آموزش متحرک سازی افکت ترانزیشن بین 2 صحنه مختلف در افترافکت skillshare animate the transitional effect between 2 different scenes in after effects

های هالیوودی قبل و بعد از جلوه ویژه ارسال شده توسط: چنگیز قیاسی 06 داد 97 ساعت 10:09ع های دیدنی های هالیوودی قبل و بعد از جلوه ویژه نشان می دهد که جلوه های ویژه چقدر در ها و سریال ها تاثیر گذار و هیجان انگیز بوده و به کلی ساختاری غیر واقعی یک را به نمودی واقعی بدل می کند.در این میان انتشار تصاویری از صحنه های قبل و بعد از انجام جلوه های ویژه در های هالیوودی نگاه مخاطبین رسانه را به گونه ای بی اعتمادانه عوض کرده است. با میهن پست همراه شوید.ع های دیدنی های هالیوودی قبل از رونمایی در سینماها و به هنگام تصویر برداری به گونه ای ساده و عجیب به نظر می رسد که اگر بیننده ای قبل از تماشای یک هالیوودی تصاویر قبل از انجام جلوه های ویژه آن را ببینده نه تنها مورد نظر برایش بی معنی خواهد بود بلکه دیگر مجذوب داستان آن نخواهد شد.در این میان حتما همه شما می دانید که این روزها استفاده از جلوه های بصری و تصویری برای ها و سریال در تمام دنیا و بخصوص صنعت بزرگ سازی هالیوود تبدیل به امری عادی شده است، اما این که چطور این اتفاق می افتد برای بیشتر مردم علامت سوال بزرگی است.برای مثال همه ما می دانیم شیری که در «زندگی پای» حضور داشت، کامپیوتری بود یا اینکه می دانیم صحنه هایی که در مجموعه «ماجراجویان» می بینیم، با جلوه های ویژه ساخته شده اند یا حتی «آلیس در سرزمین عجایب» را به خاطر دارید؟ هیچ کدام از این ها واقعی نیست و شاید برای تان جالب باشد بدانید که در میان دیگر ها هم صحنه هایی وجود دارد که استفاده از جلوه های ویژه نتیجه بهتری از آن ها را به وجود می آورد. ع های زیر قبل و بعد تعدادی از این صحنه ها در های مختلف را نشان می دهد.با هم در میهن پست تصاویری از قبل و بعد استفاده از جلوه های ویژه در های سینمای هالیوود را تماشا می کنیم.سینمایی نگهبان ک شان قبل از جلوه ویژه سینمایی نگهبان ک شان قبل از جلوه ویژهسینمایی نگهبان ک شان بعد از جلوه ویژه سینمایی نگهبان ک شان بعد از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب قبل از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب قبل از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب بعد از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب بعد از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای قبل از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای قبل از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای بعد از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای بعد از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب قبل از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب قبل از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب بعد از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب بعد از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش قبل از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش قبل از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش بعد از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش بعد از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک قبل از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک قبل از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک بعد از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک بعد از جلوه ویژهسینمایی ه ت قبل از جلوه ویژهسینمایی ه ت قبل از جلوه ویژهسینمایی ه ت بعد از جلوه ویژهسینمایی ه ت بعد از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی قبل از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی قبل از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی بعد از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی بعد از جلوه ویژهسینمایی ماتری قبل از جلوه ویژهسینمایی ماتری قبل از جلوه ویژهسینمایی ماتری بعد از جلوه ویژهسینمایی ماتری بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهbefore and after visual effects movies mihanpost (1)سینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده قبل از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده قبل از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده بعد از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده بعد از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر قبل از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر قبل از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر بعد از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر بعد از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش بعد از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش بعد از جلوه ویژهمنبع boredpanda
ع های دیدنی های هالیوودی قبل و بعد از جلوه ویژه نشان می دهد که جلوه های ویژه چقدر در ها و سریال ها تاثیر گذار و هیجان انگیز بوده و به کلی ساختاری غیر واقعی یک را به نمودی واقعی بدل می کند.در این میان انتشار تصاویری از صحنه های قبل و بعد از انجام جلوه های ویژه در های هالیوودی نگاه مخاطبین رسانه را به گونه ای بی اعتمادانه عوض کرده است. با میهن پست همراه شوید.ع های دیدنی های هالیوودی قبل از رونمایی در سینماها و به هنگام تصویر برداری به گونه ای ساده و عجیب به نظر می رسد که اگر بیننده ای قبل از تماشای یک هالیوودی تصاویر قبل از انجام جلوه های ویژه آن را ببینده نه تنها مورد نظر برایش بی معنی خواهد بود بلکه دیگر مجذوب داستان آن نخواهد شد.در این میان حتما همه شما می دانید که این روزها استفاده از جلوه های بصری و تصویری برای ها و سریال در تمام دنیا و بخصوص صنعت بزرگ سازی هالیوود تبدیل به امری عادی شده است، اما این که چطور این اتفاق می افتد برای بیشتر مردم علامت سوال بزرگی است.برای مثال همه ما می دانیم شیری که در «زندگی پای» حضور داشت، کامپیوتری بود یا اینکه می دانیم صحنه هایی که در مجموعه «ماجراجویان» می بینیم، با جلوه های ویژه ساخته شده اند یا حتی «آلیس در سرزمین عجایب» را به خاطر دارید؟ هیچ کدام از این ها واقعی نیست و شاید برای تان جالب باشد بدانید که در میان دیگر ها هم صحنه هایی وجود دارد که استفاده از جلوه های ویژه نتیجه بهتری از آن ها را به وجود می آورد. ع های زیر قبل و بعد تعدادی از این صحنه ها در های مختلف را نشان می دهد.با هم در میهن پست تصاویری از قبل و بعد استفاده از جلوه های ویژه در های سینمای هالیوود را تماشا می کنیم.سینمایی نگهبان ک شان قبل از جلوه ویژه سینمایی نگهبان ک شان قبل از جلوه ویژهسینمایی نگهبان ک شان بعد از جلوه ویژه سینمایی نگهبان ک شان بعد از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب قبل از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب قبل از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب بعد از جلوه ویژهسینمایی ان دریایی کارائیب بعد از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای قبل از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای قبل از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای بعد از جلوه ویژهسینمایی سینمایی زندگی پای بعد از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب قبل از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب قبل از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب بعد از جلوه ویژهسینمایی آلیس در سرزمین عجایب بعد از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش قبل از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش قبل از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش بعد از جلوه ویژهسینمایی گرگ و میش بعد از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک قبل از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک قبل از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک بعد از جلوه ویژهسینمایی امپراتوری بوردواک بعد از جلوه ویژهسینمایی ه ت قبل از جلوه ویژهسینمایی ه ت قبل از جلوه ویژهسینمایی ه ت بعد از جلوه ویژهسینمایی ه ت بعد از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی قبل از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی قبل از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی بعد از جلوه ویژهسینمایی شوالیه تاریکی بعد از جلوه ویژهسینمایی ماتری قبل از جلوه ویژهسینمایی ماتری قبل از جلوه ویژهسینمایی ماتری بعد از جلوه ویژهسینمایی ماتری بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی بازی تخت و تاج قبل از جلوه ویژهbefore and after visual effects movies mihanpost (1)سینمایی بازی تخت و تاج بعد از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده قبل از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده قبل از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده بعد از جلوه ویژهسینمایی مردان ای روزهایی در آینده بعد از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر قبل از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر قبل از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر بعد از جلوه ویژهسینمایی هری پاتر بعد از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی اُز بزرگ و قدرتمند قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش قبل از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش بعد از جلوه ویژهسینمایی رازهایی در چشمانش بعد از جلوه ویژهمنبع boredpanda
حتما می دانید برای بهبود کیفیت و ارتقای بسیاری از ها در آنها از جلوه های ویژه استفاده می کنند. اما احتمالا نمی دانید این کار چگونه انجام می شود و به چه میزان این افکت ها در صنعت مدرن اموز مورد استفاده قرار می گیرد. مطمئنا همه ما می دانیم ببری که در
life of pi می بینیم واقعی نیست همچنین هیچ یک از این موجودات در the avengers و alice in wonderland واقعی نیستند. اما شگفت زده خواهید شد اگر بدانید کدام یک از هایی که تا به حال دیده اید هم به صورت دیجیتال دستکاری شده اند.
در زیر بخش سوم از سری "قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه" تعدادی از های روز دنیا را مشاهده می کنید. مطمئنا با دیدن آنها دیگر نگاهی که قبلا به آن داشته اید را نخواهد داشت.elysium
the monuments men
robocop
game of thrones
game of thrones
elysium
300 – rise of an empire
iron man
mad max: fury road
the homesman
300
paranoia
harry potter and the deathly hallows
the martian
the chronicles of narnia
game of thrones
the man from u.n.c.l.e.
district 9
ugly betty
prometheusچنانچه از علاقه مندان به جلوه های ویژه و افکت های سینمایی هستید می توانید از آموزش های ویژه سایت در مورد این حوزه کاری بهره ببرید:>> باندل پک آموزش جلوه های ویژه شامل 4 دوره تخصصی با تخفیف ویژه

دوره های کاربردی پرشین جی اف ای
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــد
دسته: آموزش » آموزش افترافکت تعداد بازدید: 37
 آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی از یودمی - udemy after effects cc complete course from novice to expertآموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی از یودمی | زمان: بیش از 22 ساعت | حجم: 4445 مگابایت | فرمت: mp4

ادوبی افتر افکتس سی سی (adobe after effects cc)‏ به معنی افتر افکتس ابری و نسخه جدید نرم افزار ادوبی افتر افکتس، جایگزین نسخه سی اس (cs) قدیمی شده می باشد که با سی سی (creative cloud) نام گذاری شده است. افتر افکتس یکی از قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی و جلوه های ویژهٔ سینمایی در جهان است که انقلاب وسیعی در نگرش نسبت به پویانمایی و تلویزیون پدید آورده. است. همچنین این نرم افزار هماهنگی بالایی با ادوبی فوتوشاپ و ادوبی پریمیر و ادوبی آ ن دارد. after effects به کاربران امکان طراحی تصاویر متحرک را با افکت های مختلف را می دهد. برای استفاده از این نرم افزار محدودیتی وجود ندارد و می توان در امور مختلف مانند ، کارتون، ویدیوهای موبایل و اینترنت و ... از آن بهره مند شد.محتویات این دوره آموزشی:
- یک شروع سریع برای اعمال مهارت های افترافکت شما
- ایجاد اولین ویدیوی حرکتی شما
- تکنیک های حرکت گرافیکی ضروری
- انیمیشن های شما را خنثی می کند - تکنیک های مسیر حرکت ضروری
- تکنیک های مهم برای کمک به ایجاد انیمیشن بهتر
- essential 3d - معرفی و تکنیک های انیمیشن
- شکل های مجتمع و ترکیب
- انیمیشن متن در متن
- انیمیشن هر شخصیت - ایستگاه از پیش تنظیم عالی
- بازی های زمان با حرکت گرافیک
- بازی های زمان با ها
- سحر و جادو ح های ترکیب در افترافکت
- ابزار کوپه - توهم و متحرک سازی اشیاء / تصاویر
- جهان عبارات
- تنظیمات انیمیشن - استفاده، ویرایش و ذخیره تنظیمات پیش فرض شما
- جلوه های بصری - پیگیری حرکت آسان
- ردی دوربین 3d
- جلوه های بصری و پروژه گرافیکی حرکت
- جلوه های بصری با mattes ویدئو
- راحت و آسان برای استفاده از لایه تنظیم
- علامت های ترکیب و لایه - چگونه به راحتی تایپوگرافی ی ایجاد کنید
- نکاتی برای کمک به کار بهتر یا سریعتر
- صادرات کار شما از افترافکت
- پایان!
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع after effect cc2 - افترافکت سی سی کاملا فارسی محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از: جامع ترین آموزش افترافکت با بیانی کاملا مفهومی، همراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها، 33 ساعت آموزش به شیوه م ی مدیا و تکنیکال، به همراه نرم افزارهای after effects cs6 و after effects cc 2014 و ساعت های آموزش به زبان انگلیسی ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع after effects - کاملا فارسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش جامع نرم افزار after effect به زبان فارسی، بیش از 8 ساعت آموزش م ی مدیا توسط اساتید برجسته، بیش از 8 ساعت آموزش زبان اصلی لیندا، نکات کلیدی آموزش داده شده به صورت کاملا مفهومی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe after effect cs6. ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 4445 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم
- بخش پنجم>> آموزش های ویژه افترافکت به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemy after effects cc complete course from novice to expert, آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, , udemy after effects cc: complete course from novice to expert, tutorial, nhkg, n hl, ca udemy after effects cc: complete course from novice to expert, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, udemy after effects cc: complete course from novice to expert, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, آموزشی آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, راهنمای تصویری آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, رایگان آموزش آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های یودمی, udemy full collection , udemy after effects cc complete course from novice to expert آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, در دوره ی آموزشی udemy after effects cc: complete course from novice to expert با ویژگی ها و امکانات این نرم افزار به طور مقدماتی تا پیشرفته آشنا می شوید. , all of adobe after effects - in a dynamic, hands on approach, آموزش udemy after effects cc: complete course from novice to expert, رایگان udemy after effects cc: complete course from novice to expert, با , آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی , after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemy after effects cc complete course from novice to expert, آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته افترافکت سی سی,

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــد
دسته: آموزش » آموزش افترافکت , آموزش » موشن گرافیک تعداد بازدید: 93
 آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی از یودمی - udemy after effects cc the complete motion g hics courseآموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی از یودمی | زمان: 11 ساعت و 30 دقیقه | حجم: 1107 مگابایت | فرمت: mp4

motion g hic یا علم تلفیق حرکت و صوت در رسانه های امروزی به جائی رسیده است که امروزه با برخورداری از حرکت تصاویر ثابت نقشه بیتی و برداری و اضافه sound effects به آنها میتوان آثار بدیعی را خلق کرد که در نوع خود بی نظیرند و در نهایت منجر به تولید تبلیغات کوتاه تلوزیونی و اینترنتی میشوند. به طور کلی، به طراحی های گرافیکی که با حرکت همراه باشد، موشن گرافیک گفته می شود. و به عبارتی با استفاده از تلفیق صدا، تصویر (گرافیک) و حرکت، پیام خود را به بیننده می رساند. و به صورت عمده در ساخت تیزر های تبلیغاتی، اینترو ها، جلوه های ویژه، ها و ... کاربرد فراوان دارد.محتویات این دوره آموزشی:
- شیرجه رفتن و کشف افترافکت
- شروع به حرکت به گرافیک
- گرافیک از درون افترافکت
- انیمیشن تلفن - اولین پروژه کامل انیمیشن حرکتی شما
- walking man animation - یک رویکرد ساده برای ایجاد شخصیت پیاده روی
- انیمیشن پرندگان عصبانی - نگاهی دقیق تر به زمان و فضا
- pops - یک رویکرد عملی به learning motion g hics و ساخت دارایی های خود
- عناوین تکنیک های انیمیشن
- کشتی های فضایی والدین
- انیمیشن روبات ها - مفاهیم و برنامه های کاربردی
- انیمیشن با bezier - ویژه morphing
- استفاده از گرافیک برداری از illustrator (ai)
- انیمیشن موز و پیاده روی 4 فاز
- غم انگیز است که اینجا را ترک کنی
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع after effect cc2 - افترافکت سی سی کاملا فارسی محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از: جامع ترین آموزش افترافکت با بیانی کاملا مفهومی، همراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها، 33 ساعت آموزش به شیوه م ی مدیا و تکنیکال، به همراه نرم افزارهای after effects cs6 و after effects cc 2014 و ساعت های آموزش به زبان انگلیسی ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com مجموعه بزرگ پروژه های آماده و بلند افتر افکت (videohive) - بخش اول و دوم بعضی از عناوین موجود در این دو مجموعه ارزشمند عبارتند از :بیش از 480 عنوان سورس پروژه آماده، کامل و موضوعی بلند افترافکت، ساعت ها آموزش م ی مدیا ویدیویی و متنی برای پروژه های مختلف به زبان اصلی، motion g hic و footage های مستقل و همراه با سورس متعدد، نسخه کامل adobe after effect cs3,cs4,cs5,cs5.5 و کلی ون ارزشمند و گرانبهای نسخه کامل تمام پلاگین های جدید افترافکت ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1107 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم>> آموزش موشن گرافیک و انیمیشن سازی در افترافکت به زبان فارسی
رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش تصویری motion g hics, آموزش ویدیویی motion g hics, آموزش کامل motion g hics, آموزش کاربردی motion g hics, آموزشی motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش motion g hics به صورت تصویری, آموزش motion g hics به صورت ویدیویی, after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش تصویری موشن گرافیک, آموزش ویدیویی موشن گرافیک, آموزش کامل موشن گرافیک, آموزش کاربردی موشن گرافیک, آموزشی موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک به صورت تصویری, آموزش موشن گرافیک به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemt after effects cc the complete motion g hics course, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, , udemy after effects cc the complete motion g hics course, tutorial, nhkg, n hl, ca udemy after effects cc the complete motion g hics course, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, udemy after effects cc the complete motion g hics course, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزشی آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, راهنمای تصویری آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, رایگان آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های یودمی, udemy full collection , udemy after effects cc the complete motion g hics course آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, در دوره آموزشی udemy after effects cc the complete motion g hics course با آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی و ویژکی های آن آشنا می شوید., in this course, i have gathered tons of experience in motion g hics and adobe after effects techniques, آموزش udemy after effects cc the complete motion g hics course, رایگان udemy after effects cc the complete motion g hics course, با , آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, رایگان, با , تحمیل , indirmek, memuat turun, télécharger, descărca, scaricare, motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش تصویری motion g hics, آموزش ویدیویی motion g hics, آموزش کامل motion g hics, آموزش کاربردی motion g hics, آموزشی motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش motion g hics به صورت تصویری, آموزش motion g hics به صورت ویدیویی, after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش تصویری موشن گرافیک, آموزش ویدیویی موشن گرافیک, آموزش کامل موشن گرافیک, آموزش کاربردی موشن گرافیک, آموزشی موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک به صورت تصویری, آموزش موشن گرافیک به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemt after effects cc the complete motion g hics course, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی,
کلمات کلیدی: motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش تصویری motion g hics, آموزش ویدیویی motion g hics, آموزش کامل motion g hics, آموزش کاربردی motion g hics, آموزشی motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش motion g hics به صورت تصویری, آموزش motion g hics به صورت ویدیویی, after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش تصویری موشن گرافیک, آموزش ویدیویی موشن گرافیک, آموزش کامل موشن گرافیک, آموزش کاربردی موشن گرافیک, آموزشی موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک به صورت تصویری, آموزش موشن گرافیک به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemt after effects cc the complete motion g hics course, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, , udemy after effects cc the complete motion g hics course, tutorial, nhkg,n hl,ca udemy after effects cc the complete motion g hics course, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, udemy after effects cc the complete motion g hics course, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزشی آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, راهنمای تصویری آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, رایگان آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های یودمی, udemy full collection , udemy after effects cc the complete motion g hics course آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, در دوره آموزشی udemy after effects cc the complete motion g hics course با آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی و ویژکی های آن آشنا می شوید., in this course, i have gathered tons of experience in motion g hics and adobe after effects techniques., آموزش udemy after effects cc the complete motion g hics course, p30 , رایگان udemy after effects cc the complete motion g hics course, با , آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, آموزش آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش تصویری motion g hics, آموزش ویدیویی motion g hics, آموزش کامل motion g hics, آموزش کاربردی motion g hics, آموزشی motion g hics, آموزش motion g hics, آموزش motion g hics به صورت تصویری, آموزش motion g hics به صورت ویدیویی, after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش تصویری after effects cc, آموزش ویدیویی after effects cc, آموزش کامل after effects cc, آموزش کاربردی after effects cc, آموزشی after effects cc, آموزش after effects cc, آموزش after effects cc به صورت تصویری, آموزش after effects cc به صورت ویدیویی, موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش تصویری موشن گرافیک, آموزش ویدیویی موشن گرافیک, آموزش کامل موشن گرافیک, آموزش کاربردی موشن گرافیک, آموزشی موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک, آموزش موشن گرافیک به صورت تصویری, آموزش موشن گرافیک به صورت ویدیویی, افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش تصویری افترافکت سی سی, آموزش ویدیویی افترافکت سی سی, آموزش کامل افترافکت سی سی, آموزش کاربردی افترافکت سی سی, آموزشی افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی, آموزش افترافکت سی سی به صورت تصویری, آموزش افترافکت سی سی به صورت ویدیویی, udemt after effects cc the complete motion g hics course, آموزش کامل ساخت موشن گرافیک در افترافکت سی سی, , http://p30 .com/fa/entry/78190/
گریم بازیگران هالیوود در برخی از ها بسیار قابل توجه است و باعث می شود شما فقط از روی اسم تیتراژ بتوانید بازیگر آن نقش را حدس بزنید. اگر شما علاقه مند دیدن ع بازیگرارن قبل و بعد از سنگین ترین گریم های های سینمایی هستید، لطفا در ادامه مطلب با گجت نیوز همراه شود.بازیگران هالیوود در برخی مواقع شرایط سخت و پیچیده ای را در یک سینمایی خاص تجربه می کنند. آنها علاوه بر خلق یک شخصیت جدید و متفاوت باید گریم های سنگین و منحصر به فردی را تحمل کنند که کار ایفای نقش را برایشان بسیار سخت و دشوار می کند.گریم بازیگران هالیوود ، سنگین و طاقت فرسا
بازیگران در هر وارد نقش جدیدی می شوند و باید به گونه ای آن نقش را بازی کنند که مخاطبان عملکردهای قبلی و شخصت اصلی شان را فراموش کنند و بتوانند نقش را باور کنند. اما برخی از نقش ها در سینما هستند که چیزی فراتر از مهارت بازیگری نیاز دارند و آن یک گریم سنگین و غیر معمول است. شما نیز اگر اهل سینما باشد حتماً نقش های خاصی را در آن دیده اید که یک بازیگر معروف آن را بازی می کند اما آن قدر گریم سنگینی روی او اعمال شده است که به هیچ وجه امکان تشخیص او وجود ندارد. اگر می خواهید برخی از گریم های باور نکردی که تاکنون روی بازیگران در های سینمایی مختلف انجام شده را ببینید ع های زیر را تماشا کنید.رالف فاینز در نقش لورد ولدمورت (هری پاتر)گریم بازیگران هالیوودنیومی گروسمان در نقش پپر (داستان ترسناک یی)گریم بازیگران هالیوودمریل استریپ در نقش ر (فرشتگان در )گریم بازیگران هالیوودادی ردمین در نقش لیل (دخترک دانمارکی)گریم بازیگران هالیوودر ن ویلیامز در نقش دابتفایر (خانوم دابتفایر)گریم بازیگران هالیوودهیث لجر در نقش جوکر (شوالیه تاریکی)گریم بازیگران هالیوودجیکوب ترمبلی در نقش اوگیگی (اعجوبه)گریم بازیگران هالیوودریچارد بریک در نقش پادشاه شب (بازی تاج و تخت ها)گریم بازیگران هالیوودادی مورفی در نقش سائول ( آمدن به )گریم بازیگران هالیوودجان ماتوزاک در نقش اسلوت (گانیز)گریم بازیگران هالیوودمنبع :boredpanda
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــددسته: آموزش » آموزش افترافکت تعداد بازدید: 20
 آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت از یودمی - udemy after effects create an intro video bumperآموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت از یودمی | زمان: 5 ساعت و 30 دقیقه | حجم: 1006 مگابایت | فرمت: mp4

adobe after effects نرم افزار adobe after effects cc نرم افزاری پیشرو و حرفه ای در زمینه ی ایجاد گرافیک های متحرک چند بعدی و پیچیده و افکت های سینمایی تصویری می باشد. و با قدرتی و ظرافتی خارق العاده تصاویر متحرک را برای ارسال به تئاترها،اتاق نشینمن،اتاق های کامپیوتر،و دستگاه های موبایل، متحول می سازد. در این برنامه همچنین قابلیت وارد اشیائ سه بعدی و استفاده از آنها در صحنه های سه بعدی after effects وجود دارد.. ، کارتون ، ویدیوهای موبایل و اینترنت از جمله مواردی است که می توان از این نرم افزار در آنها استفاده کرد. می توانید بر روی ها و فایل های ویدیویی خود با فرمت های مختلف ، افکت های جذاب ایجاد کنید و برای زیبایی آنها بیافزایید و در نهایت ایده خود را به واقعیت تبدیل کنید. نرم افزار adobe after effects نرم افزاری پیشرو برای ایجاد حرکت های گرافیکی پیچیده و جلوه های بصری سینمایی است. تبدیل تصاویر متحرک برای ارائه به تئاتر، اتاق های نشینمن، رایانه های شخصی، و دستگاه های تلفن از دیگر قابلیت هاست. ارتباط همزمان سینما چهار بعدی بدین معناست که می توان فایل های سه بعذی را وارد و آنها را در صفحه نمایش های سه بعدی در قسمت after effects قرار داد.
در دوره آموزشی udemy after effects create an intro video bumper for your brand با نحوه ساخت ویدئو تبلیغاتی که معرف یک برند خاص باشد را با استفاده ار افترافکت آموزش خواهید دید.محتویات این دوره آموزشی:
- بخش 1: مقدمه
- بخش 2: مبانی ویدئو معرفی
- بخش 3: ساخت مجدد ویدئو معرفی
- بخش 4: ایجاد یک کلیپ معرفی جدید
- بخش 5: ایجاد یک کلیپ معرفی
- بخش 6: پروژه نهایی شما - گرفتن وجی
- بخش 7: بسته بندی دوره
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com مجموعه بزرگ پروژه های آماده و بلند افتر افکت (videohive) - بخش اول و دوم بعضی از عناوین موجود در این دو مجموعه ارزشمند عبارتند از :بیش از 480 عنوان سورس پروژه آماده، کامل و موضوعی بلند افترافکت، ساعت ها آموزش م ی مدیا ویدیویی و متنی برای پروژه های مختلف به زبان اصلی، motion g hic و footage های مستقل و همراه با سورس متعدد، نسخه کامل adobe after effect cs3,cs4,cs5,cs5.5 و کلی ون ارزشمند و گرانبهای نسخه کامل تمام پلاگین های جدید افترافکت ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com گلچین کاربردی ترین پلاگین های افتر افکت به همراه آموزشی، آموزش نصب و فعال سازی به زبان فارسی لیست پلاگین های کاربردی این مجموعه:پکیج red giant، پلاگین element 3d، پلاگین optical flares، پلاگین heat distration، پلاگین beauty box، پلاگین twixtor، بسته پلاگین های newblue totalfx، پلاگین mocha tracker for ae، پلاگین era tracker، پلاگین prodad vitascene و ... . ید پستی
سایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1006 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم رمز فایل: www.persiangfx.com
سایت سازنده
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: tutorial, video tutorial, after effect, after effect tutorial, english tutorial, mp4, udemy, آموزش, آموزش انگلیسی, آموزش افترافکت, افترافکت, آموزش تصویری, یودمی, آموزش after effects, آموزش تصویری after effects, آموزش ویدیویی after effects, آموزش کامل after effects, آموزش کاربردی after effects, آموزشی after effects, آموزش after effects, آموزش after effects به صورت تصویری, آموزش after effects به صورت ویدیویی, create an intro video, آموزش create an intro video, آموزش تصویری create an intro video, آموزش ویدیویی create an intro video, آموزش کامل create an intro video, آموزش کاربردی create an intro video, آموزشی create an intro video, آموزش create an intro video, آموزش create an intro video به صورت تصویری, آموزش create an intro video به صورت ویدیویی, افترافکت, آموزش افترافکت, آموزش تصویری افترافکت, آموزش ویدیویی افترافکت, آموزش کامل افترافکت, آموزش کاربردی افترافکت, آموزشی افترافکت, آموزش افترافکت, آموزش افترافکت به صورت تصویری, آموزش افترافکت به صورت ویدیویی, ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش تصویری ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش ویدیویی ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش کامل ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش کاربردی ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزشی ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی به صورت تصویری, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی به صورت ویدیویی, ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش تصویری ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش ویدیویی ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش کامل ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش کاربردی ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزشی ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت به صورت تصویری, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت به صورت ویدیویی, udemy after effects create an intro video bumper for your brand, آموزش ساخت ویدئو تبلیغاتی با افترافکت, دسته: آموزش » آموزش فلش , مجموعه آموزشی » آموزش های طراحی و گرافیک , مجموعه آموزشی » آموزش طراحی وب تعداد بازدید: 12487 مجموعه آموزش فلش سی سی - adobe flash cc، فلش را در قالب پروژه های کاربردی فرا بگیرید!همین طور که می دانید، نرم افزار قدرتمند و محبوب adobe flash professional cc ابزاری مناسب برای طراحان وب و م ی مدیا کاران می باشد که در نسخه جدید، شرکت ادوبی سعی نموده قابلیت های برنامه نوسی و کدنویسی و محیط کاری را اتقاء داده و در عین حال با اضافه نمودن ابزار طراحی جدید سعی نموده نیازهای طراحان را نیز مرتفع سازد.

نسخه سی سی این نرم افزار که به تازگی منتشر شده، در این مجموعه ی آموزشی مورد بررسی و کار قرار می گیرد.این پکیج نیز، همانند سایر مجموعه های فعال در مدرسه ی مجازی، توسط تیم پرشین جی اف ای تهیه و تدوین شده، و من رسا جودکی وظیفه ی تدریس این پکیج را به عهده دارم.نکته ی قابل توجه و به عنوانی تفاوت این مجموعه با سایر مجموعه های موجود، در آن است که فرض بر این بوده که کاربر توانایی کار با نرم افزار های گرافیکی را در سطح ابت داراست و انتظار می رود، پس از اتمام این مجموعه، کاربر تسلط نسبی را بر این نرم افزار به دست آورد.
همچنین با وجود امکان ید دیجیتال این محصول نیز،شما قادر خواهید بود با پرداخت هزینه ی مورد نظر، لینک فایل را با کیفیت مناسب و حجم کم دریافت می کنید.ویژگی های این مجموعه:
- 16 قسمت آموزشی به زبان فارسی (صفر تا صد)
- کیفیت hd
- پروژه ی نهایی و فایل های مورد نیاز جهت تمرین
- دیجیتال
دسته: دیگر » محصولات , فروشگاه » ابزار سه بعدی , فروشگاه » معماری و دکوراسیون داخلی تعداد بازدید: 24747 مجموعه عظیم مدل های سه بعدی آماده آرچ مدل archmodels volume 1 - 100این مجموعه شامل آرشیو کامل سری 1 تا 100 مدل های آماده آرچ مدل که کامل ترین کل یون model و object آماده و با کیفیت بسیار بالا جهت استفاده در 3d max و سایر نرم افزارهای سه بعدی می باشد.
این مجموعه جهت استفاده ین معمار، طراحان صنعتی، طراحان و مجریان دکوراسیون و کاربران حرفه ای نرم افزارهای سه بعدی، انیمیشن، بازی سازی و دوست دارن هنر طراحی داخلی که تازه شروع به یادگیری نرم افزارهای سه بعدی و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان نموده اند، بسیار مناسب می باشد.محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از :
- بیش از 100 گیگابایت و هزاران هزار مدل و سورس آماده سه بعدی و موضوعی بسیار دقیق و جزئی طراحی شده.
- تنوع موضوعی بی نظیر مدل های آماده که تمامی نیازهای تری دی م ها و طراحان را یکجا رفع می نماید .
- به همراه نسخه نهایی و کاملا اکتیو شده dvd نرم افزار autodesk 3ds max 2013 32/64 bit retail و vray 2.0
نکته : قیمت واقعی مجموعه ت تچر های معتبر این پکیج در بازار جهانی بیش از 10000 یورو است !در ادامه به بررسی دقیق تر این مجموعه می پردازیم.
after effects guru: color grading footage
whether you're looking to "fix it in post" or "make it pop," after effects offers a wealth of tools for making both technical and artistic color enhancements to your footage. and this cl has you covered. rich harrington introduces a basic workflow for getting a s back to its best natural state, and then a nced techniques that allow you to push your footage a little further: converting it to black and white or adding creative color. start now and learn how to make your video look its best within after effects. this course was created by rhed pixel. we're honored to host this training in our library.topics include:
- evaluating the s
- fixing white balance
- fixing exposure and tone
- adjusting color
- converting to black and white
- toning
- creating a film look
- adding textureafter effects guru: character animator
get up and running with character animator, the motion capture animation tool in after effects cc. character animator can speed up your character-driven animation projects exponentially—eliminating keyframes and time-consuming dialog matching. ae guru ian robinson starts you off by working with character animator templates. then it's time to build characters with custom controls for animation, such as subpuppet attachment points and layer handles. ian then shows how to drive animation with your mouse or touchscreen device, and control facial expressions, mouth positions, and body parts like hands, arms, and legs. he even shows you how to map keystrokes to drive animation in real time with body and head rotation or a nced physics simulations. lastly, he reviews puppet behaviors for smoothing and transforming character motion, and shows how to refine, edit, and export recordings. the final output from character animator can be rendered with after effects, premiere pro, or even adobe media encoder.topics include:
- using face tracking to drive animation
- mapping keyboard keys to drive poses
- driving poses with a mouse
- adding physics to animation
- creating lip-sync animation
- creating custom charactersafter effects guru: templates for premiere pro and after effects
video editors look to enhance their projects by using motion g hic templates to spice up their work. in this course, learn how to work with and create after effects text templates that you can modify later in adobe premiere pro. nick harauz breaks down how complicated templates are designed, and how to get more comfortable with tweaking them. plus, he shows how to create your own mosaic template to update inside of premiere.topics include:
- modifying ae text templates in premiere
- adding shapes and expressions to the text animation
- understanding composition structure
- modifying text and replacing visible g hics
- adjusting global controls
- breaking down your template idea
- building a p o mosaic
- creating basic animation
- adding a era to the animationafter effects guru: creating presets and controllers
how much time in your after effects workflow do you spend applying simple key frames to layers in your composition, such as fade in and fade out? wouldn't it be easier to save those effects as presets, so you don't have to recreate them? follow nick harauz as he shows how to build presets that you can use in future projects. in this course, nick explains how to create text presets, textures, and useful backgrounds. plus, he looks at ways to control multiple layers in a project through expressions, null objects, and blending tricks. by the end of the course, you're equipped to develop your own library of presets, so that when you tackle your next after effects project, you'll have an arsenal of custom effects and content that can help expedite your work.topics include:
- creating text animation presets
- creating custom vignette and fractal noise presets
- creating a custom texture library
- using a null object to control layered g hics
- using the interpolation expression to link values
- setting up a universal color control
- using prebuild expressions to drive era animation and depth of field
- creating a control layer to delay layer animation
- saving your control layers and expressionsafter effects guru: using generator effects
generator effects can be used to solve many problems when creating motion g hics and vfx projects—and to add unique creative twists you can't replicate with other after effects tools. in this course, author ian robinson shows how to use generator effects to attach multiple layers, create animated glints and highlights, achieve better blended composites, and more. follow along as he introduces a variety of next-level mog h techniques for creating interesting backgrounds, repeating g hic elements, and applying 2d and 3d type treatments, and walks through a complete map-based infog hic generated with effects like grid, stroke, vegas, write-on, and radio waves.topics include:
- generating g hic backgrounds
- creating g hic elements such as repeating shapes and gradients
- creating a map animation
- animating paths and type
- adding highlights to 2d and 3d text
- blending compositesafter effects guru: a nced p oshop integration
after effects has a powerful toolset, but there are some things p oshop just excels at. namely, manipulating raw images, color, and perspective. if you're a creative cloud subscriber, you have access to the entire suite of applications. so why not take a ntage of both toolsets? in this course, rich harrington shows video professionals how to fully integrate p oshop into a variety of after effects workflows, including repairing images and building new ets for motion g hics and video effects. learn how to properly develop and then optimize raw files to increase performance in after effects, and use p oshop's a nced typog hic controls. find out how to use layer styles to add bevels, overlays, and glows, and correct lens distortion, chromatic aberration, and vignetting. rich also introduces a unique use for vanishing point, which allows you to export 3d objects for parallax movements and virtual sets. plus, discover how to save out depth mattes for backdrops and keying, and use the powerful content-aware tools for background plates, set extensions, or recomposing ets. there's a lot to learn! start watching to incorporate p oshop's a nced tools into your next after effects project.topics include:
- preparing p oshop files for transfer
- working with raw images
- using p oshop's a nced typog hic controls
- designing with layer styles
- correcting lens issues and artifacts
- creating perspective with vanishing point
- creating luts with p oshop
- creating realistic focus effects for backdrops and keying
- mastering the content-aware toolsafter effects guru: animating infog hics
learn how to animate infog hics with adobe after effects! many infog hic elements begin life in applications like illustrator, p oshop, or powerpoint. but these ets can be flat and boring; animation is what brings them to life. in this course, after effects guru ian robinson covers animating charts and g hs with shape layers, layer masks, and stroke and text animators. he also shows how to use expressions to link animation between different g hic elements, build dynamic era moves, and create some animated 3d infog hics with cinema 4d lite. to finish things off, he'll look at some third-party tools such as cinema spice charts & g hs for after effects and aescripts, which help speed up some of the techniques you learned earlier in the course.topics include:
1 - introduction
2 - 1. preparing files for animation
3 - 2. animating single infog hic elements with after effects
4 - 3. fine-tuning animation for greater impact
5 - 4. creating 3d infog hics with cinema 4d lite
6 - 5. creating 3d infog hics with cinema 4d lite
7 - conclusionlynda – after effects guru: keying with keylight
keylight is a powerful keyer turned after effects plugin. it was developed for use in features films and is now available with every copy of after effects. in this course, luisa winters helps you understand what keying is, how keylight works, and how to get the best green-screen footage from your shoot while in production. then she demonstrates basic keying and techniques for refining mattes, using masks, and correcting color. use these tips to create your own amazing composites in after effects. it all starts with a great key!topics include:
- shooting for the key
- basic keying
- refining the matte
- masking a key
- correcting colorafter effects guru: expressions
expressions are an incredibly powerful feature in after effects. they are a way to affect the values of properties using lines of code rather than keyframes. this makes expressions faster and cleaner than traditional animation techniques. in this course, author luisa winters demonstrates how to use expressions in adobe after effects. watch and learn how to add and edit expressions, change dimensions like rate and value, and use variables to ign and change values globally. plus, find out how to use the after effects expression language menu and introduce randomness into expressions for more creative possibilities.topics include:
- adding expressions
- editing expressions manually
- changing expression dimensions: rate, value, amplitude, etc.
- working with expression variables
- using the expression language menu
- using random valuesafter effects guru: cc market and libraries
there's a world of possibilities in the market inside of the adobe creative cloud. take a look at the tools and ets available for after effects in the cc market and libraries. ian robinson explores the vector g hics, patterns, textures, brushes, and even user interface extensions available inside the cc market. then he shows how to search for, , and install ets and organize them in cc libraries, which can be shared between all creative cloud programs. the final three chapters put the ets to work in multiple motion g hic projects, including an animated svg and a short promo video, using after effects, p oshop, and illustrator.topics include:
- exploring the creative cloud market
- searching and saving ets in the creative cloud market
- organizing market ets in the cc libraries
- creating custom brushes and textures in p oshop
- creating backgrounds and animations in illustrator
- building a short promo in after effectsafter effects guru: plugins you should know
join nick harauz as he takes you through some of the options available to enhance your motion g hics workflow. start by looking at what's already in after effects and discover what else becomes available when looking beyond the after effects hood. find out what third-party plugins can do for your workflow and when these might come in handy on your next ae project. this course explores major plugin packages, a nced options, and more. topics include:
- using plugin packages
- working with particle simulations
- simplifying complex keyframe animations
- working with expressions
- enhancing beauty
- using lens flaresafter effects guru: tracking eras and stabilizing footage
whether it's removing era shake or tracking a era's movement, after effects has you covered. you can apply a variety of techniques to smooth out the era movement in a s , using the after effects warp stabilizer vfx effect, and track the era to add objects into a scene realistically. rich harrington shows you how in this installment of after effects guru. topics include:
- analyzing footage
- using the 3d era tracker to stabilize footage
- choosing and moving a target
- adding 3d text to a scene
- tracking an object
- applying the warp stabilizer vfx
- choosing a stabilization method
- reducing rolling shutter distortion
- matching movement
دوره های کاربردی پرشین جی اف ای فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!
مهارت هایی برای حرفه ای شدن و ب درآمـــددسته: فایل های آماده » افترافکت تعداد بازدید: 126
 بیش از 210 ترانزیشن متنوع برای افترافکت با کیفیت 4k از ویدئوهایو - videohive ultimate transitions pack 4k365 ترانزیشن متنوع افترافکت از ویدئوهایو | 277 مگابایت | فرمت aep & gif & png & pdf

در این مجموعه شاهد بیش از 210 ترانزیشن متنوع برای افترافکت با کیفیت 4k از ویدئوهایو می باشید که با فرمت های aep و mp4 بر روی سایت برای قرار گرفته است.مشخصات کلی این مجموعه:
- سازگار با افترافکت cc 2015, cc 2014, cc, cs6, cs5.5
- رزولوشن: 3840x2160 hd با کیفیت 4k
- شامل بیش از 210 ترانزیشن متنوع
- همراه با فایل راهنمای pdf
محصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com جلوه های ویژه و تکنیک های افترافکت video copilot به زبان فارسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه عبارتند از:بیش از 10 ساعت آموزش جامع فارسی تکنیک های جلوه های ویژه و نرم افزار افترافکت، آموزش 8 پروژه و تکنیک منحصر به فرد و بسیار کاربردی جلوه های ویژه سینمایی، 2ساعت آموزش جامع فارسی و مقدماتی کلیات افترافکت cs6 برای افراد تازه کار افترافکت، ساعت آرشیو کامل تمام آموزش های حرفه ای تکنیک های جلوه های ویژه و افترافکت به زبان اصلی و ... . ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com مجموعه آموزشی موشن گرافیک (انمیشن سازی و ایجاد حرکت در تلفیق صدا و تصویر در افترافکت) - ساخت تیزر و تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از :3 ساعت آموزش جامع فارسی مقدمات موشن گرافیک از مقدماتی تا پیشرفته، آموزش های ضروری برای علاقمندان به ساخت کلیپ، تریلر، تیزر، آنونس، تبلیغات و دیگر انواع شاخه های ساخت و ویدیو، 2 ساعت آموزش جامع مقدماتی کار با افترافکت cs6 و نسخه کامل نرم افزار adobe after effects cs6 + کالکشن پلاگین های کاربردی آن. ید پستی
سایر محصولاتمحصول مرتبطمنبع: www.persiangfx.com آموزش جامع after effects - کاملا فارسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش جامع نرم افزار after effect به زبان فارسی، بیش از 8 ساعت آموزش م ی مدیا توسط اساتید برجسته، بیش از 8 ساعت آموزش زبان اصلی لیندا، نکات کلیدی آموزش داده شده به صورت کاملا مفهومی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe after effect cs6. ید پستی
سایر محصولات امتیاز:
حجم فایل: 277 مگابایت رمز فایل: www.persiangfx.com
گزارش
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aftereffect, template, transition, aftereffect, aep, 3d transition, circles transition, lines transition, movement transition, squares transition, triangles transition, blinds transition, burn film transition, clock circle transition, clock rectangle transition, fractal blocks transition, fractal splines transition, grid wipe transition, jaws transition, liquid transition, paper transition, pixels transition, scratches transition, simple arrows transition, simple shapes transition, text symbols transition, videohive, افترافکت, قالب آماده, ترانزیشن, افکت ویدئویی, ترانزیشن افترافکت, ترانزیشن سه بعدی افترافکت, ترانزیشن چرخشی افترافکت, ترانزیش اشکال ساده, ترانزیشن چرخش ساعتی, ترانزیشن فراکتال, ترانزیشن کامپوزیت, ترانزیشن پی لی, ترانزیشن متحرک, ترانزیشن مربعی, ترانزیشن هندسی, ترانزیشن مایعات سیال, ترانزیشن متنی, ویدئوهایو, دسته: آموزش » آموزش افترافکت , مجموعه آموزشی » آموزش های می و مونتاز تعداد بازدید: 24757 آموزش قدم به قدم ساخت موزیک ویدئو در افتر افکت و به زبان فارسی - how to create video 2016مجموعه ی جدید آموزش ساخت ویدئو کلیپ منتشر شد...در این مجموعه شما قادر خواهید بود به صورت قدم به قدم و از سطح مقدماتی تا پیشرفته با مباحث مختلف، در زمینه ی ساخت موزیک ویدئو آشنا شوید و با توجه به نیاز های شما در زمینه ی ساخت موزیک ویدئو و مهم تر از آن، جدید ترین، پرکاربرد ترین و چشم نواز ترین تکنیک های ساخت، در قالب آموزش ویدئویی به زبانی ساده و روان، در اختیار شما عزیزان و همراهان همیشگی پرشین جی اف ای قرار داده ایم.
توجه: این مجموعه برای علاقه مندان به ساخت موزیک ویدئو و جلوه های ویژه تهیه شده و پیشنهاد می شود به هیچ وجه این محصول را از دست ندهند. قبل از ید پیش نمایش ویدئویی این آموزش مشاهده کنید:

ویژگی های این مجموعه:
- 7 قسمت آموزشی به زبان فارسی (تا پایه تا پیشرفته)
- 3 ساعت آموزش فارسی
- کیفیت hd
- فایل های مورد نیاز جهت تمرین
- دیجیتال
دسته: فروشگاه » ابزار سه بعدی , فروشگاه » معماری و دکوراسیون داخلی , , دیگر » محصولات تعداد بازدید: 19445 مدل های آماده معماری داخلی و خارجی ساختمان - archinterios & archexterios - بخش اول و دوممطمئنا تمامی طراحان سه بعدی یا همان 3d اعم از مبتدی تا حرفه ای ، اهمیت مدل ها و آبجک های آماده 3d max را به خوبی می دانند. تا آنجا که در طراحی ساختمان به جای طراحی در و پنجره های سه بعدی حرفه ای با جزئیات کامل ، با استفاده از سورس های با کیفیت آماده می توانند ده ها ساعت در وقت صرفه جویی کرده و در عین حال، کیفیت را نیز به بالاترین حد ممکن برسانند. بی شک تمامی کاربران نرم افزارهای سه بعدی به ویژه 3ds max اهمیت داشتن کل یونی کامل از بهترین model ها و object های آماده را می دانند و به خوبی درک می کنند که در طراحی هر چقدر واقع گرایانه تر باشند طراحی آنها ،زیباتر و قوی تر موثر خواهد شد.شاید 3d کاری نباشد که نام محصولات archmodels و archectreiors و archexteriors از کمپانی envermotion را نشنیده باشد و با مدل ها و آبجکت های آماده 3ds max این شرکت کار نکرده باشد.موضوعات موجود در این دو مجموعه ارزشمند عبارتند از :- کامل ترین کل یون model آماده چیدمان طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
- مدل های بسیار با کیفیت و متنوع معماری داخلی و خارجی عالی برای نرم افزارهای سه بعدی از کمپانی envermotion
- مجموعه عظیم مدل های آماده 3ds max مخصوص طراحان داخلی و خارجی ساختمان
- بیش از 160 گیگابایت و هزاران مدل و سورس آماده سه بعدی و موضوعی بسیار دقیق و جزئی طراحی شده
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند archinteriors از شماره 1 تا 25
- آرشیو کامل مجموعه بی نظیر گرانقیمت و ارزشمند archexteriors از شماره 1 تا 15
- تنوع موضوعی بی نظیر مدل های آماده که تمامی نیازهای 3d max و طراحان را یکجا رفع می نماید
- به همراه نسخه هایی و کاملا اکتیو شده نرم افزار vray 2.3 و autodesk 3ds max 2013 64bit retail
در ادامه به بررسی موضوعات و محتویات هر دو بخش این مجموعه ارزشمند خواهیم پرداخت.