آموزش مضرات باید از دبستان آغاز شود

کلمات کلیدی: gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , packt gui programming with c++, tutorial, nhkg,n hl,ca packt gui programming with c++, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, packt gui programming with c++, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزشی آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, راهنمای تصویری آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, رایگان آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های انتشارات پکت, packt publishing full collection , ++packt gui programming with c آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, در دوره آموزشی ++packt gui programming with c با نحوه برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس آشنا می شوید. , c++ has come a long way and has now been adopted in several contexts., آموزش packt gui programming with c++, p30 , رایگان packt gui programming with c++, با , آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, آموزشی gui, آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, آموزشی gui programming, آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, آموزشی gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, آموزشی رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, آموزشی سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , http://p30 .com/fa/entry/77530/
کلمات کلیدی: devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, آموزشی جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, آموزشی جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , آموزش, آموزش رایگان, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, nhkg,n hl,ca, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven tutorial, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven e-learning, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven training course, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven education, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven instruction, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, یودمی , udemy complete devops with docker jenkins git vagrant and maven آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, p30 آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, رایگان udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven با , آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, آموزش آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, رایگان آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, پی سی آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, پی 30 آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, رایگان آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون از پی سی , آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون با , تحمیل udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, डाउनलोड udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, indirmek udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, memuat turun udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, cкачать udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, télécharger udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, descărca udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, scaricare udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, ڈاؤن لوڈ udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, آموزشی جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, آموزشی devops, آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, آموزشی docker, آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, آموزشی jenkins, آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, آموزشی دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, آموزشی داکر, آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, آموزشی جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , http://p30 .com/77291
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ نظام تعلیم و تربیت از مهم ترین مبانی پویایی و رشد جوامع محسوب می شود؛ چرا که پرورش نسل فردای هر نظامی را عهده دار است. با توجه به تحولات سریع دنیای مدرن، همگام شدن آموزش و پرورش با این تغییرات در کشور، امری ضروری محسوب می شود. در این ارتباط با « حسن بنیانیان» ، گفت و گویی ترتیب داده ایم.
به نظر حضرتعالی، مهم ترین ضعف های موجود در نظام آموزشی ما چیست و این مشکلات از کجا نشئت می گیرند؟

مهم ترین ضعف آموزش و پرورش این است که از تحولات جامعه ی ما به شدت عقب است. اگر ما می خواهیم پیشرفت و توسعه داشته باشیم، مست م این است که آموزش و پرورش پیشتاز باشد.
2 دلیل برای این امر وجود دارد:
1. این نهاد تربیت بچه های جامعه را بر عهده دارد.
2. معلمانی که در این مجموعه کار می کنند از فرهیختگان جامعه هستند و اگر دانش و معلومات و شه های صحیحی داشته باشند، خودشان منشأ تحول در فرهنگ عمومی جامعه خواهند بود.
به دلیل مشکلات ریشه ای آموزش و پرورش که از قبل و بعد انقلاب وجود داشته است، این کارکرد فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش در صحنه ی جامعه مشهود نیست. اگر خلاصه کنیم، به نظر می رسد مدت هاست رس اصلی آموزش و پرورش، که فرهنگ سازی است، تحت تأثیر انتقال حجم وسیع اطلاعات ناقص به دانش آموزان قرار گرفته است. حتی می توان گفت کارکرد تربیتی آموزش و پرورش بعد از انقلاب ضعیف تر هم شده است.
، نیروهای خدومی که دلشان نمی خواست در بخش های دیگر کار کنند در آموزش و پرورش مشغول می شدند و در آنجا وظایف تربیتی شان را به خوبی انجام می دادند. به همین دلیل، آموزش و پرورش در شکل گیری انقلاب نقشی جدی ایفا می کرد. این نهاد، از قبل انقلاب، بدنه ی بسیار سالمی داشت که هنوز آن بدنه ی سالم را حفظ کرده است.
ابزارهای تحول در نظام آموزشی ما چیستند و در کدام حوزه ها نیاز به تحول بیشتر حس می شود؟

آموزش و پرورش یک سازمان اجتماعی گسترده است و بخشی از مشکلش ریشه در ذهنیت پدرها و مادرها دارد که در مراجعه به مدارس، مدیر و معلمان مدرسه را تحت فشار قرار می دهند و از آن ها می خواهند که صرفاً اطلاعات فرزندانشان را افزایش دهند. اگر اکثریت خانواده ها، در موقع مراجعه به مدارس، اول از معلمان و مدیران راجع به شرایط فرهنگی و تربیتی فرزندان خود سؤال کنند، انتظارات تربیتی شان را به مدرسه منتقل نمایند و در عین حال با مدرسه همکاری کنند، تحول سریع تری در آموزش و پرورش آغاز می شود.
از سویی دیگر، آموزش و پرورش به شدت تحت تأثیر جریان های جامعه است. به دلیل گستردگی آموزش و پرورش، همه ی جریان های چشم طمع به تحولات درونی آن دارند. سیاست زدگی در سطوح مختلف آموزش و پرورش اجازه نمی دهد تحولات کیفی این نهاد مسیر منطقی خودش را طی کند. این ها مسائلی هستند که بعد از انقلاب با آن ها روبه رو بوده ایم. البته این مسائل در سال ها و دوره های مختلف شدت و ضعف داشته اند.
از جهت دیگر، رسانه های عمومی مثل صداوسیما باید به تحولات آموزش و پرورش کمک کنند، اما نه تنها کمک نمی کنند، بعضاً با شیوه ی تولید برنامه هایشان باعث کُند شدن تحولات آموزش و پرورش می شوند. اگر ما بخواهیم افکار عمومی پدرها و مادرها را نسبت به آموزش و پرورش اصلاح کنیم، باید رسانه ی ملی به کمک بیاید، اما متأسفانه رسانه ی ملی معمولاً درگیر مسائل و مشکلات درونی خودش است و نمی تواند به مشکلات نهاد بزرگ تری مثل آموزش و پرورش بپردازد. متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است، اما امیدواریم که در آینده این موضوع برطرف شود.
اگر اکثریت خانواده ها، در موقع مراجعه به مدارس، اول از معلمان و مدیران راجع به شرایط فرهنگی و تربیتی فرزندان خود سؤال کنند، انتظارات تربیتی شان را به مدرسه منتقل نمایند و در عین حال با مدرسه همکاری کنند، تحول سریع تری در آموزش و پرورش آغاز می شود.
با توجه به اینکه ی همواره بر تحول در نظام آموزشی تأکید کرده اند، چرا آن طور که باید این اصلاحات صورت نمی گیرد؟
اگر سازوکارهای لازم را به شکلی تعبیه نکنیم که همه ی عناصر تشکیل دهنده ی آموزش و پرورش، از یک مدیر مدرسه در روستا تا یک مدیر دبیرستان در شهر و یا یک مدیرکل در استان یا یک معاون در تهران، هم زمان تحول را آغاز کنند، هیچ وقت این تحول اتفاق نمی افتد. تا یک تغییر از سطوح بالا به پایین برسد، نسل مدیران متأثر از فضای کشور عوض می شود و دوباره به اول خط برمی گردیم.
تحول در آموزش و پرورش مست م ثبات در سیاست های کلان و یک حرکت همگانی از پایین تا بالای آموزش و پرورش است. ما آموزش و پرورش را مثل ساختارهای دیگر کوچک می شمریم و فکر می کنیم اگر در رأس آموزش و پرورش تحولی اتفاق افتاد و طرحی تهیه شد، منشأ تحول آموزش و پرورش خواهد بود. در حالی که این گونه نیست. این یک سند برای آغاز تحول است.
باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا در این طرح تحول یک مدیر مدرسه در یک روستا دانش، مهارت و انگیزه ی لازم برای تحول را دارد یا خیر. اگر گفتیم که به دلیل سال ها بی توجهی به بدنه ی آموزش و پرورش او آمادگی این تحول را ندارند، تا بخواهیم این آمادگی را ایجاد کنیم، طرح تحول هم قدیمی شده است.
همان طور که برای اصلاح یارانه ها در کشور زمینه را مهیا کردیم، برای طرح تحول در آموزش و پرورش هم باید یک عزم ملی در بیرون و داخل آموزش و پرورش به وجود بیاید. پدرها و مادرها و مسئولان نظام در سطوح مختلف باید آموزش ببینند. نمایندگان مجلس باید یاد بگیرند که به آموزش و پرورش فشار نیاورند و آدم خودشان را به عنوان رئیس فلان منطقه ی آموزش و پرورش تحمیل نکنند، در شکل گیری شبکه ی مدیریت دخ نکنند تا مدیرها ثبات پیدا کنند و آموزش ببینند.
علاوه بر این، کارکردهای تربیتی مدارس باید از طریق پدرها و مادرها و مسئولان فرهنگی بیرون از آموزش و پرورش رصد شود تا آن تحولات مورد انتظار اتفاق بیفتد. همه ی کشورهای دنیا که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند، چندین سال قبل، یک دوره با جدیّت آموزش و پرورش خودشان را اصلاح کرده اند. در این کشورها همواره تعداد زیادی از افراد در نوبت استخدام در آموزش و پرورش بودند و مسئولان حق انتخاب داشتند که به چه ی اجازه ی معلم شدن بدهند. علاوه بر این، معلم ها دائماً تحت آموزش های جدید بودند، مهارت هایشان را به روز می د و نظام های ارزی علمی روی کار آن ها نظارت داشتند.
یکی از رس های بزرگ آموزش و پرورش این است که از انتقال بخش های غلط فرهنگ به نسل بعد جلوگیری کند. ما هنوز یاد نگرفته ایم که باید این انتظارات را به آموزش و پرورش منتقل کنیم. می خواهیم در خیابان و کوچه و بازار یا با نصب یک تابلو فرهنگ سازی کنیم. مثلاً می بینیم مردم به قانون کم توجهی می کنند و می خواهیم با چند تابلو در آن ها تحول فرهنگی ایجاد کنیم، در حالی که باید این کار را از آموزش و پرورش شروع کنیم و نسل امروز را قانون پذیر و نظم پذیر کنیم.
این اتفاقات هنوز در افکار عمومی ما نیفتاده است. یکی از دلایل این امر این است که از روز تولدِ نظامِ مدرنِ آموزش و پرورش افراد بچه هایشان را در مدارس ثبت نام می د که درس بخوانند تا سروری کنند و کار نکنند. معلمان هنوز هم سر کلاس ها وقتی می خواهند بچه های من و شما را نصیحت کنند، می گویند اگر درس نخوانید، بدبخت می شوید و باید کار ید؛ در حالی که جمله ی درست این است که بگویند خوب درس بخوانید تا بتوانید بهتر به مملکت خدمت کنید.
همه ی کشورهای دنیا که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند، چندین سال قبل، یک دوره با جدیّت آموزش و پرورش خودشان را اصلاح کرده اند.
به نظر شما، آموزش و پرورش ما در تربیت ی دانش آموزان چه اندازه موفق بوده است؟ اساساً آیا در این زمینه این نهاد توانسته است توفیقی حاصل کند؟

حدود 200 سال است که در ذهنمان مسئله ی تربیت دینی را از فعالیت های آموزشی تفکیک کرده ایم. هنوز هم با این نگاه غلط در آموزش و پرورش فکر می کنیم که کار تربیت به عهده ی مربی تربیتی است. تا موقعی که این فکر غلط در ذهن ماست، تربیت انجام نمی شود، فقط اختلاف افکنی بین دانش آموزان اتفاق می افتد. کار تربیت به عهده ی مدیر مدرسه است. اگر مربی یا مشاور تربیتی به مدرسه اعزام می کنیم، برای این است که به مدیر و معلمان مدرسه کمک کند. مجموعه ی معلمان در تعامل با یکدیگر می توانند محیط مدرسه را محیطی مناسب برای تربیت، آموزش و رشد همه جانبه ی دانش آموزان کنند.
به نظر من، مجموعه ی مدیران آموزش و پرورش نگاه ناقصی به مقوله ی تربیت و فرهنگ دارند. از سویی دیگر، اگر یک مدیر خوش ذوق هم یک کار تربیتی انجام دهد، پدرها و مادرها اعتراض می کنند که ما می خواهیم فرزندمان در کنکور قبول شود، چرا او را به اردو می فرستید؟ در این ساختار مشکلات تربیتی حل نمی شوند، مگر اینکه مشکلات ریشه ای و نگاه های تاریخی غلط در آموزش و پرورش اصلاح شوند. همه ی دبیران در هر رشته ای باید بدانند که حرف زدن، لباس پوشیدن و رفتارشان برای دانش آموزان بُعد تربیتی داشته باشد. آن ها باید بدانند که چگونه باید با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند تا این تحول در آن ها اتفاق بیفتد.
نظر شما در خصوص روش های آموزشی مدارس چیست؟ چرا ما از روش های جدید آموزشی بی بهره ایم؟

خیلی از مشکلات آموزش و پرورش، که ما ناخودآگاه به مدیران آموزش و پرورش منتقل می کنیم، به سطح جامعه برمی گردد. متأسفانه حس عمومی افراد این است که برای پیدا کار، علاوه بر مدرک، به پارتی هم نیاز است و کار در اداره یا مغازه تعریف می شود. از سویی دیگر، نظام شایسته سالاری آن طور که باید هنوز پا نگرفته است. وقتی یک اصفهانی است، بسیاری از معاونین او هم انی خواهند بود که اصفهانی هستند. ما معضلات فرهنگی ریشه ای داریم و به راحتی می گوید که من به این افراد می توانم اعتماد کنم.
در واقع در کشور ما صلاحیت های استخدام، با دانش، مهارت و ظرفیت های فرهنگی افراد گره نخورده است تا افراد حس کنند برای موفقیت باید ظرفیت های شخصی شان را رشد دهند. مسائلی از این دست بر فضای درونی آموزش و پرورش ما سایه انداخته اند. وقتی بچه های قوی تر را از درون آموزش و پرورش بیرون می کشیم و آن ها را به مدارس تیزهوشان یا غیرانتفاعی می فرستیم، در واقع به مدارس معمولی پیام می دهیم که از شما انتظاری نداریم، همین که از این بچه ها نگهداری می کنید کفایت می کند. این نوع سیاست گذاری به بدنه ی بزرگ آموزش و پرورش ما می گوید که ما مجموعه ای از مدارس سوگلی و خاص درست کرده ایم و مسائل خود را با آن ها حل می کنیم. این القا غلط است.
علاوه بر این، بعد از 30 سال هنوز ما کارنامه ی تربیتی برای مدارس نداریم که موقعیت مدارس را به لحاظ کارکرد تربیتی بسنجیم و نقاط ضعف آن ها را گوشزد کنیم. اگر هم کارنامه ای وجود دارد، میزان قبولی در کنکور را می سنجد. قبولی در کنکور هم رابطه ی مستقیمی با تست زدن و به تبع آن پول داشتن خانواده ها دارد. باید تأکید کنم که بخش کوچکی از این انتقادات متوجه مسئولان آموزش و پرورش است. در واقع باید در مجموعه ی این نظام عزم ملی شکل بگیرد تا ت ها، مجلس ها، ائمه ی ، ون، پدرها و مادرها و همه تکلیفشان را نسبت به آموزش و پرورش در کشور بشناسند و آن را اصلاح کنند.
در حال حاضر بسیاری از مراودات و مراجعات و همکاری ها با آموزش و پرورش ناقص و بعضاً ت یب کننده است. اینکه بچه های مسئولین، از جمله خود بنده، در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند باعث می شود ما هیچ اطلاعی از بدنه ی آموزش و پرورش نداشته باشیم. منظورم فقط پول نیست. آموزش و پرورش کشور باید محل ورود بهترین استعدادهای کشور باشد؛ یعنی مثلاً فارغ حصیل های صنعتی شریف آرزو داشته باشند که دبیر یا مدیر مدرسه شوند. اگر ما بخواهیم کشور با تعریف ی پیشرفت کند، شرایطمان باز سخت تر و پیچیده تر می شود، چون باید این افراد از صلاحیت های مذهبی بالایی هم برخوردار باشند.
این نیاز هنوز در کشور ما احساس نشده و دلیل اصلی آن هم وجود پول نفت است. تا موقعی که ت ها همه ی معضلاتشان را می توانند با بودجه های نفت برطرف کنند، مقوله ی انسان و نیروی انسانی مورد توجه مدیران اجرایی قرار نمی گیرد تا از این طریق مشکلات آموزش و پرورش خودش را نشان دهد و عزم جدی برای حل آن به وجود بیاید. همان طور که امروز این ایده در کشور شکل گرفته است، پول های نفت باید به یک صندوق خاص منتقل شود و ت ها فقط در چارچوب قانون این پول ها را بتوانند سرمایه گذاری بلندمدت کنند و کشور با مالیات اداره شود.
اگر این کار انجام شود، می فهمیم که امروز کارگرهای ما فرهنگشان چقدر در تولید پایین است و تا مشکل فرهنگی کارگرها را حل نکنیم، تولید کیفی نداریم. ضمن اینکه ایرانی ها نمی توانند کالای ایرانی را ب ند، مگر اینکه اول مشکل کیفیت آن ها حل شود. این ها به همدیگر کاملاً پیوسته است.
جامعه شناسان می گویند اگر می خواهید به توسعه دست پیدا کنید، در آموزش و پرورش تحول ایجاد کنید. این موضوع به کشف روابط جامعه مربوط است و متأسفانه در کشور ما هنوز این کشف آغاز نشده است. علتش این است که مدیران اجرایی کشور ما توسعه را با ساختمان سازی اشتباه گرفته اند. به نظرم اینکه به ساخت بزرگ ترین کارخانه ی خاورمیانه افتخار کنیم یک نقطه ضعف است، چون ما دم از عد می زنیم و باید این کارخانه ها و بیمارستان های بزرگ از نظر اقتصادی بهینه باشند و در جغرافیای کشور توزیع شوند، اما چون می خواهیم توسعه را با چشم مان ببینیم و ت ها از این طریق رأی جمع کنند، پول های نفت را می گیریم و با آن ساختمان می سازیم.
به همین خاطر، استعدادهای درخشان ما می خواهند ساختمان شوند، به جای اینکه دبیر شوند یا در بخش های نرم افزاری کشور کار کنند. این فرآیند موجب می شود که امروز به یکی از صادرکنندگان مغز تبدیل شویم، چون آن قدر تربیت کرده ایم که جامعه ی ما قدرت جذب آن ها را ندارد. این ها مباحثی جدی هستند که در این فرصت امکان بسط آن ها وجود ندارد.
در حال حاضر بسیاری از مراودات و مراجعات و همکاری ها با آموزش و پرورش ناقص و بعضاً ت یب کننده است. اینکه بچه های مسئولین، از جمله خود بنده، در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند باعث می شود ما هیچ اطلاعی از بدنه ی آموزش و پرورش نداشته باشیم.
آقای ، به نظر شما، نقش الگوهای خارجی، مثل کشورهای ژاپن، فرانسه و ترکیه، در نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب ی ما چیست؟

حدود 140 سال پیش، زمانی که کبیر در کشور ما به واسطه ی حسادت و قبیله گرایی کشته شد، ژاپن بی سوادی را ریشه کن کرد. علت اینکه ژاپن چنین حرکتی را آغاز کرد این بود که آن ها نه معدن داشتند و نه زمین برای کشاورزی، فقط آدم داشتند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که سرمایه و ذخیره ی اصلی شان مغز مردمشان است. به این ترتیب، درباره ی فرهنگ خودشان مطالعه د و به وسیله ی آموزش و پرورش نقاط مثبت فرهنگی شان را تقویت و نقاط منفی را حذف نمودند.
به همین دلیل، بهترین نیروها را به آموزش و پرورش فرستادند و تلاش د نسل تازه ای را تربیت کنند. بعد از 140 سال، به تدریج میوه های این تحول ظاهر شد و امروز در ژاپن وقتی فرد لباس کار می پوشد، احساس غرور می کند. درست 180 درجه خلاف ما ایرانی ها که وقتی کت و شلوار نو می پوشیم احساس غرور می کنیم؛ خج می کشیم لباس کار بپوشیم. اگر از یکی بپرسند پدرت چه کاره است، خج می کشد بگوید پدرم کارگر است، در حالی که باید افتخار کند به اینکه پدرش یک نقش تولیدکنندگی دارد. اگر پدرش تاجر باشد و در جامعه نقش واسطه گری داشته باشد، زودتر به زبان می آورد که پدر من تاجر است.
آن ها این مشکل را اول در آموزش و پرورش حل کرده اند. برای مثال، اگر به کلاس های آن ها بروید، بچه ها را گروه بندی کرده اند و نمراتشان گروهی است، برای اینکه اعضای گروه سعی کنند هر چه می دانند به همدیگر یاد بدهند تا گروهشان بیشترین نمره را بیاورد. وقتی گروهی اول شود، افتخار زیباسازی کلاس را به دست می آورد؛ یعنی آن گروه دیوارها و کف کلاس را می شوید و کلاس را تمیز می کند. این ها برای ما ایرانی ها خنده دار است. آنجا ی که خوب درس خوانده است اجازه دارد کف کلاس را تمیز کند، در حالی که معلم ما وقتی تخته پاک کن را می خواهد به دانش آموز تنبل کلاس می گوید که آن را از دفتر بیاورد یا مثلاً اگر بخواهند شیشه های کلاس را پاک کنند، این کار را به بچه هایی که درس نخوانده اند می سپارند.
در واقع با این کار به دانش آموزان می فهمانیم آن هایی که درس خوانده اند نباید کار کنند. به همین دلیل، وقتی فرد لیسانس کشاورزی می گیرد، فکر می کند باید در شهر ول بچرخد، در حالی که لیسانس کشاورزی یعنی اینکه فرد علم را در مزرعه با طبیعت پیوند بدهد. چند نفر از های ما دانش شان را در مزرعه به کار می گیرند؟

کشورهای دیگر هم کم وبیش با کار جدی در آموزش و پرورش توانسته اند موضوع خلاقیت، نوآوری، کار جمعی، انتقال دانش به یکدیگر و ویژگی های یک انسان توسعه آفرین را در آموزش و پرورش پایه گذاری کنند. این مسائل در ها استحکام پیدا می کند و در محیط کار متجلی می شود. امروز در هر جای دنیا که یک فرد ژاپنی را ببینید، در حال انجام 2 کار است؛ یکی اینکه پول جمع می کند و می فرستد ژاپن و دوم اینکه به دنبال شناسایی یک نکته ی علمی یا فناوری جدید است تا از آن ع بگیرد یا درباره اش گزارش تهیه کند و برای کشورش بفرستد.
در واقع آن ها از دوران دبستان عشق به وطن را در وجود افراد نهادینه می کنند، در حالی که در کشور ما دبیر به دانش آموز می گوید درس بخوان تا بروی خارج، ایران جای زندگی نیست. جالب تر اینکه هیچ سازوکاری برای توبیخ این دبیر وجود ندارد تا او را بازخواست کند که چرا نیروی تیزهوش جامعه را تشویق به ترک وطن می کند و از او یک مزدور برای سیستم دشمن می سازد. اگر امروز یک استعداد درخشان به کانادا برود، چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، به دشمن نظام خدمت می کند. در محیط های ما ان بسیاری هستند که دانشجویان را تشویق به ترک وطن می کنند. دلیل این اقدامات هم آن است که خود این دبیر یا در آموزش و پرورش درست تربیت نشده است.
از سویی دیگر، اگر دانش آموز را خوب تربیت کرده بودیم، سر آن فریاد می کشید که چرا داری خیانت می کنی؟ تو از بیت المال استفاده می کنی و در بهترین های این کشور درس می دهی و افراد را تحریک می کنی که بروند در زندگی کنند؟ این ها دردهای بزرگی است که از بس در جامعه زیاد است، برایمان کاملاً عادی شده است و دیگر نسبت به آن ها حساسیت نداریم. نداشتن حساسیت یعنی یک بیماری عمومی در فرهنگ عمومی و در مرحله ی اول صداوسیما و آموزش و پرورش باید این دردها را درک کنند و به صورت گسترده آن ها را منع کنند، وگرنه همیشه وضعیت به همین شکل باقی می ماند.
در واقع ما نفت را از زیر زمین می کشیم بالا و با پول آن بهترین ها را درست می کنیم تا تیزهوشان را آموزش دهیم و به قلب و کانادا و اروپا بفرستیم. بعد هم چون جُربزه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی نداشتیم، می گوییم به حمدالله ما به سرتاسر دنیا نیرو صادر می کنیم. سؤال اینجاست که کدام کشور جهان سوم استعدادهای درخشان خودش را صادر می کند؟
همه ی کشورها سعی می کنند مغزهای خودشان را برای توسعه ی کشور نگه دارند، اما در کشور ما این موضوع عادی سازی می شود. به جای اصلاح ساختارها و روش ها و ظرفیت سازی برای جذب استعدادهای درخشان و کارآفرین این عزیزان برای توسعه ی کشور، ما امروز افتخارمان این است که نفرات اول کنکورمان پزشک شده اند و تعدادی از آن ها را به کشورهای عربی فرستاده ایم تا ک ن آن ها را مداوا کنند.
آن عزیز هم این خبر دردناک را با افتخار به عنوان یک سند موفقیت در اخبار و رسانه ها مطرح می کند و هیچ رسانه یا خبرنگاری هم اعتراض نمی کند، در حالی که خبر فرار یک نیرو برای فرد مسلمانی که به ایران عشق می ورزد تلخ است.
به نظر شما، آسیب های مدیریت گسسته در نظام آموزش و پرورش ما چیست؟ چرا عمر مدیریت در نظام آموزشی ما کوتاه است؟

ما تحلیلمان این است که باید هویت آموزش و پرورش از ح مردم سالاری خارج شود. البته مردم سالاری در آموزش و پروش هم نتیجه می دهد، اما در ساختار کشور ما هنوز مردم سالاری در ابتدای کار است و به بلوغ نرسیده است. به همین دلیل، هر ی مجلسی می خواهد به رئیس دفتر انتخاباتی اش مدیریت یک بخش از آموزش و پرورش را بدهد. با این روش در آموزش و پرورش مدیریت کارآمد شکل نمی گیرد.
بنابراین به نظر ما، باید شورای عالی آموزش و پرورش تقویت شود تا سیاست های درونی آموزش و پرورش از حوزه ی اختیار وزرای آموزش و پرورش خارج شود، چون مجلس همیشه چاقوی استیضاح را بالای سر گرفته است و ظاهراً او را به دلیل عدم رسیدگی به خواست معلمان و مسائلی از این دست استیضاح می کند، اما باطن قضیه این است که یک عده خواسته اند نیروهای خودشان را به آموزش و پرورش تحمیل کنند و مقاومت کرده است.
با توجه به این مسائل، اگر آموزش و پرورش بخواهد ثبات مدیریت داشته باشد، باید سازوکار جدیدی اقتباس کند که سلسله مراتب مدیران آموزش و پرورش زیر نظر وزارت آموزش و پرورش نباشد. به این ترتیب، ثبات مدیریت موجب می شود نسل فرهیخته تری از مدیران در سلسله مراتب مدیران آموزش و پرورش قرار گیرند و کم کم این نهاد کیفیت از دست رفته اش را به دست بیاورد. من می خواهم بگویم تحول در نیروی انسانی آموزش و پرورش مهم تر از تحول محتوایی در این نهاد است.
اگر ی در آموزش و پرورش باشد، این معانی را خوب می فهمد. ممکن است این نقد را مطرح کنند که ما در آموزش و پرورش هم باید به سمت مردم سالاری برویم، اما خود این مسئله مست م این است که خواسته های مردم را به لحاظ فرهنگی مدیریت کرده باشیم؛ یعنی مردم بدانند که به چه ی باید رأی بدهند. وقتی اکثریت مجلس در هر دوره عوض می شوند، در خود مجلس ثبات کیفی به وجود نمی آید.
در حال حاضر طرح تحول آموزش و پرورش دارای مطالب کیفی مناسبی است که ریشه در مبانی دینی دارند. اگر در کنار این طرح مدیران باکفایتی که بدانند 5، 7 یا 10 سال ثابت هستند آموزش های لازم را نبینند و انگیزه ی لازم را پیدا نکنند، طرح تحول قربانی می شود. آموزش و پرورش موجود برای شکل دهی به سلسله مراتب مدیرانش بیشتر زیر فشار نمایندگان محترم مجلس است، برای اینکه نیروهای آموزش و پرورش خیلی بر آمدن یا نیامدن نمایندگان مجلس تأثیر دارند.
بنابراین مجلسی ها قبل از هر دستگاه اجرایی دیگری در درون آموزش و پرورش مداخله می کنند تا آدم خودشان را وارد آموزش و پرورش کنند. وقتی فردی را که می گذارند در آموزش و پرورش جزء جریان های باشد، سلسله مراتب نیروهای آموزش و پرورش او را به صورت اعتقادی قبول ندارند و حرفش را گوش می دهند، چون از او حساب می برند. وقتی سیستمی بر اساس ترس مدیریت می شود، شما نمی توانید جایگاه تربیت یا تحول کیفی را در آن بی د. باید افراد دلشان آنجا باشد و رئیس شان را به عنوان یک عنصر فرهیخته ی فرهنگی قبول داشته باشند.
بنابراین مدیرکل باید فارغ از نمایندگان مجلس بتواند تصمیم گیری کند. باید از های مجلس خواهش کنیم که در عرصه های دیگر دخ کنند و اجازه دهند آموزش و پرورش شبکه ی مدیریتی باسواد خودش را داشته باشد.
آیا نظام آموزشی ما با گفتمان و انقلاب و فرهنگ ی ـ ایرانی تناسب دارد؟

در حال حاضر، سالم ترین و متدین ترین سازمان و وزارتخانه همین آموزش و پرورش است. این موضوع قبل و بعد از انقلاب هم وجود داشت و در آینده هم همین طور خواهد بود. علت این است که اساساً آدم های سالمی وارد آموزش و پرورش می شوند و فضای داخلی این مجموعه هم بسیار سالم است.
ضمن اینکه به دلیل صفای باطن دانش آموزان، تعامل آن ها با معلم ها موجب حفظ سلامت روحی معلم ها می شود؛ اما از آنجایی که جامعه از مدرسه فقط کارهای آموزشی می خواهد، به تدریج، تربیت و گفتمان دینی و انقل در مدارس به یک کار حاشیه ای برای گزارش دهی به سلسله مراتب مدیریت تبدیل شده است؛ یعنی خدای نکرده در بعضی از مدارس یک ع از خانه می گیرند و به عنوان گزارش ارسال می کنند تا مثلاً بگویند مدرسه ی ما مدرسه ی خوبی است، چون در آن برگزار می شود.
ی که در فضای آموزش و پرورش کار کرده باشد می فهمد درون مدارس باید فضای وجود داشته باشد تا بچه ها راحت حرف بزنند و انتقادات و سؤالاتشان را مطرح کنند و بعد مربی های مدرسه دلسوزانه پاسخ آن ها را بدهند. متأسفانه، در حال حاضر، جو کاذبی در مدارس وجود دارد که بچه ها می ترسند حرف بزنند و این ترس موجب می شود موضوع تربیت اتفاق نیفتد و حتی مدارس به محیطی برای یادگیری نفاق تبدیل شوند.در واقع، دانش آموز می آموزد که گاهی در نقش یک حزب اللهی حرف بزند و گاهی نقش یک ضدانقلاب را بازی کند. متأسفانه، امروزه این مهارت در بعضی از ما ایرانی ها زیاد دیده می شود. این مسئله باید در همین محیط مدرسه حل شود؛ در واقع فضای مدارس باید آزاد باشد و مدیران، مربیان، ناظمان و دبیران مدارس تحمل این مدیریت شده را داشته باشند تا موضوع تربیت اتفاق بیفتد. متأسفانه این فضا در مدارس شکل نگرفته است. راه حل آن هم این است که در بیرون آموزش و پرورش نظام های ارزی از عملکرد این نهاد وجود داشته باشد تا آن ها مجبور شوند این اصلاحات را اعمال کنند.
در حال حاضر، سالم ترین و متدین ترین سازمان و وزارتخانه همین آموزش و پرورش است اما از آنجایی که جامعه از مدرسه فقط کارهای آموزشی می خواهد، به تدریج، تربیت و گفتمان دینی و انقل در مدارس به یک کار حاشیه ای برای گزارش دهی به سلسله مراتب مدیریت تبدیل شده است.
به نظر شما، چرا نظام آموزشی ما پژوهش محور نیست؟ چطور می توانیم این ضعف را اصلاح کنیم؟

ما در کشورمان مشکل 100 ساله داریم؛ یعنی 100 سال است که کشورهای غربی را دیده ایم و فکر کرده ایم اگر اتوبان یا ساختمان بسازیم، توسعه اتفاق می افتد. به همین دلیل، 100 سال است که افراد بااستعداد کشورمان، به جای اینکه در رشته های علوم انسانی تحصیل کنند، در رشته های ی یا پزشکی درس می خوانند. به جای اینکه روحیه ی پژوهشگری را تقویت کنیم، محفوظات را توسعه می دهیم.
به همین ترتیب، دانش آموختگان باسواد اول جذب شرکت نفت، شهرداری و... می شوند و در آ اگر ی باقی ماند، به آموزش و پروش می آید؛ یعنی افرادی که نتوانسته اند جذب نیروهای دیگر شوند وارد آموزش و پرورش می شوند. البته از بین 100 نفری که جذب آموزش و پرورش می شوند 10 نفر تیزهوش هم وجود دارند که به خاطر عشق و علاقه وارد این مجموعه شده اند. این ها همان عزیزانی هستند که جذب مدارس غیرانتفاعی می شوند. اما غالب افرادی که جذب آموزش و پرورش می شوند، انی هستند که در تحصیلاتشان چندان موفق نبوده اند. این واقعیت تلخی است که آموزش و پرورش ما به خصوص بعد از انقلاب با آن درگیر است. البته با این حرف ها نباید زحمات معلمان و دبیران را نادیده گرفت.
در مجموع، به واسطه ی اینکه ما حقوق خوبی به معلمین نمی دهیم و آن ها از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند، تعداد آدم های کیفی در آموزش و پرورش ما کم است. آن تعداد کم نیز ترجیح می دهند دبیر بمانند، در صورتی که ما باید از آن ها دعوت کنیم در کرسی مدیریت یا ریاست منطقه فعالیت کنند، چون در مرحله ی اول باید خود رئیس منطقه مقوله ی پژوهش را بفهمد. او باید بداند که پژوهش در آموزش و پرورش محدود به یک پژوهشکده و تعدادی دانش آموز و دبیر نمی شود؛ بلکه پژوهش، همه ی بدنه ی آموزش و پرورش را در سطوح مختلف در بر می گیرد. پژوهش های بسیار ساده ای که در کلاس اتفاق می افتد تا پژوهش های مدرسه ای و منطقه ای در این مجموعه باید مد نظر قرار گیرند.
متأسفانه، در حال حاضر، جو کاذبی در مدارس وجود دارد که بچه ها می ترسند حرف بزنند و این ترس موجب می شود موضوع تربیت اتفاق نیفتد و حتی مدارس به محیطی برای یادگیری نفاق تبدیل شوند.
امروز بعد از 30 سال شما اگر از رئیس آموزش و پرورش منطقه بپرسید، کارکرد تربیتی کدام مدرسه تان خوب است، نام یک مدرسه ی غیرانتفاعی را می آورد که خانواده ی دانش آموزانش پولدار و مذهبی اند. اگر بپرسید کارکرد تربیتی کدام مدیر بهتر است، می گوید نمی دانم، ولی این مدرسه دانش آموزان خوب را جذب می کند و وجی اش هم دانش آموزان خوبی هستند، در حالی که بعد از 30 سال انتظار این است که رئیس آموزش و پرورش منطقه یک مدل علمی داشته باشد و بگوید فلان مدرسه به دلیل اینکه نسبت به پارسال 35 درجه بهبود پیدا کرده بهترین مدرسه به لحاظ کارکرد تربیتی است.
بدترین مدرسه مان هم فلان مدرسه است، چون با اینکه بهترین بچه ها را گزینش می کند، 5 درجه در موضوع تربیت عقب رفته است. در واقع، بسیاری از رؤسا و مدیران آموزش و پرورش معتقدند نمی توان تقوا را اندازه گیری کرد، چون این افراد برای ریاست منطقه ساخته نشده اند و هیچ دوره ی آموزشی طی نکرده اند. بنابراین تخصص های لازم را ندارند و نمی دانند چگونه یک امر کیفی را باید کمّی کنیم تا امکان مقایسه ی علمی ایجاد شود. از آنجایی که این عزیزان بسیار زحمت می کشند، وقتی این حرف های من را بخوانند به شدت عصبانی می شوند.
در حال حاضر ما تعداد زیادی پژوهشگاه راه انداخته ایم، ولی هنوز مفهوم پژوهش در آموزش و پرورش راه خودش را باز نکرده است. با ساختن پژوهشگاه و جمع چند نفر که مسئله ی پژوهش در آموزش و پرورش یک میلیون نفری ما حل نمی شود. آموزش و پروش برای خودش یک کشور است و هر سال باید صدها کتاب و مجله حاصل پژوهش های عزیزان ما از داخل آموزش و پرورش وارد جامعه شود. اساساً بخش مهمی از کشفیات علمی باید از بدنه ی آموزش و پرورش بیرون بیاید، اما ما پیش فرض غلطی داریم که می گوییم پژوهش مخصوص هاست و کار آموزش و پرورش انتقال یک سری مفاهیم خاص درسی است.
این تصور غلط ما از آنجا نشئت می گیرد که آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته را بررسی نکرده ایم. در این کشورها، مدارس تحقیقات میدانی انجام می دهند و برای مشکلات پیرامون خودشان راه حل پیدا می کنند تا یاد بگیرند وقتی در جامعه با مشکلی روبه رو شدند، چگونه آن را مرتفع کنند.
به همین دلیل، نقش آموزش و پرورش در جریان پیشرفت کشور بسیار ضعیف است. البته همین میزان از پیشرفت در عرصه های مختلف هم حاصل فعالیت های آموزش و پروش است، اما اگر بپرسند چرا سرعت رشد ما نسبت به کره یا ژاپن پایین تر است، ناچاریم بگوییم یکی از معضلات مهم ما این است که به جای رسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش به سراغ شرکت نفت یا آب و فاضلاب رفته ایم تا رأی جمع کنیم، چون فعالیت در این بخش ها در کوتاه مدت نتیجه می دهد، اما کار در آموزش و پرورش در بلندمدت خودش را نشان می دهد.
در حال حاضر ما تعداد زیادی پژوهشگاه راه انداخته ایم، ولی هنوز مفهوم پژوهش در آموزش و پرورش راه خودش را باز نکرده است. با ساختن پژوهشگاه و جمع چند نفر که مسئله ی پژوهش در آموزش و پرورش یک میلیون نفری ما حل نمی شود!
علت اینکه من در بخشی از این مصاحبه گفتم مدیریت آموزش و پرورش ما باید از مجموعه ی مردم سالاری خارج شود این است که تا مدت ها مردم ما از نمایندگان کارهای سخت افزاری و مسائل مربوط به معاش خود را مطالبه می کنند. بنابراین وقتی ها وارد مجلس می شوند، اگر بخواهند رأی جمع کنند، باید وارد کمیسیون برنامه و بودجه شوند، نه کمیسیون آموزش و پرورش. این ها مشکلات ساختارهای ماست که امیدوارم دانشجوهای کارشناسی ارشد و ا در این زمینه ها پژوهش کنند و راه حل ارائه دهند.
این مطالب همه در ذیل صحبت های ی قرار می گیرد که فرمودند آموزش و پرورش ما از ما نیست و باید اساساً تحول پیدا کند. در 3 الی 4 سال اخیر کارهای بسیار خوبی برای شروع این حرکت در آموزش و پرورش آغاز شده است، اما اگر تک تک استاندارها، فرماندارها و هیئت ت هفته ای یک روز تمام وقت خودشان را به حل مسائل آموزش و پرورش اختصاص ندهند و سیستم های علمی برای بررسی عملکرد آموزش و پرورش نداشته باشیم، این طرح تحول آموزش و پرورش وارد بدنه ی این نهاد نمی شود و در حد یک کار نمایشی و ژورنالیستی باقی می ماند.
چون آموزش و پرورش در این زمینه استعداد دارد که در کنار 150 میلیون کت که چاپ می کند، طرح تغییر و تحول در آموزش و پرورش را هم در چند هزار نسخه چاپ کند؛ در حالی که استاندار محترم هر استان باید بهترین اساتید را دعوت کند، پول خوبی هم به آن ها بدهد، چند باسواد را هم در کنار آن ها قرار دهد و از چند مدیر باسابقه ی آموزش و پرورش هم استفاده کند و یک هیئت نظارت بر تحول آموزش و پرورش تشکیل دهد تا این هیئت تغییرات تربیتی دانش آموزان را در آن استان سالانه اندازه گیری کنند و مثلاً بگویند عشق به وطن یا گرایش به معنویت چند درصد دانش آموزان افزایش یافته است. اگر روزی یک استاندار چنین حرکتی را آغاز کند، می توان امیدوار بود که در آموزش و پرورش تحولی آغاز شود، اما اگر همچنان برای معلم ها سخنرانی کنیم، هیچ اتفاق تازه ای در آموزش و پرورش نمی افتد.
همان طور که می دانید، دانش آموزان ما در ابتدا با اشتیاق وارد مدرسه می شوند، اما پس از مدتی نسبت به تحصیل بی علاقه می شوند. به نظر شما، چرا مدارس نمی توانند اشتیاق تحصیل را در بچه ها ایجاد کنند؟
وقتی خود معلم اشتیاق نداشته باشد و معنی اشتیاق را نداند، نمی تواند به فرزندان ما اشتیاق را منتقل کند. اگر او اشتیاق داشت، در یک خوب قبول می شد و دیگر به مدرسه نمی آمد. مشکل دیگر این است که خود معلمان کتاب نمی خوانند و به زور در آموزش های ضمن خدمت شرکت می کنند. اگر من می گویم استاندار باید یک نظام ارزشی راه بیندازد، برای این است که نظام ارزشی آموزش و پرورش باید از داخل این مجموعه خارج شود تا عیب های خودش را نشان دهد.
اینکه دانش آموزان در مدرسه از علم گریزان می شوند، به این دلیل است که معلمین ما مهارت ندارند در بچه ها نسبت به علم اشتیاق ایجاد کنند و دانش آموزان سر کلاس از طریق کتاب شکنجه ی روحی می شوند، چون 10 بار آن ها را مجبور می کنند که کتابشان را بخوانند، در حالی که اگر یک فرد با هوش متوسط 3 بار آن کتاب را بخواند، مطالبش را یاد می گیرد. در واقع با این کار دانش آموز را از علم زده می کنند و به همین دلیل تابستان که می رسد همه ی دانش آموزان خوشحال هستند.این علائم برای آموزش و پرورش یک کشور بسیار تلخ است، ولی متأسفانه در کشور ما به یک امر عادی تبدیل شده است. می گویند در همه ی دنیا بچه ها از مدرسه بدشان می آید، در حالی که این گونه نیست، بچه ها وقتی مدرسه شان تمام می شود عزا می گیرند، چون از محیط دوستانه ی مدرسه و دوستانشان دور می شوند. در واقع در محیط مدرسه آن قدر وسیله ی ورزش، بازی و تفریح و امکانات هست که وقتی می گویند مدرسه تعطیل است، همه ی دانش آموزان ناراحت می شوند.بعضی از مدارس ما به واسطه ی چاردیواری های کوچک، کلاس های بدون نور و نبود فضاسازی مناسب، مثل زندان هستند. ما چند مدرسه داریم که دانش آموزان در آن ها احساس نشاط می کنند؟ مدارس غیرانتفاعی معدودی هستند که به تنهایی نمی توانند آموزش و پرورش را نجات دهند. باید همه ی شهردارهای کشور وظیفه ی خودشان بدانند که حیاط مدرسه ها را سرسبز و بانشاط کنند. همه ی شهرداری ها باید سالی 2 بار مدرسه ها را نقاشی کنند. امروز در همه ی خیابان های تهران و ای بزرگ چمن می کاریم، ولی حیاط مدرسه هایمان خشک خشک است و هیچ صدایش درنمی آید که چرا دانش آموزان ما نباید در مدارسی زیبا تحصیل کنند.اینکه دانش آموزان در مدرسه از علم گریزان می شوند، به این دلیل است که معلمین ما مهارت ندارند در بچه ها نسبت به علم اشتیاق ایجاد کنند و دانش آموزان سر کلاس از طریق کتاب شکنجه ی روحی می شوند.
ارتباط آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی چگونه است؟ آیا بدون در نظر گرفتن این ارتباط می توان آن نقاط ضعف را برطرف کرد؟
همه ی این معضلاتی که در آموزش و پرورش وجود دارد در آموزش عالی امتداد پیدا می کند. مدت هاست که رابطه ی آموزش عالی با توسعه ی کشور قطع شده است. به همین دلیل صدها دانشجو به می آیند، در حالی که می دانند کاری برای آن رشته وجود ندارد. این فرآیند ادامه دارد، چون ما نیروی انسانی را سرمایه نمی بینیم. آموزش عالی معضل جداگانه ای است که باید در فرصتی دیگر مفصلاً به آن بپردازیم.ما از برادران عزیزمان در آموزش عالی خواهش می کنیم ویژگی های محصولی را که از آموزش و پرورش تحویل می گیرند مطالعه ی علمی کنند و آن را اعلام نمایند. اگر خودشان هم مدعی باسوادی هستند، سر 4 سال که به دانشجوها لیسانس می دهند، ویژگی های بینشی، فرهنگی، اعتقادی، دانشی او را بیان کنند. مثلاً بگویند فرد با 40 درصد عشق به وطن وارد این شد و امروز، که فارغ حصیل می شود، عشق به وطن در او به 60 درصد رسیده است.متأسفانه، در های ما موضوع کار فرهنگی کاملاً تعطیل است، چون می گویند کار رئیس توسعه ی علم است و مسئولیت تربیت بر عهده ی دیگران است. تا زمانی که این گونه به قضیه نگاه کنیم معضلات آموزش و پرورش خودش را نشان نمی دهد. هیچ وقت آموزش عالی ما یک کار علمی نکرده است که بگوید من این فارغ حصیل های آموزش و پرورش را با این ویژگی ها تحویل گرفته ام، در حالی که میلیاردها تومان در حوزه ی پژوهش و تحقیق ها ج می شود.همه ی این ها ذیل آن جمله قرار می گیرد که که در کشور ما هنوز توجه نکرده اند سرمایه ی اصلی کشور نه نفت است و نه گاز، سرمایه ی اصلی کشور انسان ها هستند. بنابراین باید انسان ها را تربیت کنیم و آن ها را آموزش دهیم تا بتوانیم فرآیند توسعه و پیشرفت کشور را طی کنیم.

به نظر شما، با توجه به داشته های یک فرد دیپلمه، آیا 11 یا 12 سال برای آموزش او لازم است؟
باید به این مسئله پاسخ دهیم که وقتی می گوییم فرد، این 12 سال را در مدرسه سپری نکند، باید کجا باشد. بنابراین باید خانواده را هم سازمان دهی کنیم. در واقع این ها را باید در یک مجموعه در کنار هم ببینیم. آنچه مسلم است ما این 12 سال را از کشورهای دیگر الگو گرفته ایم و تقریباً همه ی کشورهای دنیا همین طور هستند. ممکن است ما با مطالعات بومی خودمان به مدل دیگری برسیم، اما در حال حاضر من نمی توانم درباره ی این موضوع اظهار نظر کنم که آیا 12 سال لازم است یا خیر.نکته ی حائز اهمیت این است که بسیاری از مواد درسی جداگانه تهیه می شوند و مثلاً به گروهی می گویند شما محتوای کتاب های جغرافیا را تهیه کنید و از آنجایی که این افراد به جغرافی خیلی اهمیت می دهند، مطالب گسترده ای برای درس جغرافیا پیشنهاد می دهند. همین اتفاق برای ریاضی، تاریخ و دروس دیگر می افتد و به این ترتیب، حجم وسیعی از کتاب تولید می شود که دانش آموزان باید آن ها را بخوانند. در این شرایط، دیگر در محیط مدرسه جایی برای فعالیت های علمی و مدرن تربیتی باقی نمی ماند. بنابراین حتی اگر یک مربی تربیتی با انگیزه های شخصی بخواهد با بچه ها کار کند، دبیرهای دیگر مانع می شوند و می گویند از محتوای کتاب ها عقب می افتیم.از طرف دیگر چون آزمون ورودی تستی است، هر ی معلومات و محفوظات بیشتری داشته باشد موفق تر است و به همین دلیل بعضی از مدارس غیرانتفاعی، علاوه بر این حجم درسی، مطالب دیگر را هم به دانش آموزان درس می دهند. نتیجه این می شود که استعدادهای درخشان ما فرصت ب مهارت اجتماعی پیدا نمی کنند، نمی توانند در جامعه ارتباط برقرار کنند و آماده ی وج از کشور می شوند. اگر این تیزهوش در تابستان وقتش آزاد نباشد که با دوستانش تعامل برقرار کند و فقط دنبال کلاس زبان، فیزیک و... باشد، در واقع فقط تبدیل به یک کامپیوتر قوی می شود که پر از محفوظات است، ولی اصلاً نمی تواند با آدم ها حرف بزند و به همین دلیل ناموفق می شود.

نظر شما در مورد تعطیلی مدارس در پنج شنبه‏ها چیست؟
ما کلاً باید فضای مدارسمان منعطف شود؛ یعنی مدرسه اگر یک مرکز تربیتی است، حتی ها هم باید در آن به روی دانش آموزها و خانواده هایشان باز باشد. در واقع نه تنها پنج شنبه ها نباید تعطیل باشد، بلکه هم اگر دانش آموزی علاقه مند بود با دوستانش قرار بگذارد و به مدرسه بیاید، چون مدرسه سالم ترین محیطی است که برای دور هم جمع شدن آن ها می توان متصور بود، مشروط به اینکه مدرسه امکانات ورزشی و تفریحی و تربیتی مناسب را داشته باشد. ما چون از اول تعریف غلطی از مدرسه در ذهنمان شکل گرفته و برایمان مدرسه به عنوان یک مرکز آموزشی رسمی همراه با تنبیه جا افتاده است.به همین دلیل، وقتی بگوییم مدرسه باید یک محیط بازی باشد و خانواده ها عصرها بیایند در کنار فرزندانشان بنشینند، عجیب به نظر می رسد، اما اگر عقلانی بین یم، به جای اینکه ما پارک های بسیار بزرگ و بی هویتی در ایمان داشته باشیم، این پارک ها می توانند اطراف مدرسه های بچه هایمان باشد و به جای اینکه ورزشگاه های بزرگ رسمی داشته باشیم که ساعات خاصی از آن ها استفاده می شود، می توانیم محیط های ورزشی فراوانی در مدارس فرزندانمان بسازیم.ضمن اینکه این مدرسه ها نباید سطح بندی های متفاوتی داشته باشند و دانش آموز 1 ساعت طول بکشد تا به مدرسه ی مطلوبش برسد. همه ی مدارس باید این امکانات را داشته باشند تا دانش آموز با 10 تا 15 دقیقه پیاده روی به مدرسه برود. اگر چنین اتفاقاتی بیفتد، روابط افراد با مدرسه تغییر خواهد کرد و مدرسه تبدیل به یک محل دوست داشتنی برای دانش آموز و خانواده اش می شود و هیچ وقت ج احساس نمی شود که مدرسه دیوارهای بلندی دارد و اطرافش هم نرده کشیده اند و در حیاط مدرسه هم جز محلی برای صف بستن فضایی وجود ندارد. این ها تعاریف غلطی است که از گذشته در ذهن ما شکل گرفته و عادی هم شده است.شهردارهایمان هم کمکی به مدارس نمی کنند، چون مدرسه را در انحصار وزارت آموزش و پرورش می بینند. آن ها به موازات مدرسه، امکانات وسیعی را در فرهنگسراها، خانه های فرهنگ محله و... جمع می کنند و بعد هم می گویند این امکانات برای جوانان محله است، در حالی که جوان های محله همان دانش آموزان هستند. در واقع ما منابعمان را در فضاهای مختلف تقسیم کرده ایم. یک جا فضا داریم مربی نداریم، یک جا مربی داریم و فضای کافی برای تحصیل بچه ها وجود ندارد.بنابراین طرح تحول آموزش و پرورش به طور واقعی باید به این مسئله ها هم توجه کند و مرز مدرسه نباید به لحاظ فکری و حتی فیزیکی این قدر قطور باشد که وقتی مدرسه تعطیل می شود، همه ی دانش آموزان خوشحال شوند. بخشی از فرار بچه ها از علم و محیط علمی و مربی خودشان مربوط به همین تعاریفی است که ما از فضا برای خودمان درست کرده ایم. امروزه در همه ی ا پارک های بزرگی درست شده است که در طول روز فقط آفتاب می خورد و بعضاً در آن ها جابه جا می شود و چون ظهرها خلوت است، یک سری جوان های مسئله دار در آن ها جمع می شوند.در کنار این پارک های بزرگی که همه ی آن ها متعلق به مردم ماست مدارسی وجود دارند که از نظر امکانات تفریحی و سرگرمی یا امکانات تربیت بدنی هیچ چیزی ندارند و اساساً نشاطی در آن ها نیست و محیط های بسیار رسمی و خشکی دارند. البته مدارسی استثنایی داریم که امکانات محدودی در آن ها هست، ولی اغلب مدارس امکانات مناسبی برای دوره ی نوجوانی و جوانی ندارند. این ها مشکلاتی است که از گذشته به ارث رسیده است و چون ما بین وزارتخانه های مختلف و شهرداری ها تقسیم کار می کنیم، همکاری و همدلی بین بخش های مختلف وجود ندارد و هر ی می خواهد خودش را موفق نشان بدهد. به همین دلیل، مجموع چیزی که در مدارس جمع می شود باعث می شود آن ها باکیفیت نباشند.بنابراین من در پاسخ به سؤال شما، که آیا مصلحت است پنج شنبه ها را تعطیل کنیم، باید بگویم با این شرایطی که ما برای مدارس درست کرده ایم، به نظر می رسد منافع تعطیلی پنج شنبه ها بیشتر از مضراتش باشد، چون بچه ها برای رفتن
گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ که قرار است در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شود به این سؤال پاسخ می دهد که آیا در گستره کشورها و مناطق مختلف دنیا، تحصیل منجر به آموزش شده یا نه؟ ۵۵آنلاین :گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ که قرار است در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شود به این سؤال پاسخ می دهد که آیا در گستره کشورها و مناطق مختلف دنیا، تحصیل منجر به آموزش شده یا نه؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اساسی است که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، یعنی بالغ بر ۲۵ سال، سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و دیگر نهادهای توسعه مدار، بخش زیادی از رهنمودها و اقدامات خود را بر گسترش پوشش و پر شکاف تحصیلی معطوف د و در این راه به موفقیت قابل ملاحظه­ای نیز دست یافتند.هدف این بسیج آن بود که شکاف گسترده بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دسترسی ک ن و جوانان ن این کشورها به فرصت های آموزشی کم شود. بنابراین به پوشش تحصیلی ک ن در سن تحصیل، نرخ ثبت نام در دوره های ابت و سپس متوسطه و فاصله بین کشورهای مختلف در این شاخص­ها توجه زیادی شد.این حرکت آنجا شتاب گرفت که undp در سال ۱۹۹۰ در اولین گزارش توسعه انسانی با ارائه شاخص توسعه انسانی، میانگین سه سنجه درآمد سرانه به قیمت های ثابت، نرخ پوشش تحصیلی ک ن در سن تحصیلی و امید به زندگی را به عنوان شاخص توسعه یافتگی معرفی کرد؛ شاخصی که نشان می داد کشورهایی مانند سریلانکا، کوبا و اردن، به دلیل میانگین سال های تحصیلی بالا، در مقایسه با رتبه شان بر اساس درآمد سرانه، وضعیت بهتری دارند. شاخص جدید نگاه تک بعدی به توسعه و رتبه توسعه یافتگی کشورها را تغییر داد.از سال ۱۹۹۰ به بعد این شاخص مستمراً منتشر می شود و محل اتکای سیاستمداران توسعه است. اهمیت گسترش کمی تحصیل در این شاخص و دادن وزن برابر به درآمد سرانه و پوشش تحصیلی، جایگاه درآمد سرانه را به عنوان تک شاخص توسعه یافتگی تحت­الشعاع قرار داده است. براین اساس اغراق نیست اگر بگوییم بیش از ۲۵ سال است تلاش می شود نقشی پوشش تحصیلی و نرخ ثبت نام ک ن در سن تحصیلی، مبنای مقایسه سطح توسعه یافتگیکشورهای مختلف باشد.در فضایی که گزارش های پیشین به بعد کمی آموزش و تعداد ک ن در حال تحصیل توجه داشتند، گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی توجه را از کمیت تحصیلی به کیفیت تغییر داده و این سؤال را مطرح می کند که آیا این تلاش ها برای افزایش پوشش تحصیلی منجر به یادگیری و افزایش کیفیت سرمایه انسانی شده است یا نه؟ و آیا افزایش پوشش تحصیلی توانسته نسلی بهتر و آماده­تر را تربیت کند؟این گزارش مخاطب خود را به یک فضای دوبعدی می برد که در یک بعد آن این سؤال جواب می گیرد که چند درصد از افرادی که باید آموزش ببینند، در کلاس درس حاضرند و در بعد دیگر می پرسد، دانش آموزان حاضر در کلاس، چقدر در حال یادگیری اند و چه چیزی یاد می گیرند؟پرسیدن چنین سوالی نه به صرف پرسشگری، بلکه به سبب پاسخ در خوری که می توان به آن داد، همت بالایی را می طلبد. برای درک اهمیت چنین سوالی فرض کنید از مدیر آموزش و پرورش یکی از شهرستان های ایران بپرسیم میزان فراگیری و یادگیری دانش آموزان دبستان های تحت پوشش شما چقدر است؟ چقدر با ریاضیات ابت مانوس اند؟ آیا جمع و تفریق اعداد یک رقمی را خوب می دانند؟ تا چه میزان می توانند تک جملات ساده فارسی را بخوانند؟ حتی اگر محدوده بررسی خود را به یک شهر کوچک که اطلاع زیادی از محیط آن داریم محدود کنیم، باز هم اندازه­گیری میزان دانایی و اطلاعاتی که از یک دانش آموز دبستانی انتظار می رود جز در قالب نمرات غیرقابل مقایسه اندازه­گیری نمی شود.نظام آموزشی ما و بسیاری از کشورهای دیگر، سنجش دانش را در انتهای فرآیند تحصیلی در نمره و معدل افراد خلاصه می کند و دانش افراد را بر این اساس می سنجد. این نظام متاسفانه نمی تواند فراتر رفته و دانایی ها را درست بسنجد و دریابد توانایی های مغزی که از یک دانش آموز در پایان دوره آموزش ابت انتظار می رود تا چه حد با نقش هایی که او قرار است در جامعه آینده ایفا کند هم راستاست.گزارش ۲۰۱۸ توسعه جهانی چنین ادعایی برای جهان در حال توسعه دارد و در جهانی به این بزرگی و تنوع، سعی می کند اولی این ادعا را در یک چارچوب مفهومی ارائه کند؛ دوم مفاهیم نظری مرتبط با آن را اندازه­پذیر کند؛ سوم آن اندازه ها را توضیح داده و آسیب­شناسی کند.بالا ه سعی می کند رهنمود یا راهنمایی به سیاستگذار بدهد که چگونه می توان آسیب­ها را کم کرد.مخاطب یادداشت حاضر در معرفی گزارش توسعه جهانی 2018، در درجه اول سیاستگذاران اقتصادی در سازمان برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورند که غالباً آموزش و پرورش و سایر دستگاه های آموزشی را هزینه­بر و مصرف کننده می بینند. نوشته حاضر قصد دارد نشان دهد جدل پایان­ناپذیر بین این سیاستگذاران و دستگاه های آموزشی می تواند از بازی­ای با جمع صفر، به یک بازی برد - برد ارتقا یابد.از این منظر تلاش می کنم نشان دهم آموزش نه تنها یک بار مالی نیست بلکه بزرگ ترین فرصت بازسازی نیروی انسانی کشور، ارتقای کیفیت زندگی و از همه مهم تر تنها دریچه کشف ارزشمندترین ذخیره و گنجینه استعدادهای نهفته در نسل جوان است. نوشته حاضر آموزش را به عنوان پربازده ترین عرصه سرمایه گذاری به سیاستگذاران اقتصادی باز معرفی می کند. دومین مخاطب این یادداشت، سیاستگذاران آموزشی کشور از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش تا تصمیم گیرندگان محلی آموزشی در سطح استان و شهرستان اند. پیام نوشته حاضر به این گروه، وم آسیب­شناسی فرآیند «ثبت نام ← تحصیل ← آموزش» در یک منظومه ارگانیک است. نشان داده می شود آموزش، مقوله­ای در عرض سایر موضوعات نیست بلکه آموزش با سایر عرصه های مدیریتی کشور رابطه طولی و نسبت به آن ها تقدم رتبه ای دارد. آموزشی آبشخوری برای سیراب همه کشور است.گروه سوم مخاطبان، محققان و دانشجویان رشته اقتصادند. در پی آنم که با تأمل در آموزش به عنوان یک مثال غنی و پرمایه، دانشجویان را از شتاب در شاخص­سازی و تحلیل مکانیکی مبتنی بر شاخص­ها بدون دقت بایسته در چارچوب نظری و مفهومی که شاخص ها در بستر آن ها معنی می یابند پرهیز داده و به رابطه بازگشتی بین تئوری، مفهوم، سنجه، اندازه­گیری، اطلاعات محک­زنی، مشاهده و توضیح، مطابق شکل زیر جلب کنم. به علاوه در قالب رویکرد این گزارش به آموزشی، مصادیق چهار سطح تحقیق را از توضیح مشاهدات (سطح ۱)، بازنگری سنجه ها (سطح ۲)، مفاهیم (سطح ۳)، و توضیحات نظری (سطح ۴)، بر اساس مشاهدات نشان دهم.گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ توجه محققان و دانشجویان را به تمایز بین اندازه­گیری سرمایه انسانی بر حسب ورودی و وجی فرایند تحصیلی جلب کرده و نشان می دهد. این تمایز می تواند پیامد قابل ملاحظه­ای از نظر نقش آموزش در رشد و نابرابری داشته باشد.این گزارش به لحاظ روشی، در توضیح یک مشاهده یا مشاهدات همگون، اطلاعاتی ارائه می دهد که خود لایه اول تحقیق اند. فراتر از آن، توضیح مشاهدات ممکن است بازنگری در سنجه مورد نظر برای اندازه­گیری، مفهوم یا چارچوب نظری مفاهیم را ضروری سازد که به ترتیب لایه های ۲، ۳ یا ۴ تحقیق را تشکیل می دهند. گزارش نشان می دهد چگونه بازخورد مشاهدات به انتخاب سنجه ها، مفاهیم و تئوری ها می تواند یک تحقیق را متمایز و اثربخش کند.مخاطب چهارم این نوشته سیاستمدار به معنی عام کلمه است. پیام این نوشته آن است که ما تافته جدا بافته­ای نیستیم. کشور ما مانند همه کشورهای دیگر، مسائل خاص خود را دارد، اما این به آن معنی نیست که اقتصاد ایران خاص است. خاص تلقی اقتصادی ایران، خواسته یا ناخواسته، ما را از بهره­مندی از د جمعی محروم می­کند و ظرفیت یادگیری داخلی را کاهش می دهد. جوامع و کشورها مسائل مشترک و ویژگی­های خود را دارند. مشترکات قابلیت یادگیری از تجارب دیگران را ایجاد می کنند ویژگی­ها و متمایزات، ظرفیت نوآوری و خلاقیت را گسترش می­دهند.حکم عقل آن است که در حوزه مسائل مشترک، با چشم و گوش باز و هاضمه بالا، یادگیرنده باشیم تا عبرت دیگران نشویم. اما در حوزه ویژگی­های محلی و ملی، یادگیری صرف از دیگران کمک چندانی به ما نمی کند. در آن حوزه ها باید توان درک و حل مساله و جسارت تصمیم­گیری داشته باشیم؛ دها را جمع، تجارب را ثبت و ضبط و عملکردها را نقد کنیم.علت تاکید بر این تفکیک آن است که در حوزه­ای که مسائل جهانی و راه­حل ها فراگیرند، ما یادگیرنده ایم. اما همه مسائل از این دست نیستند. راه­حل های جهانی نه برای ما و نه هیچ کشوری نهایی نیستند. مقوّم­ها و مشخصه های اقتصادها، چگونگی پیاده­سازی راه­حل های جهانی دار اقتصادهای ملی نشان می دهند.علت انتخاب گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ برای معرفی، نکات بدیع و ظرایف روشی این گزارش است. به علاوه بار سیاستی گزارش مهم و پیام آن برای علاقه­مندان توسعه شنیدنی و قابل توجه است. از همه مهم­تر گزارش هایی از این قبیل عملکرد اقتصادی کشورها را در بستر مقایسه های جهانی می­نشاند امکان قاب­بندی اقتصادها را فراهم می کند.بدون قاب­بندی قضاوت ها و ارزی ها در خلأ صورت می گیرد و ظرفیت مقایسه­پذیری نمی یابد. برای عبرت گرفتن از تجربه دیگران و پرهیز از آن که خود عبرت دیگران شویم، لازم است عملکرد خود را به محک تجربه دیگران بزنیم. گزارش های سالانه توسعه جهانی به فراخور موضوع آن سال، امکان چنین مقایسه­ای را به تفصیل و با جزئیات در موضوع مورد بررسی فراهم می کند.این گزارشی بهانه­ای است برای آنکه داستان توسعه از منظر دیگری شنیده شود. توسعه داستان ساختمان های بلند، بزرگراه های عریضی، برج های سر به آسمان کشیده، پل های طویل، خیابان های شیک و فروشگاه های مملو از محصولات متنوع نیست. توسعه داستان حل مسائل زندگی جمعی انسان هاست. کشوری توسعه یافته است که دغدغه سیاستمدارانش، ارتقای مستمر زندگی جمعی شهروندان و افزایش حق انتخاب آن ها باشد. تدبیر زندگی خصوصی انسان ها و نحوه انتخابشان با خود آنان است. سیاستگذاری در کشورهای توسعه یافته، بسیج د جمعی برای شناسایی و رفع و تقلیل مشکلات مردم در حوزه مشترک زندگی از طریق راه­حل های شدنی، کم هزینه، مؤثر و قابل دوام است. شناسایی، مدیریت و حل مشکلات زندگی انسان ها در حوزه جمعی موضوع توسعه است.این گزارش یکی از ابعاد و مولفه­های زندگی جمعی، یعنی آموزش را دستمایه چنین بررسی قرار داده و از این منظر ارزش معرفی و توجه دارد. به خصوص گزارشی ۲۰۱۸ به آن ها که هنوز در ابعاد سخت­افزاری توسعه متوقف شده اند نشان می دهد ابعاد نرم­افزاری توسعه تا چه اندازه عمیقی، گسترده و قابل توجه است.به عنوان مثال این گزارش نشان می دهد تجهیز سخت­افزاری مدارس و توسعه ابنیه و تجهیزات، کمک زیادی به توسعه آموزش نمی کند. در عوض تأمین سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، انگیزه­بخشی به معلمان، تمرکز بخشی مدارس بر آموزشی و خلوت سر مدیران مدارس از مسائل غیرآموزشی و هم­افزایی نظام آموزش در جهت ارتقای مستمر یادگیری، بهترین اقدام برای بهبود آموزش است.در اینجا قصد ندارم نوشتاری شسته و رفته ارائه دهم. هدف، نگارش مقاله­ای با مقدمه و اوج و فرود و نتیجه­گیری نیست. تنها قصد دارم سوالاتی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنم؛ سوالاتی که نه می خواهم و نه می توانم به آن ها پاسخ دهم. ما در حوزه آموزش بیش از هر چیز نیاز داریم که دری م کجای این منظومه ایستاده ایم. شایسته است این پرسش تمام بازیگران منظومه آموزش را دربر گیرد و آن ها را به تأمل و بازنگری وادارد. صرف این پرسشگری امری مبارک است، بدون آنکه وماً پاسخ آن سهل و آماده باشد.به عنوان نویسنده نه صلاحیت علمی و فنی برای پاسخ به سوالاتی که طرح می کنم را دارم و نه در جایگاهی هستم که بتوانم به آن ها پاسخ دهم. بلکه در مقام پیغام­رسانی سعی می کنم گزارش توسعه جهانی 2018 را به بیانی شنیدنی برای مخاطب ایرانی علاقه­مند به توسعه انسانی و سیاست های آموزشی مطرح و تلاش کنم آن را در بستر سیاستگذاری­های اقتصادی و تصمیمات مدیریتی بنشانم. البته اگر این پرنده به پرواز دراید، من متولی نشاندنان نیستم؛ نه می­دانم و نه قصد دارم و نه در این مرحله مناسب می­دانم که این پرنده را در جایی بنشانم. به نظر من همین که این پرنده بالا رود، چرخ بزند و همه از پایین به آن نگاه کنیم کافی است. برای رسیدن به پیشرفت و موفقیت در شناخت، سنجش و تخفیف بحران آموزش لازم است نه در درک موضوع پیشداوری کنیم و نه در ارائه رهنمود تعجیل.گزارش در یک ساده­سازی در چند گزاره زیر خلاصه می شود:از تحصیل تا آموزشتحصیل با آموزش متفاوت است. فکر نکنید اگر موفق به گسترش تحصیل شدید، آموزش هم حاصل شده است. فاصله زیادی میان تحصیل و آموزش وجود دارد.در واقع تحصیل شرط لازم برای آموزش است نه کافی. فاصله میان تحصیل و آموزش زیاد است و با سطح درآمد سرانه رابطه آماری ع دارد؛ هرچه درآمد سرانه کشوری بالاتر است، فاصله بین تحصیل و آموزش در آن کشور کمتر است. در کشورهای با درآمد کم فاصله بسیار زیادی میان تحصیل و آموزش وجود دارد. در داخل کشورها هم تحصیل در مناطق کم­درآمد با ضریب اثربخشی کمتری منجر به آموزش شده است.این یافته ساده و بنیادین که مهم ترین گزاره این گزارش است ادبیات ۲۵ سال گذشته توسعه انسانی و آموزشی را به چالش می کشد. ادبیاتی که توسعه سرمایه انسانی و آموزش را وجه همگرایی کشورها می داند و مدعی است آموزش موفق شده فاصله بین کشورها را کمتر و واگرایی درآمدها را در کنار همگرایی بهره­مندی انسان ها از سرمایه انسانی جبران کند.اگر معیار سرمایه انسانی را میانگین سال­های تحصیل یا نرخ پوشش تحصیل بدانیم، دنیای توسعه یافته و در حال توسعه با سرعت بالایی در حال همگرایی اند. در ۴۰ سال، از ۱۸۷۰ تا 1910، طول کشید تا نرخ ثبت­نام دختران در سن تحصیل از ۵۷ درصد به ۸۸ درصد برسد. این شکاف در مغرب طی ۱۰ سال پر شد. تعداد سال های تحصیل بزرگسالان در جهان در حال توسعه، در فاصله سال­های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰، بیش از 5/3 برابر شده و از ۲ به 2/7 سال رسیده است. میانگین سال­های تحصیل یک کارگر بنگلادشی در سال ۲۰۱۰ بیش از یک کارگر فرانسوی در سال ۱۹۷۵ است. سنجه هایی از این قبیل نشان می دهند شکاف سرمایه انسانی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال پر شدن است.گزارش مدعی است این دستاورد تحصیلی به آموزش سرایت نکرده است. کشورهای با درآمد بالاتر، از تحصیلی که منجر به آموزش، فراگیری و یادگیری می شود بیشتر بهره­مند می شوند؛ در حالی که این اتفاق در کشورهای در حال توسعه کمتر رخ داده و شکاف آموزش و تحصیل در مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر است.بحران آموزشگزاره اول گزارش به گزاره دوم می رسد: جهان در حال توسعه است، کلیدواژهای که احتمالاً به زودی فراگیر می­شود و همه درباره آن سخن خواهند گفت. بحران آموزشی به این معناست که زمانی که ک ن به مدرسه می روند و مشغول تحصیل می شوند، ساده نگری است اگر گمان بریم مشکل حل شده است، غافل از آنکه ممکن است ک ن در مدرسه چیز زیادی یاد نگیرند. در گام بعد این سؤال پیش می آید که چرا ک ن در مدرسه چیزی یاد نمی گیرند و تحصیل و حضور در مدرسه منجر به آموزش نشده است. در صورتی که این فاصله فراگیر و معنی­دار باشد «آموزش» در «شرایط بحرانی» است.منظور از شرایط بحرانی این نیست که آموزش قبلاً در وضعیت مناسبی بوده و ناگهان اتفاق نامیمونی آن را دچار بحران کرده است. بل آموزش در غفلت ناظران از ابتدا در بحران بوده اما اکنون سنجه های طراحی شده این بحران را به وضوح نشان می دهند. بنابراین منظور از بحران آموزشی درک جدید ما از یک اتفاقیقدیمی و ناتوانی تحصیل در برآورده هدف مورد انتظار از آن یعنی آموزش است.بعد از آگاهی نسبت به شرایط بحرانی آموزش، این سؤال مطرح می شود که چه باید کرد؟ این گزارش می گوید وقتی متوجه بحران آموزش شدیم باید سیاستگذار را نسبت به این مساله اگاه کنیم، قدم اول در واقع بیداری، آگاه­سازی و هوشیاری است؛ اینکه سیاستگذار متوجه شود. منظور از سیاستگذار هم ا اماً رئوس هرم مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا آموزش و پرورش یا کمیسیون آموزش مجلس نیست. حتی اگر مدیر آموزشی در یک شهرستان یا مدیر دبستان یک روستای دورافتاده هم متوجه بحران آموزش شوند، مطلوب است. کافی است این مدیران واقعاً متوجه شوند که تمام این تشکیلات برای آن است که دانش آموزان چیز مفیدی یاد بگیرند و دریابند که مدرسه واقعاً مکان یادگیری است. نفس این آگاهی مبارک است.این گزارش برای مهار بحران آموزشی دو را ار توصیه می کند؛ اول بها دادن به سنجه ها و تعیین آن ها و سپس اندازه­گیری براساس سنجه­های معتبر.گزارش تاکید بر بها دادن به سنجه ها و اندازه­گیری دارد. اما مشکل اصلی ما این است که سنجه هایمان اشتباه است. رتبه در کنکور نمرات پایان سال و معدل تحصیلی مترهایی اند که دانش ک ن و جوانانمان را بر اساس آن ها می­سنجیم. مساله این است که این سنجه ها ایراد دارند. گزارش برای فراگیری بر سه عرصه انگشت می گذارد: مهارت های کمی مبتنی بر ریاضیات، مهارت خواندن یا ادبیات و سوم مهارت استدلال و متصل چیزها به همدیگر.در مهارت های کمی مبتنی بر ریاضی، یک دانش آموز در پایان دوره دبستان باید مهارت نسبی و دانش حداقلی از اعداد و کار با آن­ها و درک درستی از مفهوم کمیت داشته باشد. مثلاً بداند ۶=۴+۲ یا ۲=۳-۵ و این را در ذهن داشته باشد که اگر سه سنگ از پنج سنگ موجود را برداریم دو سنگ باقی می ماند و اگر یک سنگ را برگردانیم چهار سنگ باقی می ماند. باید دانش آموزان بروند با سنگ ها بازی کنند، چند سنگ بردارند و سر جایش بگذارند تا در پس ذهنشان بدون خودآگاهی مفهوم عدد شکل بگیرد. چهار سیب، چهار سنگ، چهار مداد و چهار ماشین. دانش آموزان در پایان دبستان معادله تک مجهولی ۳=x+۸ را حل می کنند و از هشت منهای سه x را معادل پنج به دست می آورند که پیشرفت بسیار بالایی است. اما ما باید مهارت آن ها در درک این معادله را اندازه­گیری کنیم و ببینیم این دانش آموزان چقدر ریاضی را فهمیده اند؟ چقدر می دانند آن را کجا می توانند به کار ببرند. مهارت ریاضی آن­ها را باید با یک سنجه درست اندازه گرفت تا نشان دهد در کدام نقاط کشور فهم دانش آموزان از ریاضی بیشتر و در کجا کمتر است. مرحله بعدی این است که علت ی شود این شکاف دانایی چقدر ناشی از دانش آموز، ناشی از معلم و چقدر ناشی مدرسه است؟حوزه دوم خواندن یا همان ادبیات است. باید سنجه­ای داشته باشیم که ببینم آیا دانش آموز می تواند، جمله ساده «من از خانه رفتم» را بخواند. آیا تفاوت این جملهبا جمله «من به خانه رسیدم» را می داند. یا مثلاً در جمله «حسن مداد را برداشت» آیا متوجه می شود که اینجا حسن دارد کاری را انجام می دهد و جای حسن و مداد را نمی توانیم عوض کنیم، در حالی که در «رضا بهرام را دید». جای رضا و بهرام را می توان عوض کرد. یا مثلاً وقوع اتفاق بیان شده در جمله مربوط به چه زمانی است.مهارت های خواندن سنجه های خاص خود را دارد و باید دید فرد چه درکی از متن دارد. آیا دانش آموز می تواند تیتر رو مه را بخواند و متوجه شود که درباره چه چیزی است؟ یا زیرنویس تلویزیون را بخواند و متوجه آن شود یا اگر کتاب «ماجراهای سندباد» را می بیند بداند درباره چیست؟ خوشبختانه شمار بچه هایی که در ایران به مدرسه می روند زیادند. توانایی خواندن آن ها هم بسیار بالاست؛ به دلیل آنکه والدین و مدرسه با دانش آموزان کار می کنند اما باید این مهارت را به صورت مقایسه­پذیر بسنجیم. مانند زمانی که برای اولین بار آموزش و پرورش همت گذاشت و بینایی ک ن را قبل از ورود به مدرسه بررسی کرد. مهارت خواندن و ادبیات هم باید اندازه­گیری شود.مهارت سوم تعبیر ، استدلالی و متصل چیزها با همدیگر است. توانایی به کارگیری منطقی استدلالی و استفاده از ذهن است. مانند درک اینکه اگر چیزی روی میز بود و اکنون نیست. ی آن را برداشته یا افتاده است. یا صحبت راجع به اینکه چیزی می تواند علت چیز دیگری باشد یا درک و استدلالی درباره موضوعات مختلف.اندازه گیریدر گزاره سوم گزارش این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان بحران آموزش را برطرف کرد. این گزارش در قدم اول بر تعیین سنجه های درست برای اندازه­گیری و سپس سنجش تاکید دارد. یعنی می گوید یادگیری باید در سه حوزه کلیدی مهارت های کمی، خواندن و استدلال رخ دهد. تاکید مداوم این گزارش بر سنجش و اندازه­گیری درست است. اندازه­گیری درست آموزش همان مقوله­ای است که ما باید روی آن بسیار کار کنیم چون سیستم آموزشی و تحصیلی ما یک سیستم معدل زده است. ما همه چیز را در معدل و اعداد خلاصه می کنیم، در حالی که آموزشی یک امر چندوجهی است که در یک رأس آن دانش آموز، در رأس دیگر معلم، در رأس سوم مدرسه و در رأس چهارم سیاستگذار، نظام ، نظام تشویق و تنبیه و قدرشناسی و محرک­های جامعه است که چقدر افراد را به آموختن ترغیب می کند.گام بعدی توجه به چند سؤال کلیشه­ای اما بسیار مهم است. واقعاً آموزش برای چیست؟ و چه هدفی از آن متصور است؟ این سؤال در ابتدا بدیهی و حتی ­آور است. اما اگر مقداری حوصله کنیم و به دادن پاسخ های آماده بسنده نکنیم، پرسیدن آن موجه می شود.بیایید تأمل کنیم چند میلیون نفری که در ایران در حال آموزش دیدن هستند، با چه هدفی آموزش می بینند. خودشان چه هدفی از آموزششان دارند؟ آموزش دهندگان چه هدفی را دنبال می­کنند؟ سیستم آموزشی که تقریباً گران­ترین سیستم کشور است با چه هدفی می چرخد؟ دانش آموزان برای چه جامعه­ای و چه آرمان هایی آماده می شوند؟آیا بچه ها به مدرسه می­آیند که منضبط شوند؟ آیا به مدرسه می آیند که تربیت شوند؟ منظور از تربیت چیست؟ در تربیت چقدر به انضباط اهمیت داده می شود و چقدر به خلاقیت ؟ در این فرآیند چقدر به ی ان نگری اهمیت می دهیم و چقدر به تفاوت؟ اگر دانش آموزی در یک مدرسه با دیگران متفاوت باشد آیا آن تفاوت به سکوی پرتاب او تبدیل می کنیم یا دریچه­ای که از طریق آن بتوانیم ظرفیت های افراد را بهتر بشناسیم ؟آیا مدرسه دانش آموزان را برای درست دیدن تربیت می کند؟ چقدر در مدرسه درست دیدن را یاد می دهیم؟ این چیزی است که ما در بالاترین سطوح با آن مشکل داریم. ما درست نمی بینیم. خیلی وقت ها دیدن، پس از قضاوت است نه قبل از آن، یعنی ما اول قضاوت می کنیم بعد می بینیم و به همین دلیل بسیاری از چیزها را نمی بینیم. نوعی کوررنگی بر ما حاکم است. ما ی ری از رنگ ها را اصلاً نمی بینیم چون نمی خواهیم ببینیم. بخشی از این موضوع ناشی از سیستم آموزشی ماست. ما در سیستم آموزشی یاد گرفته ایم که غیر از چند رنگ بقیه رنگ ها را نبینیم. اساساً فکر می کنیم که رنگ ها دیده شدنی نیستند و وقتی هم می بینیم نمی توانیم بیان کنیم، نمی توانیم گزارش کنیم، چون کلمات ما قاصرند.بنابراین یکی از مهم ترین سوالاتی که باید به آن بین یم، این است که هدف از آموزش چیست. این یکی از سوالاتی است که پرسیدن و فکر به آن می تواند به باز شدن و وج افکار از انجماد کمک کند. مثلاً آیا آموزش حق انتخاب ها را بیشتر می کند یا کمتر؟ اصولاً انتظار می رود آموزش حق انتخاب را بیشتر کند. پس شاید یکی از سنجه های ما باید این باشد که ببینیم چقدر حق انتخابمان بیشتر شده. البته اینجا یک قضاوت ارزشی وارد می شود که آیا واقعاً بیشتر شدن حق انتخاب ها مساله خوبی است.این بحث اگرچه از محدوده این گزارش خارج می شود اما قطعاً باید گفت توسعه چیزی نیست جز گسترش حق انتخاب انسان ها به شکلی سیستماتیک. توسعه چیزی نیست جز اینکه به انسان ها امکان انتخاب بیشتری داده شود. اینکه آن ها چه چیزى انتخاب می کنند، مساله خودشان است اما اینکه از ی ری از انتخاب ها محروم شوند، مساله سیاستگذار است. بنابراین آن سیاستگذاری موفق است که کمتر مردم را از حق انتخاب ها محروم کند و از آن مهم­تر، برای افزایش حق انتخاب افراد تلاش کند.بنابراین می توان به این مساله توجه کرد گه چقدر حق انتخاب­های بیشتر، کیفیت زندگی افراد را افزایش داده است. گفتنی است کیفیت زندگی ممکن است باخودآگاهی همراه نباشد یعنی ممکن است نسل امروز در مقایسه با نسل قبل افسرده­تر، ناراحت تر، عصبی­تر، گرفته­تر، متاثرتر و نامیدتر باشد. در اینجا ما با تناقضی مواجه­ایم که عج اً راه­حلی برای آن نداریم. این از آن مواردی است که ترجیح می دهم سوالی را در ذهن افراد ایجاد کنم و تلاشی برای پاسخ دادن به آن نکنم.قطعاً نسل حاضر در مقایسه با بسیاری از کارهایی که در نسل قبل امکان­پذیر یا حتی قابل تصور نبود، اکنون امکان­پذیر شده است. البته بخش زیادی از افزایش حق انتخاب افراد به دلیل گسترش فناوری است نه دستاورد سیاستگذاری؛ یعنی سیاستگذار در گسترش و تسهیل حق انتخاب ها توفیق چندانی نداشته اما فناوری این حق انتخاب را توسعه داده. توسعه حق انتخاب یک مقوله جهانی است نه یک پدیده ملی و ایران در این زمینه پیشرفت متفاوتی در مقایسه با دیگر کشورها نداشته است. اما توسعه حق انتخاب ها منجر به خوشحال شدن مردم نشده است. البته نمی توان کتمان کرد که توسعه حق انتخاب ها مردم را توانمندتر کرده است. مواردی در دایره حق انتخاب انسان امروز قرار گرفته که چند سال گذشته اصلاً قابل تصور نبود.در نقطه اتصال مساله حق انتخاب با مقوله آموزش، سؤال اصلی این است که صرف­نظر از توسعه و گسترش حق انتخاب هایی که به مدد فناوری میسر شده، آیا نظام آموزشی توانسته حق انتخاب افراد را بیشتر کند یا تلاش چشمگیری در این عرصه نکرده است؟ آیا ی که هندسه یاد می گیرد، اکنون می تواند چیزهایی را انتخاب کند که قبلاً نمی توانست؟ آیا یادگیری علومی مانند فیزیک، شیمی یا بیولوژی درک فرد را بهتر می کند و این درک ممکن است چیزهایی را برای آن فرد امکان­پذیر کند که قبلاً امکان­پذیر نبوده؟آموزش، لذت زندگی را بیشتر و درک افراد را عمیق­تر می کند. آموزش چشم ها را بصیرتر، گوش ها را شنواتر و حساس­تر، نگاه ها را نافذتر، افق ها را دوردست تر و قضاوت ها را همه جانبه­تر و درک ها را کم خطاتر می کند. البته درک عمیق­تر وماً منجر به شیرینی بیشتر زندگی نمی شود و گاه درک بیشتر امور درد و اندوه به دنبال دارد. علت آن است که ما بسیاری از دردها را درک نمی کنیم چون نمی فهمیم. اما وقتی فهمیدیم، درد و اندوه ما بیشتر می شود یعنی اگر دنیا را بهتر و بیشتر درک کنیم، غم ما هم بیشتر خواهد شد. شیرینی ناشی از جهل البته شیرینی دلچسبی نیست. بنابراین آموزش از این منظر حتی ممکن است انسان را دردمندتر کند، درد ناشی از فهمیدن. اگر لذت را اعم از تلخی و شیرینی بدانیم، اگر لذت را اعم از درد و خوشحالی بدانیم، اگر لذت را نزدیک شدن به توانایی هایی از بشر بدانیم که در صورت دیگری آن توانایی ها بروز پیدا نمی کرد، اگر لذت را در بالفعل شدن برخی از ویژگی­های بالقوه انسان بدانیم، در آن صورت آموزش به لذت بیشتر از زندگی می انجامد. هرچه آموزش بیشتر، لذت از زندگی هم بیشتر می شود. توجه کنید که چنین لذتی در تحصیل نیست. فردی که تنها در مدرسه ثبت نام می کند و در کلاس درس حاضر می شود، ا اماً چنین لذتی را درک نمی کند. این لذت صرفاً در فراگیری و آموزش حاصل می شود. بنابراین آنجا که می خواهیم فاصله بین آموزش و تحصیل را اندازه بگیریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آموزش درک لذت­بخش­تری را از جهان فراهم می کند.سوم اینکه آموزش محدوده انتظارات و آرزوها را گسترش می دهد و فرد دیگر در آرزوهای قبلی نمی ماند. آموزش سقف انتظارات یادگیرنده را از خود و زندگی بالا می برد. در اینجا می توان همان سؤال قبل را تکرار کرد که آیا اگر آرزوها بیشتر شوند، فرد خوشحال­تر می شود؟ وماً نه. فردی که در محدوده­ای از آرزوهای کوچک مانده، ممکن است با یک موفقیت د خوشحالی بزرگی را تجریه کند چون آرزوی دیگری ندارد. اما همین که آرزوها بیشتر می شود راضی افراد هم سخت می شود. اینجا پارادو بزرگ آموزش ایجاد می شود که چون آموزش، سقف انتظارات را بالا می برد، وقتی فرد ارتفاع های قبلی (داشته های پیشین خود) را کوتاه می بیند، به ارتفاع های بلندتری چشم می دوزد. بنابراین ممکن است عرصه روستا، شهر و حتی کشورش برایش تنگ شود و بخواهد به جایی برود که آن ارتفاعات بلندتر را دیده یا آرزو دارد ببیند. در این ح فرد ممکن است از زندگی فعلی، اطرافیان، پدر و مادر و جامعه اش دلسرد شود و نتواند آن ها را تحمل کند چون انتظاراتش بالا رفته است. اینجا چاله بزرگ بر سر راه آموزش این است که آموزش، انتظارات و توقعات افراد را بالا می برد در حالی که ممکن است سرعت پیشرفت جامعه با آهنگ کندتری بتواند این توقعات را برآورده کند. بنابراین اینجا از قضا سرکنگبین صفرا می افزاید. فردی که سقف آرزوهایش ۱۰ است و کشور انتظارات او را در حد ۱۲ فراهم می کند، از زندگی خود راضی است. فرض کنیم این فرد در آموزش با عدد ۲۰ آشنا شود در حالی که در این مدت سیاستگذار توانسته امکانات در اختیار او را از ۱۲ به ۱۵ برساند. انتظارات فرد در فاصله کوتاهی دو برابر شده اما امکانات کشور با زحمت بسیار تنها ۲۵ درصد بیشتر شده است. در این ح این فرد محزون­تر می شود، بیشتر غر میزند و ناراحت تر است. این سرخوردگی ناشی از آموزشی همراه با شیوع بیکاری جوانان تحصیل کرده در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار شایع است. این ماجرایی است که چند سال پیش در تونس و مصر بهار عربی و حرکت بسیار بزرگ علیه نظام آن کشورها به راه انداخت. آن چالش ها در بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچنان هم وجود دارد. بحران بیکاری جوانان محدود به ایران نیست و مساله کل خاورمیانه است. فناوری و دسترسی به اینترنت، آرزوها، انتظارات و توقعات جوانان را افزایش داده در حالی که گسترش امکاناتی که برای آنان فراهم می شود سرعت بسیار کمی دارد. مردم به خصوص جوانان به مدد اینترنت به سرعت آگاهی پیدا می کنند که دیگران چگونه زندگی می کنند و با اشکال و شیوه های بهتر و متنوع­تر زندگی در جهان آشنا می شوند و این مساله سرخوردگی آن ها را افزایش می دهد.افزایش آموزش، افزایش نابرابریبازگردیم به گزاره های گزارش توسعه جهانی، گزاره اول می گفت آموزش با تحصیل متفاوت است و گزاره دوم بیانگر بحرانی بودن شرایط آموزشی بود. ترکیب این دو گزاره به گزاره دیگری منجر می شود و آن، اینکه آموزش ممکن است نابرابری را افزایش دهد و براساس سنجه های موجود ظاهراً آموزشی چنین کارکردی هم دارد یعنی هر چه کشوری توسعه یافته­تر باشد، می تواند از ورودی تحصیل، وجی بهتری در امر آموزش بگیرد و این وجی آموزشی می تواند به توسعه بازار کار و افزایش بهره­وری و توانمندی نیروی کار بینجامد. در این ح این جامعه انسان ها را به نیروهای مولد و موثرتری تبدیل می کند. چنین جامعه­ای موتور محرکه­ای دارد که هر چقدر آن موتور با سرعت بیشتری بچرخد، بازدهی و توانمندی آن هم بیشتر می­شود.سوختی که کشورها و جوامع به این موتور می­دهند، تفاوت زیادی با همدیگر ندارد بلکه وجی آن متفاوت است. برای مثال دو کشور هند و فنلاند سرانه منابع زیادی را صرف آموزش و تحصیل می­کنند. اما وجی هند از تحصیل، بسیار کمتر از فنلاند است. در حالی که چنین کشوری توانسته نیروی کار مولد­تر، خلاق­تر، با دید درست­تر توانایی بیان بهتر و امکان فراگیری بالاتر را وارد باز کار کند و چنین نیروی کاری می تواند سریع­تر و با هزینه کمتر مهارت های آموزشی خود را در خدمت بازار کار و افزایش بهره­وری قرار دهد و چرخ توسعه را با سرعت بیشتری بگرداند. در حالی که در هندوستان این مساله با سرعت پایین­تر و ناکارآمدی بیشتری همراه است.فرضیه آزمون پذیری در اینجا مطرح می شود که بحران آموزشی ممکن است به افزایش نابرابری بین کشورها و همچنین درون کشورها بینجامد. این موضوع در کشور ما هم قابل مطالعه است. می توان بررسی کرد که وجی آموزشی کدام مدارس، ا و استان ها بهتر بوده است. کدام مدارس توانسته اند نیروهای با کیفیت تری وارد بازار کار کنند؟ آیا کیفیت آموزش، کارایی، میزان درآمد و اثرگذاری این نیروها در ای مختلف متفاوت بوده است؟ آیا آموزش در ایران به افزایش نابرابری بین مناطق دامن زده یا نابرابری را کاهش داده است؟در چارچوب سنتی که آموزش و تحصیلی تسامحا یکی گرفته می شد، تحصیل نابرابری را کاهش می داد. اما با تفکیک آموزش از تحصیل، می توان گفت تحصیل همچنان نابرابری را کاهش می دهد، مشروط به آنکه به آموزش منجر شود. در مواردی که تحصیل منجر به آموزش نمی شود، آموزش، نابرابری را بیشتر می کند و چون فاصله میان تحصیل و آموزش در کشورهای با درآمد بالاتر کمتر است بنابراین هرچه کشورها از سطح درآمد بالاتری برخوردار باشند، شکاف بین تحصیلی و آموزشی کمتر و تاثیرگذاری بحران آموزشی در تشدید نابرابری نیز کمتر خواهد بود.این گزارش چهار رأس برای منظومه آموزشی در نظر می گیرد؛ دانش آموز، معلم، مدرسه و نظام اجرایی و سیاستگذاری. این چهار رأس می توانند به کاهش یا افزایش بحران آموزش دامن بزنند. اینجاست که به نظر می رسد تحلیل مدیریتی - جامعه شناختی و حتی از مقوله آموزش ضروری است. اینکه هر کدام از رئوس جداگانه و سپس در کنار هم بررسی شوند.نکته اول این است که دانش آموز چقدر آماده فراگیری است و برای فراگیری در مدرسه آماده می­شود. سلامت جسمی، تغذیه و سلامت روحی دانش آموز، نظام انگیزشی حاکم بر رفتار و تصمیمات وی، رابطه پدر و مادر با دانش آموز و مدرسه، نگاه و انتظارات دانش آموز از مدرسه و جامعه همه در این بخش قرار می گیرند.راسی دوم چهاروجهی، آموزش معلم است. اینکه معلم چقدر برای یاد دادن آماده و مهیاست و چقدر برای آموختن انگیزه دارد. آیا معلم به دنبال ی ان سازی دانش آموزان است یا به تفاوت ها توجه می کند. معلم نباید تصور کند که همه دانش آموزان باید مانند هم باشند. به عبارتی قرار نیست معلم صورت مساله را ساده کند که ما با یک گروه از دانش آموزان مانند هم مواجه­ایم و باید همه را مانند هم کنیم که کار با آن ها راحت تر باشد. معلم باید به تفاوت ها توجه کند. هدف، یادگیری و آموزشی است. معلم، پلیس دانش آموزان نیست. هدف آموزش هم منضبط دانش آموزان نیست. هدف این نیست که دانش آموزان ی ان شوند و به اصطلاح حرف گوش­کن و مطیع تربیت شوند بلکه هدف این است که دانش آموزان خلاق بار بیایند. رأس سوم، مدرسه است. گزارش به این مساله توجه می کند که مدارس چقدر آموزش محورند. در مدارس چه چیزی دنبال می شود و فعالیت ها در مدرسه بر مدار چه محوری می چرخد؟ آیا مدرسه مکانی برای هدایت دانش آموزان به سمت مقاصد خاصی است؟ آیا تفاوت مدرسه ها در مسیرهای متفاوتی است که دانش آموزان را هدایت می کنند یا نه مدرسه یک بستر ساز برای جذب منابع از بیرون و استفاده از آن منابع برای افزایش بازدهی نظام آموزشی است و حداکثرسازی بازده نظام آموزشی جایی صورت می گیرد که با محوریت آموزش حداکثر تعامل میان معلم و دانش آموز برقرار باشد. برای تحقق این هدف لازم است در مدرسه علایقی غیر آموزشی معلم به نوعی مدیریت شود که حداقل سر کلاس به دنبال بر آورده آن علایق نباشد. به عنوان مثال اگر معلمی تحقیر شده، نخواهد دانش آموزان را تحقیر کند. اگر معلمی روحیه نظامی­گری دارد، نخواهد همه را تربیت نظامی کند. اگر معلمی مشکل مالی یا اخلاقی و اجتماعی دارد، کار مدیریت مدرسه این است که آن را در بیرون کلاس مدیریت کند.رأس چهارم که بسیار مهم است، سیاستگذاری آموزشی است. آن نظام که سعی می کند منابع جامعه را به سمت حداکثر هدایت کند. نظام سیاستگذاری باید به گونه­ای باشد که دانش آموزان بیش از همه مهارت های زندگی، پرسشگری و داشتن ذهن خلاق را در مدارس فرا گیرند. کار سیاستگذاری آموزشی آن است که دانش آموزان را تبدیل به انسان هایی جست­وجوگر کند.این گزارش از ابعاد دیگری هم به چهارضلعی آموزش توجه می­کند. در خصوص دانش آموزان آنچه این گزارش بر آن تاکید دارد، تغذیه ک ن و توسعه فیزیکی مغز در ۳۰ ماه اول زندگی، شامل ۹ ماه جنینی و ۲۱ ماه دوران طفولیت است. این گزارش مطالعه جامعی در خصوص تاثیر تغذیه بر یادگیری دارد و نشان دهد سوءتغذیه در سنین پایین چگونه می تواند بر توانمندی های بعدی مغزی و ظرفیت های یادگیری ک ن اثر بگذارد.بخش دیگر گزارش به رأس دوم یعنی معلمان مدارس توجه می کند. معلمان در اکثر کشورها نه انگیزه مالی کافی برای آموزشی دارند و نه انگیزه های اجتماعی، نظام پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در اکثر کشورها با مشکلات جدی مواجه است. در نتیجه معلمان انگیزه مالی قوی­ای برای انجام کار خود ندارند. در برخی کشورها جایگاه و شأن اجتماعی معلمان هم رعایت نمی شود. در نتیجه، انگیزه های غیرمالی هم جبران کننده ضعف انگیزه های مالی نیست. همین دو دلیل سبب شده شغل معلمی در شماری از کشورهای در جالب توسعه، جزو آ ین انتخاب های افراد باشد. در این کشورها اکثراً افرادی معلم می شوند که انتخاب دیگری ندارند. از طرف دیگر مدارس و سیستم آموزشی هم بعضاً تنها حضور فیزیکی معلمان در مدارس را پایش می کند نه نتیجه کار و عملکرد آنان را. همین عامل سبب می شود معلمان زمان زیادی را صرف آموزش نکنند و مطالبی را ارائه کنند که غیر کاربردی است و با نیازهای آموزشی همخوانی ندارد.رویکرد گزارش توسعه جهانی در خصوص ضلع سوم یا همان مدرسه بسیار جالب است. اصولاً تجهیز مدارس و جذب امکانات کافی برای آموزش در اکثر کشورهای در حال توسعه جدالی بی­پایان میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد است. معمولاً وزارت آموزش و پرورش خواستار جذب بودجه بیشتر برای توسعه امکانات مدارس است اما وزارت اقتصاد تمایلی برای تخصیص آن ندارد. در این ح وزارت آموزش و پرورش همواره طلبکار است و وزارت اقتصاد بد ار، بحث جالبی که در جلسات مربوط به گزارش مطرح شد، وم مع این روند بود. پیشنهاد شد از وزارت آموزش و پرورش خواسته شود گزارشی از پیش رفت آموزشی و نه صرفاً تحصیلی مدارس ارائه دهد و سپس اساس سنجه­هایی که هر دو وزارتخانه روی آن توافق می کنند، بودجه آموزش تخصیص یابد. پیشنهاد شد بودجه آموزشی کشورها پس از این صرف توسعه آموزش شود نه توسعه تحصیلی. در این ح مدارس برای جذب بودجه بیشتر را ارتقا دهند و این به افزایش کارایی و بهره­وری نیروی انسانی آن کشورها می­انجامد.نگاه این گزارش به مساله مدیریت در مدارس هم جالب توجه است. گزارش نشان می دهد مدیران بسیاری از مدارس در مقایسه با مدیران بنگاه های اقتصادی، توانایی پایین­تری دارند. در بسیاری از کشورها مدیران قوی، کارآمد و دارای مهارت­های بالای مدیریتی اصولاً در بنگاه­های اقتصادی فرآیند تولید کالا را مدیریت می کنند اما انی که در مدارس فرآیند تولید ایده ها، مغزها و استعدادها را مدیریت می کنند، از توانایی های مدیریتی ضعیف­تری برخوردارند. این در حالی است که مدیران مدارس هم مانند مدیران بنگاه های اقتصادی باید توان حل مساله را داشته باشند. نبود یا ضعف توانایی های مدیریتی در مدیران مدارس ممکن است منجر به معضلات جبران­ناپذیری شود. مدیران مدارس باید بتوانند مشکلات مدارس را شناسایی و علت­ی و بهترین راه را برای حل مشکلات اتخاذ کنند. همچنین مدیران باید توانایی اولویت­بندی مسائل را داشته باشند تا مسائل مهم را از غیرمهم جدا کنند. نبود انگیزه در معلمان یکی از دلایلی است که سبب افت کیفیت آموزش می شود. مدیران باید بتوانند مشکلات معلمان را شناسایی کنند و به آنان در حل مسائل انگیزه دهند.پربازده­ترین سرمایه گذاریانسان گنجینه­ای از ذخایر ارزشمند است؛ ذخایری از احساس و خلاقیت که از بدو تولد با افراد است. با گذر زمان برخی از این ذخایر شکوفا می شوند و برخی دیگر سرکوب. برخی توسعه پیدا می کنند و برخی دیگر هیچ­گاه فرصتی برای رشد و شکوفایی نمی یابند. کار آموزش، باز قفل این ذخایر است. وظیفه آموزش، انتقال اطلاعات و دانش نیست. معلم فردی نیست که دانش و اطلاعات خود را به افراد منتقل کند بلکه آموزش فرصتی برای شکوفاندن این استعدادها و کشف این ذخایر است. معلم فردی است که دانش آموزان را در این مسیر راهنمایی می کند. او اول به افراد کمک می کند ذخایر درونی خود را بشناسند و در قدم بعد قفل این ذخایر را باز می کند و از طریق آموزش این ذخایر شکوفا می شوند. دیدگاه سنتی در امر آموزش معتقد بود آموزش نوعی سرمایه گذاری برای ایجاد سرمایه انسانی نسل جوان است. اما نگاه جدید معتقد است چنین سرمایه­ای درون افراد وجود دارد و فقط باید شکوفا و است اج شود و از قوه به فعل برسدگزارش ۲۰۱۸ نشان می دهد آموزش با تحصیل تفاوت چشمگیری دارد و همزیستی گسترش کمی تحصیل و بحران آموزش را در پیش چشم سیاستگذار قرار می دهد. به علاوه، نشان می دهد کشورها از منظر تحصیل به هم نزدیک اما از نظر میزان آموزشیاز هم دور شده اند. سپس با ظرافت خاطرنشان می کند اگر سرمایه انسانی بر اساس ورودی این فرآیند یعنی تحصیلی سنجیده شود، کشورها همگرا شده اند و اگر بر اساس وجی اندازه گرفته شود، کشورها از همدیگر واگرا شده اند. بنابراین تحصیل و آموزش دو مسیر متفاوت و مجزا هستند؛ یکی به توسعه و پیشرفت می رسد و دیگری به اتلاف منابع، در انتها بگذارید به سؤالات اولیه و بدیهی این نوشته بازگردیم. آیا آموزشی ما در بحران است؟ اگر بله چرا و چه می توان کرد؟ وضعیت آموزشی ما چقدر بحرانی است؟نه قرار است به این سؤالات پاسخ های کلیشه­ای بدهیم و نه پاسخ های عجولانه. شاید تنها باید در باب این سؤالات تأمل کرد و برای شروع تنها روی مقطع دبستان تمرکز کرد. بررسی شود که در مقطع دبستان چه مواردی به ک ن آموزش داده می شود؟ این آموزش ها کدام مهارت های کودک را بارور می کند؟ چه روحیاتی را هدف می گیرد؟ آیا اعتماد به نفس را بیشتر می کند؟ آیا ارتباط برقرار را راحت تر می کند؟ آیا دیدن توانایی های دیگران را برای کودک تسهیل می کند؟ در گام بعد می توان این نحوه آموزش و این سؤالات را در مقیاس بزرگ­تر هم مدنظر قرار داد.می توان روی همان سه مهارت اصلی ریاضی و کمیت، خواندن و ادبیات و درک و استدلال موضوعات تمرکز کرد. پس از آن باید سنجه های اندازه­گیری وضع کرد که در پایان هر دوره بتوان میزان آموزش افراد را سنجید تا دری م یادگیری و آموزش در چه مواردی قوی­تر بوده و در چه مواردی ضعیف تر می توان کار را از دبستان های یک شهرستان شروع کرد. ارزی کرد که اگر آموزش حاصل نشده، مشکل در کدام یک از چهار رأس آموزش است؟ قرار نیست سنگ بزرگی برداریم. فقط باید ارتقای آموزشی را از جایی آغاز کرد. منبع : تجارت فردا
کلمات کلیدی: java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, آموزشی java, آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, java software developer, آموزش java software developer, آموزش تصویری java software developer, آموزش ویدیویی java software developer, آموزش کامل java software developer, آموزش کاربردی java software developer, آموزشی java software developer, آموزش java software developer, آموزش java software developer به صورت تصویری, آموزش java software developer به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, آموزشی جاوا, آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی نرم افزارهای جاوا, آموزشی نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, udemy become a junior java software developer, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, آموزشی java, آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, java software developer, آموزش java software developer, آموزش تصویری java software developer, آموزش ویدیویی java software developer, آموزش کامل java software developer, آموزش کاربردی java software developer, آموزشی java software developer, آموزش java software developer, آموزش java software developer به صورت تصویری, آموزش java software developer به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, آموزشی جاوا, آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی نرم افزارهای جاوا, آموزشی نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزشی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, udemy become a junior java software developer, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, , udemy become a junior java software developer, tutorial, nhkg,n hl,ca udemy become a junior java software developer, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, udemy become a junior java software developer, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزشی آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, راهنمای تصویری آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, رایگان آموزش آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های یودمی, udemy full collection , udemy become a junior java software developer آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, در دوره آموزشی udemy become a junior java software developer با آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا آشنا می شوید. , complete practical and conceptual java programming course for beginners | coupons inside!, آموزش udemy become a junior java software developer, p30 , رایگان udemy become a junior java software developer, با , آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, آموزشی java, آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, java software developer, آموزش java software developer, آموزش تصویری java software developer, آموزش ویدیویی java software developer, آموزش کامل java software developer, آموزش کاربردی java software developer, آموزشی java software developer, آموزش java software developer, آموزش java software developer به صورت تصویری, آموزش java software developer به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, آموزشی جاوا, آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی نرم افزارهای جاوا, آموزشی نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, udemy become a junior java software developer, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, آموزشی java, آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, java software developer, آموزش java software developer, آموزش تصویری java software developer, آموزش ویدیویی java software developer, آموزش کامل java software developer, آموزش کاربردی java software developer, آموزشی java software developer, آموزش java software developer, آموزش java software developer به صورت تصویری, آموزش java software developer به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, آموزشی جاوا, آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی نرم افزارهای جاوا, آموزشی نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش تصویری توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش ویدیویی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش کامل توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش کاربردی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزشی توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا به صورت تصویری, آموزش توسعه نرم افزارهای جاوا به صورت ویدیویی, udemy become a junior java software developer, آموزش مقدماتی توسعه نرم افزارهای جاوا, , http://p30 .com/fa/entry/77107/

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــد
دسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 126
 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525 از لیندا - lynda dekes techniques 501-525آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 504 تا 525 از لیندا | حجم: 1572 مگابایت | فرمت: mp4
های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلاستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های p oshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع فتوشاپ - کاملا فارسی سطح مقدماتی و متوسط محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش کامل سطح مقدماتی و متوسط نرم افزار ادوبی فتوشاپ به زبان فارسی، بیش از 15 ساعت آموزش م ی مدیا سطح مقدماتی و متوسط توسط اساتید برجسته، شیوه آموزش توسط مثال های تمرینی و عملی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe p oshop. ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com مجموعه های آموزشی فتوشاپ cs6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی ع و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ) محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید p oshop cs6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم p oshop cs6، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای می ومونتاژ ویدیویی و ... . ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1572 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی
>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, , lynda deke's techniques 501-525, tutorial, nhkg, n hl, ca lynda deke's techniques 501-525, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, lynda deke's techniques 501-525, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, آموزشی موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, راهنمای تصویری موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, رایگان آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های لیندا, lynda full collection , lynda dekes techniques 501-525 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, deke's techniques is a collection of short p oshop and illustrator projects and creative effects that can be completed in ten minutes or less., آموزش lynda deke's techniques 501-525, persiangfx, رایگان lynda deke's techniques 501-525, با , موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, رایگان , پرشین جی اف ای , پی 30 , رایگان از پرشین جی اف ای , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, آموزش های فتوشاپ و ایلوستریتور dekes,

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــد فقط تا 29 اسفند 1397دسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 59
 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575 از لیندا - lynda dekes techniques 551-575آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575 از لیندا | حجم: 1783 مگابایت | فرمت: mp4
های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلاستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های p oshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع فتوشاپ - کاملا فارسی سطح مقدماتی و متوسط محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش کامل سطح مقدماتی و متوسط نرم افزار ادوبی فتوشاپ به زبان فارسی، بیش از 15 ساعت آموزش م ی مدیا سطح مقدماتی و متوسط توسط اساتید برجسته، شیوه آموزش توسط مثال های تمرینی و عملی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe p oshop. ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ ( ) عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتید شرکت معتبر p oshopcafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصی ویژگی های سه بعدی در فتوشاپ cs5 به صورت م ی مدیا. ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1783 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی
>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 551 575, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, , lynda deke's techniques 551-575, tutorial, nhkg, n hl, ca lynda deke's techniques 551-575, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, lynda deke's techniques 551-575, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, آموزشی موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, راهنمای تصویری موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, رایگان آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های لیندا, lynda full collection , lynda dekes techniques 575 551 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, deke's techniques is a collection of short p oshop and illustrator projects and creative effects that can be completed in ten minutes or less., آموزش lynda deke's techniques 551-575, رایگان lynda deke's techniques 551-575, با , آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, با , تحمیل , indirmek, memuat turun, télécharger, descărca, scaricare , aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 551 575, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 551 تا 575, آموزش های فتوشاپ و ایلوستریتور dekes,

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــد
دسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 231
 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550 از لیندا - lynda dekes techniques 526-550آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550 از لیندا | حجم: 1812 مگابایت | فرمت: mp4
های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلاستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های p oshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش کاربرد فتوشاپ در عکاسی - کاملا فارسی از مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:بیش از 12 ساعت مطالب آموزشی، آموزش به شیوه م ی مدیا، آموزش به وسیله مثال هاب کاربردی، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا و به همراه فایل پروژه های تمرینی. ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ ( ) عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتید شرکت معتبر p oshopcafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصی ویژگی های سه بعدی در فتوشاپ cs5 به صورت م ی مدیا. ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1812 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی
>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 526 550, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, , lynda deke's techniques 526-550, tutorial, nhkg, n hl, ca lynda deke's techniques 526-550, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, lynda deke's techniques 526-550, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, آموزش, آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, آموزشی موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, راهنمای تصویری موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, رایگان آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, آموزش, دریافت, آموزش های لیندا, lynda full collection , lynda dekes techniques 526 550 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور های آموزشی 526 تا 550, deke's techniques is a collection of short p oshop and illustrator projects and creative effects that can be completed in ten minutes or less., آموزش lynda deke's techniques 526-550, p30 , رایگان lynda deke's techniques 526-550, با , موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, رایگان , پرشین جی اف ای , پرشین جی اف ای , رایگان از پرشین جی اف ای , با , تحمیل, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare , aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 526 550, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 526 تا 550, آموزش های فتوشاپ و ایلوستریتور dekes,

دوره های کاربردی پرشین جی اف ای
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــددسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 93
 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600 از لیندا - lynda dekes techniques 576-600آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600 از لیندا | حجم: 1872 مگابایت | فرمت: mp4
های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلوستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های p oshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ ( ) عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتید شرکت معتبر p oshopcafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصی ویژگی های سه بعدی در فتوشاپ cs5 به صورت م ی مدیا. ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش اسرار فتوشاپ به زبان فارسی (با 30 درصد تخفیف ویژه) p oshop top secret محتویات این مجموعه عبارتند از:مجموعه آموزشی p oshop top secret به زبان فارسی با محیط کاملاً فارسی، مجموعه آموزشی mark's 101 p o tips، مجموعه هفت دوره آموزشی فتوشاپ cs4 شامل:دوره آموزشی p oshop cs4 for beginners، دوره آموزشی adobe p oshop cs4 power session و ... . ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1872 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی
>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 576 600, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, , lynda deke's techniques 576-600, tutorial, nhkg, n hl, ca lynda deke's techniques 576-600, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, lynda deke's techniques 576-600, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, آموزشی موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, راهنمای تصویری موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, رایگان آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های لیندا, lynda full collection , lynda dekes techniques 576 600 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور های آموزشی 576 تا 600, deke's techniques is a collection of short p oshop and illustrator projects and creative effects that can be completed in ten minutes or less., آموزش lynda deke's techniques 576-600, رایگان lynda deke's techniques 576-600, با , موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, رایگان, با , تحمیل, aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, آموزشی aws, آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, آموزشی ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws mastercl - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, آموزشی aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, آموزشی dekes, آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 576 600, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، های آموزشی 576 تا 600, آموزش های فتوشاپ و ایلوستریتور dekes,
تعیین پایه مناسب تحصیلی برای شروع تدریس زبان های خارجی در نظام آموزش رسمی کشورها موضوع بسیار مهم و مجادله آمیزی است که نیازمند بحث علمی گسترده در حوزه سیاست گذاری زبانی و فرهنگی است. جالب است بدانید که در اکثر کشورهای جهان تعیین این زمان با بحثهای داغ علمی و اجتماعی همراه است. ۵۵آنلاین : آموزش زبان های خارجی و به ویژه زبان انگلیسی از ابتدای ورود آن به نظام آموزشی ایران تا کنون همواره محل بحث و چالش بوده است و هرازچندگاهی تدریس زبان انگلیسی در مدارس کشور به سوژه داغ خبری تبدیل می شود. جدیدترین نمونه از این موضوع به انتشار فایل تقطیع شده ای از مصاحبه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع "ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در دبستان" باز می گردد که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب یافت و ذهن بخشی از والدین و شهروندان را به خود معطوف کرد. پخش این مصاحبه در فضای مجازی در بعضی موارد به گونه ای انجام شد که گویا منع و محدودیت جدیدی در مدارس اعمال شده و قرار است اتفاق ویژه ای در سطح آموزش رسمی کشور رخ بدهد؛ حال آنکه اساساً آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابت هیچ گاه مجاز نبوده که اکنون قرار بر ممنوع بودن آن بشود و آنچه به عنوان ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در دبستان ها معرفی شد به تصمیم وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعمال نظارت بیشتر به کلاس ها و دوره های فوق برنامه و خارج از برنامه رسمی مدارس، از جمله دبستان ها باز می گشت که علاوه بر تحمیل هزینه به خانواده ها، نوعی تناقض و چندگانگی در فضای آموزش رسمی کشور را به همراه داشت. پس به اجمال، در زمینه آموزش زبان انگلیسی در سیستم آموزشی کشور اتفاق خاص و ویژه ای رخ نداده و هیاهوی ایجاد شده پیرامون موضوع در روزهای اخیر، بیشتر نتیجه سوء برداشت از یک مصاحبه قدیمی است.اکنون که توجه عمومی مجددا به موضوع آموزش زبان انگلیسی در مدارس معطوف شده است، فرصت مغتنمی ایجاد شده تا برخی پرسش ها و چالش های این حوزه با رویکردی علمی و به دور از فضاسازی های رسانه ای بررسی شوند:1-چرا آموزش زبان انگلیسی در دبستان مجاز نیست؟بدیهی است همه دستگاه ها و نهادهای تی می بایست در چارچوب قانون و مقرارت موضوعه عمل کنند. مهمترین سندی که شیوه عملکرد وزارت اموزش و پرورش را تبیین می کند، سند برنامه درسی ملی ایران است که خود ریشه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت دارد. در تدوین این دو سند، جمع قابل توجهی از صاحب نظران و متخصصان برجسته، در یک بازه چندیدن ساله به بحث و تبادل نظر پرداخته و با در نظر گرفتن جمیع سیاست گذاری های کلان علمی و فرهنگی کشور، نقشه راه آموزش و پرورش کشور را تبیین کرده و سپس این اسناد به تائید عالی ترین مقام اجرائی کشور هم رسیده و لازم الاجرا شده است. یکی از حوزه های یازده گانه برنامه درسی ملی، به آموزش زبانهای خارجی اختصاص یافته و در این سند، آغاز آموزش زبانهای خارجی، پایه هفتم تحصیلی (12تا 13 سالگی) در نظر گرفته شده است. تدوین کنندگان سند برنامه درسی ملی، فرصت شش ساله دبستان را به تقویت زبان وادبیات رسمی کشور اختصاص داده و آموزش زبانهای خارجی را به پایه هفتم تحصیلی (یعنی پایه اول از متوسطه اول) محول کرده اند. از انجا که وزارت آموزش و پرورش قانوناً و منطقاً باید مجری اسناد و قوانین کلان و بالادستی باشد لذا آموزش زبان های خارجی در دبستان طبق منویات سند برنامه درسی مجاز نیست.پرسشی که در این بین ممکن است به ذهن برسد این است که:2-آیا شروع تدریس زبان انگلیسی در مدارس دیرهنگام نیست و دانش آموزان می توانند در این سن زبان خارجی بیاموزند؟تعیین پایه مناسب تحصیلی برای شروع تدریس زبان های خارجی در نظام آموزش رسمی کشورها موضوع بسیار مهم و مجادله آمیزی است که نیازمند بحث علمی گسترده در حوزه سیاست گذاری زبانی و فرهنگی است. جالب است بدانید در اکثر کشورهای جهان تعیین این زمان با بحث های داغ علمی و اجتماعی همراه است. اگر از نظریه های انتقادی نسبت به آموزش زبان انگلیسی بر فرهنگ و هویت جوامع فراگیر مانند نظریه امپریالیسم زبانی فیلیپسون و نظریات مشابه بگذریم باید به این نکته اشاره کنیم که آموزش زودهنگام زبان خارجی ممکن است تاثیر منفی بر یادگیری زبان مادری و حتی کیفیت آموزش در مقطع دبستان داشته باشد که این موضوع در برخی مستندات و پژوهش های علمی معتبر گزارش شده است. از جمله این اسناد می توان به گزارش جامع یونسکو درباره اهمیت زبان مادری در مقطع دبستان با نام "اهمیت زبان مادری: زبان محلی به مثابه کلید موفقیت در یادگیری موثر" اشاره کرد که حاوی نکات بسیار مهمی درباره نقش و اهمیت زبان مادری بر یادگیری بهتر دروس در مقطع دبستان است.در سال های اخیر و به ویژه پس از سال 2010 میلادی، گرایشی مبنی بر ورود زبان انگلیسی به عنوان یک موضوع درسی به دبستان های کشورهای آسیایی تقویت شده است، اما این روند منتقدین جدی و کاستی های اجرایی مختلفی را هم به همراه داشته است. منتقدان این گرایش عمدتا در مورد دو موضوع دغدغه دارند، نخست تاثیر منفی آموزش زبان خارجی در پایه های پایین تر بر زبان مادری و هویت ملی دانش آموزان و سپس برآورد هزینه و فایده اقتصادی این اقدام. در زمینه چالش هایی که کشورهای آسیایی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در پایه های پایین تحصیلی با آن رو به رو شده اند هم مقالات علمی و منابع مکتوب قابل توجهی منتشر شده است. به عنوان نمونه کافی است به اخبار و مقالاتی که درباره ورود زبان انگلیسی به مقطع دبستان درمدارس عربستان سعودی منتشر شده و واکنش های منفی اجتماعی شکل گرفته نسبت به آن مراجعه کنید. همچنین فصل مربوط به آموزش زبان انگلیسی در عربستان سعودی از کتاب " سیاست آموزش زبان انگلیسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا" از انتشارات معتبر اشپرینگر (2017) هم دارای اطلاعات جالب توجهی در این زمینه است و نشان می دهد که تلاش شتاب زده برای ورود زبان انگلیسی به مقاطع پایین تحصیلی با صرف هزینه های کلان چه تبعات منفی هم به همراه داشته است. کشور ژاپن هم یک نمونه از کشورهای پیشرفته ای است که در عین جهانی شدن و پیشرفت علمی و اقتصادی، همواره با چالش تعیین زمان مناسب آموزش زبان انگلیسی در مدارسش رو به رو بوده است و تا سال 2011 میلادی زبان انگلیسی در دبستانهای این کشور تدریس نمی شد. در همین چند سالی هم که تدریس زبان انگلیسی به دبستانهای ژاپن راه پیدا کرده است با نظرات موافق و مخالف فراوانی رو به رو شده و منتقدان معتقدند که این کار به یادگیری زبان مادری دانش آموزان و تقویت فرهنگ ملی آنها آسیب زده است. مشابه همین انتقادات را می توان نسبت به حضور درس زبان انگلیسی در دبستانهای کره جنوبی و برخی دیگر از کشورهای آسیایی مشاهده کرد که با صرف میلیون ها دلار برای ورود زبان انگلیسی به دبستانهایشان کماکان با چالشهای جدی در بخش کیفیت تدریس و پیشرفت تحصیلی رو به رو هستند. به نظر می رسد آنچه در این فرایند بیش از زمان شروع تدریس اهمیت می یابد، کیفیت، نحوه تدریس، رویکرد مناسب آموزشی و استفاده از دبیران و معلمان با انگیزه و توانا است تا صرفاً پایین تر آوردن سن آغاز آموزش زبان خارجی.واقعیت اینجاست که هر دانش آموزی در وهله نخست به زبان مادری خود نیاز دارد و سپس به یک زبان بین المللی برای ارتباط با جهان و همین امر، تعیین زمان شروع آموزش زبان خارجی در مدارس را به موضوعی حساس تبدیل می کند، اما از دیگر سو هیچ نهاد یا فردی اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی را نفی نمیکند و اتفاقاً برنامه درسی ملی کشور ما در حوزه آموزش زبانهای خارجی تعیین حیطه و هدف گذاری های بسیار جالب توجهی دارد و زبان های خارجی را به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط با جهان در تمامی عرصه های علمی، اقتصادی، گردشگری و غیره می داند.نکته ای که باید مورد نظر داشت آن است که در زمینه آموزش زبان انگلیسی در مدارس کشور چند گزاره غیر علمی در جامعه ما به شدت رواج یافته است از جمله موارد زیر:الف) هر چه زودتر بهتر:این گزاره که یادگیری زبان خارجی هر چه زودتر شروع شود نتیجه بهتری به همراه دارد موضوعی است که باعث تحمیل هزینه های بسیاری به جامعه شده و در نتیجه آن شاهد تدریس زبان خارجی در دبستان ها و مهدکودک ها هستیم. موافقان این گزاره عمدتا به نظریه "دوره حیاتی "critical period استناد می کنند که به زبان ساده معتقد است اگر یادگیری زبان به مفهوم عام آن تا سن مشخصی اتفاق نیوفتد ممکن است فرد فراگیر هرگز نتواند زبان را حداقل بدون اشکال و در سطح طبیعی فرا بگیرد. این نظریه به ماهیت زبان آموزی (به ویژه زبان اول/مادری) باز می گردد و ا اماً قابل تسری به فراگیری زبان های خارجی نیست. البته طبیعی است که ک ن در سنین پایین در فراگیری اکثر فعالیت های مهارتی (و از جمله مهارت های زبانی) سرعت عمل بیشتری دارند، اما تعمیم این موضوع و رسیدن به این گزاره که آموزش زبان انگلیسی باید هر چه زودتر شروع شود موضوعیت علمی ندارد. دقت کنیم که ک ن ما زبان انگلیسی را نه به عنوان زبان مادری، بلکه به عنوان زبان خارجی می آموزند و پژوهشهای مختلفی نشان داده که نقش متغییرهایی مانند انگیزه و علاقه یادگیرنده، روش تدریس، محتوای آموزشی، و استمرار در یادگیری زبان خارجی بسیار مهم و تعیین کننده است.به نظر می رسد این گزاره تا حدودی تحت تاثیر افراد و موسساتی که از آموزش زودهنگام زبان انگلیسی نفع می برند تقویت می شود، به گونه ای که آموزش زبان انگلیسی به دسالان و ک ن در ذهن والدین آنها به عنوان یک ضرورت آینده ساز القاء می شود. مطالعات تطبیقی نشان داده که بیشتر نظام های آموزشی بازه زمانی ده تا دوازده سال را برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی انتخاب می کنند که فاصله زیادی با وضعیت فعلی نظام آموزشی کشور ما ندارد. البته تعیین زمان مناسب شروع درس زبان انگلیسی در مدارس ایران نیازمند یک پژوهش آکادمیک و علمی در سطح ملی با نگاه به تجارب جهانی است که متاسفانه فقدان چنین پژوهش قابل استنادی در حال حاضر محسوس است. با این حال لازم به ذکر است که بسیاری از افرادی که در سنین نوجوانی (حتی جوانی و میانسالی) اقدام به یادگیری زبانهای خارجی کرده اند، در طی این مسیر بسیار موفق بوده اند و به اه مورد نظر خود هم رسیده اند. این گزاره که سن شروع آموزش تنها فاکتور در موفقیت یادگیری زبان خارجی است یک سوء تفاهم بزرگ بیش نیست. در عین حال توجه داشته باشید که بسیاری از دسالانی که شروع به یادگیری زبان خارجی در سنین پایین می کنند هم به دلایل مختلف در سالیان بعد، این فرایند را رها می کنند و به موفقیت خاصی دست پیدا نمی کنند.ب) دانش آموزان در مدارس انگلیسی یاد نمی گیرند:گزاره دیگری که در سطح جامعه بسیار شایع است این است که دانش آموزان در مدرسه زبان خارجی یاد نمی گیرند و آموزش و پرورش هیچ توفیقی در این زمینه ندارد چرا که کلاس های زبان در مدارس صرفا به آموزش گرامر و دستور زبان می پردازند و مهارت هایی مثل صحبت و گوش دادن در برنامه آموزشی مدارس مورد غفلت قرار می گیرد.این موضوع در مورد سیستم آموزش پیشین زبان انگلیسی در مدارس تا حد زیادی صدق می کرد، اما بد نیست به این نکته اشاره کنیم که در راستای تحقق برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبانهای خارجی، رویکرد آموزشی زبان انگلیسی در مدارس از رویکرد سنتی دستور محور به رویکرد ارتباطی (با محوریت ایجاد ارتباط با سایر افراد و جوامع) تغییر کرده است و در حال حاضر دانش آموزان در مدارس هر چهار مهارت زبانی را می آموزند و کتابهای درسی آنها به همراه کتاب کار، سی دی صوتی و همینطور راهنمای تدریس و سایر مواد کمک آموزشی مثل فلش کارت معلم توزیع می شود که در نوع خود دستاورد قابل توجهی برای نظام آموزشی کشور است.به عبارت دیگر رویکرد آموزشی مدارس، مبتنی بر هر چهار مهارت زبانی است و انتظار می رود دانش آموزان بتوانند نیازهای ارتباطی پایه خود را پس از پایان آموزش رسمی برآورده نمایند و سپس در صورت نیاز در سطح آکادمیک و یا نیازهای ویژه شغلی به ادامه یادگیری بپردازند. البته این موضوع به معنی نفی برخی کاستی ها در عرصه اجراء نیست و ممکن است به هر دلیل سطح آموزش زبان در یک کلاس و مدرسه در شرایط مطلوب نباشد، اما این گزاره که دانش آموزان در مدارس زبان انگلیسی یاد نمی گیرند موضوع صحیح نیست و اتفاقاً در بسیاری از استانها و ای کشورمان، دانش آموزانی که به کلاسهای زبان انگلیسی آزاد دسترسی ندارند، توان صحبت و ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی در سطح پایه را ب می کنند. حضور نسل جوان، تحصیل کرده و با انگیزه دبیران زبان انگلیسی در مدارس کشور، همسو با تغییر رویکرد آموزشی از رویکرد سنتی به رویکرد ارتباطی، دستاوردها و نتایج خوبی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در مدارس داشته که متاسفانه بیشتر رسانه ها و صاحبنظران نسبت به آن کم اطلاع هستند. دبیران دلسوز آموزش و پرورش دردورترین نقاط کشور که ممکن است در بسیاری از آنها هیچ موسسه و آموزشگاه زبان وجود نداشته باشد، با فداکاری و انگیزه فراوان در حال تدریس هستند و ترویج چنین گزاره هایی که به نفی بازده آموزش زبان انگلیسی در مدارس منجر می شود به نوعی جفا در حق این جامعه شریف، دلسوز و توانمند و ناامید گروه قابل توجهی از دانش آموزان مستعدی است که به هر دلیل به آموزشهای آزاد دسترسی ندارند. البته این نکته به معنای نفی نواقص احتمالی در سطح تدریس و اجرای برنامه ها نیست بلکه بیان برخی تغییر و تحولات مثبت و نویدبخشی است که متاسفانه بخش قابل توجهی از والدین و حتی منتقدان و اصحاب رسانه از آن به حد مطلوب آگاهی ندارند.متاسفانه بسیاری از افرادی که در زمینه آموزش زبان خارجی دست به قلم می برند و به انتقادهای دلسرد کننده در این باره می پردازند نه حوزه یادگیری زبانهای خاجی برنامه درسی ملی را خوانده و با هدفگذاری های آن آشنا هستند و نه کتابها و محتوای آموزشی جدید را ملاحظه کرده اند؛ حال آنکه فایل همه این اسناد و کتابها به رایگان و به سادگی از طریق یک جستجوی ساده درشبکه اینترنت قابل دریافت است.در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وزارت آموزش و پرورش باید در وهله اول نسبت به اطلاع رسانی در زمینه تحولات انجام شده در زمینه آموزش زبان انگلیسی در مدارس همت بیشتری به ج دهد تا بتواند گزاره های نادرستی که از دیرباز در ذهن جامعه شکل گرفته را اصلاح کند. ارتقای کیفیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس، همسو با برنامه ها و سیاستهای کلان فرهنگی و آموزشی کشور، تقویت مستمر سطح کیفی دبیران و مدرسان این درس در سراسر کشور، تنوع بخشی به محتواهای آموزشی مناسب و در نظر گرفتن سطوح مختلف فراگیران و نیازهای واقعی آنها، را ارهایی است که سبب تقویت مشروعیت نظام آموزش رسمی کشور در عرصه آموزش زبان انگلیسی خواهد شد و ثمره آن کاستن از تبعات منفی فرهنگی و اقتصادی آموزش های بی ضابطه و زودهنگامی است که در حال حاضر در جای جای ایران مشاهده می شود. منبع : ایران آنلاین