگین سالانه ۱۰۱ ساعت در ترافیک معطل می شوند (این درحالی است که رتبه دوم متعلق به شهر اشتوتگارت آلمان با ۷۲ ساعت است). با توجه به اینکه لندن یکی از بهترین سیستم های حمل ونقل عمومی اروپا را دارد و مسوولان این شهر طرح عوارض ترافیک و «مناطق انتشار محدود یا lez» را اجرایی کرده اند، این نتایج قدری عجیب است. به عقیده کارشناسان این اتفاق را نمی توان به ش ت طرح عوارض ترافیک این شهر نسبت داد. در فوریه ۲۰۰۳ شهردار وقت لندن، کن لیوینگستون عوارض ترافیک روزانه ۵ پوندی را برای نخستین بار در این شهر اجرا کرد. در جولای ۲۰۰۵ هزینه روزانه عوارض به ۸ پوند و در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۰ پوند افزایش یافت. در حال حاضر عوارض ورود به نواحی محدودشده روزانه ۵/ ۱۱ پوند است. ساعات اجرای این طرح نیز از ۷ صبح تا ساعت ۱۸ روزهای دوشنبه تا (روزهای کاری) است. ناحیه تحت پوشش این طرح در ابتدا بالغ بر ۲۱ کیلومتر مربع بود، مساحتی که در سال ۲۰۰۷ دو برابر شد. در حال حاضر بیش از ۳۰ مدل خودرویی که عمدتا از نوع الکتریکی و هیبریدی هستند از پرداخت عوارض ترافیک معافند. البته مدیران شهری لندن در سال ۲۰۰۸ طرح «نواحی انتشار محدود یا lezs» را نیز اجرایی د. بر اساس این طرح خودروهای با آلایندگی بالا، حق ورود به مناطق مشخص شده را ندارند (آلایندگی خودروها بر مبنای میزان انتشار گاز دی ا ید کربن سنجیده می شود).البته نتایج یک مطالعه نشان می دهد اجرای این طرح در لندن چندان موفق نبوده است. بر اساس این مطالعه دلیل این امر، تعداد زیاد موتورهای دیزلی است که انتشار گاز نیتروژن دی ا ید بالا دارند.هدف اصلی اخذ عوارض ترافیک در لندن، کاهش تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر بود. در این باره پس از اجرای این طرح، حجم ترافیک در ناحیه مشخص شده بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. همچنین اجرای این طرح افزایش ۶ درصدی استفاده از اتوبوس، ۱۲ درصدی استفاده از دوچرخه و ۶۶ درصدی دوچرخه سواری در درون طرح را به همراه داشت. به علاوه اجرای این طرح باعث کاهش ۲۰ درصدی در انتشار گاز دی ا ید کربن و کاهش ۱۰ درصدی در دی ا ید نیتروژن و ذرات معلق شد. در زمان اجرای این طرح، شهرداری لندن بیش از پیش به توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی این شهر اهتمام ورزید. در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۷۰ میلیون دلار در بخش اتوبوس های شهری و ۶ میلیون دلار برای بهبود وضعیت دوچرخه سواری و پیاده روها سرمایه گذاری شد. به عقیده کارشناسان از دلایلی که لندن را در جایگاه نخست پرترافیک ترین ای اروپا قرار داده است، خیابان های گره خورده شهر، بزرگراه هایی که شهر را دربر گرفته اند و تردد بیش از حد خودروهای شرکت ها (همچون خدمات دهی شرکت آمازون) است. یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده استفاده از خودروی شخصی در معابر شهری و کاهش حجم ترافیک، واقعی بودن قیمت سوخت است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، ایران یکی از ارزان ترین قیمت های سوخت را در جهان دارد. بخشی از قیمت بالای سوخت در کشورهای غربی مربوط به مالیات سوخت است. در سنگاپور قیمت هر لیتر بنزین ۰۱/ ۲ دلار است. حدود ۲۰ درصد از این قیمت البته شامل مالیات می شود (حدود ۴۴/ ۰ دلار). در انگلیس نیز قیمت بنزین حدود ۶۱/ ۱ دلار برای هر لیتر است. در این کشور دارندگان خودرو برای هر لیتر بنزین مصرفی حدود ۰۴/ ۱ دلار مالیات می پردازند، معادل ۶۴درصد قیمت نهایی بنزین.
آزادراه قزوین - رشتمحورهای قم - تهران، کرج – چالوس حدفاصل تونل کندوان تا میدان کبیر ، آزاد راه تهران – قم، محور کرج – بویین زهرا، آزاد راه قم – تهران و بالع با محدودیت ترافیکی مواجه هستند. ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج به دلیل تصادف منجر به فوتاعمال محدودیت ترافیکی در مسیر آزادراه قزوین – رشتحرکت خودرواز مرزن آباد به کرج یک طرفه شد/ تردد موتورسیکلت ممنوعترافیک در آزادراه تهران - پردیس/ برخورد تریلی حامل قیر با ٣ سواریرییس پلیس راه البرز اعلام کرد: ترافیک محور چالوس سنگین استقاچاقچیان موادمخدر خود را به دره پرت دبه گزارش ایسکانیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی،سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع که در ادامه ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آ ین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۳ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۵.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسف ، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می شود.۲- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود.۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید ،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶ ، بصورت شبانه روزی ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می شود.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ایالف) تهران و محورهای منتهی به آن۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیو ی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیو ی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه قم – تهران و بالع ، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.ب) سایر محورهاآذربایجان شرقی۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی) ، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی ، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسف ، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسف ، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسف ، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسف ، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسف ، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالع ( آزاد راه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور ، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۲ داد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسف ، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ داد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سرباز – کافه بلوچی ،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه ، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ داد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه ، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود.بوشهر۱- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۱۱ داد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ داد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۴- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۵- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۷- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۸- محور آبپخش – گناوه ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۹- محور اهرم – فراشبند ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۰- محور کلمه – بوشکان ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۱- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود . اسان جنوبی۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می شود.۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ داد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسف ، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسف ، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان اسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی ،روسازی و ابنیه ،کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. اسان رضوی ۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کا ، واقع دراستان اسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسف ، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان اسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسف ، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان اسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و ج گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود.۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود.۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۰ تا ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱ داد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۰ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بلوار و آسف ، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۶ داد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود.۱۳- محور راه روستایی تقی ( باغچه – تربت حیدریه )، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۴ داد لغایت ۱۴ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر بر روی محور راه آهن مشهد- تهران، کیلومتر ۱۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین روستایی دلبران بصورت انجام می شود.۱۴- محور سرخس- مشهد، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۰ داد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۵- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۰ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۶- محور کلات - مشهد، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۸ داد لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۵۰۰+۲ الی ۵۰۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۷- محور سرخس - مشهد، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۸ داد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف گرم، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۸- محور چکنه–عبداله گیو (حدفاصل سه راهی کلیدر تا تقاطع عبداله گیو)، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی آسف گرم، کیلومتر ۲۰۰+۱۳ الی ۲۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از لاین مجاور انجام می شود.۱۹- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسف ، کیلومتر ۶۵ الی ۵۰۰+۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲۰- آزادراه مشهد – باغچه (پل مهدی آباد)، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، کیلومتر۲۰ ، مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی انجام می شود.۲۱- محور بردسکن – انابد، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر۰ الی ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۲- محور بردسکن – درونه، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تنظیم شیب شیروانی، کیلومتر ۳۲ الی ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۳- محور بجستان – گناباد ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۴- محور بجستان – فیض آباد ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۵- محور کاخک – کریمو، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۸ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۶- محور بردسکن – سبزوار، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲۷- محور مشهد – کلات، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۵۰۰+۳۳ الی ۵۰۰+۵۳ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲۸- محور حکم آباد – سبزوار، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۵۰۰+۴ الی ۱۳ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲۹- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۱۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات ماسه آسف ، کیلومتر ۱۱۶ الی ۱۲۶ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳۰- محور رشتخوار – تربت حیدریه، واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۲۲ الی ۴۱ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۱- محور اسفراین – سبزوار ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسف ، کیلومتر ۱۸ الی ۴۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۲- محور گرمه – میامی ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسف ، کیلومتر ۱۲ الی ۳۸ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۳- محور بجنورد – جنگل گلستان ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسف ، کیلومتر ۱۲۵ الی ۱۴۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۴- محور بجنورد – آشخانه ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۲۲ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۵- محور بجنورد – شیروان ،واقع در استان اسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسف ، کیلومتر ۷ الی ۵۶ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.زنجان۱- محور کمربندی مدره، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط از کنارگذر انجام می شود.۲- محور ترانزیت زنجان – ابهر (محدوده روستای عمیدآباد)، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶ بغیر از ایام تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۵۱ تا ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور صائین قلعه - هیدج، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور، کیلومتر ۰ تا ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۴- آزادراه زنجان - تبریز (باند جنوبی) ، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف ، کیلومتر ۴۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲ مرداد لغایت ۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعمیر سنسورهای دستگاه های تردد شماری، کیلومتر ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور ترانزیت زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۶۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور زنجان - بیجار، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف حفاظتی، کیلومتر ۶۰۰+۱ تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور زنجان - فرودگاه، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور زنجان - طارم، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف حفاظتی، کیلومتر ۱ تا ۱۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می شود.سیستان وبلوچستان:۱- محور زاهدان – بم ( حدفاصل نصرت آباد تا ده پلی )، واقع دراستان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۰ داد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسف ، کیلومتر ۹۵ الی ۱۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.