آموزش و تست تاریخ 1 پایه دهم

کلمات کلیدی: gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , packt gui programming with c++, tutorial, nhkg,n hl,ca packt gui programming with c++, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, packt gui programming with c++, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزشی آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, راهنمای تصویری آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, رایگان آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های انتشارات پکت, packt publishing full collection , ++packt gui programming with c آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, در دوره آموزشی ++packt gui programming with c با نحوه برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس آشنا می شوید. , c++ has come a long way and has now been adopted in several contexts., آموزش packt gui programming with c++, p30 , رایگان packt gui programming with c++, با , آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , http://p30 .com/fa/entry/77530/
کاهش حساسیت شنوایی می تواند در هر سنی، به دلایل وراثتی، شرایط پزشکی، گوش دادن به صداهای بلند اتفاق بیافتد. با این حال وقتی که سن ما زیاد می شود تغییرات ظریفی در مکانیسم گوش ما رخ می دهد که باعث افت شنوایی ما می شود. در پست امروز انزل وب قصد داریم بهترین سایت های تست شنوایی سنجی آنلاین را به شما معرفی کنیم. مطالب پیشنهادیدرمان قطعی و گیاهی رفع بوی بد دهان ناشی از معده، رژیم غذایی، سینوزیت و..درمان قطعی و گیاهی رفع بوی بد دهان ناشی از معده، رژیم غذایی، سینوزیت و..آموزش تصویری ترمیم پارگی مبل، رفو مبل سوخته و رفو مبل چرم در خانهآموزش تصویری ترمیم پارگی مبل، رفو مبل سوخته و رفو مبل چرم در خانهروش صحیح شستن روزانه موی بلند بدون شامپو، با صابون و نگهداری از آنروش صحیح شستن روزانه موی بلند بدون شامپو، با صابون و نگهداری از آنbest online hearing testing for adults at homeهمانطور که میدانید هر چقدر سن ما بالاتر می رود حساسیت شنوایی ما کمتر می شود. اتفاقات دیگری مانند ضربه خوردن سر، گوش دادن به صداهای بلند، عوامل ژنتیکی و.. می تواند روی شنوایی تاثیر بگذارد. به منظور تعیین آسیب شنوایی فرد، آستانه شنوایی آنها باید تعیین شود. آستانه شنوایی به عنوان پایین ترین سطح صدا تعریف می شود و فرد می تواند ۵۰ درصد از صداها را بشنود. دسیبل یا db واحد شدت است که برای توصیف حساسیت شنوایی استفاده می شود.در طول تست شنوایی تشخیص حد آستانه شنوایی در های مختلف برای هر گوش اندازه گیری می شود. برای افرادی که حساسیت شنوایی طبیعی دارند، میزان افت شنوایی به عنوان اختلاف بین حد آستانه شنوایی فرد و میانگین حد آستانه بیان می شود. به عنوان مثال افرادی که دارای شنوایی خفیف هستند حد آستانه شنوایی آنها ۲۵ تا ۴۰ دسیبل است که نسبت به افرادی که حساسیت شنوایی نرمال دارند بالاتر است. در ادامه حد آستانه های شنوایی مختلف مشخص شده است:افت شنوایی خفیف – ۲۵ تا ۴۰ دسیبل بالاتر از حد طبیعیافت شنوایی متوسط – ۴۰ تا ۵۵ دسیبل بالاتر از حد طبیعیافت شنوایی متوسط و شدید – ۵۵ تا ۷۰ دسیبل بالاتر از حد طبیعیافت شنوایی شدید – ۷۰ تا ۹۰ دسیبل بالاتر از حد طبیعیافت شنوایی عمیق – ۹۰ دسیبل یا بیشترقبلا در انزل وب بهترین نرم افزار و سرویس های تست آنلاین بینایی و کوررنگی چشم ها را به شما معرفی کردیم، اما اگر علاقمند هستید میزان حساسیت شنوایی خود یا افراد خانواده خود را تست کنید پیشنهاد می کنیم از سرویس های آنلاین تست شنوایی سنجی زیر استفاده کنید.انواع تست شنوایی برای بزرگسالان و ک ن در خانهنحوه تست آنلاین شنوایی گوش در سایت miracle-earاگر شما در مورد شنوایی عزیزانتان نگران هستید می توانید از سایت miracle-ear برای تست شنوایی گوش استفاده کنید. بعد از اینکه وارد این سایت شدید با صفحه زیر مواجه خواهید شد. در اینجا روی دکمه نارنجی begin test کلیک کنید.تست آنلاین شنوایی گوشدر اینجا از شما خواسته می شود برای اینکه نتیجه خوبی از تست شنوایی بدست آورید از اسپیکرهای کامپیوتر استفاده نکنید و از هدفون یا گوشی استفاده کنید. همچنین از شما خواسته می شود تا میزان صدا را با استفاده از ماوس خود کم یا زیاد کنید.تست آنلاین شنوایی گوشبا کلیک روی دکمه begin test از شما دعوت می شود که یک کلیپ ویدیویی مشاهده کنید وقتی که آماده بودید روی دکمه i’m ready کلیک کنید تا کلیپ شروع شود.تست آنلاین شنوایی گوشحالا در مورد مکالمه ای که در کلیپ صورت گرفته از شما سوال پرسیده می شود و شما باید به سوالات پاسخ بدید. شما باید به طور کلی به ۶ سوال پاسخ دهید.تست آنلاین شنوایی گوشاگر علاقمند به تست هوش هستید حتما از ۱۹ سایت تست هوش iq ، هیجانی ،ریون ، تصویری ، استاندارد و.. آنلاین بازدید کنید.چگونگی تست شنوایی سنجی در سرویس آنلاین beltonehearingtestسایت beltonehearingtest یکی دیگر از سایت های تست شنوایی سنجی است که شما می توانید به کمک آن میزان حساسیت شنوایی خود را بسنجید. وارد سایت شوید و روی start کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجی ت خود را انتخاب کنید و روی دکمه پلی نارنجی کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیسن خود را انتخاب کنید و مجدد روی دکمه پلی کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیمشخص کنید که از هدفون استفاده می کنید یا اسپیکر و باز هم روی دکمه پلی کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیحجم صدای مورد نظر خود را انتخاب کنید برای انجام این کار اسلایدر را بالا و یا پایین بکشید و روی دکمه پلی کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیدر اینجا توضیحاتی در مورد تست شنوایی به شما داده می شود. در طول تست یک سری اشیا و حیوان به شما نمایش داده می شود یک صدا به زبان انگلیسی اسم مورد از این موارد را به ترتیب نام می برد و شما باید روی هر کدام از تصاویر کلیک کنید. سری بعد اعداد برای شما خوانده می شود و شما باید روی تصویر مربوطه کلیک کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیچگونگی تست شنوایی سنجیفرم را پر کنید و روی دکمه view result کلیک کنید و نتیجه تست شنوایی خود را مشاهده کنید.چگونگی تست شنوایی سنجیعلاقمندان به تست روانشناسی می توانند از بهترین سرویس های فارسی تست روانشناسی آنلاین استفاده کنند.قدرت شنوایی خود را آنلاین تست کنیدتست شنوایی سنجی سایت amplifon دقیقا شبیه به سایت miracle-ear است. بعد از ورد به سایت روی دکمه start the test کلیک کنید.قدرت شنوایی خود را آنلاین تست کنیدحجم صدا را تنظیم کنید و روی دکمه start the test کلیک کنید.قدرت شنوایی خود را آنلاین تست کنیدوقتی آماده تست شنوایی بودید روی دکمه i’m ready کلیک کنید.قدرت شنوایی خود را آنلاین تست کنیدبعد از اینکه یک کلیپ که حاوی مکالمه است تمام شد در زمینه موضوع مکالمه از شما سوال خواهد شد. در این سایت هم شما باید به ۶ سوال جواب دهید.قدرت شنوایی خود را آنلاین تست کنیدمعرفی سایت knowyournoise برای تست شنوایی سنجی افراد بزرگس ست شنوایی سنجی سایت knowyournoise تقریبا شبیه به سایت beltonehearingtest است. وارد سایت شوید در سایت پیش رو سن خود را وارد کنید و در ادامه تعیین کنید که آیا از وسایلی که به شنیدن کمک می کند (مانند سمعک) استفاده می کنید یا نه بعد روی دکمه next:audio set-up کلیک کنید.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالدر مرحله بعدی مشخص کنید که از هدفون استفاده می کنید یا اسپیکر.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالاسکرول را پایین بکشید و حجم صدای خود را تنظیم کنید. برای اینکه دکمه take the test برای شما فعال شود حتما باید روی دکمه پلی کلیک کنید.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالدر اینجا توضیحاتی در مورد تست شنوایی سنجی داده شده است.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالاسکرول را پایین بکشید و روی start the test کلیک کنید.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالبرای شروع تست شنوایی روی دکمه play next کلیک کنید. حالا به ص که پخش می شود گوش دهید و اعدادی که برایتان خوانده می شود را کلیک کنید. بعد از اتمام سوالات می توانید نتیجه تست شنوایی خود را مشاهده بفرمایید.تست شنوایی سنجی افراد بزرگسالphonak یک سرویس آنلاین تست شنواییبرای تست شنوایی سایت phonak شما حتما باید ایمیل داشته باشید. وارد سایت شوید آدرس ایمیل، تاریخ تولد و ت خود را وارد کنید و روی دکمه do the test کلیک کنید.سرویس آنلاین تست شنواییحالا در پنجره باز شده روی دکمه let’s start کلیک کنید.سرویس آنلاین تست شنواییاز شما سوال می شود که آیا احساس می کنید مشکل شنوایی دارید؟ جواب مورد نظر خود را انتخاب کنید.سرویس آنلاین تست شنواییدر مرحله بعد شما باید مشخص کنید که از هدفون استفاده می کنید یا هدست.سرویس آنلاین تست شنواییحجم صدای دستگاه خود را تنظیم کنید و روی دکمه next کلیک کنید.سرویس آنلاین تست شنواییروی دکمه پلی کلیک کنیدسرویس آنلاین تست شنوایییک صدا برای شما پخش می شود شما باید روی دکمه + و – کلیک کنید تا حداقل صدا را بشنوید.سرویس آنلاین تست شنواییچند سوال دیگر از شما پرسیده می شود به آنها جواب دهید و در آ نتیجه تست شنوایی خود را مشاهده کنید.سرویس آنلاین تست شنواییوضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیدتست شنوایی سنجی سایت starkey شبیه به سایت phonak می باشد. برای شروع تست شنوایی سنجی خود روی دکمه آبی start test کلیک کنید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیددر بخش اول تست یک سری سوالات مربوط به شنوایی از شما پرسیده می شود. به طور مثال از شما سوال می شود که آیا درک صدای تلویزیون یا تلفن برای شما سخت است که با بله یا خیر به آن جواب می دهید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیددر بخش دوم تست شنوایی سنجی شما باید تعیین کنید که از هدفون استفاده می کنید یا اسپیکر.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیدبعد با کلیک روی دکمه پلی یک سری صوت برای شما پخش می شود.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیدکه شما باید به کمک دکمه های + و – صدا را طوری تنظیم کنید که قادر به تشخیص مکالمه باشید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیددر بخش سوم تست یک صدای بیب مانند برای شما پخش می شود که به محض شنیدن صدا شما باید دکمه مربوطه را کلیک کنید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیددر بخش نهایی یک سری کلمه به شما نمایش داده می شود که با شنیدن صدا شما باید روی کلمه مربوطه کلیک کنید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیددر نهایت نتیجه تست را مشاهده بفرمایید.وضعیت شنوایی خود را با این ابزار آنلاین آزمایش کنیدنحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلاین در سایت global.widexآ ین سرویس آنلاین تست شنوایی سنجی که امروز خدمت شما معرفی می کنیم سایت global.widex است. وارد سایت شوید و روی دکمه آبی start برای شروع تست شنوایی کلیک کنید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایندر اینجا توضیح داده شده است که شما می توانید ماوس، تاچ پد و دکمه های جهت نمای صفحه کلید را برای پاسخگویی به سوالات بکار ببرید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایندر بخش اول تست شما باید به یک سری سوالات پاسخ دهید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایندر بخش دوم تست شما باید مشخص کنید که از اسپیکر استفاده می کنید یا هدفون.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلاینحجم صدا را تنظیم کنید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلاینحالا توضیحی را مشاهده می کنید که اعلام می کند اعداد با یک صدای پس زمینه برای شما پخش می شود که شما باید روی این اعداد کلیک کنید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایننحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلاینقسمت دیگر تست این است که شما باید به محض شنیدن صدا روی دکمه next کلیک کنید.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایننحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلایندر آ شما باید فرم زیر را پر کنید تا جواب تست برای شما ایمیل شود.نحوه انجام تست شنوایی سنجی به صورت آنلاینسرویس های آنلاینی که در بالا به شما معرفی و آموزش دادیم تنها برای تست شنوایی افراد بزرگسال مناسب است و نیازی به تفسیر تست شنوایی ندارند، اما برای تشت شنوایی سنجی نوزادان، ک ن، افراد معلول و متقاضیان معافیت خدمت سربازی که دلیل مشکل شنوایی خواهان معافیت سربازی هستند از تست شنوایی سنجی abr برای تخمین حساسیت و آستانه شنوایی، میزان ضایعات در امتداد عصب شنوایی و ساقه مغز استفاده می شود. در آ پیشنهاد می کنیم از بازی های آنلاین جالب و سرگرم کننده مرتبط با رنگ ها استفاده کنید.نظرات و پیشنهادات شما؟امروز در انزل وب بهترین سایت های تست شنوایی آنلاین انگلیسی را به شما معرفی کردیم که به کمک تست شنوایی سنجی که در این سایت ها قرار داده شده است شما می توانید میزان افت شنوایی خود را بسنجید. آیا شما برای تست شنوایی سنجی اندروید برنامه خاصی می شناسید؟ و یا سرویس تست شنوایی آنلاین دیگری می شناسید؟ در صورت تمایل می توانید برنامه ها و سایت های مد نظر خود را در بخش دیدگاه این پست با ما در میان بگذارید.
قابلیت live unit testing در ویژوال استودیو 2017 موجب توجه بیشتر به عملکرد تست مداوم (continuous testing) شده است. این مقاله توضیح می دهد که چگونه تست مداوم کار می کند، چرا باید به آن توجه کنید و چگونه می توانید به عنوان یک توسعه دهنده، از آن در net. استفاده کنید. تست مداوم (continuous testing) درnet.تست مداوم چیست؟یک عامل مهم در unit testing مؤثر این است که چقدر زمان صرف می کند تا توسعه دهنده نتایج تست را ببیند.زمان کوتاه تر، تست سودمندی را ارائه می دهد. اگر تست ها به عنوان بخشی از آنچه که هر شب ساخته می شوند اجرا شوند، اطلاعات مربوط به هر کدام از آن ها که ش ت خورده است، فقط صبح فردا در دسترس خواهد بود. تا آن زمان، توسعه دهنده به احتمال زیاد برخی از جزئیات راجع به تغییراتی که روز قبل انجام شده است را فراموش خواهد کرد، به ویژه اگر در عین حال، او شروع به کار روی موضوع دیگری کند.ساخت پروژه، اجرای بلافاصله تست ها روی سرور بعد از تغییرات کد و کامیت برای کد منبع، عمدتا از این مشکل اجتناب می کند، زیرا نتایج فقط در مدت زمان ساخت به تأخیر می افتند.البته توسعه دهنده می تواند تست ها را، به صورت لوکال (محلی) در محیط توسعه خود قبل از کامیت کد، خودش اجرا کند. این کار می تواند در وهله اول، در زمان صرفه جویی کرده و مانع کامیت شدن کدهای ش ت خورده شود. اما حتی در این مورد، او باید آگاهانه تست ها را به ترتیب اجرا کند تا نتایج را ببیند، که معمولا زمانی این کار را انجام می دهد که بخشی از کار تکمیل شده باشد.ایده تست مداوم این است که این حلقه بازخورد را محکم تر کند.تست ها باید هر زمان که کد تغییر می کند، به صورت خ ر اجرا شوند و لازم نباشد توسعه دهنده آن ها را به صورت دستی اجرا کند. این امر می تواند مفید باشد، حتی اگر توسعه دهنده، بعد از نوشتن کدهای تحت تست، فقط تست ها را بنویسد. هنگامی که او نیاز به اصلاح یا افزایش کدهای موجود دارد، این تست ها بنا بر وظایف تست های رگرسیون (regression test) گرفته خواهند شد، یعنی آن ها به عنوان یک شبکه ایمنی از قابلیت های اصلی ش ت خوردن، به کار گرفته می شوند.با این حال، تست مداوم ارزش واقعی خود را زمانی نشان می دهد که تست ها در حین پیش روی کار یا موازی با کدهای تحت تست نوشته می شوند، همانطور که توسط test driven development (tdd) مورد نیاز است.وقتی توسعه دهنده در حال نوشتن کد است، تست ها در حال اجرا هستند و نتایج تست، نمایش آپدیت شده ای را در وضعیت جاری کد ارائه می دهد. این امر باعث می شود تا توسعه دهنده در هر اصلاحی که در کد انجام می دهد، خشنود بوده و به طور مؤثرتری عمل کند، چرا که نتایج تست بلافاصله تغییر می کند.پشتیبانی تست مداوم در ابزارهای توسعهاگر ابزارهای توسعه از تست مداوم پشتیبانی نکنند، کار با آن امکان پذیر نیست.تا آنجا که ما می دانیم، اولین ابزار برای تست مداوم در ا یستم .net، mighty moose بود، همچنین به عنوان continuoustests شناخته شد (افزونه ای در ویژوال استودیو و اجراکننده خط فرمان، که در ابتدا ابزار تجاری بود اما بعدها به صورت رایگان و open source عرضه شد). اما به نظر می رسد که امروزه به طور کامل منسوخ شده است.این اولین تلاش بود که طولی نکشید توسط افزونه های تجاری شخص ثالث (party-third) برای ویژوال استودیو دنبال شد. امروزه سه راه حل رقابتی موجود است:ncrunch از remco softwaredotcover توسط jetbrains، به عنوان بخشی از بسته های نهایی resharper فروخته شده استsmart runner توسط typemock، همراه با typemock isolator برای .net فروخته شده استاولین تلاش آزمایشی مایکروسافت در این زمینه، ویژگیی بود که به test explorer اضافه شد: اجرای تست ها بعد از ساخت، امکان اجرای خ ر تست ها بعد از هر ساخت را ایجاد کرد.در حالی که این ویژگی برای تست های مداوم واقعی اجازه داده نمی شد، اما اولین قدم در این راستا بود. یک راه حل کامل برای تست مداوم در ویژوال استودیو 2017 به نام live unit testing معرفی شد.تقریبا در همان زمان، ویژگی مشابه ای به ابزار خط فرمان برای net core. اضافه شده بود. می توانید از فایل dotnet-watch برای نظارت کد منبع جهت تغییرات و اجرای تست ها استفاده کنید. این با ویژوال استودیو ادغام نمی شود و نتایج فقط در پنجره کنسول گزارش می شوند، اما می تواند با هر ویرایشگر کد و هر پلت فرمی استفاده شود.در ادامه این مقاله، نگاه دقیق تری به راه حل های فعلی مایکروسافت برای تست مداوم می اندازیم.live unit testing در ویژوال استودیو 2017قابلیت live unit testing فقط در ویرایش enterprise ویژوال استودیو 2017 موجود است.در انتشار نهایی ویژوال استودیو 2017، که در ماه مارس منتشر شد، پشتیبانی تنها محدود به پروژه هایی بود که فریم ورک .net را هدف قرار داده بودند. اگر می خواهید از آن در net core. (1.0, 1.1 یا preview 2.0) استفاده کنید، باید آپدیت 15.3 را نصب کنید. در زمان نوشتن، فقط به عنوان پیش نمایش در دسترس بود، که می توانست در کنار آن با ورژن منتشرشده موجود در ویژوال استودیو 2017 نصب شود.شما می توانید از هر یک از فریم ورک های محبوب تست (mstest، nunit و xunit.net) با live unit testing استفاده کنید. با این حال برای همه آن ها باید از ورژن نسبتا جدیدی استفاده کنید، مثلا هیچ پشتیبانی برای nunit 2 و mstest v1 وجود ندارد.راه اندازی پروژه asp.net coreپروژه جدیدی بر اساس قالب پروژه (net core.) asp.net core web application ایجاد می کنیم. گزینه web application را با no authentication و enable docker support انتخاب می کنیم.با این تنظیمات، ویژوال استودیو یک برنامه را درون یک linux container بر روی دستگاه ویندوز شما اجرا می کند. البته به docker برای ویندوزها نیاز دارد تا نصب شود.برای تست ها نیاز داریم پروژه دیگری را در سولوشن خودمان اضافه کنیم.همان طور که می خواهیم از فریم ورک تست mstest استفاده کنیم، قالب پروژه (unit test project (.net core را انتخاب خواهیم کرد. برای تست های xunit.net باید قالب پروژه نصب شده (xunit test project (.net core را انتخاب کنیم.هر دو قالب پروژه سعی می کند فریم ورک تست و پکیج های test adapter nuget برای انتخاب فریم ورک تست را نصب کند، که برای ویژوال استودیو مورد نیاز است تا تست ها را تشخیص داده و آن ها را اجرا کند.برای بررسی اینکه همه چیز به درستی تنظیم شده است،حالا می توانیم همه تست ها را از test explorer اجرا کنیم.
ابتدا باید تست خالی را در پروژه تستی که ساختیم پیدا کرده و آن را اجرا کند. اگرچه برنامه برای اجرا در docker تنظیم شده است، روی پروژه تست تأثیری نمی گذارد. ویژوال استودیو باز هم تست ها را به صورت لوکال در قسمت اختصاصی خود اجرا خواهد کرد.حالا زمان فعال live unit testing برای سولوشن مان از طریق فرمان start در منوی test > live unit testing رسیده است. برای اینکه بعدا دوباره آن را غیرفعال کنیم، می توانیم از فرمان pause یا stop از همان منو استفاده کنیم.همچنین لازم به ذکر است که هر بار که ویژوال استودیو را ریست می کنید، به طور پیش فرض باید live unit testing را دوباره راه اندازی کنید. می توانید این رفتار را با تنظیماتی در صفحه live unit testing در گزینه : start live unit testing on solution load تغییر دهید.چرخه توسعهlive unit testing وقتی که ما عملکرد test driven development را انجام می دهیم و همزمان که کد تحت تست را می نویسیم، تست ها را هم می نویسیم، بهتر خودش را نشان می دهد.بیایید با افزودن یک servise cl به پروژه asp.net core خودمان شروع کنیم:using system; namespace lutsample.services { public cl fibonacciservice { public int calculate(int n) { throw new notimplementedexception(); } } }تابع calculatte سرانجام n تا عدد از دنباله fibonacci را باز خواهد گرداند. تا زمانی که آن را اجرا نکرده ایم، به نظر می رسد که بهتر است که یک notimplementedexception را بگرداند. قبل از اجرای آن، باید اول تست آن را بنویسیم، و نتیجه ای که از آن انتظار داریم را مشخص کنیم:using microsoft.visualstudio.testtools.unittesting; using lutsample.services; namespace lutsample.tests { [testcl ] public cl fibonaccitest { [testmethod] public void calculate1() { var fibonacci = new fibonacciservice(); ert.areequal(1, fibonacci.calculate(1)); } } }البته که تست ش ت می خورد.این به وضوح در پنجره ویرایشگر کد توسط live unit testing، همین که تست را بنویسیم، نشان داده می شود.علامت هایی که در جلوی هر خط کد وجود دارد، روش مؤثر نمایش اطلاعات در مورد نتایج تست و پوشش برنامه است:تیک سبز نشان می دهد که آن خط با حداقل یک تست اجرا شده است و این که تمام تست ها موفق شده اند.x قرمز نشان می دهد که آن خط با حداقل یک تست اجرا شده است و اینکه حداقل یکی از این تست ها ناموفق بوده و ش ت خورده است.خط تیره آبی رنگ نشان می دهد که این خط با هیچ تستی اجرا نشده است.وقت آن است که تست موفق شده را با پیاده سازی تابع calculate بسازیم:public int calculate(int n) { var fibonacci = new int[n + 1]; fibonacci[0] = 0; fibonacci[1] = 1; for (int i = 2; i fibonacci.calculate(-1)); } [testmethod] public void calculate1() { var fibonacci = new fibonacciservice(); ert.areequal(1, fibonacci.calculate(1)); } [testmethod] public void calculate8() { var fibonacci = new fibonacciservice(); ert.areequal(21, fibonacci.calculate(8)); }همه خطوط برنامه حالا توسط تست ها پوشش داده شده اند. با این حال، یکی از تست ها ش ت خورده است:اگر روی هر علامت کلیک کنیم، یک پنچره pop-up همه تست های پوشش داده شده برای آن خط را لیست می کند. اگر روی تست ش ت خورده در این لیست بایستیم، اطلاعات بیشتری در مورد ش ت آن را نشان می دهد.با دابل کلیک روی تستی در لیست، به آن تست هدایت خواهیم شد.گام منطقی بعدی، تثبیت کد تابع است، به طوری که همه تست ها موفق خواهند شد، اما این مرحله را به عنوان تمرینی برای شما می گذاریم.حالا شما باید تصور بسیار خوبی از نحوه چرخه توسعه وقتی tdd با تست مداوم عمل می کند، داشته باشید. هنگامی که شما از آن استفاده می کنید، این رویکرد باید کیفیت برنامه شما را بهبود بخشد و برای شما کارآمدتر باشد.ابزارهای خط فرمان (command line) .net corenet core sdk. شامل مجموعه ای از ابزارهای خط فرمان است که می تواند به عنوان یکی دیگر از رابط های کاربری گرافیکی ویژوال استودیو استفاده شود. ما از آن برای آماده سازی محیط کار مشابه با تست مداوم استفاده می کنیم.راه اندازی پروژهبیایید با ایجاد یک سولوشن جدید با یک پروژه پیش فرض asp.net core mvc web application در داخل آن شروع کنیم:md lutsample cd .\lutsample\ dotnet new sln -n lutsample dotnet new mvc -n lutsample -o lutsample dotnet sln add .\lutsample\lutsample.csprojهمانند قالب پروژه در ویژوال استودیو، قالب mvc هم یک برنامه وب را ایجاد می کند. متأسفانه، هیچ قالب دیگری جهت راه اندازی برای docker container از خط فرمان وجود ندارد، بنابراین این برنامه به صورت لوکال اجرا خواهد شد. فقط باید پکیج های nuget را بازی کنیم و آماده رفتن شویم:dotnet restore cd .\lutsample\ dotnet runمی توانیم صفحه وب را در http://localhost:5000 در مرورگر دلخواه مان باز کنیم، همان طور که در وجی آ ین دستور بیان شده است:hosting environment: production content root path: d:\users\damir\documents\lutsample\lutsample now listening on: http://localhost:5000 application started. press ctrl+c to shut down.وقت آن است که یک پروژه تست همراه با آن ایجاد کرده و آن را به سولوشن اضافه کنیم. اجازه دهید وب سرور لوکال را با ctrl+c متوقف کرده و دستورات زیر را اجرا کنیم:cd.. dotnet new mstest -n lutsample.tests -o lutsample.tests cd .\lutsample.tests\mstest یک پروژه تست جدید را بر اساس فریم ورک تست mstest v2 با یک نمونه تست خالی ایجاد خواهد کرد. xunit هم در xunit.net نصب شده استفاده خواهد شد. پس از بازی پکیج های nuget می توانیم تست ها را اجرا کنیم:dotnet restore dotnet testالبته که تست خالی موفق خواهد شد.build started, please wait... build completed. test run for d:\users\damir\documents\lutsample\lutsample.tests\bin\debug\netcoreapp1.1\lutsample.tests.dll(.netcoreapp,version=v1.1) microsoft (r) test execution command line tool version 15.0.0.0 copyright (c) microsoft corporation. all rights reserved. starting test execution, please wait... total tests: 1. p ed: 1. failed: 0. skipped: 0. test run successful. test execution time: 0.9738 secondsاجرای تست به صورت مداومحالا باید تغییر و اصلاح کد را شروع کنیم.از آنجا که ابزارهای خط فرمان از همه عملیات خاص net core. پشتیبانی می کنند، می توانیم از هر ویرایشگر برنامه ای استفاده کنیم. ما ویژوال استودیو را انتخاب می کنیم، که برای ویندوزها، لینو و macos، مانند asp.net core خودش در دسترس است.با نصب افزونه #c، همین که فولدر سولوشن را در ویرایشگر باز کنیم، ویژوال استودیو پیشنهاد می دهد که به صورت خ ر launchهای مختلف و موارد لازم را برای سولوشن ما تولید کند.این عمل باعث ایجاد فایل های launch.json و tasks.json در زیر پوشه vscode. می شود، و به ما اجازه می دهد تا به سرعت پروژه را با ctrl+shift+b بسازیم و با f5 آن را دیباگ کنیم.ما می خواهیم روندی مشابه را با ویژوال استودیو 2017 دنبال کنیم.ابتدا fibonacciservice را با تابع پیاده سازی نشده calculate به فولدر جدید services درون فولدر پروژه lutsample اضافه می کنیم. سپس، تست خالی را در پروژه تست lutsample با یک مقدار واقعی جایگزین می کنیم.برای آنکه پروژه تست با موفقیت انجام شود، باید رفرنسی را به برنامه وب اضافه کنیم:dotnet add reference ..\lutsample\lutsample.csprojحالا می توانیم این تست ش ت خورده جدید را با تست dotnet اجرا کنیم، اما از آنجایی که می خواهیم تست ها را بصورت مداوم اجرا کنیم، باید ابزار dotnet-watch را به پروژه تست اضافه کنیم، می توانید دستورالعمل ها را در github دنبال کنید.فایل lutsample.tests.csproj را در ویرایشگر باز کنید و دستور زیر را درون عنصر project آن اضافه کنید: این عمل با net core 1.0. و net core 1.1. کار خواهد کرد. برای پروژه های net core 2.0. باید از ورژن 2.0.0 در microsoft.dotnet.watcher.tools استفاده کنیم.پس از بازی پکیج های جدید nuget، می توانیم ابزار watch را برای اجرای تست بررسی کنیم:dotnet restore dotnet watch testاین موارد، جزئیات در مورد تست ش ت خورده را ایجاد خواهد کرد، اما برخلاف تست dotnet، اجرا را ادامه خواهد داد و بر هرگونه تغییری در برنامه یا پروژه تست نظارت دارد:watch : started build started, please wait... build completed. test run for d:\users\damir\temp\lutsample\lutsample.tests\bin\debug\netcoreapp1.1\lutsample.tests.dll(.netcoreapp,version=v1.1) microsoft (r) test execution command line tool version 15.0.0.0 copyright (c) microsoft corporation. all rights reserved. starting test execution, please wait... failed lutsample.tests.fibonaccitest.calculate1 error message: test method lutsample.tests.fibonaccitest.calculate1 threw exception: system.notimplementedexception: the method or operation is not implemented. stack trace: at lutsample.services.fibonacciservice.calculate(int32 n) in d:\users\damir\temp\lutsample\lutsample\services\fibonacciservice.cs:line 9 at lutsample.tests.fibonaccitest.calculate1() in d:\users\damir\temp\lutsample\lutsample.tests\fibonaccitest.cs:line 13 total tests: 1. p ed: 0. failed: 1. skipped: 0. test run failed. test execution time: 0.8896 seconds watch : exited with error code 1 watch : waiting for a file to change before restarting dotnet...به محض اینکه پیاده سازی را برای متد fibonacciservice.calculate اضافه کنیم و تغییرات را ذخیره کنیم، ابزار watch پروژه را بازسازی (rebuild) کرده و مجددا تست ها را اجرا می کند:watch : started build started, please wait... build completed. test run for d:\users\damir\temp\lutsample\lutsample.tests\bin\debug\netcoreapp1.1\lutsample.tests.dll(.netcoreapp,version=v1.1) microsoft (r) test execution command line tool version 15.0.0.0 copyright (c) microsoft corporation. all rights reserved. starting test execution, please wait... total tests: 1. p ed: 1. failed: 0. skipped: 0. test run successful. test execution time: 0.8763 seconds watch : exited watch : waiting for a file to change before restarting dotnet...برخلاف live unit testing، نتایج و پوشش ها به طور مستقیم در ویرایشگر برنامه نشان داده نمی شوند، اما ما هنوز بازخورد فوری را با هر تغییر دریافت می کنیم. اگر اکنون تست های بیشتری را اضافه کنیم، آن ها دوباره بلافاصله اجرا می شوند، که نشان دهد یکی از آن ها ش ت خورده است.برای راحتی بیشتر، شما می توانید حتی dotnet-watch را بصورت مستقیم در ترمینالی که در ویژوال استودیو ساخته شده است، اجرا کنید. به این ترتیب نیازی به داشتن پنجره ترمینال اضافی باز در هر زمان ندارید.نتیجه گیریما بررسی کردیم که چگونه ابزارهای تست مداوم می توانند بخش کاملی از فرآیند توسعه شما را، خواه از tdd استفاده کنید یا نه، تست کنند.پشتیبانی از تست مداوم در ا یستم .net بسیار رایج شده است و در آینده بهبود خواهد یافت. ابزارهای خط فرمان net core. می توانند با هر ویرایشگر و روی هر پلت فرمی استفاده شوند. ویژوال استودیو 2017 ویژگی live unit testing را معرفی می کند، که فقط در نسخه enterprise موجود است. برای نسخه های دیگر، افزونه های تجاری third-party دیگری موجود است. نسخه ی pdf این مطلب به اشتراک بگذارید :
کلمات کلیدی: devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, آموزشی جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, آموزشی جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , آموزش, آموزش رایگان, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, nhkg,n hl,ca, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven tutorial, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven e-learning, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven training course, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven education, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven instruction, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, یودمی , udemy complete devops with docker jenkins git vagrant and maven آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, p30 آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, رایگان udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven با , آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, آموزش آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, رایگان آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, پی سی آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, پی 30 آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, رایگان آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون از پی سی , آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون با , تحمیل udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, डाउनलोड udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, indirmek udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, memuat turun udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, cкачать udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, télécharger udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, descărca udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, scaricare udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, ڈاؤن لوڈ udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, آموزشی جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, آموزشی جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , http://p30 .com/77291
به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین حراج تهران(هنر معاصر ایران) عصر ۲۲ دی در هتل پارسیان برگزار شد. پیش از برگزاری حراج، روزهای چهارشنبه ۲۰ و پنجشنبه ۲۱ دی نمایشگاه این حراج برگزار شد و بازدیدکنندگان از ساعت ۱۱ تا ۲۱ امکان تماشای آثار را داشتند.در این حراج ۱۲۰ اثر از ۱۱۰ هنرمند جوان و همچنین پیشگامان هنر معاصر شرکت دارند. آثاری از ژازه تباتبایی، هانیبال الخاص، فرهاد مشیری، منوچهر یکتایی، پروانه اعتمادی، ناصر اویسی، پرویز کلانتری، قاسم حاجی زاده، صداقت جباری، مارکو گریگوریان، فریده لاشایی، منیر فرمانفرمایان در کنار هنر هنرمندان جوان چون علیرضا آستانه، بهرنگ صمدزادگان، حامد رشتیان، وحید چمانی، بهنوش فروتن و... در این حراج حضور دارند.حراج تهران هشتمین سال برگزاری را پشت سر می گذارد و از ششمین دوره آن تصمیم گرفته شد که به شکل تخصصی تری برگزار شود، بنابراین آثار کلاسیک و مدرن در اوا بهار و آثار معاصر و مدرن نیز در اوا پاییز هر سال پیش روی یداران قرار می گیرد و اکنون حراج آثار معاصر هنرمندان ایرانی به دومین دوره خود رسیده است.گرانترین اثر عرضه شده در این حراج به اثری از منیر فرمانفرماییان اختصاص دارد که یک تابلو سه لته ای آیینه کاری و گچ روی چوب است و قیمت پایه آن ۱،۲ میلیارد تا ۱،۶ میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.حسین پاکدل که اجرای مراسم حراج این دوره به او س شده است لحظاتی پیش چکش اولین اثر فروخته شده را فرود آورد.اولین اثر حراج از علیرضا آستانه (متولد ۱۳۶۱) با قیمت پایه ۲۸ میلیون تومان بود. این اثر ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.دومین اثر به حمیدرضا رحیمی نژاد اختصاص داشت که ۱۶ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی «بهشت هشتم» اثر محمد بزرگی به سرعت از ۴۰ میلیون قیمت پایه فراتر رفت و به مبلغ ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر عین الدین صادق زاده به مبلغ ۱۱۰ میلیون رسید و فروش رفت. ۵۰ تا ۷۰ میلیون قیمت پایه این اثر بود.تابلوی نقاشیخط رضا رینه ای نیز ۳۸ میلیون فروخته شد.تابلوی میترا کاویان ۲۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان قیمت داشت.تابلوی محمدعلی ترقی جاه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد شده بود که ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از علی ن که ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت پایه برایش برآورد شده بود ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.تابلو «جنگ کارناوال» اثر امین منتظری هم با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در نهایت ۱۸۵ میلیون فروخته شد.تابلوی محمدعلی بنی اسدی نیز ۲۰ میلیون فروش رفت. این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت گذاری شده بود.تابلوی کامبیز درم بخش نیز ۳۶ میلیون فروش رفت. قیمت پایه این اثر ۲۵ تا ۳۵ میلیون بود.تابلوی ناصر پلنگی هم ۳۸ میلیون فروش رفت. این اثر نیز ۲۵ تا ۳۵ میلیون قیمت پایه داشت.تابلوی رضوان صادق زاده نیز با ۲۵ تا ۳۵ میلیون قیمت پایه به ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی پرویز کلانتری هم با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به سقف قیمت پایه ۲۰۰ میلیون فروش رفت.اثری از سحر صالحی با ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پیشنهادی اولیه در نهایت ۴۰ میلیون فروخته شد.اثر تک نسخه ای مجید کورنگ بهشتی نیز ۱۴ میلیون فروش رفت. این اثر ۱۵ تا ۲۰ قیمت اولیه داشت.تابلوی ارسیا مقدم نیز با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون ۲۴ میلیون فروش رفت.تابلوی بهرنگ صمدزادگان با عنوان «آشوب» ۳۴ میلیون چکش خورد. این اثر ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پیشنهادی برایش برآورد شده بود.اثر بهمن جلالی نیز با عنوان «تصویر خیال» ۴۴ میلیون فروش رفت. قیمت پایه این اثر ۴۰ تا ۶۰ میلیون برآورد قیمت اولیه داشت.اثر سعید احمدزاده نیز با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون در نهایت ۲۲ میلیون چکش خورد.تابلو قاسم حاجی زاده نیز۳۰۰ میلیون فروخته شد. قیمت پایه آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون بود که به سقف قیمت پایه چکش خورد.اثری از احمد مرشدلو نیز ۳۲ میلیون تومان فروخته شد. این اثر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت پایه داشت.یک نسخه از ع ۶ نسخه ای صادق تیرافکن با عنوان « انسانی» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون فروش رفت.تابلو خسروحسن زاده با عنوان «یکصد تختی» ۱۹۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود.مجسمه ای از ژازه تباتبایی نیز ۱۱۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده بود.اثری از رامیز شهوق که ۵۰ تا ۷۰ میلیون قیمت پایه داشت با کف قیمت پایه ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی علیرضا اسپهبد با عنوان «اصل انواع» به قیمت ۹۵ میلیون فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۷۰ تا ۹۰ میلیون پیشنهاد شده بود.تابلوی منصور قندریز با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری حجمی از بهروز دارش ۷۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پیشنهادی این اثر ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده بود.تابلوی دو لته ای از هادی جمالی نیز ۶۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود.تابلوی رضا حسینی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت ۱۷ میلیون تومان چکش خورد.اثری بدون عنوان از مجموعه «شبانه ها» کاری از وحید محمدی با ۸ تا ۱۲ میلیون قیمت اولیه، ۱۹ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی نقاشی یعقوب امدادیان ۷۰ میلیون چکش خورد. این اثر ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد قیمت اولیه داشت.اثری از مقداد ل ور با عنوان «دریاچه بختگان» ۱۸ میلیون فروش رفت. قیمت اولیه آن ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بود.تابلو کامران یوسف زاده که از سوی یک گالری در نیویورک عرضه شده بود با عنوان «گنبد سفید» با قیمت پایه ۸۰۰ تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که در نهایت ۱ میلیارد تومان چکش خورد.تابلوی ژیلا کامیاب با عنوان «ناکجاآباد» با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۲۴ میلیون تومان فروش رفت.اثری از مریم سالور با عنوان «قاصدک شماره ۱۲» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.اثری از شنتیا ذاکرعاملی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۲۲ میلیون تومان چکش خورد.اثر حجمی منیر فرمانفرماییان که ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان قیمت اولیه داشت و دو سال پیش در حراج کریستی هم فروخته شده بود به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از پریوش گنجی بدون عنوان از مجموعه «شب روز شب» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۴۶ میلیون فروش رفت.اثر «شب-روز» از مجموعه «طبیعت بی جان» فرح سیدابوالقاسم ۱۷ میلیون فروخته شد. این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت پایه داشت.«کوچ» از مجموعه «طردشده ها» عنوان تابلویی از فلورا فیض بخش بود که با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۱۹ میلیون فروخته شد.اثری از پرویز کلانتری از مجموعه «شبانه ها»ی این هنرمند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون برآورد قیمت اولیه داشت و به مبلغ ۲۲۰ میلیون چکش خورد.اثری از رضا خدادادی از مجموعه «حیرانی» با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.اثر حجمی سعید شهلاپور با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی نقاشی بدون عنوان از مجموعه «بیا تا گل برافشانیم» اثر همایون سلیمی ۴۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون قیمت اولیه داشت.تابلوی نقاشی فریده لاشایی با قیمت اولیه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به سقف قیمت پایه یعنی ۳۰۰ میلیون فروخته شد.تابلوی نقاشی حسین محجوبی با عنوان «خاطره بهار در کوهین» نیز با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.تابلوی نقاشی بدون عنوان از پروانه اعتمادی با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نهایت زیر قیمت پایه و به قیمت ۹۵ میلیون تومان فروخته شد.از حبیب الله صادقی هم یک اثر از مجموعه «نگاه شرقی» در این حراج عرضه شد که با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به مبلغ ۲۴ میلیون تومان فروخته شد.اثری از آنه محمدتاتاری با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون چکش خورد.تابلو نقاشی با عنوان «کاسه سیاه کوچک» اثر فرهاد مشیری با قیمت اولیه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر منوچهر نیازی هم با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در همان قیمت کف پیشنهادی ماند و ۵۰ میلیون چکش خورد.اثر کوروش گلناری با عنوان «انباشت» به سقف قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پیشنهادی این اثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون برآورد شده بود.اثری از کامبیز شریف با عنوان «اسلحه صلح» ۳۴ میلیون فروش رفت. قیمت پایه آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون بود.تابلو نقاشی افشین پیرهاشمی با عنوان «مصائب » با کف قیمت پایه ۱۰۰ میلیون چکش خورد. قیمت پیشنهادی این اثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون بود.اثری از کامران دیبا با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز در همان قیمت پایه ۳۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی بدون عنوان از مجموعه «دیوار نوشته ها» اثر زنده یاد مهدی سح ۶۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه آن ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود.اثری از محمود زنده رودی با عنوان «ستایش» با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.اثری از فریدون امیدی با قیمت اولیه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز به فروش ۴۲ میلیون تومانی دست یافت.از عنایت الله نظری نوری نیز یک تابلو با عنوان «با تو در امواج» در این دوره عرضه شد که به مبلغ ۲۸ میلیون تومان فروخته شد. قیمت اولیه این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود.اثری از مهدی فلاح نیز با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶ میلیون فروش رفت.تابلو نقاشی گلناز فتحی با قیمت اولیه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان نیز ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.اثری بدون عنوان از حسین زنده رودی مربوط به سال ۱۳۵۷ شمسی با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز توانست در نهایت به فروش ۴۶۰ میلیون تومانی دست یابد.اثری نقاشی خط از صداقت جباری با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز به فروش ۱۳۰ میلیون تومانی رسید.اثر حجمی و برنزی فرناز ربیعی جاه با عنوان همدردی از مجموعه «دوره قلبی» با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در سقف قیمت پیشنهادی به فروش رسید.تابلو نقاشی ته ای از منصور قندریز با قیمت اولیه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نهایت ۱۷۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از شهریار احمدی با عنوان «به سرکردگی براق» از مجموعه اصطبل اساطیر که ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت پایه داشت توانست به فروش ۱۶۰ میلیون تومانی برسد.اثری از طلیعه کامران مربوط به سال ۱۳۴۷ با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۲۲ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی رضا درخشانی از مجموعه «خسرو و شیرین» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از ناصر اویسی با عنوان «دو اسب عاشق» که ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود به مبلغ ۸۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلو نقاشی ژازه تباتبایی با عنوان «هدیه به باغ طلا» که مربوط به دهه ۵۰ شمسی است با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در نهایت به فروش ۱۰۰ میلیون تومان دست یافت.تابلو نقاشی گیزلا وارگا سینایی با عنوان «باغ گل ها» از مجموعه «گل و مرغ» ۲۸ میلیون تومان فروخته شد. این اثر ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری اولیه شده بود.منوچهر یکتایی که طبق گفته حسین پاکدل دو سال قبل اثری از او در حراج تهران به سه برابر و نیم قیمت اولیه فروخته شده بود در این دوره اثری بدون عنوان مربوط به سال ۱۳۵۱ شمسی از وی عرضه شد که با قیمت پایه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به فروش کف قیمت پایه یعنی ۵۰۰ میلیون دست یافت.اثری از جلال شباهنگی از مجموعه «کویر» با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از عباس کیارستمی از مجموعه «سفید برفی» ۲۰۰ تا ۳۰۰ میایون قیمت پیشنهادی داشت که به قیمت ۲۰۰ میلیون فروش رفت.از منوچهر معتبر نیز اثری مربوط به سال ۱۳۵۵ عرضه شد که در نهایت ۶۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۵۰ تا ۷۰ میلیون برآورد اولیه داشت.تابلوی «زلف نشاط شانه کن» اثر محمدرضا جوادی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت در کف قیمت اولیه فروخته شد.تابلوی «در ستایش طبیعت» اثر مهرداد صدری هم با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به مبلغ ۴۰ میلیون فروخته شد.اثری از مرتضی اسدی نیز با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان در نهایت ۲۰ میلیون تومان فروش رفت.نقاشی پرتره اثر کوروش شیشه گران نیز به فروش ۳۲۰ میلیون تومانی دست یافت. این اثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.اثر حجمی مسعود اخوان جم با عنوان «بالرین» در سقف قیمت پیشنهادی فروخته شد. این اثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد قیمت اولیه داشت.«امپراطور مطرود» نام اثری از واحد خاکدان بود که با قیمت اولیه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نهایت ۱۸۰ میلیون تومان فروخته شد.از آیدین آغداشلو نیز اثری از مجموعه خاطرات انهدام ور این حراج عرضه شد که ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.«هیروشیما» عنوان اثری از مارکو گریگوریان بود که با قیمت اولیه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان توانست به فروش ۹۵ میلیون تومانی برسد.از هانیبال الخاص نیز اثری مربوط به دهه ۷۰ شمسی عرضه شد که با قیمت اولیه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی توانست به فروش ۱۴۰ میلیون تومانی دست یابد.دومین اثر از پروانه اعتمادی در این حراج از مجموعه «دخترشاه پریان» در کف قیمت پیشنهادی فروخته شد. این اثر ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.اثر حجمی از بهمن دادخواه از مجموعه «گروگانها» به فروش ۱۲۰ میلیون تومانی رسید. این اثر ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قیمت اولیه داشت.اثری حجمی از رضا بانگیز با عنوان «رئیس نامحسوس» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت به رقم ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی حسینعلی ذابحی با عنوان «پادشاه جوان» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۳۸ میلیون تومان چکش خورد.«فرشتگان گمشده» اثر شهناز زهتاب با ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پایه توانست به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برسد.اثری از محمد طباطبایی از مجموعه «صلح غمگین» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت ۲۸ میلیون تومان فروش رفت.تابلو نقاشی قاسم حاجی زاده با نام «پهلوان» در کف قیمت پیشنهادی یعنی ۱۵۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون قیمت اولیه داشت.اثر حجمی طاهر شیخ الحکمایی با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون در نهایت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.اثری از نصر کم گویان از مجموعه «شهزادگان سرندیپ» با قیمت پایه ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان نیز به فروش ۱۹ میلیون تومانی دست یافت.اثری از آویشن خبره زاده با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان نیز به رقم فروش ۹۵ میلیون تومان رسید.اثری از مجموعه «فرشتگان سرگردان در خیابان» از خسرو خسروی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان توانست به فروش ۴۲ میلیون تومانی برسد.اثر حجمی محمدحسین عماد به نام «دیوار» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در نهایت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.گرانترین اثر این حراج که به منیر فرمانفرماییان تعلق دارد با قیمت پایه ۱۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان عرضه شد که در نهایت توانست به فروش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دست یابد.اثر حجمی کامبیز صبری با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.ع ی از علیرضا فانی با عنوان «روی بام ۲» از مجموعه «خیال» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون در کف قیمت پایه فروخته شد.از حسین صدری هم اثری با عنوان «چیزی که نمی توان آن را دید» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان عرضه شد که در نهایت فروخته نشد. این تنها اثر به فروش نرفته تا اینجای حراج بود.تابلو نقاشی دیجیتال اثر حسین خسروجردی با عنوان «ماتادور» با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان در نهایت ۲۷ میلیون تومان فروش رفت.ع ی از سعید صادقی با عنوان «کربلای ۵» در این حراج عرضه شد که با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان توانست به بیش از دو برابر سقف قیمت پایه برسد و به رقم فروش ۵۵ میلیون تومان دست یابد.تابلو نقاشی اثر رضا درخشانی با نام «پیکار زرفام» با قیمت پیشنهادی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از بهمن بروجنی با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش ۷۰ میلیون تومانی دست یافت.اثر حجمی موبد با نام «آفرینش» با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان با رقم ۳۰ میلیون تومان در قیمت کف به فروش رسید.تابلوی نصرت الله مسلمیان با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.اثر دیگری از حسین زنده رودی با عنوان «برای دسته» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان نیز به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان فروش رفت.از علی اثری نقاشی خط عرضه شد با قیمت ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت پایه که در نهایت فروخته نشد. این دومین اثر به فروش نرفته حراج تا اینجا بود.اثر نقاشی خط حمید عجمی نیز با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۳۰ میلیون تومان فروش رفت.اثر صادق طهرانی نیز با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان از خطر فروخته نشدن جست و در آ ین لحظه ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلو نقاشی دیگری از فرهاد مشیری با عنوان فقط تو عرضه شد که با ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت اولیه توانست به فروش یک میلیارد تومانی برسد و فروخته شود.اثری از مجتبی تاجیک با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به قیمت ۳۵ میلیون تومان چکش خورد.اثر حجمی حامد رشتیان با نام «برد شیر» با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز در نهایت ۴۶ میلیون تومان فروخته شد.تابلو نقاشی وحید چمانی با عنوان «اسید آمینه ها» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در نهایت ۴۴ میلیون تومان فروش رفت.از مرتضی دره باغی اثری از مجموعه «تولد» عرضه شد که با قیمت اولیه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان در نهایت ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.آ ین اثر هشتمین حراج تهران در بخش آثار معاصر و مدرن به اثری از زنده یاد فریده لاشایی اختصاص داشت که با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.آمار فروش کلی این دوره از حراج ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان اعلام شد.دو اثر فروش نرفته این حراج به صورت افترسیل به فروش رسید و طبق اعلام سایت این حراج اثر علی به مبلغ ۵۰ میلیون و اثر حسین صدری ۱۵ میلیون تومان فروخته شده است.
مهم ترین مساله این است که در کشورهای اروپایی و امریکایی برای تست خودرو از دستگاه های آنالیز و تست ماشین مثل جی تک، وی با و … در نسخه های پیشرفته استفاده می شود، همچنین دسی بل سنج برای کنترل میزان عایق بندی اتاق یا صدای موتور و منبع اگزوز که بسیاری از توانمندی های فنی ماشین را به صورت اعداد، ج و دیاگرام نشان می دهد.چگونه خودرو را مانند فوتبال گزارش کنیم؟به گزارش اخبار خودرو،رسانه ها به ویژه در بخش تخصصی مثل خودرو و موتورسیکلت مخاطبین گسترده ای از هر قشر و طیف سنی دارند. رسانه ها و به ویژه مجلات چاپی تخصصی برای مردم مورد اعتماد هستند و منبع قابل ارزشی به حساب می آیند، شرکت های خودروساز به همین منظور از رسانه ها دعوت می کنند تا محصولات جدیدشان را مورد تست قرار دهند و در رسانه خود نتیجه آن را منع کنند. با این مقدمه به گفت و گو با فرزانه، یکی از خودرونویسان قدیمی کشور درباره شرایط تست خودروها پرداختیم.آیا تست های خودرو در کشورهای مختلف، تفاوتی با هم دارند یا به یک شکل صورت می گیرند؟
مهم ترین مساله این است که در کشورهای اروپایی و امریکایی برای تست خودرو از دستگاه های آنالیز و تست ماشین مثل جی تک، وی با و … در نسخه های پیشرفته استفاده می شود، همچنین دسی بل سنج برای کنترل میزان عایق بندی اتاق یا صدای موتور و منبع اگزوز که بسیاری از توانمندی های فنی ماشین را به صورت اعداد، ج و دیاگرام نشان می دهد. این موضوع به کارشناس کمک می کند تحلیل بسیار دقیقی از خودرو داشته باشد و از سوی دیگر به مصرف کننده کمک می کند با دید بازتر و علمی تری ماشین خود را ب د. البته این موضوع به سلیقه مشتری هم برمی گردد که تصمیم بگیرد با رجوع به مقالات فنی یک ماشین را ب د یا اینکه صرفا به بازار برود و بر اساس شرایط پیش فروش، رند بازار بودن یک محصول، بازار دست دوم و … اقدام به ید ماشین کند. شما عموما می بینید در پایان تست های ژورنال ها و مجلات خارجی جداول دقیقی درخصوص میزان گارانتی ماشین، قیمت آپشن ها، قیمت برخی قطعات، گنجایش اتاق، گنجایش صندوق بار و… حتی اطلاعاتی درخصوص نیروی جی و میزان تحمل پذیری ماشین س یچ، تست های ۴۰۰ متر، دورگیری ماشین به متر و … منتشر می شود به اضافه اینکه کارشناسانی که خودروها را تست می کنند، بیشتر از ح و حس و شرایط رانندگی، نقاط قوت و ضعف خودرو ،شرایط محیطی و جاده ای و آب و هوا می نویسند و از طریق اعداد و ارقام، اسب بخار و… اطلاعات بیشتر به صورت ج پایان مطلب ارائه می شود. توجه به ع برداری حرفه ای در محیط های پویا، مناسب، شاد و تولید ویدئوها و تیزرهای هرچند کوتاه از آزمایش های فنی نیز بسیار مورد توجه این مجلات است چون مخاطب و خواننده را جذب می کند، همچنین در مجلات خارجی تست هایی که باید در شرایط فشار صورت گیرند تحت شرایط ایمن و مناسب در پیست های سرعت برگزار می شوند که در ایران همکاران ما به دلیل فراهم نبودن این امکان باید خطرات تست در خیابان و بزرگراه را پذیرا باشند.
مورد مهم دیگر این است که در مجلات خارجی به تست های مقایسه ای و طولانی مدت بیشتر توجه می شود، چون در یک تست مقایسه ای به خواننده کمک می کند در یک مقاله به انتخاب مشخصی از ید یک خودرو در بین رقبایش با قیمت نزدیک به هم برسد و در تست طولانی مدت کاملا درمی یابد که یک ماشین چه هزینه های داشته و اصطلاک آن چقدر است و نقاط مثبت و منفی آن چیست.
من فکر می کنم ما باید در کشورمان و در مجلات و رسانه های تخصصی خودرویی به این گزینه ها بیشتر بپردازیم و المان های مشخص تر و فنی تری به مخاطب و مصرف کننده برای ید خودرو به مشتری بدهیم و تست مقایسه ای و طولانی مدت بیشتر داشته باشیم. قبول دارم که انجام تست مقایسه ای چند دستگاه ماشین کار دشواری است اما معتقدم مخاطب بیشتری دارد. یک رسانه تخصصی می تواند ذائقه و سلیقه خوب و مفید برای مخاطب تعریف کند و دانش آن را افزایش دهد و این بخش بزرگی از رس مطبوعاتی و فرهنگی است که باعث می شود مردم با دید بازتری خودرو ب ند و هر مشتری خودش یک کارشناس باشد.تست خودرو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
نخست اینکه باید کاملا صادق و بی طرف باشد. یک کارشناس تست مثل یک مفسر و گزارشگر فوتبال است، نباید به هیچ وجه نشان دهد که علاقه مند به ماشین و برندی است یا اشاره ای مستقیم به آن داشته باشد. مساله بعدی اینکه کارشناس تست از حس و حال خود در روبه رو شدن با این خودرو، راندن، ترمز گرفتن، ح فرمان، شرایط جاده و محیط و…توضیح دهد و مطالعه مشخصات فنی از سوی خواننده را به ج پایانی مطلب واگذار کند. سلیس و روان بودن از نظر نگارش و داشتن تصاویر شاداب، جذاب و حرکت در محیط های پویای شهری دیگر مورد مهم است. گنجاندن اطلاعاتی مثل هزینه های نگهداری، شرایط فروش، شرایط بازار دست دوم و لوازم و قطعات نیز از جمله فاکتورهایی است که وقتی در یک تست گنجانده می شود و آن را مبدل به یک آزمایش رانندگی خوب و خواندنی می کند. در حقیقت انتقال صادقانه این حس و حال و روان بودن نگارش، بیشترین بار معنایی یک تست فنی را در دل خود جای می دهد و به راحتی می تواند با انبوهی از مخاطبین و نگارنده ارتباط نزدیک و مثبت ایجاد کند. مورد بسیار مهم دیگر تست خودروهای روز بازار و پرمشتری است که مخاطب های فراوانی دارد. تست خودروهای چند صد میلیونی و میلیاردی یا گذر موقت در نوع خود جذاب است و مخاطب خاص خودش را دارد و برای هر رسانه ای لازم است، اما دغدغه مصرف کننده و مردم نبوده و برای عموم قابل لمس نیست. در این میان برخی مطالب هستند که با نام first look یا first review ، همان نگاه یا بررسی اول شناخته می شوند و در شرایطی صورت می گیرند که امکان تست خودرو مهیا نیست و آن ماشین به تازگی وارد بازار شده که بهتر است نام این مطلب تست فنی گذاشته نشود، چون فاکتورهای تست فنی کاملا مشخص است.اساسا چرا باید یک خودرو توسط رسانه تست شود؟
طبیعتا شما هم با من هم نظرید که رسانه ها به ویژه در بخش تخصصی مثل خودرو و صنعت و موتورسیکلت مخاطبین گسترده ای از هر قشر و طیف سنی دارند. رسانه ها و به ویژه مجلات چاپی تخصصی برای مردم مورد اعتماد هستند و منبع قابل ارزشی حساب می شوند ، همان گونه که مردم برای میل غذای سالم و باکیفیت به رستوران خوب می روند برای غذای روح نیاز به کتاب و مجله و رسانه خوب دارند. یک رسانه با خود اعتبار و وجاهتی دارد که سبب می شود به پشتوانه آن حرف ها، گفته ها و مقالاتش برای خواننده قابل اعتماد و باو ذیر باشد و راه انتخاب مناسب یک خودرو را پیش روی مشتری قرار دهد . اگرچه هنوز معتقدم نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا رسانه های چاپی همچنان از درصد بالایی از محبوبیت و مقبولیت و اعتمادپذیری بین مردم برخوردارند، در این میان رسانه های آنلاین هم در حال رقابت و پیشی گرفتن از آنها هستند.تست خودرو توسط یک رسانه تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد؟
فکر کنم این موضوع را در سوال قبلی پاسخ دادم که رسانه در صورت چاپی بودنش تاثیرگذاری بیشتری می تواند داشته باشد، اگرچه رسانه آنلاین دسترسی راحت تر با هزینه کمتری برای مردم دارد. این درصد تاثیرگذاری به محبوبیت، قدمت، مقبولیت، صداقت در گفتار و برخوردار بودن از کارشناسان فنی و متبحر، داشتن صفحه بندی جذاب و گرافیکی به روز، به روز بودن یک تست فنی و مقاله و… به مجموعه ای از این عوامول بستگی دارد. وقتی این فاکتورها در کنار هم قرار می گیرند یک رسانه را تاثیرگذار و قوی می کند و باعث می شود که وقتی تست یک ماشین در آن رسانه منتشر می شود نظرات آن رسانه حتی بر شرایط بازار نیز تاثیر بگذارد و به مخاطب نشان دهد قرار است پولش را بابت ید چه فاکتورهایی پرداخت کند.سابقه تست خودرو توسط رسانه در دنیا و ایران چگونه است؟
در کشورمان سابقه تست خودرو به حدود دهه ۷۰ شمسی برمی گردد که نخستین بار در مجله ماشین این اتفاق رخ داد. در دنیا نیز یکی از قدیمی ترین مجلات خودرو car بریتانیاست که حدود ۵ دهه پیش این کار را شروع کرد. مجلات موتور ترند و رود اند تراک که در دهه ۵۰ میلادی نیز آغاز به کار د، از این دسته برشمرده می شوند و قهرمان این کلاس هستند.فاکتورهای مهم برای یک تست خوب چیست؟
در اولین فاکتور اینکه صداقت و روشن صحبت و احترام به شعور مخاطب در راس آن قرار گیرد. سپس روان و سلیس باشد و حس و حال راندن یک خودرو در آن بیان شود تا مخاطب بتواند مثل خواندن یک کتاب جذاب، غرق در تست شود و با کارشناس هم زادپنداری کرده و خودش را در آن شرایط حس کند. به روز بودن تست ماشین و کاربردی بودن نیز بسیار مهم است. برخی خودروها در کشورمان اگرچه بسیار جذاب، گران، لو و خاص هستند اما عملا تست این ماشین ها مخاطبین محدودی دارند و کاربردی نیستند. مراد از کاربردی بودن این است که کارشناس باید ماشینی را تست و یک رسانه باید تستی را چاپ کند که مربوط به خودروی داغ و روز بازار باشد و مردم و مخاطب برای دانستن توانایی ها و نقاط ضعف آن دغدغه داشته باشند. در کشور ما خودروهای داخلی، چینی و وارداتی تا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان جزو این گروه قرار می گیرند. هرچه قیمت خودروها در تست ها افزایش یابد، مخاطب ریزش می کند. شاید دیده باشید که سریال های خانوادگی به نسبت سایر های سینمایی در ژانرهای دیگر مخاطب فراوان تری دارند.بهترین نمونه های تست را که تاکنون انجام داده اید و نتایج آن منتشر شده است، کدام می دانید؟
دوستان و همکارانم در رسانه های خودرویی و تخصصی زحمت می کشند و بی انصافی است اگر اسم تست خاصی گفته شود، اما به صورت کلی تست های ویدئویی مجلات خارجی را زیاد مرور و مشاهده می کنم، چون خیلی بهتر و قوی تر، حس و حال و شرایط یک خودرو را به مخاطب منتقل می کنند. به نظرم مجلات آلمانی خیلی تکنیکالی و مجلات یی خیلی بیشتر به محتوا می پردازند که این قطعا به سیاست های آن رسانه و ذائقه و درخواست مخاطب از رسانه متبوعش برمی گردد. در این بین تست های فنی مجریان برنامه گرند تور را خیلی ملموس و فنی می دانم. آنها با زبان ساده و عامیانه اتفاقات فنی را برای مخاطب تعریف می کنند و کاملا شرایط یک خودرو را برای تمام طیف های سنی به صورت قابل فهم شرح می دهند.آیا وما باید تست بر اساس واقعیت نوشته شود یا رسانه اجازه دخل و تصرف در نتیجه را دارد؟
قطعا دراین داستان نمی شود درصد گفت، اصلا امکان پذیر نیست اما سوال شما را به گونه دیگر می توانم پاسخ دهم که اگر خودروی تست شده در یک رسانه توسط خود آن رسانه یا مخاطبینش بدون در نظر گرفتن تامین خودرو از یک نمایندگی تهیه شود، طبیعتا کارشناس تست با فراغ بال بیشتر و قدرت مانور بالاتری در خصوص آن خودرو مقاله می نویسد و سردبیر نیز دستش برای اختصاص صفحات و توضیحات بیشتر بازتر است که همین صداقت و جسارت در کلام، یک تست فنی را به واقعیت آن ماشین نزدیک تر می کند و مخاطب آن را بیشتر می پسندد.تست خودرو از چه بخش هایی تشکیل شده است و چند مدل تست داریم؟
به صورت عمومی و رسانه ای ۳ مدل تست داریم؛ کوتاه مدت، بلند مدت و مقایسه ای. به صورت جزئی تر برای تست هر خودرو در تمامی این ۳ بخش، دقیقا یه مبحث کلی وجود دارد که متخصصین و ین تست آن را با نام «آزمون هدایت پذیری خودرو» می شناسند. این آزمون هدایت پذیری به ۴ بخش تقسیم می شود؛ آزمون های گردش پایدار (شامل ۶ قسمت می شود)، بخش دوم شامل ورودی سینوسی در پیچ می شود، بخش سوم با نام علمی «ورودی پله ای» شناخته می شود که شامل ۴ بخش است و در قسمت چهارم مبحثی داریم به نام «آزمون های حسی و رفتار دینامیکی خودرو» که خودش به ۸ بخش تقسیم می شود. این آزمایش های فنی تحت استاندارد جهانی ایزو iso روی ماشین انجام می شود و هرکدام چند واحد درسی است که در کارخانجات مطرح خودروسازی به ین تست فنی آموزش داده می شود. دیداری که با والنتینو بالبونی، مدیر بخش تست کمپانی لامبورگینی در بولونیا-ایتالیا داشتم از وی به عنوان یک پیش وت خط مشی خواستم که گفت: «متخصصین تست درنهایت خط مشی نهایی را به متخصصین خط تولید می دهند که این خودرو الان در شرایط مختلف چه نقاط قوت و ضعفی دارد و نیاز به چه تقویت ها و اصلاحاتی است.»
البته درخصوص دوره های تخصصی و آموزشی تست خودرو که در بالا عرض چون هزینه بر و نیازمند سفر به خارج از کشور است. شاید دسترسی به آن برای علاقه مندان دشوار باشد. مجلات تخصصی انگلیسی زبان در بحث تست و ی خودرو وجود دارند که مطالعه آنها بسیار برای یاد گیری آموزنده است و فاکتورهای مهمی در تست یک خودرو است. البته یک کارشناس تست خودرو باید از دست فرمان قابل قبول و بهتری نسبت به افراد عادی برخوردار باشد. مورد دیگری که در تست ها وجود دارد این است که در تست های مقایسه ای هم خودروها می توانند هم کلاس باشند، هم قیمت ی ان داشته باشند، از پیشرانه های ی ان یا یکی، دو فاکتور هم تراز برخوردار باشند و همین المان ها عاملی برای تست می شود. برای همین شما می بینید که مثل یک بایک با یک خودروی اسپورت در شتاب مقایسه می شود. یا یک سواری با یک شاسی بلند که هر دو هم قیمت هستند چون عموما در کشور ما مردم به نسبت کلاس یا همان سگمنت تولیدی خودرو، ماشین نمی ند . به میزان بودجه خود نگاه می کنند و سپس ظاهر ماشین و شرایط پیش فروش. درصورتی که در سایر نقاط دنیا فاکتورهای دیگری چون نوع مصرف، هزینه های نگهداری، خدمات، مصرف سوخت و… بسیار مهم هستند و در کنار مسائل مالی به این فاکتورها هم توجه می شود. تست خودروهای دست دوم بازار هم مخاطبین فراوانی همه جای دنیا دارد.در چه کشورهایی تست فنی خودرو انجام داده اید و شامل چه تست هایی می شدند؟
به جز کشور خودمان کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، فرانسه ، انگلستان، امارات و…که برخی تست ها به صورت دعوت رسمی از سوی شرکت های خودروسازی در آن کشورها بوده و برخی تست ها را به صورت شخصی انجام داده ام که یا خودرو اجاره کردیم یا دوستان و ایرانیان مقیم خارج کشور خودرویشان را در اختیارمان برای تست فنی گذاشتند.
عموما انجام هر دو مدل تست در خارج از کشور دشوار است. برای همکاری با این خودروسازان بین المللی برای اینکه در ابتدا شما را به عنوان یک متخصص تست فنی خودرو تایید کنند، مدارک مختلفی طلب می کنند و باید مورد تایید قرار گیرد. در مورد بعدی هم برنامه ریزی و مشخص یک روز کامل با توجه قوانین خاص راهنمایی و رانندگی در کشورهای دیگر و مشغله های هموطنان کار سهلی نیست و زمان بر است.برگزاری برنامه های تست توسط واردکنندگان یا خودروسازان برای اهالی رسانه را چگونه ارزی می کنید؟
انجام چنین برنامه هایی بسیار خوب و مفید است، در صورتی که پس از تست آن خودرو کارشناسان تست یا نمایندگانی که از سوی رسانه های حضور پیدا می کنند، بدون در نظر گرفتن ملاحظات کاملا شفاف نظرات خود را به مخاطبین در مقالات خود عرضه کنند. به اضافه معرفی یک خودرو به مردم پیش از ورود به بازار سبب شناخت بهتر آنها از این محصول می شود. حتی معتقدم برنامه برگزاری تست فنی خودرو توسط خود یدار که طی یکی، دو سال اخیر در کشورمان توسط برخی شرکت ها انجام می شود، کار بسیار مثبتی است و خود یدار را در مقام تصمیم گیرنده و یک کارشناس قرار می دهد. جهت دریافت آ ین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی اخبار خودرو بپیوندید
امروزه برای این که فرزندانمان بتوانند در زندگی اجتماعی آینده خود نقش خاص و متناسبی داشته باشند، باید توانایی ها و استعداد های آن ها را شناسایی کنیم. یکی از ابزارهایی که در شناسایی استعداد ها و توانایی های فرزندانمان می تواند به ما کمک کند تست هوش هیجانی ، تصویری ریون ، iq و.. است. امروز در انزل وب قصد داریم ۱۹ تست هوش آنلاین را به شما معرفی کنیم. با استفاده از این تست های هوش شما می توانید هوش خود و ک ن تان را تست و آزمایش کنید.۱۹ best free online iq test with accurate resultsiq به معنای بهره هوشی یا هوش بهر و مخفف intelligence quotient است که روشی برای سنجش هوش انسان است. برای به دست آوردن بهره هوشی و ارزی قابلیت های ذهنی یک فرد خاص از او آزمون های مختلفی گرفته می شود. هر آزمون بخشی از ویژگی های مغزی فرد را ارزی می کند و سپس براساس سن فرد بهره هوشی او حساب می شود. یکی از روش هایی که در ایران برای اندازه گیری بهره هوشی استفاده می شود تست هوش ریون (raven) است. این آزمون در سال ۱۹۳۸ توسط پن روز و ریون ابداع شد.تست هوش ریون از ۶۰ سوال تصویری تشکیل شده است به همین دلیل به آن تست هوش تصویری هم گفته می شود. سوالات تست هوش ریون به این صورت است که از بین ۶ تا ۸ تصویر جداگانه، تصویری را باید انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود و این به این معنی است که سن افراد در ارزی بهره هوشی تاثیر دارد.در این تست هوش سوال ها در ابتدا آسان و دراوا سخت می شود. همه سوالها به صورت اشکال هندسی است و به اینصورت است که پنج تصویر هندسی را به شما نشان می دهد و شما باید تصویر ششم را با توجه به نظم موجود در این پنج تصویر حدس بزنید. در پایان ۶۰ سوال سیستم جمع امتیاز شما را محاسبه نموده و ضریب هوشی شما را به شما اعلام می کند و زمانی که وقت شما به پایان می رسد خود برنامه به شما یک عدد نشان می دهد که ضریب هوشی شما را نشان می دهد و براساس امتیاز تست هوش iq که می گیرند به ۷ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:تست هوش ریون طبقات نابغه ( با بهره هوشی بیشتر از ۱۲۷ )برهوش ( با بهره هوشی بیشتر از ۱۲۰ )باهوش ( با بهره هوشی بیشتر از ۱۱۰ )متوسط ( با بهره هوشی بیش از ۹۰ )متوسط ضعیف ( با بهره هوشی بیش از ۸۰ )مرزی ( با بهره هوشی بیش از ۷۳ )و عقب مانده و مرزی ضعیف ( بهره هوشی پایین تر از ۷۳ )قبلا در انزل وب بهترین سرویس های فارسی تست روانشناسی آنلاین را به شما معرفی کردیم، در ادامه آموزش امروز انزل وب قصد داریم ۱۹ سایت تست هوش آنلاین را به شما معرفی کنیم.تست هوش تصویری ریون تلنت یابسرویس فارسی تلنت یاب دارای یک ابزار تست هوش تصویری (iq) ریون است که یکی از معتبرترین تست های هوش به شمار میرود ، در این نوع تست که تست هوش تصویری نیز نام دارد شما باید ماتریس تصاویر با انتخاب یک شکل تکمیل کنید که دارای پیچیدگی ، سطح بندی و دشواری خاص خود است. در سرویس تلنت یاب سوالات به خوبی تفکیک شده و مدت آموزن و زمان باقی مانده به شما نمایش داده میشود.تست هوش تصویری ریون تلنت یابتست هوش هیجانی eq آنلاینتست هوش هیجانی که به اختصار آن را eq می نامند یکی از تست هایی است که به مراتبط معتبر و درست از تست های iq میباشد و شامل پارامترهای شناختی، فیزیولوژیکی و پارامترهای رفتاری است. در سرویس تست هوش هیجانی روان یاب ۲۸ سوال برای ارزی میزان هوش هیجانی وجود دارد که باید با توجه به عملکرد و شخصیت خود به آنها پاسخ دهید.تست هوش هیجانی eq آنلاینسایت تست هوشتست هوش iq-test.dk یکی از دقیق ترین تست هوش آنلاین است که به کمک آن هوش عمومی شما اندازه گیری می شود. این تست هوش تصویری شامل ۳۹ سوال بدون محدودیت سنی با مهلت زمانی ۴۰ دقیقه است و نتیجه بلافاصله بعد از اتمام مهلت زمانی به شما نمایش داده می شودiq-test.dkتست هوش ریون آنلاینتست هوش آنلاین tiptop که رایگان هم هست بسیار شبیه به iq-test.dk است که ۴۰ سوال با مهلت زمانی ۳۰ دقیقه است و محدودیت سنی ندارد و نتیجه بلافاصله بعد از اتمام مهلت زمانی اعلام می شود. تنها چیزی که کمی آزار دهنده است متن های تبلیغاتی است که در اطراف سوالات نمایش داده می شود و باعث حواس پرتی می شود.tiptop globe free iq test onlineآزمون تست هوشتست هوش funeducation یک آزمون روان سنجی است که عملکرد شناختی را در چند حوزه مهم مانند اتدلال فضایی و تحلیل کلمه می سنجد. تعداد سوالات این آزمون ۴۳ سوال است و محدوده سنی این تست هش بالای ۱۸ سال است. برای اینکه نتیجه را مشاهده کنید شما باید در سایت ثبت نام کنید.funeducation’s iq testتست آی کیو رتصویریتست iqout یک تست تشخیص الگو است که ۲۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه مهلت زمانی به شما می دهد تا به ۳۵ سوال هوش پاسخ دهید. این تست هوش محدوده سنی ندارد و نتیجه فورا به شما نمایش داده می شود.iqoutتست ضریب هوش آنلاینیکی دیگر از تست های تصویری ضریب هوشی iq test center است که به شما ۶۰ سوال بدون محدودیت زمانی می دهد و نتیجه بلافاصله به شما نمایش داده می شود. محدوده سنی این تست هوش ۸ تا ۶۰ سال است.iq test centerتست آنلاین iqتست هوش منسا تنها یک نمونه تست است که هدفش سرگرم شما است. تعداد سوالات این آزمون ۳۰ و مدت زمان آن ۳۰ دقیقه است. این تست هوش محدوده سنی ندارد و نتیجه بلافاصله به شما نمایش داده می شود. اگر حوصله شما سر رفته است برای سرگرم خودتان می توانید از ۱۲ سایت سرگرم کننده ای که قبلا در انزل معرفی کردیم استفاده کنید.mensaمجموعه تست هوش استاندارددر سایت all iq tests چهل و هشت تست با سوالات و محدودیت زمانی مختلف وجود دارد که شما می توانید آنها را انتخاب کنید.all iq testتست هوش آنلاین معتبر تست هوش test the nation یک برنامه مسابقه تلویزیونی انگلیسی است که بر روی سایت عرضه می شود تا کاربران آنلاین بتوانند نمره iq خود را به صورت آنلاین محاسبه کنند. تعداد سوالات این تست هوش ۷۰ است که برای هر سوال ۱۵ ثانیه فرصت داده می شود. محدوده سنی این تست هوش ۱۶ سال به بالا است و نتیجه فورا برای شرکت کننده نمایش داده می شود. تست هوش آنلاین برای ارزی مهارت های ذهنیبا تست هوش iqtestexperts شما می توانید مهارت های ذهنی خود را از جمله استدلال عددی، استدلال کلامی، مهارت های تحلیلی و فضایی را بررسی کنید. تعداد سوالات این آزمون هوش ۱۵ دقیقه برای ۳۰ سوال است و محدوده سنی ندارد. برای مشاهده نتایج این آزمون باید در سایت ثبت نام کنید.iqtestexpertsتست iq معتبر جهانیبعضی از سوالات تست هوش iq test labs نیاز به استدلال های جدید دارند در حالی که برخی از استدلال های دیگر سوالات این تست قبلا آموخته شده است. مهارت هایی که این تست iq تحت پوشش قرار می دهد شامل استدلال منطقی، توانایی های بصری، مهارت های زبانی است.iq test labsتست هوش استاندارد بین المللیسوالات تست هوش free-iqtest به ۴ دسته تقسیم می شود که شامل سوالات مربوط به هوش فضایی؛ استدلال منطقی، هوش کلامی و ریاضی است. تعداد سوالات این تست هوش ۲۰ سوال می باشد و محدودیت زمانی و سنی ندارد و در آ نتیجه بلافاصله اعلام می شود.free-iqtestتست هوش آنلاین کوتاهاگر حوصله جواب دادن به سوالات تست هوشی که در بالا معرفی کردیم را ندارید از تست هوش ۱۲۳test’s iq test استفاده کنید. تعداد سوالات این تست هوش ۱۰ و محدودیت سنی و زمانی ندارد و نتیجه بلافاصله اعلام می شود.123test's iqتست هوش آنلاین معتبر iqtest تست هوش آنلاین iqtest دارای محدودیت زمانی نمی باشد اما مدت زمانی که شما برای جواب دادن به سوالات صرف می کنید بر روی امتیاز نهایی شما تاثیر می گذارد. تعداد سوالان این آزمون ۳۸ سوال می باشد و محدودیت سنی ندارد. اگر زبان اول شما انگلیسی نیست احتمالا بر روی امتیاز نهایی شما تاثیر می گذارد و امتیاز شما نسبت به ی که زبان اولش انگلیسی است کمتر می شود.iqtestتعیین ضریب هوشیiqexam یک سایت آنلاین تعیین ضریب هوش است که از روان سنجی برای شناخت عملکرد تجزیه و تحلیل کلمه و استدلال فضایی استفاده می کند. تعداد سوالات ۴۳ و مهلت زمانی ۲۵ دقیقه است. محدوده سنی این تست هوش ۱۸ سال به بالا است و برای مشاهده نتیجه باید در سایت ثبت نام کنید.iqexamتست هوش استاندارد بین المللیتست هوش iq-test یک تست خیلی کوتاه است که شامل ۸ سوال هوش است که باید در ۸ دقیقه جواب داده شوند. بعد از اتمام مهلت زمانی نتیجه بلافاصله به شما نمایش داده می شود ، این آزمون محدودیت سنی ندارد.iq-testتست هوش ساده و جالبدر تست هوش simple iq test شما فقط با درست و نادرست می توانید در عرض ۱۳ دقیقه به ۳۸ سوال پاسخ دهید و بلافاصله نتیجه را مشاهده بفرمایید. این تست هوش محدودیت سنی ندارد.simple iq testمسابقه تست هوشآ ین تست هوشی که امروز در انزل وب به شما معرفی می کنیم compare your score to nfl players است که دارای ۱۵ سوال است و محدودیت سنی ندارد. شما باید این ۱۵ سوال را در ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه جواب بدهید و بلافاصله نتیجه را مشاهده کنید و آن را با شرکت کنندگان nfl مقایسه کنید.compare your score to nfl playersعلاوه بر شناخت بهره هوشی (iq) ک نمان باید به هوش هیجانی آنها توجه داشته باشیم. هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان ها است. داشتن دانش و آگاهی درباره احساسات و هیجانات کودک برای والدین ا امیست. باید محیطی را ایجاد کرد که همه به بیان احساسات خود بپردازند. از بچه خواسته شود احساسات خود را نقاشی کند و یا به زبان بیاورد. برای ترکیب و انتخاب رنگ مناسب از ۱۱ ابزار رایگانی که قبلا در انزل وب معرفی کرده ایم استفاده کنید.طبق مطالعاتی که در زمینه موفقیت انجام شده است، رابطه هوش هیجانی یا eq به مراتب بیشتر از بهره هوشی (iq) می باشد که این بدان معنا است که هوش هیجانی بالا تعیین می کند که چرا افرادی که ضریب هوشی (iq) متوسط دارند موفق تر از انی هستند که نمره iq بسیار بالاتری دارند. طبق تحقیقی که در دهه ۱۹۴۰ روی دانشجویان هاروارد انجام شد دانشجویانی که بالاترین نمره تحصیلی را داشتند از نظر میزان حقوق دریافتی و موفقیت شغلی نسبت به هم دوره های ضعیف تر خود موفق تر نبوده اند. جالب است بدانید که ارتقا هوش هیجانی بسیار ساده تر از بهره هوشی است.در آ پیشنهاد می کنیم که برای تست بینایی خود پست قبلی انزل وب را که در مورد بهترین نرم افزار و سرویس های تست آنلاین بینایی و کوررنگی چشم ها است را مطالعه بفرمایید و بازی های آنلاین جالب و سرگرم کننده مرتبط با رنگ ها را بازی کنید.تجربه و نظر شما ؟اگر شما هم وب سایت رایگان دیگری برای تست هوش آنلاین می شناسید ، تجربیات و پیشنهادات خود را در بخش نظرات پست با ما به اشتراک بگذارید.
تست واحد به سادگی تایید می کند که قطعه کدها (عمدتا توابع) آنطور که انتظار می رود کار می کنند یا خیر. این تست ها به شما این امکان را می دهند که متدها و توابع را به صورت جداگانه بررسی کنید و رفتارهای آنها را تحت شرایط و داده های مختلف تست نمایید. آموزش unit test در asp.net core این مقاله در ادامه مقاله آموزش تزریق وابستگی در asp.net core است. تمرکز اصلی این مقاله روی تست واحد خواهد بود. از آنجا که di و تست واحد به صورت موازی با یکدیگر در حال گسترش هستند ما باید این موضوعات را ابتدا برای پایه ریزی آنچه که امروزه باید یاد بگیریم پوشش دهیم. اگر در حال حاضر شما با ioc/ di آشنا نمی باشید بهتر است ابتدا مقاله آموزش تزریق وابستگی در asp.net core را مطالعه کنید.تست واحد چیست؟تست واحد به سادگی تایید می کند که قطعه کدها (عمدتا توابع) آنطور که انتظار می رود کار می کنند یا خیر. این تست ها به شما این امکان را می دهند که متدها و توابع را به صورت جداگانه بررسی کنید و رفتارهای آنها را تحت شرایط و داده های مختلف تست نمایید.چرا برای انجام آزمون واحد خودمان را به زحمت بیاندازیم؟یک دلیل بزرگ این است که تست های واحد کار را تغییر کد ها بسیار آسان تر می کند در حالی که ما اطمینان داریم که رفتار آن قطعه کد تغییر نخواهد کرد. این بدان معنی است که وقتی یک قطعه کد تست شده داریم خیلی ساده تر می توانیم آن قطعه کد را باز نویسی کنیم و اگر در زمانی که داریم این کار را انجام می دهیم خطایی ایجاد شود سریعا متوجه خواهیم شد. این عالی است زیرا به این معنی است که در هنگام توسعه نرم افزار اشکالات نمی توانند به صورت مخفیانه به برنامه ما وارد شوند. اگر اشکال در مراحل اولیه برنامه نویسی شناسایی شود هزینه تعمیر و رفع آن کمتر است.تست های واحد طراحی بهتری را ایجاد می کنند.نوشتن آزمون واحد تاثیر زیادی بر روی طراحی نرم افزار ما دارد زیرا با نوشتن آزمون های واحد نقاط حساس و خطرناک نرم افزار مشخص می شوند. اگر در برنامه بخش هایی باشد که جوری طراحی شده باشند که قابلیت تست نداشته باشند هم برای همان بخش هم برای دیگر بخش ها که به این بخش وابسته هستد خیلی خطرناک است.هنگامی که شما در ذهنتان در حال طراحی کلاس هایی با تست واحد هستید شما مجبور به ش تن برنامه خود به واحدهای مجزایی که قابلیت تست داشته باشند می شوید. در برخی موارد شما تقریبا مجبور نیستید که اصلا در مورد طراحی فکر کنید. این تست ها شما را هدایت می کنند که اطمینان ی د توابع و کلاس های برنامه دارای رفتار درستی هستند و این کلاس ها به درستی به کمک اینترفیس ها و تزریق وابستگی ها از یکدیگر مجزا طراحی شده اند. این کارها دارای یک اثر جانبی است که باعث می شود اصل "هر مولفه یک مسئولیت" در طراحی ما استفاده شود.آنچه در مورد توسعه تست محور مطرح است چیست؟ما معمولا کدها را در بخش های کوچک به صورت موازی با تست ها می نویسیم و این شیوه را تفکر تست محور می نامیم. توسعه تست محور (tdd) یک فرایند متفاوت است که در آن هر تست قبل از قطعه کد آن نوشته شده است. این تست ها مانند تنظیمات عمل می کنند به نحوی که شما ابتدا برای یک شی یا تابعی که وجود ندارد تست می نویسید و این تست با ش ت مواجه می شود سپس شما باید به همانقدر که نیاز است تا تست p شود کد نویسی کنید. بنابراین در حالی که tdd اغلب یک محرک برای تست واحد است ولی تست واحد به tdd نیاز ندارد.اضافه یک پروژه تست واحدیک روش خوب برای تست واحد در دات نت این است که تست ها در یک کلاس کاملا مجزا از برنامه باشد. بنابراین برای شروع یک .net core cl library به برنامه اضافه می کنیم.(از همان برنامه ایی که در مقاله آموزش تزریق وابستگی در asp.net core ساخته شده بود استفاده می شود)ما نیاز به اضافه یک چارچوب تست واحد داریم که از xunit استفاده می کنیم که از .net core پشتیبانی می کند و قابلیت استفاده به صورت built-in را در visual studio 2015 دارد. nunit یکی دیگر از چارچوب های بسیار محبوب است و تفاوت هایی بین این دو وجود دارد ولی دنبال اینکه کدام بهتر است نباشید چراکه هر دوی آنها مزیت های خودشان را دارند. یک کتابخانه اضافی برای تقلید برخی از رفتارها و داده ها در تست های واحد ما مورد نیاز است. این مساله را می توان به عنوان تقلید یا جعل نام برد. بزودی مشاهده خواهیم کرد که چگونه استفاده از moq برای تقلید رفتار یک رابط در تست ما صورت می گیرد و این یک ساختار قدرتمند در تست واحد است. در نهایت ما نیاز به اضافه یک reference در پروژه تست واحد داریم تا بتوانیم به کلاس هایی که می خواهیم تست کنیم دسترسی داشته باشیم.json پروژه باید مشابه کد زیر باشد. { "version": "1.0.0-*" "dependencies": { "moq.netcore": "4.4.0-beta8" //http://stackoverflow.com/questions/37288385/moq-netcore-failing-for-net-core-rc2 "system.diagnostics.tracesource": "4.0.0-rc2-24027" "netstandard.library": "1.6.0" "xunit": "2.2.0" "dotnet-test-xunit": "2.2.0-preview2-build1029" "aspnetcorediandunittesting": "1.0.0-*" } "testrunner": "xunit" "frameworks": { "netcoreapp1.0": { "imports": [ "netcoreapp1.0" "portable-net45+win8" "dnxcore50" ] "dependencies": { "microsoft.netcore.app": { "version": "1.1.0" "type": "platform" } } } } }از بخش های مهم کد بالا بخش "dependencies:{...}" است که در چارچوب xunit آمده است و بخش مهم دیگر بخش اجرا کنند تست است "testrunner": "xunit" که به معنای استفاده ما از کتابخانه xunit است.نوشتن تست های واحدخوب ما برخی از نظریه های خوب در مورد اینکه تست واحد چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم را مرور کردیم. ما پروژه خود را با توجه به چارچوب xunit ساخته ایم به طوری که کد برنامه ما قابل تست باشد. حالا وقت نوشتن تست ها است.اولین تست ما در مورد کلاس teamstatcalculator در داخل برنامه است و به خصوص متد gettotalgoalsforseason() که دارای پیچیدگی های فراوانی است. public cl teamstatcalculator { private readonly iteamstatrepository _teamstatrepository; public teamstatcalculator(iteamstatrepository teamstatrepository) { _teamstatrepository = teamstatrepository; } public int gettotalgoalsforseason(int seasonid) { // get all the team stats for the given season var teamstatsbyseason = _teamstatrepository .findall(ts => ts.seasonid == seasonid); // sum and return the total goals return teamstatsbyseason.sum(ts => ts.goalsfor); } }با ش تن این متد به قطعه کدهای کوچک تر مشاهده می کنیم که در واقع در حال انجام یک کوئری ساده روی _teamstatrepository که این متد با گرفتن مقدار id یک فصل وضعیت بازیکنان یک تیم در آن فصل را بر میگرداند و سپس به کمک دستورات linq و با استفاده از دستور sum تعداد گل هایی که توسط بازیکنان این تیم در فصل به ثمر رسیده مشخص می شود.یک نکته قابل توجه در این متد این است که _teamstatrepository یک وابستگی است که تزریق این وابستگی توسط متد سازنده کلاس انجام می شود. در واقع اینrepository می تواند با یک پایگاه داده یک فایل یا api برای دریافت داده های خود ارتباط برقرار کند اما نکته این است که این امر مهمی نمی باشد زیرا ما جزئیات اجرای آن را در داخل اینترفیس iteamstatrepository پنهان نموده ایم. ما صرفا با رفتار های این کلاس مواجه هستیم و به جزئیات پیاده سازی آن کاری نخواهیم داشت.نکته قابل ذکر دیگر این است که اگر تستی برای یک فایل می نویسید یا مثلا برای بررسی اتصال به پایگاه داده یا کارهایی که روی شبکه انجام می شود به این نوع تست ها تست یکپارچگی می گویند که این نوع تست ها با تست های قبلی متفاوت هستند.تست مربوط به این متد را در زیر می بینید. [fact] public void gettotalgoalsforseason_returns_expected_goal_count() { // arrange var mockteamstatrepo = new mock(); // setup a mock stat repo to return some fake data in our target method mockteamstatrepo .setup(mtsr => mtsr.findall(it.isany())) .returns(new list { new teamstatsummary {seasonid = 1 team = "team 1" goalsfor=1} new teamstatsummary {seasonid=1 team = "team 2" goalsfor=2} new teamstatsummary {seasonid = 1 team = "team 3" goalsfor=3} }); // create our teamstatcalculator by injecting our mock repository var teamstatcalculator = new teamstatcalculator(mockteamstatrepo.object); // act - call our method under test var result = teamstatcalculator.gettotalgoalsforseason(1); // ert - we got the result we expected - our fake data has 6 goals we should get this back from the method ert.true(result==6); }ساختار تست واحدتست واحد ما از رویکرد "aaa" پیروی می کند که در آن ما:arrange - مرتب سازی بر اساس آنچه نیاز است.act - اجرای تست (مثلا فراخوانی یک متد و دریافت وجی آن متد). ert - اثبات که نتیجه وجی متد را با نتیجه مورد انتظار مقایسه می کند.ما می توانیم مجموعه ایی از تست ها را در بخش مرتب سازی مشاهده کنیم. در اینجا ما برای متد iteamstatrepository یک تقلید کننده(mock) می سازیم و رفتارها و داده هایی را برای متد findall() تعریف می کنیم. سپس بعد از ایجاد شدن شی مخزن ساختگی (تقلیدی) آن را به teamstatcalculator تزریق می کنیم. پس از اینکه تنظیمات ما کامل انجام شد بخش عمل شروع می شود و متد gettotalgoalsforseason(1) را فراخوانی می کند تا نتیجه وجی آن را دریافت کند. این عمل صرفا یک خط کوچک در تست ما است ولی اگر شما تست را در زمان debugging اجرا کنید می توانید قدرت واقعی آن را مشاهده کنید. اگر شما این گام را از طریق gettotalgoalsforseason() انجام داده باشید خواهید دید که شی repository ساختگی ما داده هایی را بازمی گرداند که توسط خود ما در تست ها ساخته شده اند. این یک نمایش کامل برای نشان دادن خصوصیات ioc/di است!. ما به طور کامل کنترل مع برای ایجاد یک repository را انجام داده ایم و می توانیم از آن برای هر گونه تستی که بخواهیم استفاده کنیم.در نهایت در بخش اثبات ما می دانیم که در تست هایی که نوشته ایم 6 هدف داشتیم و این متد باید صحت عملکرد کدها را در وجی نمایش دهد.با اجرای تست در vs test explorer یک تیک سبز به معنای p شدن تست نمایش داده می شود.در روش دیگر ما می توانیم تست ها را از خط فرمان (command line) با استفاده از ابزار cli جدید اجرا کنیم. در این پروژه به سادگی با اجرای دستور dotnet test در خط فرمان اجرا کننده تست فراخوانی می شود.کنترلرهای تست واحدکنترلر ها بخش بزرگی از یک برنامه asp.net core هستند بنابراین پوشش این کنترلر ها بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که آنها رفتار مورد انتظار را انجام می دهند. ما معمولا می خواهیم که در کنترلر ها از کدهایی که به منطق تجارت یا دسترسی به داده ها مربوط است استفاده نشود این کدها باید در داخل کلاس مربوط به خودش نوشته شود و هدف ما این است که رفتار کنترلر را با توجه به ورودی که به کنترلر داده می شود و وجی که کنترلر بعد از انجام عملیات های داخلی به ما می دهد بررسی کنیم.حال وقت آن است که یک تست برای متد index() که در homecontroller وجود دارد بنویسیم. public iactionresult index([fromservices] igamerepository gamerepository) { var model = new indexviewmodel { players = _playerrepository.getall().tolist() // constructor injected games = gamerepository.gettodaysgames().tolist() // parameter injected }; return view(model); }تست مرتبط برای این عمل ... [fact] public void index_returns_viewresult_with_list_of_players_and_games() { // arrange var mockplayerrepo = new mock(); mockplayerrepo.setup(mpr => mpr.getall()).returns(new list { new player {name = "sidney crosby"} new player {name="patrick kane"} }); var mockgamerepo = new mock(); mockgamerepo.setup(mpr => mpr.gettodaysgames()).returns(new list { new game { hometeam = "montreal canadiens" awayteam = "toronto maple leafs" date = datetime.today} new game { hometeam = "calgary flames" awayteam = "vancouver canucks" date = datetime.today} new game { hometeam = "los angeles kings" awayteam = "anaheim ducks" date = datetime.today} }); // player repository is injected through constructor var controller = new homecontroller(mockplayerrepo.object); // act // game repository is injected through action parameter var result = controller.index(mockgamerepo.object); // ert our action result and model var viewresult = ert.istype(result); var model = ert.is ignablefrom(viewresult.viewdata.model); ert.equal(2 model.players.count); ert.equal(3 model.games.count); }هیچ چیز اساسا در این تست از آنچه که ما در تست teamstatcalculator انجام دادیم متفاوت نمی باشد. ما از رویکرد "aaa" استفاده می کنیم. برای برخی از وابستگی ها مثل playerrepository و gamerepository یک مقلد می سازیم و سپس آنها را در کنترلر تزریق می کنیم و متد index را فراخوانی می کنیم. بزرگترین تفاوت در بخش اثبات است که ما نیاز داریم تا viewresult و model را بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه وجی با نتیجه مورد انتظار تطابق دارد یا خیر. در کل می توان گفت ساختار نوشتن تست برای منطق برنامه و کنترلر های بسیار شبیه هم هست. فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید نسخه ی pdf این مطلب به اشتراک بگذارید :
انتخاب سه پایه و تک پایه یکی از مواردی است که هر عکاس در هر سطحی با آن مواجه خواهد بود. انتخاب یک سه پایه مناسب برای سبک عکاسی شما و کارایی که از آن انتظار دارید بدون اطلاع دقیق از مشخصات و قابلیت های سه پایه، ممکن نیست. در این مطلب قصد معرفی پنج سه پایه و تک پایه ای را داریم که ممکن است در هنگام جستجو برای یافتن سه پایه مناسب به راحتی از کنار نام و تصویر آن ها بگذرید اما شاید با خواندن این مطلب متوجه شوید یکی از این پنج سه پایه و تک پایه، همان وسیله خاص موردنظر شما است:vanguard espod cx 204agh : سه پایه ای ارزان با سر سه پایه ای سریعیکی از ضعف های سه پایه های ارزان قیمت عدم امکان جداسازی و تعویض سرسه پایه آن هاست. به همین دلیل پیش از انتخاب این سه پایه ها باید دقت کنید که سرسه پایه ای مناسب و کارآمد در اختیار داشته باشند. سه پایه ونگارد cx 204agh از آن دسته از سه پایه های دارای سرسه پایه خاص است.vanguard espod cx 204aghvanguard espod cx 204aghسرسه پایه cx 204agh زیرمجموعه بال هد یا توپی قرار می گیرد و به اصطلاح تپانچه ای (یا تفنگی) نامیده می شود. مزیت این سرسه پایه امکان تغییر سریع زاویه دوربین و رسیدن به زاویه دلخواه فقط یا یک حرکت است.vanguard espod cx 204aghسرسه پایه تپانچه ای vanguard espod cx 204aghسرسه پایه های تپانچه ای در بین حرفه ای ترین عکاسان نیز طرفداران خاص خود را دارند و نمونه های حرفه ای آن به صورت جداگانه برای نصب روی سه پایه های حرفه ای با قابلیت تعویض سر سه پایه به فروش می رسند.slik stand pod 7 : یک مونوپاد همه کارهslik stand pod 7مونوپاد slik stand pod 7این محصول یکی از منو پادهای پرطرفدار و کارآمد بازار که دارای بال هد جداشونده است. بال هد همراه این مونوپاد امکان جداسازی و نصب روی سه پایه های حرفه ای را داراست. این تک پایه دارای یک سه پایه نگهدارندِ کوچک برای ثبات بیشتر در هنگام استفاده است. سه پایه همراه این تکه پایه در هنگامی که پایه هایش جمع می شوند حجم زیادی ندارد و هیچ خللی در کار استفاده از مونوپاد ایجاد نمی کند.slik stand pod 7slik stand pod 7نکته جالب در مورد این مونوپاد امکان نصب بال هد روی سه پایه آن است. این مونوپاد سه تکه در رنج قیمت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قرار دارد که با توجه به سرسه پایه جداشونده حرفه ای همراه آن، واقعاً به صرفه به نظر می رسد.fotopro ct-5a : سه پایه چهارکاره! هم سه پایه، هم مونوپاد و . . .ct-5a یک سه پایه کاملاً حرفه ای و بسیار کارآمد است که توسط fotopro سازنده ی خوش نام و خلاق لوازم عکاسی ساخته شده است. این سه پایه دارای حداکثر ارتفاع در حدود ۱٫۶ متر و تحمل وزن ۸ کیلوگرم است. سرسه پایه ct-5a جدا شوند و از نوع بال هد است. پایه های این سه پایه همانند اکثر سه پایه های حرفه ای ساخت fotopro قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه را دارا هستند.fotopro ct-5aسه پایه چهار کاره fotopro ct-5aنکته جالب در مورد این سه پایه امکان جداسازی هر یک از سه پایه های اصلی آن از تنه اصلی است. کاربر با جداسازی سرسه پایه و نصب آن روی یکی از پایه ها یک مونوپاد در اختیار خواهد داشت. یک سری پلاستیکی نرم برای نصب روی پایه نیز وجود دارد، که در صورت نصب آن روی یکی از پایه ها ، یک عصای پیاده روی در اختیار خواهید داشت!fotopro ct-5afotopro ct-5a قابلیت تبدیل به عصای پیاده روی را داراستهمچنین سه پایه‏ ی کوتاه به همراه این سه پایه عرضه شده که در صورت نصب آن روی تنه اصلی یک سه پایه کوچک با ارتفاع کم را در اختیار خواهد داشت.rm-100-1 flexible tripod : کوچک و کارآمدrm-100-1 flexible tripodrm-100-1 flexible tripodمزیت این سه پایه نصبت به دیگر سه پایه های کوچک، قابلیت جداسازی کفی زیر دوربین از روی سه پایه است، یعنی مثل سه پایه های بزرگ تر، نیازی نیست که برای جداسازی سه پایه پیچ زیر دوربین را باز کنید، بلکه فقط کافی است با فشار دو دکمه روی سرسه پایه، با یک حرکت آن را به همراه کفی از سه پایه جدا کنید.fotopro s3 lite : سبک، سریع، مقاومیک سه پایه سبک و کارآمد که دارای بال هد است. این سه پایه دارای دو مانت جداگانه برای نصب گوشی تلفن همراه و دوربین گوپرو نیز می باشد. مزیت این سه پایه علاوه بر ابعاد کوچک و وزن کم، شیوه جمع شدن پایه های آن است.fotopro s3 litefotopro s3 liteقفل پایه های این سه پایه پیچی است و فقط در حدود یک چهارم دور می چرخد، به همین دلیل زمان باز سه قسمت هر پایه فقط ۴ ثانیه خواهد بود. حداکثر ارتفاع این سه پایه ۱۲۷ سانتیمتر است و اگر به دنبال یک سه پایه مستحکم و سبک هستید، انتخاب مناسبی برای شما محسوب می شود.*تمامی محصولات معرفی شده در این مطلب، در هنگام نگارش در فروشگاه پی ل موجود است.
کلمات کلیدی: python, آموزش python, آموزش تصویری python, آموزش ویدیویی python, آموزش کامل python, آموزش کاربردی python, آموزشی python, آموزش python, آموزش python به صورت تصویری, آموزش python به صورت ویدیویی, python web penetration, آموزش python web penetration, آموزش تصویری python web penetration, آموزش ویدیویی python web penetration, آموزش کامل python web penetration, آموزش کاربردی python web penetration, آموزشی python web penetration, آموزش python web penetration, آموزش python web penetration به صورت تصویری, آموزش python web penetration به صورت ویدیویی, پایتون, آموزش پایتون, آموزش تصویری پایتون, آموزش ویدیویی پایتون, آموزش کامل پایتون, آموزش کاربردی پایتون, آموزشی پایتون, آموزش پایتون, آموزش پایتون به صورت تصویری, آموزش پایتون به صورت ویدیویی, تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تصویری تست نفوذ وب با پایتون, آموزش ویدیویی تست نفوذ وب با پایتون, آموزش کامل تست نفوذ وب با پایتون, آموزش کاربردی تست نفوذ وب با پایتون, آموزشی تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون به صورت تصویری, آموزش تست نفوذ وب با پایتون به صورت ویدیویی, packt learning python web penetration testing, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, , packt learning python web penetration testing, tutorial, nhkg,n hl,ca packt learning python web penetration testing, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, packt learning python web penetration testing, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزشی آموزش تست نفوذ وب با پایتون, راهنمای تصویری آموزش تست نفوذ وب با پایتون, رایگان آموزش آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های انتشارات پکت, packt publishing full collection , packt learning python web penetration testing آموزش تست نفوذ وب با پایتون, در دوره آموزشی packt learning python web penetration testing شما با آموزش تست نفوذ وب با پایتون آشنا می شوید. , with the huge growth in the number of web applications in the recent times, there has also been an upsurge in the need to make these applications secure., آموزش packt learning python web penetration testing, p30 , رایگان packt learning python web penetration testing, با , آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش آموزش تست نفوذ وب با پایتون, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , python, آموزش python, آموزش تصویری python, آموزش ویدیویی python, آموزش کامل python, آموزش کاربردی python, آموزشی python, آموزش python, آموزش python به صورت تصویری, آموزش python به صورت ویدیویی, python web penetration, آموزش python web penetration, آموزش تصویری python web penetration, آموزش ویدیویی python web penetration, آموزش کامل python web penetration, آموزش کاربردی python web penetration, آموزشی python web penetration, آموزش python web penetration, آموزش python web penetration به صورت تصویری, آموزش python web penetration به صورت ویدیویی, پایتون, آموزش پایتون, آموزش تصویری پایتون, آموزش ویدیویی پایتون, آموزش کامل پایتون, آموزش کاربردی پایتون, آموزشی پایتون, آموزش پایتون, آموزش پایتون به صورت تصویری, آموزش پایتون به صورت ویدیویی, تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تصویری تست نفوذ وب با پایتون, آموزش ویدیویی تست نفوذ وب با پایتون, آموزش کامل تست نفوذ وب با پایتون, آموزش کاربردی تست نفوذ وب با پایتون, آموزشی تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, آموزش تست نفوذ وب با پایتون به صورت تصویری, آموزش تست نفوذ وب با پایتون به صورت ویدیویی, packt learning python web penetration testing, آموزش تست نفوذ وب با پایتون, , http://p30 .com/fa/entry/78049/