فارس ۱- محور تنگ خیاره - بیضاء، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۰ آذر ۹۶ ،ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹ ، به دلیل اجرای عملیات تعریض جاده، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور قائمیه – ابوالحیات - دشت ارژن، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۷۰۰+۲۷ الی ۳۰۰+۵۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور قائمیه – ابوالحیات – نورآباد، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث و رفوژ وسط (بلوار)، کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۷۰۰+۱۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور کازرون – کنارتخته ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۲۸ الی۵۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور جدید کازرون – دشت ارژن ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی قنو روبی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور آباده – کولی کش ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر۹۶، ساعت ۷ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی ، کیلومتر ۲۹ الی ۶۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور قیر- خنج ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ داد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث کنارگذر پل آباد، کیلومتر ۲۴ الی۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور شیراز- مرودشت ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ داد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسف و لکه برداری، کیلومتر ۷ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور پل فهلیان- پل بریم ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ داد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۱۸ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۰- محور اقلید- سورمق، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ داد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۱ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۱- محور سپیدان- شیراز، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۹ داد لغایت ۲۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۲۴ الی ۳۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور خسویه - دهنو، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۷۰۰+۱۰ الی ۷۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۱۳- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۴- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیربنایی ( احداث پل )، کیلومتر ۷۰۰+۱۵ الی ۲۰۰+۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۵- محور بوانات - صفاشهر، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده وایجاد خاکریز پرتگاهی، کیلومتر ۹۰۰+۰ الی ۶۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۶- محور شیراز - امه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث خاکریز درنقاط پرتگاهی، کیلومتر ۴۰۰+۳ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۷- محور شیراز - امه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۲۰۰+۲۸ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۸- محور شیراز - امه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۴۰۰+۱۸ الی ۶۰۰ +۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۹- محور قادرآباد- خوانسار ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۹ تیر لغایت ۱۹ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۱۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۰- محور قیر- فیروز آباد، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات تیغ زنی و ریزش برداری ، کیلومتر ۳ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۱- محور فیروزآباد- کوار، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی ، کیلومتر ۱۰۰+۱۱ الی ۴۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۲- محور فیروزآباد- کهمره سرخی، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات لکه برداری ، کیلومتر ۰ الی ۳۰۰+۵۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۳- محور قیر- جهرم ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۶ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی ، کیلومتر ۵۰۰+۴ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۴- محور م بید- سعادتشهر ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات احداث خاکریزی در نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۳ الی ۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۵- محور صفاشهر- کولی کش ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده ، کیلومتر ۱۳ الی ۱۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۶- محور جدید کازرون- دشت ار ژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۵۰۰+۲۴ الی ۳۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۷- محور جدید کازرون- دشت ار ژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل و نصب علائم، کیلومتر ۵۰۰+۴۸ الی ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲۸- محور کازرون- فراشبند، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به دلیل اجرای عملیات تیغ زنی، کیلومتر ۰ الی ۶۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲۹- محور داراب- بندرعباس ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده سازی، کیلومتر ۲۰ الی ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳۰- محور نی ریز- سیرجان، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات تسطیح حریم راه، کیلومتر ۴۵۰+۰ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .قزوین۱- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، بغیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسف ، کیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور قدیم قزوین - رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و احداث دیوار، کیلومتر ۵۸ الی ۸۵۰+۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور قزوین – معلم کلایه ( حدفاصل میدان مینودر تا روستای کورانه - رفت و برگشت )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۱ داد لغایت ۱۷ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات مرمت و روکش آسف ، کیلومتر ۰ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- آزاد راه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین ، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۳۰ بهمن۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ، و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات گاردریل، کیلومتر ۳۴ الی ۴۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبوری انجام می شود.۵- محور آبیک - طالقان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۳ مرداد ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰، بغیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل زیاران، کیلومتر ۰ الی ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور قزوین – بوئین زهرا، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰، بغیر از ایام تعطیل ، به دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل ها، کیلومتر ۱۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.قم ۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیو ی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۲- آزاد راه قم – تهران و بالع ، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.کرمان۱- محورکرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استانکرمان به دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتر یاز مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت ، معرفی می گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محورفوق بلامانع است.۲- محور سیرجان– بندرعباس ( باند دوم – قطعه ۶ )، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسف ، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می شود.جنوب کرمان ۱- محور جیرفت – ساردوییه - بافت، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسف ، کیلومترهای ۵ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور جیرفت – بلوک - فاریاب، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور رودبار – ز لوت - ایرانشهر، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعریض و آسف ، کیلومتر ۷ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور جیرفت – سه راهی بم - کرمان، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای ?